Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#39 '2000: Практична бухгалтерія - Трудовий контракт

Як правильно оформити трудовий контракт

Сергій НОВІКОВ,
юрист


1. Чому контрактна форма трудового договору більш "вигідна" для власника підприємства

2. У яких випадках законодавством дозволено укладення контрактної форми трудового договору

3. З якими саме працівниками підприємства можливе укладення трудового контракту на підставі ст. 16 Закону "Про підприємства в Україні"

4. Перелік законів, якими дозволяється укладення контрактної форми трудового договору


1. Чому контрактна форма трудового договору більш "вигідна" для власника підприємства

Укладення трудового контракту, що є особливою формою трудового договору, безумовно, має більше переваг для роботодавця. На відміну від "звичайних" трудових відносин, у контракті можна обумовити практично будь-який термін його дії. Так, власник підприємства залишає собі можливість цивілізовано "розлучитися" з небажаним працівником після закінчення терміну дії контракту. Також можна передбачити в контракті додаткові основи для дострокового розірвання контракту: за порушення правил роботи з конфіденційною інформацією, невиконання визначених контрактом нормативів результативності роботи і т. д. Судовою практикою, що склалася, встановлення в контракті таких додаткових підстав для звільнення визнано правомірним. Звільнення працівника в такому випадку здійснюється з посиланням на "підставу, передбачену контрактом" (п. 8 ст. 36 КЗпП України).

Відповідно до КЗпП України і Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. №170 "Про упорядкування застосування контрактної форми трудового договору", в контракті можуть бути встановлені й інші особливості визначення прав, обов'язків і відповідальності працівника.

2. У яких випадках законодавством дозволено укладення контрактної форми трудового договору

На запитання, в яких саме випадках укладення контракту дозволено, завжди було важко дати однозначну й чітку відповідь. У правовій літературі зустрічаються посилання щодо можливості укладати контракт у будь-якому випадку, якщо прийняття на роботу провадиться суб'єктом підприємницької діяльності (на підставі ст. 9 Закону "Про підприємництво"). Є точка зору щодо можливості укладати контракт з працівниками підприємств з іноземними інвестиціями на підставі ст. 3 КЗпП України у випадках, коли це передбачене статутами таких підприємств.

Укладення контрактів на підставі цих норм не гарантує, з нашої точки зору, що в разі судового спору такий контракт не буде визнаний укладеним з порушенням норм чинного законодавства.

Вносить ясність у це питання направлений за дорученням Кабінету Міністрів України Лист Міністерства праці і соціальної політики України від 06.05.2000 р. №06/2-4/66 "Про застосування контрактної форми трудового договору", в якому викладений перелік тих випадків, коли Законом (після внесення відповідних змін в ч. 3 ст. 21 КЗпП трудовий контракт може бути укладений виключно у випадках, передбачених законами) дозволено укладення контракту.

3. З якими саме працівниками підприємства можливе укладення трудового контракту на підставі ст. 16 Закону "Про підприємства в Україні"

Стаття 16 Закону "Про підприємства в Україні" дозволяє укладення трудового контракту з керівниками підприємства.

Перелік професій, що належать до "керівників" підприємств, визначений Державним класифікатором ДК 003-95 "Класифікатор професій", затвердженим і введеним в дію наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. №257 (далі - ДК 003-95).

Відповідно до ДК 003-95, до керівників підприємств віднесені працівники підприємств, професії яких зазначені в класифікаційному підрозділі 12 "Керівники підприємств, установ і організацій". З цими працівниками підприємства може укладатися контракт, оскільки, згідно з чинним законодавством, вони належать до категорії "керівників".

Таблиця 1

Перелік законів, якими дозволяється укладення контрактної форми трудового договору (відповідно до додатка до листа Міністерства праці і соціальної політики України від 06.05.2000 р. №06/2-4/66)

№ з/п Назва Закону Категорії працівників або робіт
1

"Про наукову
і науково-технічну
діяльність"

Після виходу на пенсію науковий працівник може бути прийнятий на роботу в наукову установу за терміновим трудовим договором (контрактом) (ст. 24 Закону)
2 "Про колективне
сільського-
сподарське
підприємство"
Наймані працівники за трудовим договором або контрактом (ст. 19 Закону)
3 "Про загальні
засади створення
і функціонування
спеціальних (вільних)
економічних зон"
1) Виконавчий директор органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони - за терміновим трудовим контрактом (ст. 11 Закону);
2) забезпечення спеціальної (вільної) економічної зони працівниками здійснюється роботодавцями на контрактній основі (ст. 17 Закону)
4 "Про карантин
рослин"
Фахівці в галузі карантину рослин працюють на умовах трудового договору (контракту) (ст. 17 Закону)
5 "Про комітети
Верховної Ради
України"
До роботи в робочих групах за рішенням комітету можуть залучатися фахівці на контрактній основі (ст. 31 Закону)
6 "Про нотаріат" Стажист нотаріуса (ст. 13 Закону)
7 "Про місцеві
державні
адміністрації"
З керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій (ст. 36 Закону)
8 "Про концесії" Концесіонер має право на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об'єкти концесії третіх осіб (ст. 18 Закону)
9 "Про угоди про
розподіл продукції"
Прийняття (наймання) працівників інвестором на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту) (ст. 35 Закону)
10 Основи
законодавства
України про
культуру
Укладення договору (контракту) з іноземними фізичними і юридичними особами на будь-які форми співпраці в сфері культури (ст. 30 Основ)
11 Основи
законодавства
України про
охорону здоров'я
Укладення договору (контракту) з іноземними фізичними і юридичними особами на будь-які форми співпраці (ст. 79 Основ)
12 "Про підприємства
в Україні"
Керівники підприємств (ст. 16 Закону)
13 "Про товарну біржу" Наймані працівники (ст. 12 Закону)
14 "Про статус і
соціальний захист
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи"
Працівники, що здійснюють медичне обслуговування, працюють в установах освіти і культури на забруднених територіях (ст. 42 Закону)
15 "Про захист
людини від
впливу іонізуючих
випромінювань"
Залучення осіб до ліквідації радіаційних аварій і їх наслідків допускається тільки на добровільних засадах, за контрактом (ст. 7 Закону)
16 "Про споживчу
кооперацію"
Наймання і звільнення працівників, у тому числі за контрактом, у випадках, передбачених законодавством (ст. 14 Закону)
17 "Про адвокатуру" Помічники адвоката (ст. 8 Закону)
18 "Про селянське
(фермерське)
господарство"
Наймані працівники за трудовим договором (контрактом, угодою) (ст. 23 Закону)
19 "Про фізичну
культуру і спорт"
Особи, які здійснюють професійну діяльність у спорті (ст. 23 Закону)
20 "Про зв'язки" Керівники об'єднань, підприємств зв'язку і їх філій приймаються на роботу за контрактом (ст. 16 Закону)
21 "Про залізничний
транспорт"
Працівники залізничного транспорту загального користування, що здійснюють обслуговування пасажирів (ст. 15 Закону). Перелік категорій таких працівників затверджується КМУ
22 "Про освіту" Керівники установ освіти, педагогічні і науково-педагогічні працівники (ст. 20, 54 Закону)
23 "Про пожежну
безпеку"
Працівники пожежної охорони (ст. 19 Закону)
24 "Про сільсько-
господарську
кооперацію"
Виконавчий директор, дирекція, наймані працівники (ст. 15, 17, 35 Закону)
25 "Про телебачення
і радіомовлення"
Працівники апарату Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (ст. 5 Закону)
26 "Про Національну
раду України
з питань
телебачення і
радіомовлення"
Представники Національної ради в областях (ст. 14 Закону)
27 "Про
професіонально-
технічну освіту"
Директор державної професіонально-технічної установи (ст. 24 Закону)
28 "Про державну
програму приватизації"
(даним
Законом була
затверджена
Програма
приватизації
на 1998 рік)
Фонд державного майна веде облік контрактів з головами правлінь ВАТ, укладених до перших зборів акціонерів (п. 108 Програми)
29 "Кодекс торгового
мореплавства України"
Судновий екіпаж (ст. 54 Закону)
30 "Про міліцію" На службу в міліції приймають на контрактній основі (ст. 17 Закону)
31 "Про цивільну
оборону України"
Комплектування військ цивільної оборони здійснюється також за контрактом (ст. 9 Закону) Комплектування спеціалізованих формувань цивільної оборони здійснюється за контрактом (ст. 10 Закону)
32 "Про війська
цивільної оборони
України"
Війська цивільної оборони комплектуються також на добровільній основі за контрактом (ст. 12 Закону)
33 "Про Національну
гвардію України"
Комплектування Національної гвардії здійснюється за контрактом (ст. 6 Закону)
34 "Про Службу
безпеки України"
Умови і порядок виконання обов'язків працівниками - військовослужбовцями СБУ визначається укладеним договором (контрактом) (ст. 19, 20 Закону)
35 "Про загальний
військовий
обов'язок і
військову службу"
У мирний час жінки можуть добровільно поступити на військову службу за контрактом (ст. 1 Закону). За контрактом здійснюється прийняття на військову службу (ст. 20 Закону)

Таблиця 2

Витяги з документів, які регламентують укладення контракту з керівником

Держстандарт України (лист від 15.05.2000 р. №934/5-10) Інформуємо, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 р. №326… розроблено державний класифікатор ДК 003-95 "Класифікатор професій". Організація-розробник - НДІ соціальнотрудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України, як це зазначено у вступній частині до згаданого класифікатора. Декретом Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.93 р. №46-93 (статті 4 і 6) визначено, що Держстандарт України встановлює порядок розробки і ведення державних класифікаторів, а також здійснює їх затвердження, реєстрацію і опублікування. Порядок ведення ДК 003-95 "Класифікатор професій" здійснюється відповідно до ДСТУ 3739-98 "Положення про ведення Державного класифікатора ДК 00395 "Класифікатор професій"*
НДІ соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України (лист від 11.05.2000 р. №07/238) Щодо піднятих вами питань повідомляємо:
1. До класифікаційного підрозділу 12 "Керівники підприємств, установ і організацій" належать 3 класифікаційні класи (122 "Керівники виробничих та інших основних підрозділів", 123 "Керівники функціональних підрозділів" і 121 "Керівники підприємств, установ і організацій"*, назва якого через технічну помилку пропущена в класифікації професій (с. 7 КП) і буде внесена Зміною №3 до КП 2000 року), 18 підкласів, 15 класифікаційних груп і 763 професійні назви роботи.
2. Кількість професій, які належать до певної групи, може бути великою, оскільки КП дозволяє від назв, зазначених в додатках "А" і "Б", створювати похідні назви робіт і посад додаванням уточнюючих слів (с. 3 КП)
Міністерство юстиції України (лист від 26.05.2000 р. №30-47-757) Щодо Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. №257, повідомляємо, що відповідно до підпункту "е" пункту 5 Положення…, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. №731 зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.10.98 р. №1640 і від 15.06.94 р. №420, на державну реєстрацію не подаються акти нормативно-технічного характеру* (державні стандарти, будівельні норми, тарифно-кваліфікаційні довідники, форми звітності тощо)
Міністерство праці і соціальної політики України (від 06.05.2000 р. лист №06/2-4/66) Відповідно до ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні", при прийнятті (призначенні, обранні) власником або уповноваженим ним органом керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт* (договір, угода), в якому визначаються права, терміни найму, обов'язки і відповідальність керівника підприємства перед власником і трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом (договором, угодою) і законодавством України
Міністерство праці і соціальної політики України (лист від 25.04.2000 р. №15-1539) Державний класифікатор ДК 003-95 "Класифікатор професій" є державним стандартом, обов'язковим для застосування всіма підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності*
Міністерство економіки України (лист від 25.05.2000 р. №18-37/397) Частиною 3 статті 21 Кодексу законів про працю України визначено, що контракт є особливою формою трудового договору, в якому термін його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі й матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Законом України від 24.12.99 р. №1356-XIV "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" до частини 3 статті 21 внесені зміни, відповідно до яких сфера застосування контрактної форми трудового договору визначається законами України. Зокрема, застосування контрактної форми трудового договору передбачене законами України "Про підприємства в Україні", "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Про селянське (фермерське) господарство", Декретом Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що перебуває в загальнодержавній власності"

На підставі вищевикладеного виглядає обгрунтованою точка зору про те, що трудовий контракт може бути укладений, серед інших випадків, дозволених Законом, і з тими працівниками підприємства, коди КП яких належать до кваліфікаційного підрозділу 12 "Керівники підприємств, установ, організацій" (кваліфікаційному класу 121). Такими працівниками, наприклад, є:

Код Класифікатора професій (код КП) Код загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР) Працівник Класифікаційний підрозділ і класифікаційний підклас
1210.1 21506 Директор представництва Підрозділ 12, клас 121
1210.1 21571 Директор технічний Підрозділ 12, клас 121
1210.1 21450 Директор відділення Підрозділ 12, клас 121
1210.1 24106 Начальник філії Підрозділ 12, клас 121
1210.1 23673 Начальник рекламно-інформацій- ного агентства Підрозділ 12, клас 121

Віднесені в ДК 003-95 до класу 121 "Керівники підприємств, установ, організацій" і інші професійні назви робіт (понад 50). Дійсно, кількість професій, що належать до даного класу, може бути більшою за рахунок додавання уточнюючих слів (старший, ведучий тощо), що дозволено ДК 003-95.

Відповідно до чинного законодавства, усі працівники підприємств (зауважимо, саме підприємств, а не установ та організацій), професії яких належать до класу 121, є "керівниками підприємства". З ними може бути укладений контракт на підставі ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні".

Така точка зору (з застереженням щодо необхідності закріплення відповідних повноважень "керівників" в статуті підприємства) знаходить підтримку в листі Головного державно-правового управління Адміністрації Президента України від 03.08.2000 р. №8-7-439/22492, в якому, зокрема, вказується таке: "Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП України, сфера застосування контракту як особливої форми трудового договору визначається законом. Згідно з Законом України "Про підприємства в Україні" (стаття 16), при наймі (прийнятті, обранні) власником або уповноваженим ним органом керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт (договір, угода). Керівником підприємства є та посадова особа, яка відповідно до статуту підприємства має повноваження, зазначені в цій статті. Оскільки посади "директор відділення" і "директор представництва" Державним класифікатором "Класифікатор професій" (ДК 003-95), затвердженим і введеним в дію наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. №257, віднесені до керівників, то до них повинні застосовуватися вимоги Закону України "Про підприємства в Україні"*.

Треба зауважити, що в цьому випадку, який ми розглядаємо, сфера застосування контракту визначається саме Законом, оскільки визначення професій, що входять у поняття "керівник", актами нормативно-технічного характеру не є додатковим розширенням сфери застосування контрактної форми трудового договору. Законом визначено, що трудовий контракт може бути укладений з керівником підприємства. Отже, він може укладатися з будь-яким працівником, який є керівником підприємства. А осіб, які є "керівником підприємства", відповідно до ДК 003-95 (клас 121 "Керівники підприємств, установ, організацій"), може бути декілька.


Нормативні акти та документи:

1. КЗпП України.

2. Закон України "Про підприємства в Україні".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. №170 "Про упорядкування застосування контрактної форми трудового договору".

4. Лист Адміністрації Президента України від 03.08.2000 р. №8-7-439/22492.

5. Лист Міністерства праці і соціальної політики від 06.05.2000 р. №06/2-4/66 "Про застосування контрактної форми трудового договору".

6. Лист Державного комітету стандартизації, метрології і сертифікації України від 15.05.2000 р. №934/5-10 "Про визначення кодів професій по ДК 003-95".

7. Лист Міністерства юстиції України від 26.05.2000 р. №30-47-757 "Про дію і застосування нормативно-правових актів".

8. Лист Міністерства економіки України від 25.05.2000 р. №18-37/397 "Про контрактну форму трудового договору".

9. Лист НДІ соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України від 11.05.2000 р. №07/238.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua