Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Найактуальніші документи номера

Найактуальніші документи номера

 • Нова редакція драконівського закону щодо ЕККА почне діяти з 1 січня 2001 року

Закон України від 13.07.2000 р. №1927-III "Про внесення зміни до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Друкується в цьому номері


 • Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають всі особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів

Лист Державної податкової адміністрації України від 19.05.2000 р. №2655/6/15-0116 "Про отримання дивідендів при розподілі чистого прибутку на корпоративні права"

Друкується в цьому номері


 • До повноважень Держстандарту повністю перейшли повноваження Державного комітету України у справах захисту прав споживачів

Указ Президента України від 26.07.2000 р. №926/2000 "Про Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України"

Друкується в цьому номері


 • Тимчасовий керуючий, призначений Національною комісією регулювання електроенергетики України, за своїми правами фактично стає директором (президентом) енергопостачальника

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 р. №1139 "Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику"

Друкується в цьому номері


 • Нерезиденти через представництва можуть проводити розрахунки з резидентами у валюті України через рахунки типу "Н" або типу "П" без отримання індивідуальної ліцензії НБУ

Наказ Державної податкової адміністрації України від 10.07.2000 р. №373 "Про затвердження змін і доповнень до Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства"

Друкується в цьому номері


 • ДПА України не відносить курсові різниці, які виникають внаслідок отримання фінансового кредиту в іноземній валюті, до складу валових витрат

Лист Державної податкової адміністрації України від 09.06.2000 р. №8006/7/15-1117 "Щодо відображення курсових різниць в податковому обліку"

Друкується в цьому номері


 • За даними ДПА України, кожне четверте підприємство допускає порушення податкового законодавства щодо повноти та своєчасності сплати ПДВ

Лист Державної податкової адміністрації України від 24.05.2000 р. №7125/7/23-1117 "Про порушення податкового законодавства при визначенні податкового кредиту платниками податків"

Друкується в цьому номері


 • Розгляд заяв про дозвіл на оренду і погодження орендної плати щодо державного майна здійснюється у Фонді державного майна протягом 15 днів

Наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 04.05.2000 р. №935/95/31 "Про затвердження Порядку надання Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та нерухомого майна"

Друкується в цьому номері


 • ДПА України вважає, що платежі за ліцензійними договорами щодо використання промислової власності не підпадають під визначення терміна "роялті"

Лист Державної податкової адміністрації України від 15.05.2000 р. №3431/5/15-1116 "Щодо питання, чи підпадає винагорода за надання власником охоронного документа дозволу на використання об'єкта промислової власності на підставі ліцензійного договору будь-якій особі під поняття "роялті"

Друкується в цьому номері


 • Термін реєстрації зовнішньоекономічних договорів у Міністерстві економіки збільшено з 7 до 10 робочих днів

Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. №136 "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)"

Друкується в цьому номері

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua