Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - благодійництво

КОНСУЛЬТАЦІЇ

  1. Благодійні організації мають право засновувати підприємства

  2. Кредиторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності, не включається до бази оподаткування єдиним податком

  3. Надання юридичних послуг за готівку патентуванню не підлягає

  4. Відшкодування ПДВ через проведення взаємозаліку

1. Благодійні організації мають право засновувати підприємства

Наш благодійний фонд зареєстровано як неприбуткову організацію. Ми надаємо благодійну допомогу згідно з розробленою нами програмою. Під час діяльності виникає низка запитань, на які хотілось би почути відповіді.

Запитання 1. Ми здійснюємо благодійні виплати громадянам і при цьому утримуємо прибутковий податок з громадян 20%. Чи передбачені законодавством які-небудь звільнення від сплати прибуткового податку з благодійних виплат?

Запитання 2. Ми хочемо відкрити від Фонду комерційне підприємство, весь прибуток якого надходив би як благодійна допомога на рахунок фонду. У зв'язку з цим :

а) чи повинне підприємство платити податок на прибуток, який воно повністю перераховує благодійному фонду?

б) чи може фонд закупити обладнання (наприклад, швейні машинки) для такого підприємства?

1. Пунктом 1 статті 5 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. №13-92 (далі - Декрет) передбачені суми виплат, які не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування. До пп. "і" цього пункту Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 02.03.2000 р. №1523-II (далі - Закон) було внесено зміни, згідно з якими абзац третій вилучено.

У зв'язку з цим з моменту набрання чинності Законом до сукупного оподатковуваного доходу не включаються суми благодійної допомоги як у грошовій, так і в натуральній формі лише у випадку, якщо така допомога надається відповідно до рішення уряду України в зв'язку зі стихійним та екологічним лихом, аваріями і катастрофами місцевими органами державної виконавчої влади, профспілками, фондом соціального страхування, благодійними фондами та іноземними державами. Тобто для того, щоб допомога, яка надається благодійним фондом, не оподатковувалась, обов'язково має бути рішення уряду України. Всі інші благодійні допомоги у грошовій і натуральній формі оподатковуються в порядку, передбаченому розділом ІІІ Декрету (особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи (служби, навчання).

Згідно з цим розділом, з доходів, отримуваних з благодійних виплат чи допомог, прибутковий податок з громадян обчислюється за ставкою 20%, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету благодійною організацією. При цьому з такого доходу не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не враховуються суми, на які зменшується оподатковуваний дохід, передбачені ст. 6 Декрету.

Після закінчення календарного року громадяни, які одержували таку допомогу, зобов'язані до 1 березня наступного року подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму сукупного доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи. Благодійні організації, які провадять виплати зазначених доходів, зобов'язані не пізніш як через 30 днів після виплати надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості за встановленою Головною державною податковою інспекцією України формою про виплачені суми доходів i суми утриманого з них податку.

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. При обчисленні податковими органами річної суми податку з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку i суми, передбачені у статті 6 цього Декрету.

2а. Згідно зі статтею 13 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (далі - Закон про благодійництво), благодійні організації мають право засновувати підприємства. Це право повинно бути закріплене в статуті. При цьому треба враховувати, що на фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств, які перебувають у власності благодійної організації, за винятком адміністративно-господарських витрат, пов'язаних з функціонуванням благодійної організації, але не більше 20% кошторису цієї організації в поточному році.

Статтею 19 Закону про благодійництво передбачено, що джерелами формування майна та коштів благодійних організацій можуть бути доходи від цінних паперів, надходження від підприємств, що перебувають у власності благодійної організації, причому такі доходи і надходження згідно з підпунктом 7.11.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" звільняються від податку на прибуток, оскільки належать до пасивних доходів.

Підприємство, засноване благодійною організацією, сплачує податок на прибуток підприємств на загальних засадах, тобто за ставкою 30%. Підпунктом 5.2.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон про прибуток) передбачено, що до складу валових витрат включаються суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані до неприбуткових організацій (у т. ч. і благодійних), але не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. Тому новостворене підприємство не має можливості включити до складу валових витрат вартість майна, що передається благодійній організації, в межах 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду, оскільки оподатковуваний прибуток за попередній звітний період був відсутній.

2б. Статтею 18 Закону про благодійництво передбачено, що благодійна організація має право здійснювати щодо майна та коштів, які є у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України, у т. ч. вносити обладнання для формування (збільшення) статутного фонду підприємств. При цьому такі дії не викликають жодних податкових зобов'язань як для підприємства, так і для благодійної організації, оскільки в такому разі відбувається:

- передання основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права (згідно з підпунктом 3.2.8 Закону про ПДВ, не є об'єктом оподаткування ПДВ);

- надходження платнику податку коштів або майна у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку (згідно з підпунктом 4.2.5 Закону про прибуток, не включаються до складу валового доходу).

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ,
юрист консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua