Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Автоматизація бухобліку

Ми продовжуємо цикл уроків школи автоматизації бухгалтерського обліку за допомогою програми "1С:Бухгалтерія"
Теми попередніх номерів


1С: Бухгалтерія
Облік собівартості готової продукції
Облік реалізації готової продукції
10-й урок

Ми продовжуємо цикл уроків школи автоматизації бухгалтерського обліку за допомогою програми "1С: Бухгалтерія". Під час минулих уроків(42, 43, 46, 47, 49, 51/99, 1/2000, "ГК", 6, 9/2000, 14/2000 , 30/2000 "Дебету-Кредиту" ) ми зрозуміли переваги автоматизованого ведення бухобліку порівняно зі звичайним, визначили структуру плану рахунків та з'ясували, як пристосувати програму до специфіки саме вашого підприємства, вивчили способи внесення інформації, режими роботи, види операцій. Ми вже знаємо, як вносити залишки для тих підприємств, які вже вели бухгалтерський облік (у новостворених підприємствах залишків не буває), а також заповнили список значень субконто.

Під час четвертого уроку ми вивчили, як з допомогою програми "1С: Бухгалтерія" зробити на комп'ютері те, що першочергово робить бухгалтер, - рознести грошові документи по касі і банку. У п'ятому - розглянули документи, що не формують проводок, проте вкрай необхідні для бухгалтера. Під час шостого уроку ми вчилися працюватина комп'ютері з авансовим звітом. У сьомому - розглянули облік матеріальних цінностей. У восьмому - вчилися вести облік заробітної плати та нараховувати пов'язані з нею податки. У дев'ятому уроці вивчали облік основних засобів та нематеріальних активів.Сьогодні розглянемо облік собівартості та реалізації готової продукції.

Облік собівартості та реалізації готової продукції

Стандартна настройка для української версії "1С: Бухгалтерія" ПРОФ 6.0 від компанії "ДИСК" розрахована на облік виробничої діяльності з розрахунком фактичної собівартості кожного виду готової продукції наприкінці місяця. Засоби програми дозволяють відмовитися від ведення обліку за плановими цінами і розрахунку відхилень наприкінці періоду, тому краще зразу працювати з фактичною собівартістю.

Насамперед розглянемо, які бухгалтерські рахунки будуть залучені. Передусім це рахунок "Сировина і матеріали" із субрахунками, на яких ведеться аналітичний облік сировини і матеріалів, купованих напівфабрикатів та комплектуючих. Далі рахунок "Основне виробництво" із субрахунками 20.01 і 20.02. Цих рахунків є два, щоб задовольнити вимоги податкового обліку, бо на субрахунку 20.01 обліковуватиметься матеріальна складова собівартості незавершеного виробництва, приріст та убуток залишків якої на початок та кінець звітного періоду коригує величину валових витрат, а на субрахунку 20.02 обліковується нематеріальна частина собівартості, що не підлягає коригуванню, - це такі затрати, як заробітна плата та податки, амортизація основних засобів, отримані послуги тощо.

Звертаємо вашу увагу, що субрахунок 20.01 має аналітику "Готова продукція", введену задля того, щоби можна було обліковувати собівартість кожного виду готової продукції, що випускається. Також можуть використовуватися рахунки 25 "Загальновиробничі витрати" та 26 "Загальногосподарські витрати"; накопичені на цих рахунках суми мають бути наприкінці місяця або списані на рахунок 20.02, або розподілені між видами готової продукції на рахунку 20.01.

Далі використовується рахунок 40.01 "Готова продукція", на якому ведеться аналітичний облік готової продукції за видами та кількістю. І, нарешті, рахунок 46.01 "Реалізація: виробництво", де обліковується продаж готової продукції; цей рахунок є синтетичним.

Тепер розглянемо документи, що описують виготовлення продукції.

Першим кроком є передання матеріалів зі складу у виробництво, причому в момент передачі ви маєте знати, на виготовлення якого виду продукції підуть ці матеріали. Для цього розглянемо документ "Комплектуючі списання" (скорочена назва - КПСП) [малюнок 1 ]. Як будь-який документ програми, він має унікальний номер, дата документа свідчить про перехід комплектуючих зі складу у виробництво, поле "Номер документа" використовується для друкованої форми, програмою не запам'ятовується і може бути довільним. У полі "Матеріально відповідальна особа" проставляється прізвище комірника на складі, який передає матеріальні цінності.

У полі "Рахунок кредиту" на початку проставляється 05.02; міняти цей рахунок не варто, бо якщо ви хочете списати матеріали, що обліковуються на рахунку 05.01, то для цього є окремий документ, аналогічний за побудовою. У полі "Рахунок дебету" на початку проставляється 20.01 [малюнок 2 ], якщо комплектація піде не на безпосереднє виготовлення готової продукції, то цей рахунок треба поміняти. Оскільки рахунок 20.01 має аналітику, то наступним кроком буде заповнення поля "Субконто дебету", де для вибору вам буде запропонований список вашої готової продукції.

А тепер переходимо до заповнення табличної частини. У графі "Комплектуючі" запропоновано до вибору список субконто "Напівфабрикати і комплектуючі". Далі проставляється одиниця виміру, записана в параметрах комплектуючого. У графі "Ціна" проставляється ціна одиниці комплектуючого, що визначається як частка від ділення загальної вартості комплектуючого на його кількість на момент створення документа. Якщо ж цей вид комплектуючого відсутній на складі, то вказується, що ціна дорівнює нулю, а при спробі вказати кількість списаного вона також автоматично прирівнюється до нуля. Тобто програма не дозволяє списати комплектуючі, яких немає на складі. У графі "Залишок" показується наявна кількість комплектуючих, а в графі "Списується" ви вказуєте, скільки ж необхідно списати, причому сума списання розраховується автоматично [малюнок 3 ].

Далі дієте за звичною схемою: записуєте документ і проводите його. При потребі можна створити друковану форму.


Примітка

Програма "1С: Бухгалтерія" ПРОФ 6.0 не здійснює обліку в розрізі матеріально відповідальних осіб, тому це поле є суто довідковим.


Формування ціни комплектуючих

Зверніть увагу на формування ціни комплектуючих. Загалом у вас є два варіанти обліку собівартості матеріалів і комплектуючих. Перший - за середньою ціною, це означає, що всі приходи одного виду комплектуючих здійснюються на один елемент субконто в списку субконто, незважаючи на те, що кожен прихід має свою ціну. Другий - за точною собівартістю: під кожен прихід, що має інакшу ціну за одиницю, створюється новий елемент у списку субконто.

Переваги першого варіанта: список субконто не збільшується з кожним приходом однакових за видом комплектуючих чи матеріалів; при формуванні документів на списання одразу ж видно, яка кількість цього виду комплектуючих є на складі. Недоліки: для отримання коректного розрахунку собівартості списаних комплектуючих обов'язково в хронологічній послідовності мають бути проведені всі документи, що здійснюють рух комплектуючих чи матеріалів по складу, тобто документи на прихід, списання, продаж, повернення тощо. Отже, якщо документи проводилися не в хронологічному порядку протягом якогось періоду, то наприкінці цього періоду треба видалити всі проводки вищезазначених документів, зберігши самі документи. Видалення проводок може відбуватися вручну, тобто ви за журналом операцій знаходите потрібні вам документи і видаляєте проводки під цими документами: ставите курсор на потрібній лінійці і натискаєте клавішу Delete, на запитання "Видалити поточний запис?" відповідаєте "Так", тобто натискаєте Enter [малюнок 4 ].

Видалення проводок можна автоматизувати, для цього зайдіть у розділ "Операції" головного меню, виберіть підрозділ "Видалення операцій" [малюнок 5 ], якщо всі документи, що описують рух матеріалів чи комплектуючих, є у вас на певній закладці журналу операцій, то вкажіть її номер, якщо номер не вказаний, то будуть видалятися проводки того журналу, в якому ви перебуваєте. Вкажіть період видалення, натисніть кнопку "Видалити" [малюнок 6 ], після чого побачите попередження "Буде виконуватися видалення проводок! Підтвердьте виконання операції!" - натискаєте "ОК", на запитання "Видалення проводок впливає на підсумки?" відповідаєте "Так"; на запитання "Видаляти документи при видаленні операцій?" обов'язково відповідаєте "Ні", інакше пропаде вся ваша робота за період і всі документи доведеться створювати знову.

Але майте на увазі, що при проведенні такої операції пропадуть всі ваші проводки, створені вручну, і їх доведеться переписувати знову. Після видалення будь-яким способом проводок під документами зайдіть у розділ "Звітність" головного меню і виберіть підрозділ "Розрахунок підсумків" [малюнок 7 ], встановіть необхідний квартал, поставте "пташку" в полі "При розрахунку виконувати перерахунок документів: проводок", натисніть кнопку "Розрахувати за робочий квартал" [малюнок 8 ]. Якщо виникне потреба ще раз перепровести документи періоду, наприклад, для коректного обчислення валових доходів і витрат, то доведеться процедуру видалення проводок здійснювати ще раз.

Це були переваги і недоліки ведення обліку собівартості комплектуючих і матеріалів за середньою ціною. А тепер переваги обчислення точної собівартості: вам не треба буде здійснювати описане вище тотальне видалення проводок під документами, що здійснюють рух по складу матеріалів та комплектуючих, навіть при нехронологічному введенні документів. Для отримання коректного результату достатньо перепровести ці документи, зайшовши в "Розрахунок підсумків" і натиснувши кнопку "Розрахувати за робочий квартал". Тобто можна сказати, що система стійка до перепроведення документів. Недоліком є те, що список комплектуючих збільшується практично з кожним новим приходом, бо в сучасних умовах кожен новий прихід матеріальних цінностей того самого виду відрізняється за ціною, але не забувайте, що склад у вас багаторівневий, тож на нижньому рівні якраз і буде один і той же вид комплектуючих чи матеріалів, що різняться між собою саме ціною.

Прихід готової продукції на склад

Протягом місяця готова продукція надходить на склад, для відображення цього є документ "Готова продукція прихід на склад" (скорочена назва - ГППС). Через те, що ви не знаєте її повної собівартості, вона списується за матеріальною собівартістю [малюнок 9 ].

Заповнення документа не викликає труднощів: номер є унікальним, пропонується поточна дата, значення полів "Рахунок кредиту" і "Рахунок дебету" пропонуються автоматично, і змінювати їх не варто. Прізвища матеріально відповідальних осіб вказуються довідково в полях "Здав" і "Одержав". У табличній частині в графі "Вид продукції" треба вказати, що саме приймається на склад, а далі - кількість цього виду готової продукції. У графі "Матеріальна собівартість" на початку пропонується вся накопичена собівартість за цим видом готової продукції на момент створення документа; при бажанні можна поставити меншу суму виходячи з самостійно розрахованої частки матеріальних затрат на одиницю готової продукції. Це необхідно робити, якщо процес вашого виробництва передбачає незавершене виробництво на кінець періоду. Далі документ записується і проводиться.

Проводка при цьому така:

Д-т 40.01 К-т 20.01

- вказана матеріальна собівартість

відповідного виду готової продукції.

Для продажу готової продукції є відповідний документ "Готова продукція відвантаження" (скорочена назва - ГПВВ).

Документ має власний унікальний номер, а також поле для номера, що буде вказуватися в друкованій формі "Номер документа". Дата пропонується поточна, проте її можна змінити. Довідково вказується прізвище матеріально відповідальної особи на складі готової продукції, яка її відпускає. У полі "Рахунок кредиту" на початку стоїть 40.01, а в полі "Рахунок дебету" - 62.04.

Рахунки можете замінити, якщо готова продукція або розрахунки з постачальниками обліковуються у вас на інших рахунках. Поле "Вид діяльності" стосується ПДВ, і там має стояти "Діяльність". При заповненні поля "Покупець" пропонується список субконто "Контрагенти" [малюнок 10a ], і якщо ви ведете облік розрахунків з контрагентами в розрізі документів, то тут стоятиме назва документа, а в полі "Назва покупця" - довідково (для зручності сприймання документа) назва контрагента. Наступні два поля використовуються для коректного створення друкованої форми накладної, бо в них вказується прізвище отримувача ("Через кого") та номер і дата доручення ("Підстава").

Переходимо до заповнення табличної частини. У графі "Готова продукція" із запропонованого списку субконто вибираєте потрібний вид готової продукції [малюнок 10b ]. Одразу ж після вибору в "шапці" документа біля поля "Залишок" з'являється відомість про кількість цієї продукції на складі.

Якщо вибраний елемент субконто має заповнені параметри, то вони одразу ж проставляються у відповідних графах - "Одиниці виміру" та "Ціна відпускна + ПДВ".

Ціна без ПДВ розраховується програмою самостійно. Далі вказуєте кількість проданого. При безпосередньому заповненні таблиці можна також вказати самостійно ціну без ПДВ. Решта граф будуть розрахова-ні програмою самостійно [малюнок 10c ].Загальна сума накладної з'являється в "шапці" поряд з виразом "Сума накладної". Документ має друковану форму, також не забудьте його записати і провести.

Найцікавішим у цьому документі, з бухгалтерської точки зору, є формування проводок. Стандартна настройка передбачає, що продаж готової продукції обов'язково є валовими доходами, отож залежно від розрахунків з покупцем на момент створення документа ці валові доходи будуть відображені.

Також припускається, що продаж готової продукції не має пільг з ПДВ, тому ПДВ, залежно від першої події, нараховується в кредит рахунка 68.02 "Розрахунки по ПДВ". У зв'язку з тим, що можна продавати готову продукцію цього місяця випуску, а отже, не знати її собівартості, протягом місяця готова продукція списується зі складу тільки за кількістю з нульовою собівартістю.

Якщо відвантаженню готової продукції не передувала передоплата, то проводки див. на малюнку 10d.

Зверніть увагу, що в проводці

Д-т 46.01 К-т 40.01

стоїть нульова собівартість і вказується кількість проданого виду готової продукції.

Розрахунок собівартості виготовленої і реалізованої готової продукції

Тепер розглянемо послідовність дій для формування повної собівартості виготовленої продукції.

Зверніть увагу, що розподіл витрат, накопичених на рахунках 24, 25, 26, відображається ручними проводками, причому базу розподілу ви обираєте самостійно. Перед проведенням розподілу не забудьте нарахувати такі податки, як комунальний, інноваційний тощо. Визначення суми робиться вами самостійно і відображається ручними проводками. Для коректного формування декларації про прибуток не забудьте відобразити нараховані суми також за рахунком "Валові витрати". Наприклад,

Д-т 26.01 К-т 18.19

- сума нарах. комунального податку

Д-т 18.19 К-т 68.11

- сума нарах. комунального податку.

Далі списуєте в дебет рахунка 20.02 (20.01) встановлені вами суми, наприклад, такою проводкою:

Д-т 20.02 К-т 26.01

- деяка сума.


Примітка

Документ розраховує саме обороти рахунка 20.02, отож у "шапці" документа не варто міняти кореспонденцію рахунків.


Тепер використаємо документ для визначення собівартості випущеної готової продукції, він називається "Готова продукція розподіл загальних витрат" (скорочена назва - ГПЗВ).

Документ має уні-кальний номер, дату ви проставляєте останнім днем місяця. У рахунку кредиту стоїть 20.02, а в рахунку дебету - 40.01. У полі "Матеріальні витрати" програмою проставляється сума сальдо початкового та дебетового обороту рахунка 20.01 за місяць за всіма видами готової продукції. А в полі "Загальні витрати" - сума початкового сальдо та дебетового обороту рахунка 20.02. Якщо у вас є незавершене виробництво, то запропоновані програмою суми необхідно замінити на самостійно обчислені вами.

Далі переходимо до заповнення табличної частини. У графі "Вид продукції" послідовно вкажіть усі ваші види продукції зі списку субконто "Готова продукція". У графу "Одиниці виміру" проставляється відповідний параметр готової продукції. Графа "Кількість продукції" заповнюється програмою автоматично [малюнок 10e ].

У графі "Матеріальна собівартість" пропонується сума, що дорівнює сальдо початкового та дебетового обороту рахунка 20.01 за місяць за обраним видом готової продукції. У разі наявності незавершеного виробництва з цього виду продукції суми треба зменшити.

Сума загальних витрат розраховується пропорційно до матеріальних витрат за цим видом готової продукції виходячи із загального обсягу матеріальних витрат за всіма видами готової продукції. Ця графа розраховується після підтвердження числа, що стоїть у графі "Матеріальна собівартість" (підтвердження відбувається натисканням клавіші Enter).


Примітка

Цей документ створюється наприкінці місяця один раз для всіх видів готової продукції.


Документ зберігаєте і проводите. При цьому проводки будуть однотипні за кожним видом готової продукції і матимуть такий вигляд:

Д-т 40.01 К-т 20.02

- деяка сума.

Таким чином, ви розрахували повну собівартість виготовленої готової продукції. Останнім кроком є списання в дебет рахунка "Реалізація" собівартості проданої продукції. Для цього є документ "Готова продукція списання собівартості відвантаження" (скорочена назва - ГПСС). Документ має унікальний номер, дату ви проставляєте кінцем місяця, а також вказуєте кореспонденцію проводок. Сума за кожним видом проданої готової продукції дорівнює добутку кількості проданого на собівартість одиниці проданого. Собівартість одиниці проданого дорівнює сумі сальдо початкового та дебетового обороту рахунка 40.01, поділеній на суму кількості цього виду готової продукції на початок місяця та приходу на склад протягом місяця [малюнок 10f].

Компанія "ДИСК" конт. тел.: (0322) 70-61-66 (044) 241-91-23
www.disk.lviv.ua; E-mail: [email protected]


Теми попередніх уроків:

Вступний урок "ГК" №42
Чому і як потрібно автоматизувати бухгалтерію

Перший урок "ГК" №43

Основні елементи, які використовуються у роботі з програмою "1С:Бухгалтерія"

Другий урок "ГК" №№46,47

Настроювання плану рахунків, організація аналітичного обліку
Константи, довідники, план рахунків "ГК" №46

Внесення залишків, заповнення списку значень субконто "ГК" №47

Третій урок "ГК" №49

Термінологія програми, способи внесення інформації, режими роботи, види операцій

Четвертий урок "ГК" №51

Рознесення грошових документів по касі і банку: прибутковий і видатковий ордери, касові валютні документи, банківська виписка

П'ятий урок "ГК" №1/2000

Документи, якi не здiйснюють проводок

Шостий урок "Дт Кт" №6/2000

Авансовi звiти

Cьомий урок "Дт Кт" №9/2000

Облiк матерiальних цiнностей (крiм товарiв): прихiд, видаток

Восьмий урок "ДК" №14/2000

Облiк заробітної плати та нарахування пов'язаних з нею податків

Дев'ятий урок "ДК" №30/2000
Облік собівартості та облік реалізації готової продукції

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua