Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#35 '2000: Практична бухгалтерія - Огляд преси

Про що пише бухгалтерська преса

Аналізуємо законодавчі зміни

1. Порядок розрахунків за ПДВ при здійсненні операцій ЗЕД

В. Батищев "Облік розрахунків за ПДВ при проведенні операцій у зовнішньоекономічній діяльності", "Бухгалтерія" №33, 14 серпня, с.53

Законами №1523 та №1783 внесено зміни до Закону про ПДВ. Закон №1523 змінив порядок розрахунків за ПДВ при видачі органам митного контролю податкового векселя під час імпортування сировини, матеріалів, товарів (робіт, послуг), основних фондів і нематеріальних активів; Закон №1783 змінив порядок відшкодування ПДВ експортерам.

У світлі внесених змін автор розглядає порядок обліку розрахунків за ПДВ при здійсненні операцій у ЗЕД, а саме:

- при ввезенні (пересиланні) ТМЦ та НМА на митну територію України;

- при видачі органам митного контролю податкового векселя під час ввезення ТМЦ і НМА на митну територію України;

- при експорті ТМЦ;

- при експорті ТМЦ на умовах комісії.

2. Нове в ліцензуванні

Д. Михайленко, М. Медведєв "Було аж 46, стало - всього 60", "Бухгалтер" №15, серпень (I), с.6

У статті проаналізовано ЗУ від 01.06.2000р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", який набирає чинності через три місяці з дня опублікування (тобто з 22.10.2000р.). Автори наводять такий перелік видів діяльності, що підлягали (-ють) ліцензуванню:

- види діяльності, ліцензування яких залишилось у Законі про ліцензування;

- види ліцензійної діяльності, які зазнали змін порівняно із Законом "Про підприємництво";

- види діяльності, що підлягають ліцензуванню на підставі Закону про ліцензування, яких не було в Законі "Про підприємництво";

- види діяльності, виключені новим Законом про ліцензування з числа видів діяльності, які підлягають ліцензуванню;

- види діяльності, порядок ліцензування яких, згідно з новим Законом про ліцензування, визначається законами, які регулюють відповідні види діяльності;

- види діяльності, щодо яких встановлені обмеження.

3. Бартерні операції з використанням спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

О. Грицай "Податковий та бухгалтерський облік бартерних операцій з використанням спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Все про бухгалтерський облік" №74, 11 серпня, с.4

11 липня 2000 року набрав чинності ЗУ від 20.04.2000р. №1685-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". У статті розкривається суть змін, внесених цим Законом до ЗУ від 19.12.95р. №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами". У світлі внесених змін автор розглядає механізм здійснення бартерних розрахунків з використанням спирту, алкоголю та тютюну, відображення в бухгалтерському та податковому обліку продажу алкогольних напоїв шляхом бартеру окремо у продавця і покупця залежно від того, хто першим з них відвантажує продукцію. Крім цього, розглядається відповідальність, яку несуть платники акцизного збору за порушення "правила часткового бартеру".


Аналізуємо ПБО

1. Облік товарів на підприємстві гуртової торгівлі

А. Кириченко "Облік товарів у гуртовій торгівлі", "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес" №30, 3 серпня - 9серпня, с.36

У статті розглядаються методи обліку вибуття запасів на підприємствах гуртової торгівлі згідно з ПБО9 "Запаси". Автор наголошує, що для обліку запасів, які мають однакове призначення та однакові умови використання, може застосовуватися лише один з методів вибуття запасів. На умовному числовому прикладі розглянуто порядок відображення в обліку гуртового підприємства операцій гуртової торгівлі товарів із застосуванням різних методів.

2. Придбання фінансових інвестицій у світлі ПБО12 "Фінансові інвестиції"

О. Кушина "Фінансові інвестиції - первісна оцінка", "Баланс" №33, 15 серпня, с.45

Бухгалтер-експерт фірми "Баланс-Клуб" розглядає способи придбання фінансової інвестиції згідно з ПБО12 "Фінансові інвестиції", а також формування ринкової вартості цінних паперів, машин і обладнання. На умовних числових прикладах показано визначення собівартості фінансових інвестицій залежно від способу їх придбання, а саме:

- придбання фінансової інвестиції за кошти;

- придбання фінансової інвестиції в обмін на цінні папери власної емісії;

- придбання фінансової інвестиції шляхом обміну на активи.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua