Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#36 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: необоротні активи

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 11-й
Необоротні активи, каса і касові операції, безготівкові розрахунки

Законодавча база

1. Цивільний кодекс України від 18.07.63 р. №1540-06, з подальшими змінами і доповненнями.

2. Земельний кодекс України від 18.12.90 р. №561, з подальшими змінами і доповненнями.

3. Указ Президента України "Про приватизацію й оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95 р. №608/95.

4. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. №525.

5. Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджений спільним наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзем), Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України (Держбудархітектура), Державного комітету України з водного господарства (Держводгосп), Міністерства агропромислового комплексу України (МінАПК), Державного комітету лісового господарства України (Держлісгосп), Української академії аграрних наук (УААН) від 29.08.97 р. №86/19/148/86/76/88, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.10.97 р. за №477/2281.

6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР, з наступними змінами і доповненнями.

7. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99 р. №687.

8. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996.

9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України 24.05.95 р. №88, зареєстрованим у Мін'юсті України 05.06.95 р. під №168/704.

10. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями.

11. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями.

12. Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями.

13. Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури, затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики (Держбудархітектури) України від 09.09.99 р. №220, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.09.99 р. за №643/3936.

14. Наказ Міністерства статистики (Мінстату) України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29.12.95 р. №352.

15. Державний класифікатор України ДК 013-97. Класифікація основних фондів.

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. №242, зареєстрованим у Мін'юсті України 02.11.99 р. за №750/4043.

17. Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями.

18. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим у Мін'юсті України 21.12.99 р. за №893/4186.

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290, зареєстрованим у Мін'юсті України 14.12.99 р. за №860/4153.

20. Порядок видачі архітектурно-планувального завдання і технічних умов на інженерне забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 р. №2328.

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 р. №2328.

22. Положення про державний архітектурно-будівельний контроль у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.95 р. №253.

23. Закон України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування" від 14.10.94 р. №208/94-ВР, з подальшими змінами.

24. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 02.03.2000 р. №1523-III.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованим у Мін'юсті України 21.06.99 р. за №396/3689.

26. Правила формування договірних цін і їх уточнення в процесі будівництва, затверджені наказом Держбудархітектури України від 09.09.98 р. №197, зареєстрованим у Мін'юсті України 30.09.98 р. за №614/3054.

27. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698, з подальшими змінами і доповненнями.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua