Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - готівка

6. На готівкові розрахунки директора від імені підприємства поширюється обмеження в 3000грн протягом одного дня

Директор купив товар, внісши за нього через ощадбанк постачальнику оплату в розмірі 10600грн. На цю ж суму був складений авансовий звіт. При перевірці касової дисципліни податкова визнала суму понад 3000грн понадлімітною. Чи правомірно це?

Пунктом 1 Порядку ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ №21 від 02.02.95р., передбачено, що підприємства та індивідуальні підприємці мають право здійснювати розрахунки між собою, а також з фізичними особами - громадянами як у готівковій, так і у безготівковій формі. При цьому сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) з іншим підприємством (індивідуальним підприємцем) не повинна перевищувати 3 тис. грн протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Кількість підприємств (індивідуальних підприємців), з якими проводяться розрахунки протягом дня, не обмежується. Платежі підприємства (індивідуального підприємця) іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) понад установлену граничну суму (3 тис. грн) здійснюються виключно в безготівковому порядку.

Це обмеження стосується і тих випадків, коли від імені підприємства готівкові платежі здійснюють безпосередньо його працівники чи інші уповноважені ним особи (в зазначеному випадку директор). Підтвердженням того, що особа діє від імені підприємства, можуть бути видані довіреності, складені авансові звіти, оформлені всі первинні документи (накладна на відпуск, податкова накладна, квитанція до прибуткового касового ордера) на ім'я підприємства.

Тому якщо директор від імені підприємства оплатив готівкою вартість товару іншому підприємству (індивідуальному підприємцю) на суму 10600грн протягом одного дня, то, на нашу думку, є підстави застосувати до підприємства фінансові санкції, передбачені п.1 Указу Президента №436. При цьому слід відзначити, що при наступному відшкодуванні підприємством директорові витрачених ним коштів згідно з поданим ним авансовим звітом обмеження в 3000грн не поширюється, оскільки воно стосується лише розрахунків між підприємствами й індивідуальними підприємцями. Тому директорові можна буде видати всю витрачену ним суму готівкових коштів з каси підприємства з оформленням одного видаткового касового ордера.

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, юрист
консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua