Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#34 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації - прибутковий податок

3. Отримані аванси у приватного підприємця не є об'єктом оподаткування прибутковим податком з громадян

Чи обкладається прибутковим податком попередня оплата, що надійшла на розрахунковий рахунок приватного підприємця згідно з договором купівлі-продажу (перехід права власності у звітному періоді не відбувся)?

Відповідно до статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92 р. №13-92 (із внесеними змінами), оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інші доходи громадян, не передбачені як об'єкти оподаткування у розділах II та III цього Декрету.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) i документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою інспекцією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву.

Як бачимо з наведених вище норм, сама по собі попередня оплата, отримана приватним підприємцем за договором купівлі-продажу, оподаткуванню прибутковим податком підлягати не повинна. Це пов'язано з тим, що об'єктом оподаткування прибутковим податком, відповідно до цих же норм, є сукупний валовий дохід, який визначається на базі двох складових. А саме, на базі:

- валового доходу (виручки у грошовій та натуральній формі);

- витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу.

У цьому контексті слід дійти згоди щодо питання: "Чи є отримана приватним підприємцем попередня оплата за договором купівлі-продажу валовим доходом, або, іншими словами, виручкою у грошовій формі?"

Те, що в грошовій формі, - питань немає. Але чи "виручка"?

На жаль, ні в Декреті "Про прибутковий податок з громадян", ні у виданій на виконання цього Декрету Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженій наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. №12, визначення терміна "виручка" не наведено.

Звертаючись до інших нормативно-правових документів, можна навести визначення з Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в редакції Указу від 28.06.99 р. №746. Відповідно до цього документа, виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Але наведене визначення поширюється на приватних підприємців, зокрема, з метою визначення того, чи поширюється на них право на перехід до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Так-от, на нашу думку, відповідно до цього визначення, виручкою можуть вважатися лише грошові кошти, які отримав приватний підприємець за вже відвантажені товари (роботи, послуги). Тобто попередня оплата у такому разі жодним чином не може розумітися як виручка з метою оподаткування прибутковим податком.

До речі, якщо звернутись до методу визначення у приватного підприємця витрат, пов'язаних, зокрема, з придбанням товарів, які є другою складовою при визначенні об'єкта оподаткування прибутковим податком з громадян, то такі витрати зменшують об'єкт оподаткування прибутковим податком у приватного підприємця тільки у разі якщо вони безпосередньо пов'язані з одержанням доходу. Тобто під витратами розуміється вартість придбаного, оплаченого та вже реалізованого товару.

За аналогією з витратами (інакше це було б дискримінацією) повинні визначатися і валові доходи, тобто виручка приватного підприємця.

Підсумовуючи викладене, на нашу думку, отримана приватним підприємцем попередня оплата згідно з договором купівлі-продажу не може вважатись виручкою та брати участь у визначенні об'єкта оподаткування прибутковим податком. Своєю чергою, виручкою у грошовій формі, яка братиме участь у визначенні об'єкта оподаткування прибутковим податком, можуть бути визнані лише суми, отримані за реалізовані товари (роботи, послуги).

Схематично це матиме у приватного підприємця такий вигляд:

1. Отримано попередню оплату згідно з договором купівлі-продажу в сумі 1000 грн (припустімо, що наш приватний підприємець не є платником ПДВ). Результати діяльності з метою оподаткування прибутковим податком будуть такими:

- валовий дохід (виручка у грошовій та натуральній формі) = 0 грн;

- витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням такого доходу = 0 грн;

- оподатковуваний дохід приватного підприємця = 0 грн (0 - 0).

2. Приватний підприємець на отримані в рахунок передоплати кошти придбав товар вартістю 700 грн. Результати діяльності з метою оподаткування прибутковим податком будуть такими:

- валовий дохід (виручка у грошовій та натуральній формі) = 0 грн;

- витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням такого доходу, = 0 грн;

- оподатковуваний дохід приватного підприємця = 0 грн (0 - 0).

3. Придбаний товар відвантажено покупцю. Результати діяльності з метою оподаткування прибутковим податком будуть такими:

- валовий дохід (виручка у грошовій та натуральній формі) = 1000 грн;

- витрати, безпосередньо пов'язані з отриманням такого доходу, = 700 грн;

- оподатковуваний дохід приватного підприємця = 300 грн (1000 - 700).

Роман БІЛИК,
керівник консалтингової групи "ДК"

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua