Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Школа бухгалтера: Облік запасів

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 10-й

3. Облік запасів

Продовження (початок див. в уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7, "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22 , уроці 9 "ДК" №26).

Зміст ТТН та її заповнення

Умови договору купівлі-продажу узгоджені і підписані. Визначено кількість партій вантажу, перевізника і яким транспортом буде відправлено товарно-матеріальні цінності. Будемо вважати, що подорожній лист вже заповнений, тому настав час заповнення товаротранспортної накладної типової форми №1-ТН. З яких розділів вона складається і як її заповнити?

Товаротранспортна накладна складається з розділів, які заповнюються:

- вантажовідправником до прибуття автомобіля під завантаження, після прибуття і його завантаження;

- автопідприємством;

- вантажоодержувачем.

До прибуття автомобіля відповідальна особа вантажовідправника (їх перелік вказано вище) за допомогою копіювального паперу оформлює товаротранспортну накладну типової форми №1-ТН на кожну партію вантажу у такій послідовності:

- вказує порядковий номер (серію) ТТН;

- під заголовком "Товаротранспортна накладна" вказує дату виписування ТТН;

- у рядках "Вантажовідправник" і "Вантажоодержувач" записує найменування підприємств (організацій), що проводять відповідно відвантаження (списання) і одержання (оприбуткування) перелічених в ТТН товарно-матеріальних цінностей та їх ідентифікаційні коди;

- у рядках "Пункт навантаження" і "Пункт розвантаження" вказує адреси відповідно пунктів навантаження і розвантаження та їх ідентифікаційні коди;

- у рядку "Переадресування" вказує назву і адресу нового вантажоодержувача, підпис відповідальної особи;

- у рядку "Маршрут №" вантажовідправник на підставі подорожнього листа вказує номер маршруту, що визначений перевізником.

У розділі "Відомості про вантаж" у графах з 1 по 7 постачальник-вантажовідправник:

- у графі 1 "Номенклатурний номер, код" вказує дев'ятизначний код товару згідно з ТН ЗЕД;

- у графі 2 "Номер прейскурантної позиції товару" вказує номер товару згідно з прейскурантом;

- у графі 3 "Назва продукції (вантажу) або номер контейнера" вказує відповідно назву товару, а у випадку пакування його у контейнер - номер контейнера;

- у графі 4 "Одиниця виміру" вказує відповідно - кг, т, шт., ящ. тощо;

- у графі 5 "Кількість" вказує кількість одиниць вантажу. При перевезенні вантажів у контейнерах вказує їх кількість, а якщо товар займає не весь контейнер, у графі зазначається - "частина контейнера";

- у графі 6 "Ціна" вказує окремо ціну кожного виду товарно-матеріальних цінностей, що будуть відвантажені вантажоодержувачу;

- у графі 7 "Сума" вказує загальну суму виду товарно-матеріальних цінностей, зазначених у цьому рядку.

У тих випадках, коли у розділі "Відомості про вантаж" товаротранспортної накладної неможливо перелічити всі назви і характеристики пред'явлених до перевезення товарно-матеріальних цінностей, до товарного розділу товаротранспортної накладної додається як невід'ємна її частина належним чином оформлена спеціалізована форма товарної накладної (сертифікат або інша форма первинного обліку), що застосовується підприємством для оформлення операцій з передачі товарно-матеріальних цінностей. У товарному розділі товаротранспортної накладної робиться відповідна позначка, товаротранспортна накладна без доданої товарної накладної спеціалізованої форми вважається нечинною і не може використовуватися для розрахунків з вантажовідправниками і вантажоодержувачами, а також для обліку виконаних обсягів перевезень і нарахування заробітної плати водію.

У випадках долучення вантажовідправником до товарного розділу спеціалізованих форм товарних накладних графи 1, 2, 4, 5, 6, 7 розділу "Відомості про вантаж", а також рядок "Всього відпущено на суму" заповняти не треба, а у вільних рядках вказаних граф ТТН вантажовідправник записує назви таких спеціалізованих форм товарних накладних, їх номери і дату виписки.

Після прибуття автомобіля і навантаження товарно-матеріальних цінностей вантажовідправник у відповідних рядках заголовка ТТН на підставі наданого водієм подорожнього листа:

- вказує марку автотранспортного засобу, яким буде здійснюватися перевезення вантажу, його державний номер;

- номер подорожнього листа;

- у рядку "Автопідприємство" вказує назву перевізника, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг. Якщо вантажовідправник здійснює перевезення власним транспортом, у цьому рядку вказується назва вантажовідправника;

- прізвище й ініціали водія автомобіля, що здійснюватиме перевезення вантажу;

- у рядку "Замовник (платник)" вказує найменування підприємства (організації), що проводить оплату транспортної роботи і послуг, та його ідентифікаційний код. Якщо вантажовідправник здійснює перевезення власним транспортом, у цьому рядку робиться прочерк;

- у рядках "Причіп" вказує державний номер причепа або причепів, якщо при перевезенні маса або розмір вантажу потребують його/їх використання;

- у рядках "Гар. №" вказує гаражний номер причепів.

У розділі "Відомості про вантаж" записує:

- у графі 8 "З вантажем додаються документи" - вказує найменування і номери документів, доданих до ТТН (товарних, залізничних накладних, сертифікатів, посвідчень, свідоцтв тощо). Вказані документи водій-експедитор приймає і, у разі виконання обов'язків експедитора водієм, передає разом з вантажем вантажоодержувачу;

- у графі 9 "Вид пакування" зазначає вид пакування, в якому перевозиться вантаж (скорочено: "ящ.", "корз.", "боч.", "пак." тощо). Якщо до перевезення буде пред'явлено незапакований вантаж, робиться позначка "н/п";

- у графі 10 "Кількість місць" вказує кількість місць по кожному з наведених у графі найменувань вантажу і кожному виду пакування. При перевезенні вантажу пакетами на піддонах вказується кількість пакетів, при перевезенні вантажу навалом, насипом або наливом робиться відповідний запис;

- у рядку 11 "Спосіб визначення маси" вантажовідправник вказує, яким способом визначена маса вантажу, при зважуванні - тип ваг ("тов. ваги", "авт. ваги" тощо). Якщо маса вантажу визначена за стандартом, замірюванням або розрахунково, робить відповідний запис, вказує, яким методом було визначено масу вантажу. При визначенні маси вантажу розрахунково залежно від виду вантажу можуть використовуватися таблиці для визначення маси, затверджені Держстандартом;

- у графі 12 "Код вантажу" вказує код вантажу відповідно до кодифікації вантажовідправника;

- у графі 13 "Клас вантажу" вказує клас вантажу відповідно до класифікації вантажовідправника;

- у графі 14 "Маса брутто, т" вказує вагу брутто (у кілограмах) товару (вага брутто - це вага товару з пакуванням, округлена до цілих величин за правилами округлення). Для товару, вага якого менше одного кілограма, вказується число з крапкою: 0.XXX, де XXX - вага товару у грамах;

- у рядку "Всього" вказує підсумок за рядком "Сума", "Кількість місць";

- у рядку "Кількість поїздок, заїздів" вказує необхідну кількість поїздок у випадку, коли вантаж за своєю масою перевищує вантажопідйомність автотранспорту, яким здійснюється перевезення вантажу;

- у рядку "Всього відпущено на суму" вантажовідправник записує літерами загальну вартість відвантажених товарів з урахуванням ПДВ та акцизного збору (якщо останній сплачується);

- у рядку "Відпуск дозволив" вказує посадову особу, відповідальну за відвантаження товарно-матеріальних цінностей, яка своїм підписом засвідчує достовірність зроблених записів і дозволяє відправлення вантажу.

При перевезенні вантажу нетоварного характеру в ТТН графи 1,2,4 - 10 не заповнюють.

Після заповнення відомостей про вантаж матеріально відповідальна особа вантажовідправника, яка відпускає вантаж, фіксує факт приймання-передавання вантажу:

- у рядку "Зазначений вантаж за справною пломбою, тарою та пакуванням" наносить відбиток пломби, якою проводилося пломбування (при перевезеннях вантажів під пломбою - у контейнерах, цистернах тощо);

- у рядку "Кількість місць" вказує літерами загальну кількість місць вантажу (контейнерів);

- у рядку "Масою брутто" літерами вказує загальну масу зданого для перевезення вантажу в тоннах з точністю до 0,01;

- у рядку "Для перевезення здав" матеріально відповідальна особа вказує прізвище, ініціали і власним підписом на всіх примірниках ТТН засвідчує зразок відбитка пломби, кількість місць, маси вантажу і номерів контейнерів, зданих до перевезення;

- у рядку "Прийняв водій-експедитор" водій вказує прізвище, ініціали і власним підписом на всіх примірниках ТТН засвідчує зразок відбитка пломби, кількість місць, маси вантажу і номерів контейнерів, прийнятих до перевезення.

За умов прийняття до перевезення товарно-матеріальних цінностей довірена особа вантажоодержувача у рядку "Вантаж одержав" записує власні прізвище, ініціали, посаду і засвідчує факт одержання вантажу власним підписом у рядку "Підпис вантажоодержувача"; зверху вантажовідправник проставляє номер доручення, дату його видачі та ким воно видане.

Товаротранспортна накладна

На попередньому уроці "Школи бухгалтера" були визначені основні поняття, пов'язані з товаротранспортною накладною, дізналися про її склад та послідовність заповнення її розділів.

Заповнення товаротранспортної накладної (ТТН) вантажовідправником

Заповнення ТТН відповідальна особа вантажовідправника продовжує у розділі "Вантажно-розвантажувальні операції", де у рядку "Навантаження" записує:

- у графі 15 "Виконавці" - найменування організації, яка виконує навантажувальні операції. Залежно від того, хто їх виконує, у графі вказується - перевізник, вантажовідправник, спеціалізована організація тощо;

- у графі 16 "Спосіб" - спосіб навантаження (ручний, механізований, наливом, із бункера тощо), найменування механізму, яким виконують навантажувальні роботи, та його характеристику (вантажопідйомність, потужність, швидкість, місткість ковша тощо);

- у графі 17 "Код" - заповнення цієї графи на сьогодні не визначено;

- у графі 18 "Прибуття" - час (години, хвилини) прибуття автомобіля під навантаження. Час прибуття автомобіля для завантаження встановлюється з моменту, коли водій подав подорожній лист в пункті вантаження, а час прибуття автомобіля для розвантаження - з моменту пред'явлення водієм товаротранспортної накладної в пункті розвантаження. При перевезенні вантажу за талонами і оформленні декількох поїздок з вантажем однією ТТН записують час прибуття під навантаження першим рейсом (поїздкою).

Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після вручення водієві належним чином оформлених товаротранспортних накладних на навантажений або вивантажений вантаж;

- у графі 19 "Вибуття" - час (години, хвилини) вибуття автомобіля після закінчення операції навантаження. При перевезенні вантажу за талонами і оформленні декількох поїздок з вантажем однією ТТН записують час вибуття від вантажовідправника після оформлення ним ТТН.

У випадках коли за одну поїздку вантаж завантажено за кількома ТТН, час прибуття під навантаження записують в першій з них, час вибуття з-під навантаження - в останній ТТН, а в решті ТТН у відповідних графах ставлять прочерк;

- у графі 20 "Час простою" - час (години, хвилини) простою під навантаженням. Часом прибуття автомобіля під навантаження є час пред'явлення водієм подорожнього листа біля в'їзних воріт (на контрольно-пропускному пункті) або особі, відповідальній за відвантажування товару. Навантаження вважається закінченим після вручення водію належним чином оформленої ТТН. При перевезенні вантажу за талонами і оформленні декількох поїздок з вантажем однією ТТН вказують загальний час (години, хвилини) простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням за всіма оформленими талонами;

- у графі 21 "Час додаткових операцій" - час (години, хвилини) виконання операції, що додатково потрібна для навантаження;

- у графі 22 "Назва, кількість додаткових операцій" - назва та кількість додаткових операцій, які передують навантаженню або здійснюються після нього із записом їх кількості та тривалості (хвилини). До таких операцій належать додаткове пакетування, зважування вантажу, його аналіз, перерахування тощо;

- у графі 23 "Підпис відповідальної особи" - особа, яка наказом керівника призначена бути відповідальною за навантаження або виконує ці обов'язки відповідно до посадової інструкції, засвідчує власним підписом достовірність вказаних реквізитів;

- у рядку "Транспортні послуги" - перелічують транспортні послуги, виконані водієм при навантаженні (пакування, зв'язування вантажу, укривання брезентом тощо), вказують їх кількість.

У разі укладання вантажовідправником договору з перевізником-автотранспортним підприємством рядки "Код замовника", "Маршрут №...", "Гаражні номери причепів", вказуючи відповідні дані, заповнює його (перевізника) диспетчер.

У рядку "Вид перевезень" диспетчер записує найменування виду перевезень (за відрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покілометровим тарифом, централізовані перевезення тощо).

У розділі "Інші відомості" (зворотний бік ТТН) вказує:

- у графах 24, 25, 26, 27 і 28 "Відстань перевезення за групами доріг в км" - відстань перевезення вантажу з розподілом за групами доріг і перевезення у місті на підставі таблиць відстаней;

- у графі 29 "Код експед." - код експедитування вантажу;

- у графі 30 "За транспортні послуги з клієнта" - вартість транспортних послуг, що повинна бути сплачена замовником автотранспорту. Якщо перевезення вантажу вантажовідправник здійснює власним транспортом, у цій графі ставлять прочерк;

- у графі 31 "За транспортні послуги водію" - нарахування заробітної плати водію за їх виконання. Такі розрахунки виконують на підставі тарифних розцінок;

- у графі 32 "Поправочний коефіцієнт розцінки водія" - поправочний коефіцієнт до заробітної плати водія згідно з домовленістю перевізника - замовника автотранспорту;

- у графі 33 "Поправочний коефіцієнт основного тарифу" - поправочний коефіцієнт до основного тарифу згідно з домовленістю перевізника - замовника автотранспорту.

При перевезенні вантажу власним транспортом вантажовідправник вказує коефіцієнти, що визначені відповідним розпорядженням керівника підприємства;

- у графі 34 "Штраф" - сума штрафу, що накладається на водія за неналежне виконання своїх обов'язків.

На цьому заповнення всіх примірників товаротранспортної накладної у вантажовідправника перед відправленням вантажу закінчується, водій отримує три примірники ТТН і може розпочинати перевезення вантажу до вантажоодержувача.

Заповнення ТТН на шляху доставлення вантажу

Залежно від обставин, що визначаються домовленістю вантажовідправника і вантажоотримувача, адреса вантажоотримувача може змінюватися. У такому разі здійснюється переадресування вантажу.

Якщо вантажоодержувач не може прийняти вантаж від перевізника або вантажовідправника, інший пункт призначення та умови доставки вантажу визначаються за погодженням з вантажовідправником.

У рядку "Переадресування" вносять зміни на всіх трьох примірниках ТТН, які є у водія. Реквізити в рядках "Вантажоодержувач" і "Пункт розвантаження" закреслюють (так, щоб їх можна було прочитати) і у рядку "Переадресування" проставляють реквізити нового вантажоодержувача (його назву і адресу). Ці записи стверджують підписом відповідального представника перевізника, а при перевезенні вантажу власним транспортом вантажовідправника - його відповідальною особою.

Може статися, що виникне потреба перевантаження вантажу на другий автомобіль на шляху його доставлення або заміна водія-експедитора. У цьому випадку:

- у рядках "Автопідприємство", "Водій" і "Автомобіль" раніше вказані реквізити закреслюють (так, щоб їх можна було прочитати) і записують нові дані. Ці записи стверджує підписом відповідальна особа перевізника, яка керує перевантаженням або відповідальна особа вантажовідправника (при перевезенні своїм транспортом).

Факт передавання вантажу від одного водія-експедитора до іншого засвідчується актом довільної форми, в якому обов'язково зазначаються реквізити:

- номер акта, дата його складання;

- повна назва власника транспорту та його адреса;

- прізвище, ім'я та по батькові водія;

- державний номер автомобіля перевізника, який здав вантаж або вантажовідправника;

- державний номер автомобіля перевізника або вантажовідправника, який його прийняв.

Акт складають у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох перевізників (по одному для кожного).

Про складання акта робиться відповідна позначка на вільному місці зворотного боку ТТН, де записують номер акта, дату складання та його короткий зміст ("Про нестачу місць", "Про порушення пломби" тощо).

Якщо перевізник не одержав від вантажовідправника відомостей про зміну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, він зобов'язаний повернути вантаж вантажовідправнику. До речі, вартість перевезення вантажу при його поверненні сплачує замовник (вантажовідправник).


Продовження теми


СУТТЄВО

У випадках коли за одну поїздку вантаж завантажено за кількома ТТН, час прибуття під навантаження записують в першій з них, час вибуття з-під навантаження - в останній ТТН, а в решті ТТН у відповідних графах ставлять прочерк.

У рядку "Переадресування" вносять зміни на всіх трьох примірниках ТТН, які є у водія. Реквізити в рядках "Вантажоодержувач" і "Пункт розвантаження" закреслюють (так, щоб їх можна було прочитати) і у рядку "Переадресування" проставляють реквізити нового вантажоодержувача (його назву і адресу). Ці записи стверджують підписом відповідального представника перевізника, а при перевезенні вантажу власним транспортом вантажовідправника - його відповідальною особою.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua