Нове число Дебет-Кредит
укр - рус
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Практична бухгалтерія - Аліменти

Порядок призначення та стягнення аліментів, їх розміри

Андрій КУТНИЙ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"


 • Аліменти на утримання дітей
 • Розмір аліментів на утримання неповнолітніх дітей
 • Розмір аліментів на непрацездатних повнолітніх дітей
 • Розмір аліментів на користь батьків
 • Зміна розміру аліментів, що стягуються на користь повнолітніх дітей та батьків
 • Порядок сплати або стягнення аліментів
 • Визначення заборгованості з аліментів
 • Повне або часткове звільнення від сплати заборгованості з аліментів
 • Інші аліментні відносини
 • Види заробітку, який включається до розрахунку розміру аліментів
 • З яких доходів громадян утримання аліментів не провадиться
 • Бухгалтерські проведення утримання аліментів із зарплати працівника
 • Деякі особливості нарахування та сплати аліментів

Тематичні добірки та статті, надруковані в попередніх номерах "ДК"

Чому ми про це пишемо

Тема аліментів не надто часто зустрічається в бухгалтерських виданнях. Зокрема, у нашому тижневику протягом 1999 - 2000 рр. вона згадувалася лише один раз. Пропонуємо вашій увазі невелику добірку, в якій стисло подаємо основні вимоги законодавчих актів, що регулюють аліментні обов'язки батьків та дітей.

Аліменти на утримання дітей

Обов'язок батьків утримувати своїх дітей (як неповнолітніх, так і повнолітніх, які потребують допомоги) передбачено статтею 80 Кодексу про шлюб та сім'ю: "Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги. При ухиленні батьків від цього обов'язку кошти на утримання дітей стягуються з них у судовому порядку".

Розмір аліментів на утримання неповнолітніх дітей

Аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються в розмірі: на одну дитину - чверть, на двох дітей - третина, на трьох і більше дітей - половина заробітку (доходу) батьків, але не менше 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину (стаття 82 Кодексу про шлюб та сім'ю).

Розмір цих часток і мінімальний розмір аліментів може бути зменшено судом, якщо:

- у того з батьків, який зобов'язаний платити аліменти, є інші неповнолітні діти, які при стягненні аліментів у встановленому розмірі виявилися б менш забезпеченими матеріально, ніж діти, які одержують аліменти;

- у випадках, коли той з батьків, з якого стягуються аліменти, є інвалідом першої чи другої групи;

- коли діти працюють і мають достатній заробіток;

- якщо діти перебувають на повному утриманні держави або громадської організації (у цьому випадку суд вправі і звільнити від сплати аліментів);

- з інших поважних причин.

Якщо з одного з батьків аліменти стягуються за кількома рішеннями суду або постановами народного судді на дітей від різних матерів у розмірі, що перевищує в цілому розмір аліментів, передбачений статтею 82 цього Кодексу, платник аліментів може пред'явити позов до кожної особи, на користь якої винесено рішення суду або постанову народного судді про стягнення аліментів, про відповідне зниження аліментів за цим рішенням суду або постановою народного судді.

Аліменти, на прохання особи, яка їх вимагає, можуть бути визначені в твердій грошовій сумі, що має сплачуватися щомісяця, якщо:

- один з батьків, який зобов'язаний сплачувати аліменти, має нерегулярний, мінливий заробіток (дохід);

- коли частину заробітку (доходу) він одержує в натурі;

- в інших випадках, коли стягнення аліментів у частковому відношенні до заробітку (доходу) неможливе або утруднене.

В усіх випадках стягнення аліментів у твердій грошовій сумі розмір цієї суми визначається виходячи з гаданого заробітку (доходу) одного з батьків відповідно до положень, викладених у статті 82 цього Кодексу.

Батьки, які сплачують аліменти на неповнолітніх дітей, можуть бути притягнуті до участі в додаткових витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво дитини тощо).

Час, з якого присуджуються аліменти на користь неповнолітніх дітей

Аліменти на користь неповнолітніх дітей присуджуються з дня подання заяви до суду.

Аліменти за минулий час можуть бути стягнуті, якщо позивач надасть суду докази, що він вживав заходів для одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення останнього від їх сплати. У цьому разі з урахуванням обставин справи суд може присудити аліменти не більш ніж за три роки.

Розмір аліментів на непрацездатних повнолітніх дітей

При стягненні аліментів з батьків на непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, розмір аліментів визначається у частковому відношенні до заробітку (доходу) виходячи з матеріального і сімейного становища особи, з якої стягуються аліменти, і особи, що одержує їх.

Розмір аліментів не може перевищувати: на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) батьків і не може бути меншим 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян на кожну дитину.

Аліменти на утримання непрацездатних батьків

Статтею 81 Кодексу про шлюб та сім'ю передбачено, що утримання непрацездатних батьків, які потребують допомоги, є обов'язком їх повнолітніх дітей.

Повнолітні діти, які сплачують аліменти на батьків, можуть бути притягнуті до участі в додаткових витратах, викликаних винятковими обставинами (тяжка хвороба, каліцтво, оплата праці осіб, які доглядають за батьками, тощо).

Діти можуть бути звільнені від обов'язків щодо утримання своїх батьків і стягнення витрат по догляду за ними, якщо судом буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов'язків.

При розгляді такого позову суд виходячи з встановленого Кодексом розміру аліментів, що підлягають виплаті за всіма рішеннями суду або постановами народного судді, визначає новий розмір аліментів за цим позовом у відповідній частці, що припадає на кожного з дітей, щодо яких є рішення суду або постанова народного судді.

Розмір аліментів на користь батьків

Аліменти на користь батьків стягуються з повнолітніх дітей у частковому відношенні до заробітку (доходу) виходячи з матеріального і сімейного становища кожного з дітей і батьків та з урахуванням можливості батьків одержувати аліменти один від одного.

У разі якщо батьки мають кілька дітей, а позов пред'явлено до одного або кількох з них, суд при визначенні розміру аліментів повинен враховувати обов'язок й інших дітей утримувати батьків. При цьому сукупний розмір аліментів, що підлягають стягненню з повнолітніх дітей, не може бути меншим 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходу громадян.

Порядок зміни розміру аліментів, сплати або стягнення аліментів, визначення заборгованості з аліментів та звільнення від сплати такої заборгованості однаковий для аліментів як на дітей, так і на батьків.

Зміна розміру аліментів, що стягуються на користь повнолітніх дітей та батьків

У тих випадках, коли після визначення судом розміру аліментів, що стягуються на утримання повнолітніх дітей або батьків, змінилося матеріальне або сімейне становище особи, зобов'язаної надавати утримання, або особи, яка одержує аліменти, суд вправі за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів.

Порядок сплати або стягнення аліментів

Аліменти сплачуються в добровільному порядку особою, яка зобов'язана платити аліменти, особисто або через власника чи уповноважений ним орган за місцем її роботи чи одержання нею пенсії, стипендії.

Добровільний порядок сплати аліментів не виключає права стягувача аліментів у будь-який час звернутися з заявою про стягнення аліментів до суду.

Власник або уповноважений ним орган щомісяця відраховує аліменти з заробітної плати (пенсії, допомоги, стипендії тощо) платника аліментів на підставі його письмової заяви і виплачує або переказує їх особі, вказаній у заяві, не пізніше триденного строку з дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших сум. У той же строк виплачуються або переказуються аліменти, що стягуються на підставі рішення суду або постанови народного судді.

У разі несвоєчасного перерахування аліментів на посадову особу підприємства може бути накладено адміністративний штраф.

При переході громадянина, з якого аліменти відраховуються за заявою, на іншу роботу або зміні ним місця проживання відрахування аліментів провадиться на підставі знову поданої ним заяви. Заборгованість за час несплати аліментів у цих випадках може бути відрахована з боржника за його заявою або стягнута в судовому порядку.

Відрахування аліментів на підставі заяви особи, яка виявила бажання добровільно платити аліменти, може провадитись і у випадках, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви і виконавчих документів, перевищує половину належних боржникові заробітної плати і прирівняних до неї платежів та видач, а також коли з боржника стягуються за рішенням суду або постановою народного судді аліменти на дітей від іншої матері.

У разі відмови від сплати аліментів до такої особи застосовується примусове стягнення аліментів. Порядок такого стягнення передбачено статтею 74 Закону України від 21.04.99р. №606-XIV "Про виконавче провадження".

Так, у разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд стягнення звертається на майно боржника.

Розмір заборгованості з аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення виходячи з фактичного заробітку (доходів), одержаного боржником за час, протягом якого стягнення не провадилося, або одержуваного ним на момент визначення заборгованості у твердій грошовій сумі або у відсотковому відношенні. Якщо боржник в цей період не працював, заборгованість визначається виходячи з середньої заробітної плати для даної місцевості. Державний виконавець у разі надходження виконавчого документа повинен підрахувати розмір заборгованості з аліментів і повідомити про нього стягувача і боржника.

З осіб, зобов'язаних сплачувати аліменти, у разі виїзду їх для постійного проживання у країни, з якими Україна не має договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться на час виїзду за рішенням суду за весь період до досягнення дитиною повноліття. Своєю чергою, відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93р. №146 "Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів", розмір аліментів визначається виходячи із заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду або ж з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

Державний виконавець зобов'язаний здійснювати систематичний контроль за правильним і своєчасним відрахуванням та надходженням відрахованих сум аліментів стягувачам.

Визначення заборгованості з аліментів

Стягнення аліментів за виконавчим листом за минулий час може бути проведено не більш ніж за трирічний строк, що передував пред'явленню виконавчого листа до стягнення.

У тих випадках, коли за виконавчим листом, пред'явленим до стягнення, відрахування аліментів не провадилось у зв'язку з розшуком відповідача, стягнення аліментів має провадитися за весь минулий період.

Заборгованість з аліментів визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), одержаного відповідачем за час, протягом якого не провадилося стягнення. Якщо відповідач у цей період не працював або якщо не будуть пред'явлені документи, які підтверджували б його заробіток (дохід), заборгованість визначається виходячи із заробітку (доходу), одержуваного на час стягнення заборгованості.

Розмір заборгованості з аліментів обчислюється судовим виконавцем, а за наявності спору питання про розмір заборгованості вирішується судом.

Стягнення заборгованості має провадитися незалежно від досягнення повноліття особою, на утримання якої були присуджені аліменти.

Повне або часткове звільнення від сплати заборгованості з аліментів

Суд вправі за позовом особи, яка сплачує аліменти, звільнити її повністю або частково від сплати заборгованості з аліментів, що утворилася, якщо встановить, що несплата аліментів мала місце внаслідок хвороби цієї особи або з інших поважних причин і що її матеріальне та сімейне становище не дає можливості сплатити цю заборгованість.

Суд має право також звільнити від сплати заборгованості, якщо встановить, що вона утворилась внаслідок непред'явлення виконавчого листа до виконання з вини особи, на користь якої присуджені аліменти.

Інші аліментні відносини

Кодексом про шлюб та сім'ю передбачено також, що обов'язок з утримання неповнолітніх дітей, якщо вони не мають батьків або якщо батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати, може бути покладений на інших родичів - діда, бабу, брата, сестру, а також на вітчима і мачуху дитини й на осіб, які постійно виховували дитину і утримували її як члена своєї сім'ї, подаючи їй систематичну матеріальну допомогу.

Обов'язок з утримання непрацездатних повнолітніх членів сім'ї, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають чоловіка або жінки, батьків або повнолітніх дітей, може бути покладений на онуків, пасинків і падчерок, а також на осіб, яких вони виховували і подавали їм систематичну матеріальну допомогу протягом не менш ніж п'яти років.

Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів на утримання неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх осіб, які потребують матеріальної допомоги, визначається у частковому відношенні до заробітку (доходу) виходячи з матеріального і сімейного становища осіб, з яких стягуються аліменти, і особи, яка їх одержує.

У разі якщо позов пред'являється не до всіх зобов'язаних осіб, а лише до деяких з них, розмір аліментів, що належить стягувати, визначається відповідно до вимог, передбачених частиною другою статті 90 цього Кодексу, і не може перевищувати: на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) осіб, які зобов'язані утримувати непрацездатних повнолітніх членів їх сім'ї.

У тих випадках, коли матеріальне або сімейне становище особи, зобов'язаної надавати утримання, або особи, що одержує аліменти, змінилося, суд вправі за позовом будь-кого з них змінити встановлений розмір аліментів.

Якщо матеріальне становище особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, істотно погіршало, суд вправі звільнити її від сплати аліментів.

Суд вправі звільнити пасинка і падчерку від обов'язку утримувати вітчима і мачуху, якщо останні належним чином не виконували своїх обов'язків з виховання неповнолітніх пасинка та падчерки або якщо вони виховували їх протягом нетривалого часу.

Визначення заборгованості з аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, порядок повного або часткового звільнення від сплати заборгованості з аліментів, порядок сплати аліментів визначається за правилами, вказаними вище.

Види заробітку, який включається до розрахунку розміру аліментів

Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) прибуткового податку, а також зборів до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, у тому числі на випадок безробіття.

Перелік видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93р. №146. Відповідно до цієї постанови, утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, у тому числі з:

1) основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;

2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

3) грошових і натуральних премій;

4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;

5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;

6) заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7) винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;

8) винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;

9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;

10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;

11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;

12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

13) допомоги по безробіттю;

14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;

15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

16) доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;

17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

18) інших видів заробітку.

З членів колективних сільськогосподарських підприємств утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих господарствах (включаючи вартість натуральних видач).

З письменників, композиторів, художників та інших творчих працівників утримання аліментів провадиться з сум авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, - із заробітної плати.

З позаштатних лекторів - з оплати, одержуваної за читання лекцій.

З членів кооперативів, спільних підприємств утримання аліментів провадиться з усіх видів заробітку, одержуваного за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в тому числі із заробітку у валюті).

З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за сімейним підрядом, утримання аліментів провадиться після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.

До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарання, а також з осіб, що перебувають у лікувально-трудових профілакторіях, наркологічних відділеннях психіатричних диспансерів, лікарень та на підприємствах, включається та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

Особи, які працюють в установах України за кордоном, виплачують аліменти на користь осіб, які проживають в Україні, з подвійного заробітку з установленими надбавками, одержуваного в Україні у національній валюті.

З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і одержують заробітну плату тільки за кордоном, аліменти утримуються зі 100 відсотків заробітної плати, яку платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи із його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду, або з п'ятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на час проведення розрахунків.

Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату як у гривнях, так і у валюті на підприємствах, в установах, організаціях, розташованих на території України, утримуються бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, як з гривень, так і з валюти.

З військовослужбовців Збройних сил України та інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ утримання аліментів провадиться з усіх видів грошового забезпечення, що надається щомісяця (оклад за штатною посадою, оклад за військове або спеціальне звання, відсоткова надбавка за вислугу років, вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).


Аліменти нараховуються з ..,(графік)

З яких доходів громадян утримання аліментів не провадиться

Відповідно до пункту 12 вищезазначеної постанови утримання аліментів не провадиться з таких доходів громадян:

1) вихідної допомоги при звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;

2) компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;

3) допомоги на лікування;

4) допомоги по вагітності та пологах;

5) компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу в іншу місцевість;

6) польового забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;

7) компенсаційних сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу;

8) матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;

9) вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;

10) одноразової допомоги при народженні дитини;

11) державної допомоги на поховання;

12) допомоги по догляду за дитиною; допомоги особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною; інших допомог на дітей, передбачених законодавством;

13) державної допомоги, що виплачується на неповнолітніх дітей в період розшуку їх батьків;

14) щомісячної грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення;

15) вартості виданого безкоштовно обмундирування і натурального постачання (або їх грошової компенсації);

16) дотацій на обіди, вартості путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ утримання аліментів не провадиться з вихідної допомоги при звільненні з військової служби і з органів внутрішніх справ, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру.

Відповідно до наказу Міністерства оборони "Про затвердження Переліку додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців" від 04.11.96р. №320, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.96р., до виплат, які не враховуються при відрахуванні аліментів з військовослужбовців, належать:

1) грошова допомога при звільненні з військової служби;

2) одноразова допомога на початкове обзаведення прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом;

3) одноразова грошова винагорода за закінчення військових навчальних закладів;

4) матеріальна допомога;

5) грошова компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення;

6) грошова компенсація замість продовольчого пайка та речового майна;

7) дорожнє забезпечення, в тому числі польові гроші;

8) продовольчо-дорожні гроші;

9) грошові суми, які виплачуються з фонду нагород та фонду допомог;

10) премії, присуджені за створення видатних військово-теоретичних і військово-історичних праць та творів художньої літератури про Збройні сили України;

11) винагорода, що виплачується за винахід і раціоналізаторську пропозицію;

12) допомога, що виплачується у зв'язку з народженням дитини;

13) допомога в проведенні поховання і компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків.

При розрахунку конкретної суми аліментів важливим є те, що відповідно до пункту 14 Переліку видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів, витрати на переказ сум аліментів отримувачу повинен нести платник аліментів.

У разі якщо отримувачем аліментів відкрито рахунок у банку, перерахування аліментів здійснюється платіжним дорученням, а якщо такого рахунка отримувачем не відкрито, відповідно до пункту 27 Інструкції №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою Правління НБУ від 02.08.96р. №204, перерахування належних сум може бути здійснене гарантованим платіжним дорученням через підприємства зв'язку.


Утримання аліментів не проводяться з ...(графік)


Розміри плати за переказ аліментів

Наказом Держкомзв'язку та інформатизації України від 07.02.2000р. №23 "Про затвердження Граничних тарифів на основні послуги зв'язку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.05.2000р. за №308/4529, встановлено такі розміри плати за переказ аліментів у відсотках до суми переказу:

1) у межах одного населеного пункту - 2,5%;

2) за межі одного населеного пункту (в межах України) - 4,1%.

За переказ на розрахунковий рахунок додатково стягується плата 4,1% від суми переказу;

3) за кордон (крім країн СНД) - 8,3%;

4) до країн СНД - 4,1%.

Відповідно до підпункту 3.1.1 Закону України від 03.04.97р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", на вартість поштових послуг нараховується податок на додану вартість, який також утримується із заробітку платника аліментів.

Розглянемо умовний приклад розрахунку аліментів. Заробіток працівника - 500грн, розмір утримуваних аліментів згідно з виконавчим листом становить 25%. Аліменти перераховуються до іншого населеного пункту в межах України:

- утримано прибуткового податку за шкалою - 85,55грн;

- утримано у Пенсійний фонд - 8,5грн;

- утримано збір до фонду соцстраху - 2,5грн;

- розмір аліментів - (500 - 85,55 - 8,5 - 2,5) х 25 : 100 = 100,86 грн;

- розмір поштового збору (без ПДВ) - 100,86 х 4,1 : 100 = 4,14 грн;

- сума ПДВ за послуги зв'язку - 4,1грн х 20 : 100 = 0,83 грн;

- всього утримань за аліментами із заробітку - 100,86 + 4,14 + 0,83 = 105,83 грн.

Утримання аліментів із зарплати працівника супроводжується такими бухгалтерськими проведеннями:

Бухгалтерські проведення утримання аліментів із зарплати працівника

№ з/п   Зміст операції   Сума, грн   Бухгалтерський облік за старим Планом рахунків Бухгалтерський облік за новим Планом рахунків
Д-т К-т Д-т К-т
1 Нараховано зарплату 500 20 (44) 70 23 (93) 661
2 Утримано прибутковий податок 85,55 70 68 661 641
3 Утримано збір до Пенсійного фонду 8,5 70 69 661 651
4 Утримано збір до фонду соцстраху 2,5 70 65 661 653
5 Утримано аліменти 105,83 70 76 661 685
6 Виплачена працівникові заробітна плата 297,62 70 50 661 301
7 Перераховано аліменти стягувачу через відділення зв'язку (з урахуванням вартості послуг зв'язку) 105,83 76 51 685 311

Де враховуються аліменти

Відповідно до пунктів 5.13 та 8.1 Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді та Державного комітету статистики України від 18.06.99р. №102/154/64/61/204, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.07.99р. за №470/3763, нараховані (отримувані) аліменти включаються, а сплачувані членом сім'ї аліменти виключаються із складу сукупного доходу сімей - одержувачів соціальної допомоги.

Видами соціальної допомоги є:

1) державна допомога сім'ям з дітьми (Закон України від 21.11.92р. №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми");

2) надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.97р. №1050 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива");

3) адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.99р. №238 "Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям");

4) допомога на поховання (Порядок виплати допомоги на поховання, затверджений наказом Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства фінансів України, Міністерства праці України, Державного комітету по житлово-комунальному господарству України, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України від 02.11.94р. №193/107/61/88/08-14-627/44, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.03.97р. за №99/1903).

Доречно зазначити, що отримані стягувачем суми аліментів, відповідно до підпункту "б" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (із внесеними змінами) не включаються до сукупного оподатковуваного доходу з метою оподаткування прибутковим податком.

Деякі особливості нарахування та сплати аліментів

1. Аліменти на неповнолітніх дітей обчислюються з усієї суми, заробленої особами, які відбувають покарання у виправно-трудових колоніях і тюрмах, без урахування утримань, передбачених вироком та постановою суду, а також стягуваних відшкодувань вартості харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих їм послуг (стаття 53 Виправно-трудового кодексу).

2. На виплату аліментів не поширюється мораторій на задоволення вимог кредиторів, який застосовується до підприємства при ухвалі про порушення провадження справи про банкрутство (пункт 4 статті 12 Закону України від 14.05.92р. №2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

3. Неврегульовані аліментні відносини є підставою для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон (стаття 6 Закону України від 21.01.94р. №3857-XII "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України").


Основні документи, які регламентують порядок призначення та стягнення аліментів і їх розміри:

- Закон України від 21.04.99р. №606 "Про виконавче провадження";

- Кодекс про шлюб та сім'ю, затверджений Законом від 20.06.69р. №2006-VII та введений в дію Указом Президії Верховної Ради від 29.12.69р. №2476-VII;

- Постанова КМУ від 26.02.93р. №146 "Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів";

- Перелік додаткових видів грошового забезпечення та інших виплат, що не підлягають облікові при відрахуванні аліментів з військовослужбовців, затверджений наказом міністра оборони України від 04.11.96р. №320;

- Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96р. №204.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua