Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - патентування

3. Надання юридичних послуг за готівку патентуванню не підлягає

Наша фірма займається наданням юридичних послуг і має відповідну ліцензію. Чи можемо ми прибуткувати готівку за надані послуги до каси підприємства?

Відповідно до статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів торговельної діяльності" від 23.03.96 р. №98/96-ВР (із внесеними змінами), патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів. Під торговельною діяльністю у цьому Законі слід розуміти роздрібну та оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів у цьому Законі слід розуміти:

- магазини та інші торгові точки, які розміщуються в окремих приміщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

- кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

- автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

- лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам та розміщені в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі - ринків усіх форм власності;

- стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;

- фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики, кіоски та інші пункти громадського харчування;

- оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток.

Очевидно, що каса підприємства жодним чином не підпадає під визначення пункту продажу товарів.

Більш конкретизоване визначення терміна "торговельна діяльність" наведено в Порядку заняття торговельною діяльністю і Правилах торговельного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №108. Відповідно до пункту 2 цих Правил, торговельна діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

Таким чином, оскільки надання юридичних послуг не має нічого спільного з купівлею та продажем товарів, таке надання не може бути визнано торговельною діяльністю.

Згідно із статтею 3-1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", патентуванню підлягає діяльність з надання побутових послуг, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами як в окремих приміщеннях, будівлях, їх частинах, так і за їх межами.

Під побутовими послугами у цьому Законі слід розуміти діяльність, пов'язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки.

Перелік послуг, які належать до побутових, визначається Кабінетом Міністрів України і не може змінюватися протягом бюджетного року.

На виконання цієї статті Закону постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 р. №576 затверджено Перелік послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню. Такими послугами є:

- пошиття тентів, чохлів, штор, драпіровок;

- ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури (крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості);

- заміна елементів живлення;

- ремонт та виготовлення ювелірних виробів;

- ремонт та виготовлення металовиробів;

- ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам;

- ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів;

- перукарські послуги (тільки на території міст Києва і Севастополя, обласних центрів);

- прокат аудіо-, відеокасет, CD-дисків;

- прокат автотранспортних засобів;

- прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій;

- послуги ломбардів;

- фотопослуги та послуги фотокінолабораторій;

- послуги аудіо-, відеозапису.

Як бачимо, надання юридичних послуг в переліку відсутнє.

Таким чином, на нашу думку, при оприбуткуванні готівки в касу підприємства при здійсненні юридичних послуг придбавати патент не потрібно.

Віталій ДЗЬОБАН, бухгалтер-експерт
консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua