Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Практична бухгалтерія - Нотаріат

Законодавча база приватної нотаріальної діяльності в Україні

Олександр ОСИПЧУК
Роман ПЛІСКОВСЬКИЙ


1. Вимоги до нотаріусів

2. Реєстрація приватного нотаріуса

3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса

4. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів та припинення приватної нотаріальної діяльності

5. Обмеження приватної нотаріальної діяльності

6. Оподаткування приватних нотаріусів

7. Звітність приватних нотаріусів


1. Вимоги до нотаріусів

Основним нормативним документом, що регулює приватну нотаріальну діяльність, є Закон України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. №3425-XII (зі змінами та доповненнями). Статтею 1 Закону встановлено:

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Чинним законодавством до приватних нотаріусів ставлять такі вимоги:

 • бути громадянином України;
 • мати вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут);
 • пройти стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, який займається приватною нотаріальною практикою;
 • скласти кваліфікаційний іспит нотаріату (Положення про кваліфікаційну комісію затверджено наказом Мін'юсту України від 28.12.93 р. №22/5, Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджене постановою КМУ від 22.02.94 р. №114);
 • одержати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю (Положення про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю затверджене наказом Мін'юсту України від 20.01.94 р. №3/5). Плата за видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю становить десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (встановлено постановою КМУ від 22.02.94 р. №102);
 • не мати судимості;
 • не перебувати у штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і організацій;
 • не займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також не виконувати іншу оплачувану роботу.

Водночас нотаріус має право у вільний від роботи час займатися викладацькою та науковою діяльністю, за плату складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру, бути засновником підприємств.

2. Реєстрація приватного нотаріуса

Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності встановлено статтею 24 Закону України "Про нотаріат" та Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженим наказом Мін'юсту України від 04.03.94 р. №10/5.

Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Разом з тим наказом Мін'юсту України від 12.01.99 р. №2/5 затверджено граничну кількість приватних нотаріусів у нотаріальних округах. Реєстрацію приватної нотаріальної діяльності понад встановлену граничну кількість нотаріусів не здійснюють.

Про видане реєстраційне посвідчення управління юстиції повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. У реєстраційному посвідченні зазначають територію діяльності приватного нотаріуса (нотаріальний округ) та адресу розташування його робочого місця. Нотаріальний округ визначається управлінням юстиції за заявою нотаріуса відповідно до адміністративно-територіального поділу України. У містах, що мають районний поділ, округом діяльності нотаріуса є територія відповідного міста.

При реєстрації приватної нотаріальної діяльності, зміні адреси розташування робочого місця нотаріуса перевіряють відповідність робочого місця нотаріуса вимогам Положення, затвердженого наказом Мін'юсту України від 12.06.98 р. №36/5.

3. Господарські аспекти діяльності приватного нотаріуса

Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботи, за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульоване. Якщо приватний нотаріус має намір припинити виконання своїх обов'язків на строк більше одного тижня, він зобов'язаний повідомити про це управління юстиції. Приватний нотаріус може укласти угоду з іншим приватним нотаріусом про заміщення його у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, про що також повідомляє управління юстиції. Нотаріус не має права виконувати свої службові обов'язки у період їх виконання особою, яка тимчасово його заміщає.

Приватний нотаріус має право укладати цивільно-правові та трудові договори, відкривати розрахунковий та інші рахунки у банках. У законодавстві України немає чіткого визначення терміна "цивільно-правові договори". Можна припустити, що це договори, що регулюються Цивільним кодексом України №03-28 від 31.01.63 р. Серед документів, у яких використовується термін "цивільно-правові договори", є документи, що прямо пов'язують термін "цивільно-правові договори" з Цивільним кодексом України, наприклад лист Головної державної інспекції праці Мінпраці України від 11.06.99 р. №13-2014:

"ѕряд комерційних структур практикують прийняття на роботу працівників без оформлення трудових договорів, а використовують цивільно-правові договори (договори підряду), які регламентуються гл. 28 Цивільного кодексу України".

Визначення термiна "трудовий договiр" наведено у Кодексі законів про працю від 04.06.72 р., стаття 21.

Трудовий договір між приватним нотаріусом і громадянином укладається у письмовій формі. Приватний нотаріус повинен у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Мінпраці України.

Приватний нотаріус має печатку із зазначенням посади, свого прізвища, імені та по батькові та округу діяльності. Є певні вимоги до печаток приватних нотаріусів, затверджені наказом Мін'юсту України від 07.02.94 р. №7/5.

Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса, відшкодовується у повному розмірі.

Для забезпечення відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний укласти з органом страхування договір службового страхування або внести на спеціальний рахунок до банківської установи страхову заставу. Страхова сума або страхова застава встановлюється у розмірі стократної мінімальної заробітної плати. У разі витрачання коштів на відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний протягом одного року поповнити страхову заставу до встановленого розміру. Розмір заподіяної шкоди визначається за згодою сторін або в судовому порядку.

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін. Указом Президента України "Про упорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій" від 10.07.98 р. №762/98 встановлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Правила провадження нотаріального діловодства затверджені наказом Мін'юсту України від 03.02.94 р. №6/5.

Оскільки особі, що здійснює бухгалтерський облік діяльності нотаріуса, доводиться так чи інакше користуватися реєстрами нотаріального діловодства (здійснювати оформлення, контроль тощо), то важливою є обізнаність з вимогами до діловодства таких документів. *


3.1. ВИТЯГ З ПРАВИЛ ВЕДЕННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА

3.2.ПОЛОЖЕННЯ про постачання, зберігання, облік та звітність витрачання бланків нотаріальних документів (витяг)


Увага!
Ці ж матеріали з формами журналів та бланків (PDF-файли)

 • ВИТЯГ З ПРАВИЛ ВЕДЕННЯ НОТАРІАЛЬНОГО ДІЛОВОДСТВА PDF- 69,2Kb
 • ЖУРНАЛ реєстрації вхідних документів
  Додаток 3
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • ЖУРНАЛ реєстрації вихідних документів
  Додаток 4
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • ЖУРНАЛ реєстрації власних наказів (розпоряджень)
  Додаток 5
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • РОЗНОСНА КНИГА ДЛЯ МІСЦЕВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
  Додаток 7
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
  Додаток 9
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • Книга обліку спадкових справ
  Додаток 11
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • Форма обкладинки справ (нарядів) тимчасового та постійного зберігання
  PDF- 51,1Kb

  Додаток 12
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • О П И С № Справи постійного зберігання
  Додаток 15
  до Правил ведення нотаріального діловодства
 • Книга реєстрації заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвідчених
  Форма №1
 • ПОЛОЖЕННЯ про постачання, зберігання, облік та звітність витрачання бланків нотаріальних документів (витяг) PDF- 63,2Kb

4. Контроль за законністю діяльності приватних нотаріусів та припинення приватної нотаріальної діяльності

Контроль за законністю виконання приватними нотаріусами своїх обов'язків здійснюється Міністерством юстиції України, управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення анулюється управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у разі:

 • подання приватним нотаріусом письмового клопотання про припинення своєї діяльності;
 • анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;
 • якщо приватний нотаріус не уклав договір службового страхування чи не вніс страхову заставу для забезпечення відшкодування шкоди, передбачену статтею 28 Закону України "Про нотаріат", або не поповнив страхову заставу до встановленого розміру;
 • якщо приватний нотаріус без поважних причин не виконує своїх обов'язків протягом двох місяців і не повідомив про це управління юстиції;
 • невідповідності приватного нотаріуса займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров'я, що на тривалий час перешкоджає нотаріальній діяльності.

Приватний нотаріус, діяльність якого припиняється, в місячний строк зобов'язаний передати документи, що стосуються вчинених ним нотаріальних дій, в державний нотаріальний архів.

5. Обмеження приватної нотаріальної діяльності

Відповідно до Указу Президента "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23.08.98 р. №932/98, приватний нотаріус не має права вчиняти такі нотаріальні дії:

 • видачу свідоцтва про право на спадщину;
 • вжиття заходів до охорони спадкового майна.

6. Оподаткування приватних нотаріусів

Відповідно до п.1 Указу Президента "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 23.08.98 р. №932/98 вчинення нотаріальних дій не є підприємницькою діяльністю і не має на меті одержання прибутку.

6.1. Основний податок

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. №3425, "з доходу приватного нотаріуса справляється прибутковий податок за ставками, встановленими чинним законодавством України".

Прибутковий податок справляється з приватних нотаріусів у порядку, викладеному в розділі IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" як "Інші доходи громадян", не передбачені як об'єкти оподаткування в розділах II і III Декрету. Спільним листом ДПА та Мін'юсту України від 07.06.99 р. №8106/7/17-0517 роз'яснено, що немає підстав для утримання податку підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності з виплачуваних нотаріусам доходів. Водночас суб'єкти підприємницької діяльності повинні надсилати відомості про виплачений на користь нотаріусів дохід за формою №2 до ДПІ за місцем проживання нотаріуса. На підставі ст.14 Декрету та п.14 Інструкції про прибутковий податок з громадян обчислення прибуткового податку з доходів нотаріусів провадять податкові органи. Оподаткування доходів нотаріусів податковими органами здійснюється на підставі їх декларацій про очікуваний (оціночний) у поточному році або про фактично одержаний ними протягом року дохід, матеріалів перевірок діяльності нотаріусів, проведених податковими органами, та відомостей за формою №2.

При обчисленні податковими органами річної суми податку з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, передбачені у ст. 6 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", а також витрати, пов'язані з одержанням доходу.

У чинному законодавстві України не зафіксовано, які ставки прибуткового податку треба застосовувати при оподаткуванні діяльності приватних нотаріусів. Приватні нотаріуси часто дотримуються думки, що, оскільки, вони не є суб'єктами підприємницької діяльності і не мають місця основної роботи, то повинні сплачувати прибутковий податок за ставкою 20 відсотків. Але податкові органи, посилаючись на те, що нотаріальна діяльність приватних нотаріусів - це основний вид їх професіональної трудової діяльності, вважають: доходи, отримані ними від здійснення нотаріальних дій і надання юридичних послуг, не можуть вважатися отриманими не за основним місцем роботи. І, отже, вимагають використання шкали ставок прибуткового податку, згідно з пунктом 1 статті 7 Декрету "Про прибутковий податок з громадян". Здійснення нотаріусом приватної нотаріальної практики є основним видом його професійної трудової діяльності, а тому доходи, одержувані нотаріусами від вчинення нотаріальних дій та надання правових послуг не можуть вважатися такими, що одержані не за місцем основної роботи, тобто їх оподаткування здійснюється за ставками прогресивного оподаткування, що встановлені Указом Президента України від 21.11.95 р. №1082/95.

Відповідно до листа ДПА від 13.05.96 р. №17-311/17-211, приватні нотаріуси зобов'язані подати до податкового органу за місцем проживання декларацію до 1 березня наступного за звітним року. Разом з тим сплата податку може здійснюватися авансом з очікуваного прибутку. При цьому оподатковуваним прибутком вважається сукупний чистий прибуток, тобто різниця між валовим прибутком (виручкою в грошовій і натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаний з отриманням доходу.

Припустімо, приватний нотаріус отримав готівкою 10000 грн за вчинення нотаріальних дій протягом 1999 року. Протягом того ж року він сплатив 8000 грн орендної плати за орендоване для здійснення нотаріальних дій нежитлове приміщення. Сплата 8000 грн документально підтверджена (є договір оренди, платіжні доручення, інші документи). У цьому разі оподатковуваним прибутком вважатиметься: 10000 - 8000 = 2000 грн.

Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормою 25 процентів валового прибутку (додаток 6 до Інструкції ДПА України "Про прибутковий податок з громадян").

Повертаючись до попереднього прикладу, визначимо суму витрат, яку приватний нотаріус зможе врахувати без документального підтвердження: 10000 х 0,25 = 2500 гривень. Тобто оподатковуваний прибуток становить: 10000 - 2500 = 7500 грн.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів громадян, входять витрати, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг) згідно з переліком, встановленим Головною державною податковою інспекцією України і Міністерством економіки України (додаток 7 до Інструкції).

Повернімося до прикладу розрахунку оподатковуваного прибутку із задокументованим підтвердженням витрат. Уявімо, що при перерахунку орендної плати за ставками оренди, затвердженими місцевими органами державної законодавчої влади, сума орендної плати за 1999 рік становить 6000 грн (з 8000 грн витрачених на орендну плату). У такому разі у вигляді витрат на орендну плату може бути використана лише сума 6000 грн. І оподатковуваний прибуток приватного нотаріуса становитиме: 10000 - 6000 = 4000 грн.

Вартість витрат в іноземній валюті перераховується в національну грошову одиницю України за курсом Національного банку України, що діяв на дату виписування розрахунково-грошових документів. Облік доходів і витрат ведеться за формою №4 (додаток 4 до Інструкції) нотаріусом тільки щодо додаткових послуг правового характеру, які надаються приватними нотаріусами і не відносяться до нотаріальної дії, що здійснюється.

Книга обліку доходів, одержаних платником прибуткового податку протягом 199 календарного року

Місяць Від кого одержано дохід і за що Нараховано доходу Сума пільг і витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів Оподатковуваний дохід Сплачено (утримано) податку
1 2 3 4 5 6

Примітка: Підсумкові записи розробляються щомісяця та наростаючим підсумком з початку року. (Додаток 4 зі змінами, внесеними згідно з наказом Державної податкової адміністрації №650 від 25.12.98 р.)


Облік доходів, отриманих за здійснення нотаріальних дій, ведеться в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за формою №1 (затверджено наказом Мін'юсту України від 07.02.94 р. №7/5), зразок якої надруковано вище.

Враховуючи здійснення приватними нотаріусами незалежної професійної діяльності, ведення трудових книжок за їх основним місцем роботи чинним законодавством не передбачено.

6.2. Соціальне страхування

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФ України від 03.06.99 р. №4-6, збір з фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та інших осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу, нараховується на чистий дохід, що підлягає оподаткуванню, тобто на різницю між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, що пов'язані з одержанням доходу, на підставі витягів з податкових декларацій. Такі витяги, завірені податковою інспекцією, подаються платником до Пенсійного фонду в 15-денний строк після закінчення кварталу. На чистий дохід нараховується збір до Пенсійного фонду за ставкою 32 відсотки, згідно з Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. №400. Однак приватні нотаріуси не зобов'язані сплачувати збір до ПФ за своїх найманих працівників, оскільки вони не є суб'єктами підприємницької діяльності і підпадають під дію пункту 3 статті 1 Закону України №400.

Відповідно до Порядку справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, затвердженого наказом №4 від 03.10.97 р., збір з громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, адвокатів, їх помічників, приватних нотаріусів та інших громадян, зазначених у пункті 2.3, діяльність яких заснована на приватній власності фізичної особи та виключно на її праці, нараховується на дохід (прибуток), що підлягає оподаткуванню, тобто на різницю між валовим доходом та документально підтвердженими валовими витратами. Порядок обчислення оподаткованого доходу (прибутку) визначається Кабінетом Міністрів України.

6.3. Інші податки та платежі

Відповідно до пункту 2.3 статті 2 Закону України "Про податок на додану вартість", платником податку на додану вартість є особа, що здійснює на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу. Згідно з одним із визначень терміна "особа", наведених у пункті 1.2 статті 1 зазначеного Закону, - це фізична особа, яка здійснює діяльність, що належить до підприємницької, згідно із законодавством. Оскільки діяльність приватних нотаріусів регулюється Законом України "Про нотаріат", згідно з яким ця діяльність не є підприємницькою, і реєстрація приватних нотаріусів як суб'єктів підприємництва чинним законодавством не передбачена, то їх реєстрація як платників податку на додану вартість не провадиться, що підтверджено листом ДПА від 20.02.98 р. №1852/10/17-01177.

З цих самих причин приватні нотаріуси не сплачують збір до Інноваційного фонду.

7. Звітність приватних нотаріусів

За результатами своєї діяльності приватні нотаріуси подають такі форми звітності:

 • державну статистичну звітність "Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів" (№1-нотаріат), форма якої затверджена Наказом Державного комітету статистики України №377 від 16.11.99 р. Приватні нотаріуси подають цю форму Головному управлінню юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції щороку до 5 січня;
 • декларацію про доходи громадян. Стосовно строків її подання є певна правова колізія. Так, у Декреті "Про прибутковий податок з громадян" зазначено строк подання декларації про доходи громадян до податкової інспекції за місцем проживання щороку до 1 березня. Однак Інструкція про прибутковий податок з громадян, що діє з урахуванням змін, внесених наказом ДПА України від 25.12.98 р. №650 і зареєстрованих у Мін'юсті України 05.02.99 р., зобов'язує приватних нотаріусів подавати декларацію щокварталу.


СУТТЄВО

Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботи, за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульоване.

Для забезпечення відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний укласти з органом страхування договір службового страхування або внести на спеціальний рахунок до банківської установи страхову заставу. Страхова сума або страхова застава встановлюються у розмірі стократної мінімальної заробітної плати. У разі витрачання коштів на відшкодування заподіяної шкоди приватний нотаріус зобов'язаний протягом одного року поповнити страхову заставу до встановленого розміру.

При обчисленні податковими органами річної суми податку з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, передбачені у ст. 6 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", а також витрати, пов'язані з одержанням доходу.


Примітки:

* Для нотаріусів запроваджено щомісячне звітування щодо використання нотаріальних бланків та знаків - див. про це "Документи для роботи" цього номера.


Законодавчі документи


Додаток 2
до Інструкції про прибутковий податок з громадян
ДОВІДКА про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 199__ році не за місцем основної роботи, в т. ч. за сумісництвом та цивільно-правовими договорами


Додаток 6
до Інструкції про прибутковий податок з громадян
НОРМИ витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, та інших доходів (затверджені ГДПІ України від 18.01.93 р. №36-32)


Додаток 7
до Інструкції про прибутковий податок з громадян
Про склад витрат, що виключаються з доходів громадян - суб'єктів підприємницької діяльності


Додаток 4
до Інструкції про прибутковий податок з громадян
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ


Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua