Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - амортизація

2. Страхові компанії повинні застосовувати понижуючий коефіцієнт до норм амортизації

Чи треба платнику єдиного податку (10%) та страховій компанії застосовувати коефіцієнт 0,8 при амортизації основних фондів?

Відповідно до абзацу 4 пункту 22.4 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (в редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР (із внесеними змінами), для суб'єктів господарської діяльності, які, відповідно до Закону, сплачують єдиний (фіксований) податок або не є платниками податку з прибутку, відповідно до пункту 10.1 статті 10 цього Закону, норми, визначені абзацами першим - третім цього пункту (в абзацах йдеться про застосування понижуючого коефіцієнта 0,8), не застосовуються.

Оскільки платник єдиного податку, відповідно до пункту 6 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 р. №727 (в редакції від 28.06.99 р. №746/99), не є платником податку на прибуток, то, згідно з пунктом 22.4 наведеного Закону, понижуючий коефіцієнт 0,8 до норм амортизації такий суб'єкт підприємницької діяльності не застосовує.

Щодо страхових компаній, то чинним законодавством обмежень щодо застосування понижуючого коефіцієнта 0,8 до норм амортизації для них не передбачено, тобто вони його застосовують.

Роман БІЛИК,
керівник консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua