Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Практична бухгалтерія -Школа бухгалтера: Каса і касові операції

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 10-й

5. Каса і касові операції

Продовження (початок див. в уроці 8, "ДК" №22, уроці 9, "ДК" №26).

Касовий чек

Підприємства й індивідуальні підприємці, які здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку з допомогою належним чином зареєстрованих електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА), повинні обов'язково видавати споживачеві касовий чек. Готівкові розрахунки з покупцями і замовниками через ЕККА здійснюються, як правило, в операційних касах. Відповідно до статті 1 Закону України від 06.06.96 р. №227/96-ВР "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", електронні контрольно-касові апарати і товарно-касові книги не застосовуються при проведенні розрахунків у касах на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, де проводяться ці операції з оформленням прибуткових і витратних касових ордерів з виданням відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку.

Умови застосування ЕККА, порядок видавання споживачам касових і товарних чеків, відомості, які вони повинні містити, контроль за проведенням вищезазначених розрахунків зі споживачами регламентуються "Положенням про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при готівкових розрахунках у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 31.12.98 р. №660 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.99 р. за №131/3424.

Товарний чек

Товарний чек використовується при розрахунках з покупцями і замовниками по реалізації продукції, товарів, робіт або послуг під час виходу з ладу ЕККА або на період тимчасового відключення електроенергії, коли видача касового чека неможлива. Виписку товарного чека, його відображення в товарно-касовій книзі (ТКК) і його видання покупцеві здійснює матеріально відповідальна особа (касир). Форма товарного чека і порядок його заповнення визначені в наказі Державної податкової адміністрації України "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 18.09.97 р. №343 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 31.12.98 р. №660), зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.03.99 р. за №131/3424. У ньому сказано, що товарні чеки мають бути оформлені у вигляді чекової книги, з кількістю чеків не менше ста штук.

Чекова книга повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена гербовою печаткою державної податкової інспекції за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності, завірена підписом відповідальної особи і зареєстрована в державній податковій інспекції в журналі реєстрації товарних чеків. У разі провадження підприємницької діяльності не за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності товарні чеки реєструються в державній податковій інспекції за місцем провадження цієї діяльності.

Кожен листок товарного чека складається з двох рівних частин. Перша і друга частини товарного чека нумеруються друкарським способом однаковими номерами. Кожна частина товарного чека має бути завірена печаткою суб'єкта підприємницької діяльності. Дозволяється замість печатки на кожній частині товарного чека проставляти штамп підприємства. У разі повного використання книги товарних чеків необхідно зареєструвати нову книгу, але обов'язково після перевірки використання всіх товарних чеків у попередній книзі.

Записи в товарних чеках повинні здійснюватися темною пастою кулькової ручки. Вільні рядки в товарних чеках підлягають обов'язковому закресленню, яке б повністю унеможливило їх стирання і внесення інших записів.

На час виходу з ладу ЕККА або тимчасового відключення електроенергії керівник суб'єкта підприємницької діяльності видає матеріально відповідальній особі господарської одиниці завірену фінансовим органом товарно-касову книгу і зареєстровані в державній податковій інспекції товарні чеки.

Що записується в товарному чеку

Матеріально відповідальна особа згинає товарний чек на лінії відриву, накладає відривну частину на невідривну і через копіювальний папір записує в товарному чеку:

  • дату заповнення;
  • найменування товару (послуги);
  • одиницю вимірювання або іншу характеристику, істотну для товару;
  • кількість (вагу);
  • ціну за одиницю;
  • загальну суму купівлі;
  • ставку ПДВ;
  • підпис продавця.

Після оформлення товарного чека матеріально відповідальна особа видає покупцеві разом із покупкою відривну частину товарного чека.

На період виходу з ладу ЕККА або тимчасового відключення електроенергії дозволяється здійснювати розрахунки зі споживачем без видавання товарних чеків при реалізації хліба і хлібобулочних виробів, молока і молочних продуктів.

Приклад заповнення товарного чека

Наводимо приклад заповнення товарного чека. Просимо врахувати, що товарний чек двосторонній, заповнюється в складеному стані, при цьому права і ліва його частини повинні бути суміщені. У зв'язку з цим ліва частина товарного чека, рівна правій частині, чиста і не має реквізитів. (Просимо вибачити за можливі спотворення форми бланка при друкуванні).

Форма товарно-касової книги, правила її використання і ведення підприємствами й індивідуальними підприємцями, а також порядок здійснення контролю за дотриманням ними цих правил регламентується Порядком реєстрації і ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, затвердженим наказом Міністерства фінансів України і Міністерства статистики України від 25.02.97 р. №48/53, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.04.97 р. за №123/1926.

Тема готівкових розрахунків з використанням ЕККА і ТКК - вельми об'ємна і складна, про неї ми поговоримо повніше на одному з найближчих "Уроків".

Надходження готівкових коштів з банківських рахунків

Оскільки операційні каси не призначені для зберігання готівкових коштів, а в касі підприємства вони можуть зберігатися тільки тимчасово, та й то в межах встановленого банком ліміту, то всім підприємствам і приватним підприємцям, що мають поточні рахунки в банку, доводиться зберігати свої кошти в установах банків, тим більше, що цього вимагає "Порядок".

Кошти, що перебувають у банку на рахунку підприємства, належать такому підприємству, і воно має право використати їх на власний розсуд. Однак існують певні обмеження і встановлено певний порядок, зокрема на отримання готівкових коштів.

Коли і як подається касова заявка

Отриманню готівкових коштів з рахунка в банку в касу підприємства передує оформлення касової заявки.

Підприємства й індивідуальні підприємці щокварталу подають в банк касову заявку типової форми, затверджену Постановою НБУ №149 від 20.06.95 р. "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з готівкового обороту установами банків України".

Касова заявка подається завчасу, відповідно до графіка, встановленого банком. Форма касової заявки змінена постановою Правління НБУ від 04.06.99 р. №266, відповідно до якої перші три розділи виключені з форми, і тепер підприємства заповнюють і здають у банк тільки 4-й розділ - "Календар видачі заробітної плати робітникам і службовцям (суми виплат готівкою, одержаною в банку) у погоджені з банком строки", в якому вказуються терміни виплати заробітної плати, передбачені колективними договорами і встановлені вищестоящими органами й органами виконавчої влади.

Індивідуальні підприємці і сільські (фермерські) господарства, що не використовують у своїй діяльності працю найманих працівників, отримують кошти на виплати, пов'язані з оплатою праці і виплатою дивідендів (прибутку) з кас банків без надання відповідного календаря або графіка.

Якщо на підприємстві виплата заробітної плати передбачена не в один, а в декілька днів, то установа банку спільно з керівником відповідного підприємства встановлює, в які конкретно дні і в яких сумах підприємство отримуватиме гроші на заробітну плату, що має бути підтверджено письмовою згодою підприємства. Надалі узгоджені терміни підтверджуються підприємствами шляхом вказання календаря видач у касових заявках.


Продовження теми


СУТТЄВО

Записи в товарних чеках повинні здійснюватися темною пастою кулькової ручки. Вільні рядки в товарних чеках підлягають обов'язковому закресленню, яке б повністю унеможливило їх стирання і внесення інших записів.

Якщо на підприємстві виплата заробітної плати передбачена не в один, а в декілька днів, то установа банку спільно з керівником відповідного підприємства встановлює, в які конкретно дні і в яких сумах підприємство отримуватиме гроші на заробітну плату, що має бути підтверджено письмовою згодою підприємства. Надалі узгоджені терміни підтверджуються підприємствами шляхом вказання календаря видач у касових заявках.


Законодавча база курсу

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua