Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - ПДВ

КОНСУЛЬТАЦІЇ

  1. Заборгованість платника податку до бюджету з ПДВ настає на наступний день після закінчення строку сплати цього податку

  2. Страхові компанії повинні застосовувати понижуючий коефіцієнт до норм амортизації

  3. Отримані аванси у приватного підприємця не є об'єктом оподаткування прибутковим податком з громадян

  4. Що включається у витрати підприємця

  5. Продати товар нижче ціни придбання можна у всіх або майже у всіх випадках

  6. На готівкові розрахунки директора від імені підприємства поширюється обмеження в 3000грн протягом одного дня

1. Заборгованість платника податку до бюджету з ПДВ настає на наступний день після закінчення строку сплати цього податку

Що слід розуміти під недоїмкою у світлі постанови №2215 (чи обов'язковим є строк виникнення заборгованості за платежами до бюджету більш ніж 45 днів)?

Відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, провадиться відповідно до Порядку проведення відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.99 р. №2215.

Пунктом 4 Порядку визначено, що у разі відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, в рахунок погашення заборгованості кредитора (кредиторів) платника податку з платежів до державного бюджету розрахунки здійснюються між органом державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, якому провадиться відшкодування з бюджету податку на додану вартість, та кредитором (кредиторами) платника, у якого на дату проведення відшкодування є заборгованість перед державним бюджетом. Відшкодування платнику податку сум податку на додану вартість провадиться одночасно з погашенням його кредитору (кредиторам) заборгованості з платежів до державного бюджету. Проведення відшкодування можливе за участю двох і більше учасників розрахунків.

До протоколу, що складається учасниками для проведення відшкодування додається, зокрема, оригінал довідки (довідок) органів державної податкової служби про суми податкової заборгованості платників податків - кредиторів з платежів до державного бюджету.

Поняття "суми бюджетної заборгованості" Законом України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами) не визначено, тому, на нашу думку, слід звернутись до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стягнення не внесених у строк податків та неподаткових платежів" від 21.01.93 р. №8-93 (із внесеними змінами), де зазначено, що після закінчення встановлених строків сплати відповідних платежів невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені, якщо законодавством України не встановлено стягнення недоїмки за окремими платежами без нарахування пені.

Таким чином, на нашу думку, заборгованість платника податку до бюджету з податку на додану вартість настає на наступний день після закінчення строку сплати цього податку, тобто 21 числа місяця, наступного за звітним (підпункт 7.7.1 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість"). Тобто для проведення такого заліку дотримання строку виникнення заборгованості з платежів до бюджету тривалістю 45 днів не є обов'язковим.

Віталій ДЗЬОБАН, бухгалтер-експерт
консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua