Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#38 '2000: Практична бухгалтерія - Новий облік

Схема проводок за хвилину? Без проблем!

Зекономити час бухгалтерам допоможе Довідник фірми "Самсон"

Фiрма "Самсон" рада повiдомити Вас про початок продажу унiкального у своєму родi електронного довiдника з нового бухоблiку. Поява на ринку цього програмного продукту, як нiколи, вчасна. Адже сьогоднi триває запровадження в Україні свiтових стандартiв бухгалтерського облiку, й допомогти у важкiй справi опанування нових стандартiв бухгалтерам може саме програмний продукт фiрми "Самсон", аналогiв якому в Українi немає.

Насамперед потрiбно зауважити, що новий Довiдник "Самсон" - це не база даних нормативних документiв, а база бухгалтерських проводок, та, що особливо зручно, - схем проводок. Побудована вона на зіставленнi кореспонденцiї на рiвнi рахунок-рахунок, описаної в Інструкцiї з використання Плану рахункiв, й наявностi субрахункiв згiдно з Планом.

Довiдник уже зараз вмiщує бiльш нiж 2000 проводок на рiвнi субрахунок-субрахунок і понад 500 варiантiв схем проводок.

Надалі фiрма "Самсон" регулярно поповнюватиме базу за допомогою електронної пошти, й кiлькiсть проводок сягне за найближчий рiк 13300.

Довiдник "Самсон" має два визначальні роздiли: перший роздiл призначений для перегляду схем проводок, другий - для пошуку одиничних проводок. Пошук схем проводок у Довiднику можливий у двох його розділах, з поглядiв юриста i пiдприємця. У роздiлi Довiдника "Шлях юриста" схеми проводок класифiкованi за "юридичною" логiкою, у зв'язку з правовими вiдносинами, їхнiм предметом та учасниками. Для того, щоб переглянути необхiдну схему, потрiбно лише знайти у роздiлi "Шлях юриста" угоду, що Вас зацiкавила (наприклад, купiвля-продаж). Рухаючись далi по "дереву" Довiдника, користувач матиме змогу вiдшукати всi схеми проводок, пов'язанi з купiвлею-продажем (чи то сировина, обладнання, чи навiть нове примiщення для офiсу). Причому Довiдник вказує не лише тi проводки, що їх повинен застосувати бухгалтер фiрми-продавця, але й тi, якими скористається бухгалтер фiрми-покупця.

В iншому роздiлi - "Шлях пiдприємця" - пошук схем проводок побудований з точки зору пiдприємця - вiдповiдно до завдань управлiння пiдприємством, що займається певним видом дiяльностi. Наприклад, завдання - забезпечити пiдприємство оптової торгiвлi складом. Зрозумiло, що вирiшення цього завдання можливе у рiзноманiтних правових формах. Склад може бути орендований за договором оперативної або фiнансової оренди, куплений, отриманий як внесок до статутного фонду, побудований господарським способом або за допомогою пiдрядчика. Для пiдприємця цi способи рiзняться хiба що розмiром необхiдних вкладень. Для бухгалтера спосiб досягнення мети дуже важливий, тому що кожному з них вiдповiдають рiзнi схеми проводок.

До того ж конкретна кореспонденцiя змiнюватиметься залежно вiд iнших параметрiв, як от: продавець у вашому випадку платник ПДВ чи нi тощо. У Довiднику розробниками передбачена нова технологiчна можливiсть - перегляд варiантiв кореспонденцiй залежно вiд ходу виконання угоди. Наприклад, при виборi у блок-схемi елемента "Попередня оплата" Довiдник надає таблицю з можливими для саме такої операцiї схемами проводок, при виборi "Попередня поставка" таблиця автоматично замiняється. Такi ж замiни програмою провадяться при простому виборi характеристик учасникiв предмета угоди. Щоб знайти, наприклад, схему проводок у зв'язку з оперативною орендою складу пiдприємством оптової торгiвлi за допомогою "Шляху пiдприємця", потрiбно увiйти в роздiл "Оптова торгiвля" i знайти пiдроздiл "Забезпечення складським приміщенням". У цьому пiдроздiлi з рiзноманiтних правових реалiзацiй вибрати оперативну оренду i переглянути варiанти схем проводок для орендаря. Крiм того, у будь-який момент користувач може перейти у вiдповiдний роздiл Інструкцiї з використання Плану рахункiв i самостiйно переглянути текст нормативного документа, щоб скласти власну думку щодо запропонованої схеми.

Другий основний роздiл - одиничних проводок - створений для пошуку кореспонденцiї по визначеному рахунку. До того ж довiдник дозволяє знаходити проводки Д-т К-т на рiвнi субрахункiв або за ключовими словами зі змісту операції. Довiдник мiстить також два допомiжні роздiли: добiрку найнеобхiдніших для бухгалтера нормативних актiв, з коментарями до кореспонденцiї рахункiв, а також словник, у якому зiбрано бiльше 1000 найвживаніших термiнiв. Користувач має змогу переглянути їх визначення, зробити переклад з української на росiйську i навпаки, а також вiдшукати конкретний термiн у текстi всiх документiв, що входять у Довiдник.

І, нарешті, електронний Довiдник є унiкальним за своєю цiною, придбати його може навiть невеличке пiдприємство.

З питань придбання Довiдника фiрми "Самсон"
звертайтеся за телефонами:
(044) 293-23-54, 253-70-45.
Пропонуємо гiднi умови дилерам i регiональним представникам. Пропозицiї щодо спiвробiтництва направляйте за електронною адресою:
[email protected].
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua