Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Практична бухгалтерія - Огляд преси

Про що пише бухгалтерська преса

 • Розрахунки з персоналом з оплати праці

  Н. Батищева "Облік оплати праці за національними стандартами", "Все про бухгалтерський облік", №71, 4 серпня, с. 4

Автор статті наводить загальні положення обліку оплати праці, при цьому для бухгалтерів та економістів рекомендовано з метою швидкого і безпомилкового відображення в обліку витрат на оплату праці щомісяця складати аналітичні таблиці, в яких відображати загальні суми нарахувань різних видів оплати праці за категоріями працівників і по підприємству в цілому.

Крім цього, в статті розглядається порядок обліку витрат з оплати праці:

- підприємствами, що не використовують в обліку рахунки класу 8 "Витрати за елементами";

- підприємствами, що використовують в обліку рахунки класу 8 "Витрати за елементами" та рахунки класу 9 "Витрати діяльності";

- підприємствами, що не використовують в обліку рахунки класу 9 "Витрати діяльності" (рекомендовано для малих підприємств), а також порядок нарахування оплати відпустки з використанням резерву оплати відпусток та відображення у Звіті про фінансові результати витрат на оплату праці й інших витрат на оплату праці.


 • Бухгалтерський облік транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі

М. Позднякова "Розподіл ТЗВ на підприємствах роздрібної торгівлі", "Баланс" №32, 8 серпня, с. 30

У статті детально розглянуто порядок відображення у бухгалтерському обліку транспортно-заготівельних витрат підприємств роздрібної торгівлі. Автор дає відповіді на численні запитання читачів щодо формування продажної вартості товарів, порядку включення транспортних витрат до первісної вартості товарів, визначення собівартості реалізованих товарів та балансової вартості товарів з метою оподаткування.

Зазначені питання розглянуті на умовних числових прикладах з відображенням у бухгалтерському та податковому обліку підприємств, які для відображення транспортних витрат застосовують один з таких методів:

- "прямий метод";

- "метод розподілу".


 • Продаж товарів в розстрочку та поштою

Редакційна стаття "Товари - поштою. Торгівля в розстрочку", "ГлавБух" №31, 8 серпня, с. 62

У статті описаний механізм продажу товарів в розстрочку і продаж товарів поштою, який здійснюється з метою збільшення обсягу продажів та підвищення зацікавленості покупців у купівлі товарів. Наводиться порядок гарантійного обслуговування таких товарів.

На умовних числових прикладах розглянуто порядок відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій, пов'язаних з продажем товарів в розстрочку та поштою, а також надання послуг з гарантійного ремонту товарів.

У кінці статті наведено зразки договору купівлі-продажу товарів у розстрочку та купівлі-продажу товарів з розстрочкою платежу.


 • За що відповідає бухгалтер

К. Докійчук "Відповідальність бухгалтера за втрату документів підприємства", "ГлавБух" №31, 8 серпня, с. 76

При розгляді питання відповідальності наводяться загальні положення юридичної відповідальності. При цьому зазначається, що Кодексом про адміністративні правопорушення України не передбачено цивільно-правової та адміністративної відповідальності бухгалтера за втрату документів підприємства. Залишається кримінальна та дисциплінарна відповідальність, яку й несе бухгалтер.

Автор детально розглядає зазначені види відповідальності, посилаючись при цьому на статті КК.


 • Порядок розподілу загальновиробничих витрат

Т. Войтенко "Розподіл загальновиробничих витрат", "Податки та бухгалтерський облік" №39, 7 серпня, с. 3

У статті наводиться порівняльна характеристика чинного раніше порядку визначення собівартості продукції (робіт, послуг) та порядку, який діє в умовах переходу підприємств на ПБО, а також розглянуто склад, порядок формування та розподілу загальновиробничих витрат на підприємстві.


 • Облік операцій за договорами комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Д. Винокуров "Комісійні операції в ЗЕД", "Податки та бухгалтерський облік" №38, 3 серпня, с. 40

Автор публікації надає можливість сформувати власну думку стосовно оподаткування комісійних договорів шляхом розгляду питання оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку комісійних операцій у сфері ЗЕД. Причому деякі з висвітлених питань залишаються спірними, а саме: порядок відображення доходів і витрат у комісіонера, особливості сплати ПДВ при імпорті товарів комісіонером-резидентом за дорученням комітента-нерезидента у зв'язку з недостатнім законодавчим врегулюванням оподаткування таких операцій.


 • Аналіз змін, внесених до ЗУ "Про податок на додану вартість"

О. Павленко "Ех, відшкодую!", "Бухгалтер" №13, липень (I), с. 18

В статті аналізується Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" від 01.06.2000 р. №1783.

Наведені зміни охарактеризовані трьома словами (неграмотність, плутанина і фіскальність), які автор розглядає зі своєї точки зору.


 • Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі

О. Бойко "Якщо збір встановлено, значить, сплачувати його комусь потрібно", "Бухгалтер" №13, липень (I), с. 26

Часто підприємці стикаються з вимогою владних органів отримати або пред'явити дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі. Яка підстава для пред'явлення таких вимог? Який порядок видачі та строк дії дозволу? Не менш важливе запитання - яку відповідальність несе підприємство або громадянин-підприємець у разі відсутності дозволу?

Відповіді на зазначені запитання наведені в цій публікації.


 • Облік нематеріальних активів

О. Ключник "Концептуально про інтелектуальне", "Бухгалтер" №14, липень (II), с. 60

У статті проаналізовані податкові та бухгалтерські аспекти обліку НМА. Згідно з нормами ПБО 8 "Нематеріальні активи" наведено визначення та класифікацію НМА, порядок їх визнання та нарахування амортизації, здійснення оцінки НМА та визначення моменту, з якого необхідно нараховувати амортизацію.

Розглядаючи відображення в бухгалтерському та податковому обліку НМА, автор намагається знайти шляхи можливого зближення двох обліків.


 • Корпоративні права, отримані як дивіденди

А. Распопін "Права: хто має, хто продає, хто обкладає", "Бухгалтер" №14, липень (II), с. 63

У статті розглядається порядок оподаткування продажу корпоративних прав, отриманих як дивіденди: оподаткування передачі корпоративних прав третім особам, оподаткування корпоративних прав, отриманих фізособою та юрособою. Наведено порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виплати і отримання корпоративних прав.

Наприкінці статті автор робить висновок, що при продажу корпоративних прав обкладенню податком на прибуток підлягає різниця між сумою компенсації, отриманої від такого продажу, і сумою нарахованих дивідендів, в рахунок яких отримані ці корпоративні права.


 • Передача основних фондів до статутного фонду

А. Погребняк "Основні в статутний", "Бухгалтер" №14, липень (II), с. 68

У статті йдеться про передачу основних фондів однією юридичною особою до статутного фонду іншої юридичної особи. Яку частину ПДВ, сплаченого при придбанні ОФ, необхідно залишити в складі податкового кредиту, а яку - перенести до вартості ОФ? Неоднозначні думки з цього приводу висловлюють спеціалісти в галузі оподаткування.


 • Придбання та списання пально-мастильних матеріалів

А. Раєва "Бухгалтерський і податковий облік придбання та списання ПММ", "Бухгалтерія" №32, 7 серпня, с. 34

Автор статті розглянув особливості віднесення витрат на ПММ до складу валових витрат, порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку витрат на ПММ в умовах, коли на підприємстві використовується і вантажний, і легковий транспорт.

Наводяться зразки заповнення декларації про прибуток, декларації з податку на додану вартість, подорожнього листа службового легкового автомобіля.

Описується такий аспект обліку ПММ, як документальне підтвердження їх списання, яке проводиться згідно з подорожніми листами.

Наводяться формули для розрахунку витрат пального для автомобілів різних типів :

- легкових службових автомобілів;

- бортових вантажних автомобілів;

- автомобілів-самоскидів.


 • Облік розрахунків з ПДВ

В. Батищев "Облік податку на додану вартість: що новенького?", "Бухгалтерія" №32, 7 серпня, с. 41

У статті наведено порядок відображення в обліку сум ПДВ торговими підприємствами, які ведуть бухгалтерський облік за цінами продажу. Зазначений порядок обліку розрахунків з ПДВ розглянуто на умовно-числовому прикладі.

Крім цього, автор розглянув облік нарахування податкових зобов'язань при безплатній передачі ТМЦ та нематеріальних активів. Це питання також розглядається за умови проведення операцій з продажу ТМЦ за ціною, нижчою за звичайну (за мінімальною ціною продажу).

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua