Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - ПДВ

4. Відшкодування ПДВ через проведення взаємозаліку

Підприємство "А" є боржником підприємства "В", яке, своєю чергою, має заборгованість зі сплати податків та зборів (обов'язкових платежів). Протягом звітного періоду в підприємства "А" виникла від'ємна різниця між загальною сумою податкових зобов'язань і сумою податкового кредиту щодо сплати ПДВ. У рахунок відшкодування сум ПДВ яких саме податків і зборів можливе проведення взаємозаліку щодо погашення заборгованості?

Право погашати заборгованість зі сплати обов'язкових платежів шляхом проведення взаємозаліку в рахунок відшкодування сум ПДВ платники податку отримали з моменту набрання чинності Указом Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 07.08.98 р. №857/98.

Пунктом 4 цього Указу було встановлено, що сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів з цього податку або інших податків та зборів (обов'язкових платежів), які зараховуються до Державного бюджету України.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" від 17.02.2000 р. №1458-ІІІ передбачено, що Державний бюджет України складається із загального та спеціального фондів і що з обов'язкових платежів, які зазначені в Законі України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 р. №1251-ІІІ, до нього зараховуються:

- податок на додану вартість;

- акцизний збір з ввезених на територію України товарів;

- ввізне мито;

- єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

- збори на обов'язкове пенсійне страхування, що, відповідно до закону, сплачуються при купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і коштовного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

- збір до Державного інноваційного фонду;

- державне мито (п. 6 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 р. №7-93, за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т", "у");

- митні збори;

- частина податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності), визначена на підставі статті 46 цього Закону;

- акцизний збір з нафтопродуктів, вироблених в Україні, та частина акцизного збору з інших вироблених в Україні товарів, визначених на підставі статті 46 цього Закону;

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;

- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

- збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

- збір за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;

- збір на обов'язкове соціальне страхування.

Отож якщо підприємство "В" - кредитор підприємства "А" є платником названих вище податків та зборів (обов'язкових платежів), то може погасити заборгованість з їх сплати шляхом проведення взаємозаліку в рахунок належного підприємству "А" відшкодування сум ПДВ.

Документи, які необхідні для взаємозаліку в рахунок відшкодування ПДВ

Для такого взаємозаліку підприємству "А" необхідно подати до ДПІ за місцем своєї реєстрації відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання відшкодування сум податку на додану вартість та впорядкування розрахунків з бюджетом" від 07.12.99 р. №2215:

1) протокол, підписаний підприємством "А" і підприємством "В", кількість примірників якого повинна втричі перевищувати кількість учасників розрахунку;

2) заяву про згоду на спрямування коштів на погашення податкової заборгованості з платежів до Державного бюджету України, що виникла в його кредитора;

3) оригінал довідки органів державної податкової служби про суми податкової заборгованості підприємства "А" та підприємства "В" перед Державним бюджетом України;

4) акт звірки розрахунків між підприємством "А" і його кредитором - підприємством "В" про суми заборгованості за не здійсненими між ними розрахунками за проданий товар, виконані роботи та надані послуги.

На підставі цих документів ДПІ за місцем реєстрації підприємства "А" приймає рішення про відшкодування підприємству "А" сум ПДВ в рахунок погашення податкової заборгованості підприємства "В" за платежами до Державного бюджету України.

Таке рішення оформляється відповідним протоколом після погодження з усіма учасниками розрахунків.

По одному оригіналу протоколу ДПІ за місцем реєстрації підприємства "А" передає учасникам розрахунків та два оригінали протоколу надсилає ДПІ за місцем реєстрації підприємства "В".

ДПІ за місцем реєстрації підприємства "А" та ДПІ за місцем реєстрації підприємства "В" передають до відповідних органів Державного казначейства по одному оригіналу протоколу.

Учасники, які підписали протокол, відображають результати проведення розрахунків в бухгалтерському обліку на дату складання протоколу.

Дмитро БОРОВЕЦЬ, юрист
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua