Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#38 '2000: Практична бухгалтерія - Представництво: зняття з реєстрації

Постійні представництва:
4. Зняття з реєстрації в державних органах

Віталій ДЗЬОБАН,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"


  • Виключення постійного представництва з Реєстру платників ПДВ
  • Виключення постійного представництва з Реєстру платників податку на прибуток
  • Хто може перевіряти
  • Пенсійний фонд
  • Фонд соціального страхування
  • Припинення реєстрації постійного представництва в Міністерстві економіки

Вступ

Остання добірка із серії щодо діяльності постійного представництва нерезидента присвячена порядку зняття з реєстрації в державних органах такого представництва у разі його ліквідації. Нагадаємо, що попередні три добірки були надруковані в "ДК" №35, 36, 37.

Виключення постійного представництва з Реєстру платників ПДВ

У разі якщо постійне представництво нерезидента зареєстроване як платник ПДВ, то виключення з Реєстру платників ПДВ відбуватиметься за процедурою, встановленою Положенням про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 р. №79 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2000 р. за №208/4429.

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із внесеними змінами) та Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, виключення платника податку на додану вартість з Реєстру та анулювання Свідоцтва відбувається у випадках:

а) передбачених пунктом 9.6 статті 9 Закону:

"новостворений суб'єкт підприємницької діяльності за підсумками діяльності за дванадцять календарних місяців з моменту його створення не вважається платником податку згідно із статтею 2 цього Закону та знімається з обліку;

зареєстрована, згідно з пунктом 2.1 цього Закону, протягом 24 поточних календарних місяців в якості платника податку особа мала за останні 12 поточних календарних місяців оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менші, ніж 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

зареєстрована в якості платника податку особа припиняє діяльність згідно з рішенням про ліквідацію такого платника податку".

б) з урахуванням вимог частини п'ятої статті 14 Указу Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 07.08.98 р. №857/98 (із внесеними змінами):

"особи, зареєстровані як платники податку, у тому числі такі, що зареєстровані за власним бажанням або як новостворені особи, зареєстровані до набрання чинності цим Указом, можуть бути зняті з реєстрації як платники податку на додану вартість не раніше ніж через двадцять чотири календарних місяці після такої реєстрації, якщо такі особи за останні дванадцять поточних календарних місяців мали оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менші, ніж 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Знову звертаємо увагу на розбіжність між вимогами Указу та Закону щодо розміру обсягів оподатковуваних операцій, які є підставою для виключення платника податку з Реєстру платників ПДВ. На практиці застосовуються положення Указу.

Для виключення з Реєстру платник податку на додану вартість подає до органу державної податкової служби за місцем реєстрації заяву про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість, Свідоцтво про реєстрацію та всі засвідчені копії. Орган державної податкової служби в 10-денний термін розглядає зазначену заяву. За наявності підстав для виключення платника податку на додану вартість з Реєстру орган державної податкової служби виключає його з Реєстру на дату подання заяви, а в разі відмови - дає письмове пояснення.

Виключення постійного представництва з Реєстру платників податку на прибуток

Нерезидент у разі прийняття рішення про зупинення господарської діяльності через постійне представництво письмово у довільній формі повідомляє про це податковий орган, де зареєстроване його постійне представництво як платник податку, із зазначенням дати зупинення такої діяльності та повертає свідоцтво про таку реєстрацію.

Податковий орган за місцезнаходженням постійного представництва приймає рішення про виключення з Реєстру такого постійного представництва у 10-денний термін після подання декларації про прибуток разом із розрахунком нарахованого податку на прибуток та повного розрахунку з бюджетом.

Зазначимо, що, відповідно до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, яке затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 12.08.97 р. №293 (в редакції наказу ДПАУ від 16.01.98 р. №23), повне або часткове здійснення нерезидентом господарської діяльності на території України без реєстрації постійного представництва як платника податку на прибуток (у податковому органі за своїм місцезнаходженням) забороняється.

Крім того, статтею 1 Указу Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р. №817/98 встановлено, що органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, проводять планові та позапланові виїзні перевірки.

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за умови, зокрема, реорганізації (ліквідації) підприємства.

Хто може перевіряти

Контролюючими органами, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, є:

а) органи державної податкової служби - стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;

б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;

в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.

Зазначені у цій статті контролюючі органи мають право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності лише в межах їх компетенції.

Забороняється здійснення планових та позапланових виїзних перевірок з питань, визначених у частині першій цієї статті, іншими державними органами.

Позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не провадяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі шкода, завдана третім особам у зв'язку з порушенням суб'єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується в повному обсязі страховою компанією.

Таким чином, при ліквідації постійного представництва нерезидента контролюючі органи проводять позапланову перевірку фінансово-господарської діяльності такого представництва.

Пенсійний фонд

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 р. №4-6 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.07.99 р. за №436/3729, у разі повідомлення платника або уповноваженого ним органу про те, що ним подано заяву про скасування державної реєстрації, або на підставі рішення арбітражного суду, прийнятого за умов, визначених Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, орган Пенсійного фонду здійснює документальну перевірку розрахунків за платежами. На основі акта перевірки платник розраховується з Пенсійним фондом.

Якщо представництво, яке ліквідується, є фінансово неспроможним, то його борги відображаються в довідці в трьох примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, що створюється в установленому порядку, другий - правонаступнику (якщо він є).

Заборгованість погашається ліквідаційною комісією або правонаступником (якщо він є), щодо якого вживаються заходи з метою стягнення коштів відповідно до чинного законодавства.

Погашення боргів зі збору здійснюється у порядку черговості їх стягнення відповідно до Закону України "Про банкрутство".

Якщо представництво, яке ліквідовується, має заборгованість з виплати заробітної плати, у тому числі й нарахованої за останній звітний місяць, відповідно до чого строк внесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія зобов'язана включити належну до сплати суму коштів до ліквідаційного балансу представництва і оформити це надходження особливим актом. В акті зазначаються правонаступник підприємства (якщо він визначений), сума належних платежів і дата їх внесення, яка не може бути пізнішою від дати, встановленої підприємству для її виплати до ліквідації.

Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації представництва, що підлягає ліквідації, і правонаступника.

Якщо належна сума платежів, що мають вноситись представництвом, яке ліквідовується, перевищує суму, зазначену в акті, то правонаступник зобов'язаний внести повністю всю належну суму і одночасно внести відповідні зміни до балансу, одержаного від ліквідаційної комісії.

Зняття з обліку платника збору здійснюється на підставі інформаційного повідомлення органу державної реєстрації про скасування державної реєстрації.

Орган Пенсійного фонду закриває справу платника збору. Реєстраційний номер ліквідованого платника збору надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.

Фонд соціального страхування

Відповідно до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування України від 26.08.99 р. №11 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.09.99 р. за №634/3927, при ліквідації представництва слід в 10-денний термін з дня прийняття рішення про ліквідацію подати до органу реєстрації заяву про зняття його з обліку як страхувальника, із зазначенням у ній правонаступника (якщо він є), документ про ліквідацію (рішення власника, суду або інший документ, передбачений законодавством), виписку з поточного рахунка в банку.

Після отримання зазначених документів орган реєстрації проводить документальну перевірку за платежами до Фонду, на підставі акта про проведення якої платник розраховується з ним за коштами Фонду.

Якщо представництво, яке підлягає ліквідації, є фінансово неспроможним, то його борги відображаються в довідці в трьох примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, що створюється в установленому порядку, другий - правонаступнику (якщо він є).

Заборгованість погашається ліквідаційною комісією або правонаступником (якщо він є) у порядку, встановленому законодавством.

На основі зазначених документів після виконання органи реєстрації закривають справу платника збору. Реєстраційний номер ліквідованого платника надалі не використовується.

Припинення реєстрації постійного представництва в Міністерстві економіки

Відповідно до Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 18.01.96 р. №30 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.96 р. за №34/1059), діяльність представництва нерезидента припиняється:

(Нагадуємо (про це писалось у першій добірці, присвяченій постійним представництвам, "ДК" №35), що Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р. №959-XII (із внесеними змінами) передбачено, що реєстрацію представництв нерезидентів здійснює Міністерство економіки України, а Інструкцію про порядок реєстрації представництв затверджено МЗЕЗторгом. Справа в тому, що Указом Президента України "Про зміни в структурі органів виконавчої влади" від 15.12.99 р. №1573/99 утворено Міністерство економіки України на базі Міністерства економіки України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державного комітету України по матеріальних резервах, Державного інвестиційно-клірингового комітету, Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції, Державної служби експортного контролю та Агентства з питань спеціальних (вільних) економічних зон, що ліквідуються. Таким чином, МЗЕЗторг Указом Президента ліквідовано, а його правонаступником є Мінекономіки. Отже, в нашому випадку слід користуватися згаданою інструкцією МЗЕЗторгу, принаймні поки Мінекономіки не затвердить нової.)

а) у разі ліквідації іноземного суб'єкта господарської діяльності, який має своє представництво в Україні;

б) у разі припинення дії угоди з іноземною державою, якщо представництво відкрите на підставі такої угоди і це прямо передбачено положеннями угоди;

в) за рішенням нерезидента, який відкрив представництво;

г) у разі невиконання іноземним суб'єктом господарської діяльності або представництвом положень цієї інструкції та/або вимог чинного законодавства України діяльність представництва припиняється в судовому порядку.

У разі припинення діяльності представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності Мінекономіки України приймає рішення про скасування запису у Реєстрі представництв та вилучення свідоцтва про реєстрацію, про що повідомляється через засоби масової інформації.


СУТТЄВО

Для виключення з Реєстру платник податку на додану вартість подає до органу державної податкової служби за місцем реєстрації заяву про виключення з Реєстру платника податку на додану вартість, Свідоцтво про реєстрацію та всі засвідчені копії. Орган державної податкової служби в 10-денний термін розглядає зазначену заяву. За наявності підстав для виключення платника податку на додану вартість з Реєстру орган державної податкової служби виключає його з Реєстру на дату подання заяви, а в разі відмови - дає письмове пояснення.

Нерезидент у разі прийняття рішення про зупинення господарської діяльності через постійне представництво письмово у довільній формі повідомляє про це податковий орган, де зареєстроване його постійне представництво як платник податку, із зазначенням дати зупинення такої діяльності та повертає свідоцтво про таку реєстрацію.

Податковий орган за місцезнаходженням постійного представництва приймає рішення про виключення з Реєстру такого постійного представництва у 10-денний термін після подання декларації про прибуток разом із розрахунком нарахованого податку на прибуток та повного розрахунку з бюджетом.

Позапланові перевірки дотримання суб'єктами підприємницької діяльності пожежної безпеки не провадяться, якщо суб'єкт підприємницької діяльності уклав договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. У такому разі шкода, завдана третім особам у зв'язку з порушенням суб'єктом підприємницької діяльності вимог пожежної безпеки, компенсується в повному обсязі страховою компанією.

Якщо представництво, яке ліквідується, є фінансово неспроможним, то його борги відображаються в довідці в трьох примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії, що створюється в установленому порядку, другий - правонаступнику (якщо він є).

Заборгованість погашається ліквідаційною комісією або правонаступником (якщо він є), щодо якого вживаються заходи з метою стягнення коштів відповідно до чинного законодавства.

Якщо представництво, яке ліквідовується, має заборгованість з виплати заробітної плати, у тому числі й нарахованої за останній звітний місяць, відповідно до чого строк внесення нарахованого збору ще не настав, то ліквідаційна комісія зобов'язана включити належну до сплати суму коштів до ліквідаційного балансу представництва і оформити це надходження особливим актом. В акті зазначаються правонаступник підприємства (якщо він визначений), сума належних платежів і дата їх внесення, яка не може бути пізнішою від дати, встановленої підприємству для її виплати до ліквідації.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua