Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Новини


НОВИНИ - НОВОСТИ - NEWS

В минулому номері ми відновили дещо призабуту рубрику "Питання тижня". В цьому номері запроваджуємо відразу дві нові рубрики: "Новини" і "Дайджест бухгалтерської преси", які хочемо зробити традиційними.

Спочатку пропонуємо вам новини.

Михайло МІЩИШИН редактор випуску

Нацiональний банк України зобов'язав банки на п'ять днiв затримувати платежi пiд час оплати iмпортних контрактiв через лоро-рахунки

Нацiональний банк України, інформує ДІНАУ, зобов'язав уповноваженi комерцiйнi банки на п'ять днiв затримувати платежi пiд час оплати iмпортних контрактiв через лоро-рахунки. Це випливає з постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.05.2000 р. (що набрала чинностi 29 липня), текст якої поширило Київське територiальне управлiння НБУ телеграмою вiд 25 липня.

На думку експертiв, Нацбанк вдався до такого заходу, щоб зменшити можливiсть для валютних спекуляцiй "гривня - долар" на рiзницi курсiв мiж внутрiшнiм валютним ринком України, росiйським i прибалтiйським ринками. Згiдно з документом, уповноваженi банки пiд час перерахування гривнi резидентами за iмпортними контрактами з нерезидентами зобов'язанi заздалегiдь зараховувати на окремий субрахунок у гривнях кошти, що перераховуються з поточного рахунка клiєнта. Кошти утримуються на цьому рахунку протягом п'яти робочих днiв (не враховуючи дня зарахування коштiв) i можуть бути перерахованi нерезиденту лише на шостий робочий день.

Уповноважений банк може здiйснювати перерахування коштiв у гривнях із зазначеного субрахунка на кореспондентський рахунок банку-нерезидента на користь нерезидента виключно пiсля отримання вiд свого клiєнта-платника довiдки вiд податкового органу за мiсцем реєстрацiї про вiдсутнiсть у нього заборгованостi перед бюджетом. Крiм цього, зазначена постанова Нацбанку наказує уповноваженим банкам кошти у гривнях, що надiйшли з кореспондентського рахунка банку-нерезидента, заздалегiдь зараховувати на спецiальний розподiльчий рахунок.

На цьому рахунку кошти мають утримуватися доти, доки клiєнт - одержувач коштiв не надасть банку документи, що пiдтверджують законнiсть цієї операцiї, але не бiльш як п'ять днiв. Постановою Нацбанку заборонено фiлiям уповноважених банкiв вiдкривати кореспондентськi рахунки у гривнях банкам-нерезидентам. Також уповноваженим банкам заборонено надавати кредити "овердрафт" у гривнях банкам-нерезидентам.


"Предмети розкоші" вже цього року хочуть звільнити від пенсійного збору

Уряд України до 2001 року має намiр скасувати стягнення запровадженого торiк податкового збору до Пенсiйного фонду пiд час здiйснення валютообмiнних операцiй, купiвлi виробiв з дорогоцiнних металiв, автомобiлiв та встановлення мобiльних телефонiв.

Про це заявив, як повідомляє ДІНАУ, перший вiце-прем'єр України Юрiй Єхануров. Зазначивши, що це питання буде розв'язано з огляду на Податковий кодекс, вiн пiдкреслив, що взагалi така постановка питання можлива пiсля погашення урядом заборгованостi з пенсiйних виплат i пiдвищення рiвня пенсiй.


ДПА виступає за пом'якшення оподаткування прибутків з джерелом їх походження в Україні

Державна податкова адмiнiстрацiя України, інформує "Інтерфакс-Україна", виступила з iнiцiативою пом'якшення прийнятого 28 травня постановою Кабiнету Мiнiстрiв Порядку звiльнення (зменшення) вiд оподаткування прибуткiв з джерелом їх походження з України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про уникнення подвiйного оподаткування.

Як заявив начальник управлiння мiжнародних зв'язкiв ДПАУ Юрiй Гладун, готується постанова Кабмiну, якою передбачено внести змiни до зазначеної постанови в частинi лiбералiзацiї режиму застосування договорiв України з iншими країнами про уникнення подвiйного оподаткування. Зокрема, сьогоднi право нерезидента на застосування положень мiжнародного договору про звiльнення (зменшення) вiд оподаткування прибуткiв, отриманих в Українi, забезпечується шляхом попереднього звiльнення (зменшення) вiд оподаткування лише за окремими видами прибуткiв.

Здебiльшого це право забезпечується шляхом повернення (вiдшкодування) нерезиденту рiзницi мiж сумою сплаченого податку i сумою, яку йому необхiдно сплатити вiдповiдно до мiжнародного договору про уникнення подвiйного оподаткування. За словами Ю. Гладуна, планується, що пiсля внесення змiн нерезиденти зможуть реалiзовувати зазначене право шляхом попереднього звiльнення (зменшення) практично за всiма видами прибуткiв.

При цьому начальник управлiння ДПАУ зазначив, що пiсля внесення цих змiн ДПАУ ретельнiше перевiрятиме належнiсть того чи iншого суб'єкта, який має намiр скористатися пiльгами на пiдставi договорiв про уникнення подвiйного оподаткування, до резидентiв тiєї чи iншої країни. Представник ДПАУ повiдомив, що останнiм часом виявлено кiлька випадкiв, коли нерезиденти з офшорних зон реєстрували свої адреси у країнах, що мають з українською стороною договори про уникнення подвiйного оподаткування, i на цiй пiдставi незаконно отримували пiльги з оподаткування.

Як повiдомлялося, Кабiнет Мiнiстрiв України постановою вiд 28 травня затвердив Порядок звiльнення (зменшення) вiд оподаткування прибуткiв з джерелом їх походження з України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України про уникнення подвiйного оподаткування. Згiдно з Порядком, попереднє звiльнення вiд оподаткування може надаватися на прибутки у виглядi дивiдендiв, вiдсоткiв i прибуткiв вiд погашення облiгацiй внутрiшньої державної позики. В iнших випадках (роялтi, прибуток вiд фрахту тощо) нерезидент має право на вiдшкодування частини сплаченої суми податку.

У разi якщо з якихось причин нерезидент не використав право на попереднє звiльнення вiд оподаткування, він може скористатися правом на вiдшкодування. До прийняття цього документа звiльнення нерезидентiв вiд оподаткування здiйснювалося на пiдставi Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", де не був чiтко визначений механiзм здiйснення такого вiдшкодування.


Російські товари, можливо, подешевшають

Договір про принципи стягнення непрямих податків на товари, що експортуються в Україну, в редакції, запропонованій російською стороною, не влаштовує Україну, заявив, як повідомляє УНІАН, начальник управління міжнародних зв'язків ДПАУ Юрій Гладун.

Зокрема, російською стороною збережено позицію про стягнення експортного ПДВ з енергоносіїв, що поставляються Росією. Зазначаючи, що російсько-український переговорний процес з цього питання проходить у непростій обстановці, загалом Ю. Гладун позитивно оцінює його розвиток. Приводом для оптимізму може бути прийняття Радою Федерації Росії другої частини Податкового кодексу, яка містить деякі позитивні зміни щодо зняття російською стороною непрямих податків на експорт своїх товарів. "Я гадаю, що переговори закінчаться для України успішно",- відзначив Ю. Гладун.

Згідно з російським законодавством, до товарів країн далекого зарубіжжя застосовується лише імпортне мито. І лише українські товари обкладаються й імпортним, й експортним митом.

У травні 1999 р. уряд Росії запровадив експортне мито на основний експортний російський товар в Україну - нафту - в розмірі 5 євро за тонну. Досі імпортне мито на нафту було вдвічі нижчим. Нове мито встановлено у зв'язку з тим, що митна ціна російської нафти перевищила встановлений урядом Росії рівень - від 9,5 до 12 доларів за барель нафти.

З 7 квітня 2000 р. уряд Росії знову застосував нові ставки експортного мита на нафту, нафтопродукти та зріджені гази, що вивозяться з Росії за межі держав Митного союзу (РФ, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан). Ставка вивізного мита на нафту встановлена в розмірі 20 євро за тонну, на дизельне паливо - 15 євро за тонну, на мазут - 12 євро. Експортне мито в Росії на зріджені гази (природний, пропан, бутани, етилен, пропілен, бутилен, бутадієн тощо) з 7 квітня становить 40 євро за тонну.


Податківці хочуть запровадити свої пости у найбільших платників податків

Податкова адміністрація вважає за доцільне запровадити податкові пости у найбільших платників податків. Про це заявив на прес-конференції за підсумками роботи у першому півріччі начальник Львівської обласної податкової адміністрації Сергій Медведчук.

Такі офіси успішно діють за кордоном, допомагаючи підприємцям та податківцям спільно вирішувати проблеми, пов'язані з оподаткуванням тієї чи іншої операції, уникаючи в такий спосіб можливих непорозумінь під час перевірок. Сьогодні такі пости в експериментальному режимі вже діють у деяких областях України, непогано зарекомендувавши себе і тут. Цікаво, що близьке сусідство з грізними податківцями здебільшого влаштовує і підприємців, які у зручний для них спосіб та у стислі терміни почали отримувати відповіді на свої запитання.

Сьогодні на Львівщині порушено 15 кримінальних справ, пов'язаних із незаконними операціями у паливно-енергетичному комплексі, до зведеного бюджету перераховано 665 млн грн, що на 22 проценти більше, ніж торік. Орієнтовні планові показники щодо надходжень до бюджету перевиконано на 111 процентів.

Деякі з підприємців скаржаться, що їх перевіряють надто часто, але цього року ми здійснили на 1568 перевірок менше, ніж у попередньому, до того ж усі перевірки проведено згідно із затвердженим національним планом. А тих, хто працює нечесно, ми перевірятимемо ще більше, пообіцяв наостанку Сергій Медведчук.


НБУ просить парламент прискорити розгляд законопроекту про валютне регулювання

У 58% обмінних пунктів, що працюють з банками за агентськими угодами, виявлено порушення. Про це заявив на прес-конференції в Національному банку України заступник голови НБУ Анатолій Шаповалов.

За його словами, подібні порушення Нацбанк виявив під час планових перевірок роботи пунктів обміну іноземної валюти. Тільки за 1999 рік НБУ провів близько 13 тис. таких перевірок.

Як передає кореспондент УНІАН, А. Шаповалов відзначив, що Нацбанк не може заборонити роботу обмінним пунктам, які уклали агентські угоди з банками. Однак, на його думку, прийняття Верховною Радою законопроекту про валютне регулювання, розглянутого ще в 1995 році, але так і не схваленого парламентом у першому читанні, дозволить навести лад у сфері обміну валют.


За несвоєчасну виплату зарплат і пенсій буде встановлено кримінальну відповідальність

Кримiнальна вiдповiдальнiсть за несвоєчасну виплату зарплат i пенсiй передбачена змінами, які планується внести до Кримінального кодексу України. Про це зазначив на засiданнi прес-клубу ринкових реформ у Львовi заступник голови Комiтету Верховної Ради України по боротьбі з органiзованою злочиннiстю Iгор Пилипчук.

Як інформує УНІАН, він повідомив також про внесення змiн до антикорупцiйного законодавства, яке, за його словами, "має дуже багато прогалин, що дозволяє уникати вiдповiдальностi".


У Криму проводилась операцiя "Курорт" з розкриття i запобiгання ухиленню вiд сплати податкiв

У Криму проводилась операцiя "Курорт" з розкриття i запобiгання ухиленню вiд сплати податкiв, повідомив "Інтерфакс-Україна".

Понад тисячу порушень податкового законодавства виявили на півострові працівники податкової служби України, в результатi чого до державного бюджету надiйшло майже 1,5 млн грн. Операцiя "Курорт" розпочалася з Ялти, де під час перевiрки лише одного з барiв на ялтинськiй набережнiй вилучено понад 1,5 тис. неоприбуткованих пляшок спиртних напоїв. Вночi на трасi Новоросiйськ - Сiмферополь у районi Феодосiї працівники податкової мiлiцiї затримали автофургон "Мерседес", в якому без належних документiв перевозили понад 2 тисячі фотоапаратiв "Скiна" i "Роял" китайського виробництва. Наступного дня водiя цiєї ж машини було затримано з аналогiчною партiєю товарiв, але вже у Сiмферополi. Обидвi партiї товару, вилученого з незаконного обiгу, оцiнюють у понад 300 тис. грн. Проводяться оперативно-розшуковi заходи для встановлення каналiв надходження до Криму нелегальних товарiв.


Українських спеціалістів чекають у Німеччині

З 1-го серпня 2000 року почала діяти "Термінова програма Федерального уряду" Німеччини, повідомляє ДІНАУ. Відповідно до неї, німецькі підприємства отримали право запросити до себе на роботу іноземних комп'ютерних спеціалістів.

Програма, яку ще називають "Зелена карта", прочинила двері у німецький бізнес для 20 тисяч фахівців у галузі інформаційних технологій з держав, які не є членами ЄС. Основний критерій при доборі кандидата - його кваліфікація та здатність виконувати роботу, а не громадянство. Тому жодних квот по країнах, звідки запрошуватимуть комп'ютерників, не встановлюється. Більше того, їм не обов'язково навіть мати диплом про вищу освіту. Уряд Німеччини встановив, що фірма, яка запрошуватиме іноземного працівника, має гарантувати йому зарплату не менше 100 тисяч німецьких марок на рік. Саме такою є середня зарплата комп'ютерників-німців. Таким чином вдасться забезпечити відповідний рівень проживання та запобігти використанню дешевої робочої сили, вважають у Берліні. Максимальний термін роботи за контрактом для іноземних спеціалістів у Німеччині - 5 років. До працевлаштування фахівців у Німеччині, окрім Центральної установи з питань працевлаштування у Бонні "ZAV", допущено приватних посередників, уповноважених лише німецьким роботодавцем.

Разом з працівниками до ФРН можуть виїжджати члени їхніх сімей. Як повідомили у дипломатичному представництві ФРН в Україні, станом на кінець червня 2000 року 284 українські фахівці у галузі інформатики подали заявки на працевлаштування у Німеччині згідно з "Терміновою програмою Федерального уряду". Це близько 2,8 відсотка від загальної кількості аплікантів.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua