Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#33 '2000: Практична бухгалтерія - Огляд преси

Про що пише бухгалтерська преса

Пропонуємо огляд бухгалтерської преси

Застосування векселів у бартерних операціях

О. Чимшит "Участь векселів у товарообмінних операціях: податковий та бухгалтерський облік", "Все про бухгалтерський облік" №69, 28 липня, с. 22.

Автор статті висвітлює порядок оподаткування та особливості ведення податкового та бухгалтерського обліку операцій з векселями. На умовних числових прикладах розглядаються 3 варіанти здійснення бартерних вексельних операцій з відображенням в старому та новому бухгалтерському і податковому обліку, а саме:

- бартерна операція завершується в одному податковому періоді;

- бартерна операція здійснюється в різних податкових періодах - приймання і передача векселя є першою подією, а відвантаження і оприбуткування товарів (робіт, послуг) - другою, балансуючою;

- бартерна операція здійснюється в різних податкових періодах - відвантаження і оприбуткування товарів (робіт, послуг) є першою подією, а приймання і передача векселя - другою, балансуючою.

Наприкінці статті автор наводить інші особливості здійснення бартерної операції з участю векселя.


Аналізуємо закон про ліцензування

Т. Трухіна "Ліцензування: нарешті власний закон", "Баланс" №31, 31 липня, с. 37.

У статті бухгалтера-експерта проаналізовано основні положення прийнятого закону про ліцензування, а також наведено (у формі таблиці) порівняння статті 4 ЗУ "Про підприємництво" та ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".


Експлуатація автомобіля очима бухгалтера

1. А. Раєва "Утримання і технічне обслуговування автомобілів з погляду бухгалтера", "Бухгалтерія, право, податки, консультації" №31, 31 липня, с. 38.

У статті наводиться примірний перелік операцій ТО-1 та ТО-2, а також розглядається порядок відображення цих операцій в бухгалтерському та податковому обліку з використанням старого та нового плану рахунків.

2. Р. Назарбаєва "Отримання автомобілів: безоплатно і в якості внеску до статутного фонду", "Вісник бухгалтера і аудитора України" №14, липень, с. 20.

Автор статті порівнює порядок безоплатного отримання автомобілів та порядок отримання автомобілів як внеску до статутного фонду перед та після впровадження ПБО 7 "Основні засоби". Ці операції розглядаються на умовних числових прикладах з відображенням в старому та новому бухгалтерському і податковому обліку.


Нова фінансова звітність

І. Чалий "Нова фінансова звітність: аналітичні аспекти", "Вісник бухгалтера і аудитора України" №14, липень, с. 15.

У статті розглядається процедура створення резерву сумнівних боргів, облік інвестицій методом участі в капіталі, а також поданий алгоритмічний аналіз:

- вексельної заборгованості;

- розрахунків з пов'язаними особами;

- фінансових інвестицій у пов'язаних сторін.


Визначення собівартості та ціни продажу продукції

Н. Ткаченко "Облік виробничої собівартості та рентабельності виробництва продукції. Визначення ціни продажу", "Все про бухгалтерський облік" №70, 2 липня, с. 4.

Професор кафедри обліку і аудиту Українського державного університету харчових технологій наводить перелік витрат, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та формулу визначення виробничої собівартості продукції.

Автор аналізує вплив змін, що сталися у методиці калькулювання і обліку собівартості продукції, на необгрунтоване зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності виробництва.

У формі таблиці наводяться 2 варіанти розрахунку собівартості продукції:

- згідно з Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим постановою КМУ від 26.04.96 р. №473;

- згідно зі Стандартом 16 та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.99 р. №291.


Облік втрат від браку

Т. Войтенко "Облік втрат від браку: до і після", "Податки та бухгалтерський облік" №37, липень, с. 38.

У публікації детально розглядається питання, наскільки порядок обліку втрат від браку у виробництві відрізняється від того, що діяв раніше. Це питання розглянуто за такими підтемами:

- види браку у виробництві;

- оцінка браку;

- облік втрат від браку;

- порядок віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) втрат від браку;

- стягнення сум відшкодування втрат від браку з винних осіб.

На умовних числових прикладах розглядається порядок віднесення втрат від браку до складу собівартості продукції, а також стягнення сум відшкодування втрат від браку з винних осіб.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua