Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#39 '2000: Практична бухгалтерія - ПДВ, прибутковий податок з громадян

КОНСУЛЬТАЦІЇ

  1. Загальна сума коштів, що підлягає оплаті, визначається з врахуванням вартості зворотної тари

  2. Позика благодійного фонду фізичній особі прибутковим податком не обкладається

1. Загальна сума коштів, що підлягає оплаті, визначається з врахуванням вартості зворотної тари

Чи потрібно у податковій накладній на перетині розділу VII "Загальна сума з ПДВ" та графи 11 "Загальна сума коштів, що підлягає оплаті" враховувати вартість зворотної (заставної) тари?

Реальна ситуація: здійснено оплату на суму 1159,11 грн, де 866, 76 грн - всього без ПДВ за товар, 173,35 грн - власне сума ПДВ, 19,00 грн - вартість застави за тару.

На жаль, податкова адміністрація у Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом ДПА України від 30.05.97 р. №165 (зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.06.97 р. за №233/2037) не спромоглася зазначити, яким чином заповнюється графа 11 розділу VII податкової накладної.

На нашу думку, виходячи зі змісту самої податкової накладної та вимог нижчезгаданих нормативних актів у графі 11 розділу VII податкової накладної необхідно записати загальну суму до оплати, включаючи вартість заставної тари.

По-перше, відповідно до пункту 14 Порядку заповнення податкової накладної до розділу III податкової накладної вносяться дані щодо поворотної (заставної) тари. Її вартість визначається у контракті як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

По-друге, відповідно до рядка "и" підпункту 7.2.1 статті 7 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (із внесеними змінами), податкова накладна повинна містити, крім інших даних, зазначену окремим рядком суму коштів, які підлягають сплаті постачальнику (продавцю) з урахуванням податку на додану вартість. Таку інформацію якраз і дають дані, записані у цій графі, значення якої вираховується як сума значень графи 11 усіх розділів (I - VI). Тут також відзначимо, що виключення вартості поворотної (заставної) тари із загальної суми податкової накладної ні Порядком заповнення податкової накладної, ні Законом про ПДВ не передбачено.

Розглянемо порядок заповнення податкової накладної за умовами прикладу, наведеного у запитанні:

Витяг з податкової накладної (див. паперовий додаток)

Щодо суми зобов'язань з податку на додану вартість, то вона визначається як добуток значення графи 7 розділу V на 20%, відображається у графі 7 розділу VI та не повинна дорівнювати значенню 1/6 від значення графи 11 розділу VII податкової накладної.

Андрій КУТНИЙ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua