Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#40 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: Облік запасів

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 11-й. Частина друга. (початок)

2. Облік запасів

Продовження (початок див. в уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7, "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22 , уроці 9 "ДК" №26, "ДК" №29 )


Товаротранспортна накладна (продовження)

 • Заповнення ТТН вантажоодержувачем
 • Відповідальність за повноту заповнення ТТН
 • Використання ТТН в особливих випадках
 • Подорожній лист
 • Визначення понять
 • Загальні вимоги щодо використання подорожнього листа
 • Заповнення подорожнього листа до його видачі водієві
 • Заповнення подорожнього листа після видачі його водієві
 • Особливості використання міжнародного подорожнього листа
 • Правила зберігання й обліку подорожніх листів

  Продовжуємо знайомство з типовими формами документів з обліку запасів. Закінчуємо розгляд товаротранспортної накладної (ТТН) і переходимо до наступної форми - подорожнього листа.

Товаротранспортна накладна (продовження)

Заповнення ТТН вантажоодержувачем

Перевізник здає вантаж у пункті призначення вантажоодержувачу згідно з товаротранспортною накладною.

Здавання вантажів вантажоодержувачу у пункті призначення за масою і кількістю місць провадиться у порядку і способом, за якими вантажі були прийняті від вантажовідправника (зважуванням на вагах, обмірюванням, підрахунком місць тощо). Вантажі, які прибули у непошкоджених кузовах автомобілів (причепах, окремих секціях автомобіля, контейнерах і цистернах) та з непошкодженими пломбами вантажовідправника, видаються вантажоодержувачу без перевірки маси, стану вантажів і кількості вантажних місць.

Після доставки вантажу водій-експедитор здає три примірники ТТН представникові вантажоодержувача, відповідального за приймання вантажу, який під копіювальний папір у розділі "Вантажно-розвантажувальні операції" в рядку "Розвантаження" вказує:

- у графі 15 "Виконавці" - найменування організації, що виконує розвантажувальні роботи (перевізник, вантажоодержувач, спеціалізована організація тощо);

- у графі 16 "Спосіб" - спосіб розвантаження (ручний, механізований, самоскидом, зливанням тощо), найменування механізму, яким виконують розвантажувальні роботи та його характеристику (вантажопідйомність, місткість ковша тощо);

- у графі 18 "Прибуття" - час (години, хвилини) прибуття автомобіля під розвантаження;

- у графі 19 "Вибуття" - час (години, хвилини) вибуття автомобіля після закінчення операції розвантаження;

- у графі 20 "Час простою" - час (години, хвилини) простою під розвантаженням. Часом прибуття автомобіля під розвантаження є час пред'явлення водієм подорожнього листа біля в'їзних воріт (на контрольно-пропускному пункті) або особі, відповідальній за оприбуткування товару. Розвантаження вважається закінченим після вручення водію належним чином оформленої ТТН;

- у графах 21, 22 "Додаткові операції" - виконані при розвантаженні і прийманні вантажу додаткові операції (зважування, перелічення, аналіз тощо) із записом їх кількості та витраченого часу (хвилини);

- у рядку "Транспортні послуги" перелічує транспортні послуги, виконані водієм при розвантаженні, вказує їх кількість;

- у графі 23 "Підпис відповідальної особи" - засвідчує своїм підписом достовірність вказаних реквізитів;

- у рядках, де фіксують факт приймання-передачі вантажу, матеріально відповідальна особа вантажоодержувача ставить відбиток пломби, якою пломбували доставлений вантаж (при перевезенні вантажу під пломбою - у контейнерах, цистернах тощо), а також літерами - загальну кількість місць вантажу (контейнерів), загальну масу вантажу в тоннах з точністю до 0,01;

- у рядку "Прийняв" - записує власну посаду, прізвище, ініціали і підписом та штампом вантажоодержувача засвідчує приймання вантажу;

- у рядку "Здав водій-експедитор" водій власним підписом засвідчує здавання вантажу вантажоодержувачу.

Третій і четвертий примірники ТТН, засвідчені підписами та печатками (штампами) вантажовідправника і вантажоодержувача, разом з подорожнім листом водій здає диспетчеру перевізника.

Залежно від того, хто здійснює перевезення вантажу: перевізник-вантажовідправник чи перевізник-автотранспортне підприємство, відповідальна особа перевізника робить остаточний розрахунок вартості виконаних транспортних робіт.

Після отримання двох примірників товаротранспортної накладної заповнюють розділи "Розрахунки вартості" і "Таксування".

У розділі "Розрахунки вартості" виконується підрахунок сум до сплати залежно від показників виконаної транспортної роботи. Сума до сплати розраховується відповідно до розцінки за кожен показник. До їх складу входять:

- у графі 37 "За тонни" вказують фактичну масу вантажу, що перевезений, у тоннах;

- у графі 38 "Недовант. автомобіля і причепа" вказують різницю між нормативною вантажопідйомністю автомобіля і фактичною масою перевезеного вантажу, у тоннах;

- у графі 39 "За спеціальний транспорт" вказують суму, яка нараховується за використання спеціального транспорту;

- у графі 40 "За транспортні послуги" вказують суму, що нарахована водію за транспортні послуги, виконані при розвантаженні;

- у графі 41 "Вантажно-розвантажувальні роботи" вказується маса завантаженого і розвантаженого вантажу і розцінки за виконані операції;

- у графі 42 "Позанормований простій при навантаженні" записують час (години) наднормованого простою автомобіля під навантаженням з вини замовника і погодинну розцінку за таку операцію. При перевезенні вантажу власним транспортом вантажоперевізника ця графа не заповнюється;

- у графі 43 "Позанормований простій при завантаженні" записують дані для завантаження аналогічно графі 42;

- у графі 44 "Інші доплати" вказують час додатково наданих послуг перевізником (зважування, перелічення, аналіз тощо) із записом їх тривалості (хвилини) та розцінки;

- у графі 46 "Знижка за швидкість, простій" вказується сума, яка вираховується з загальної суми до сплати (за простій автомобіля з вини перевізника);

- у графі 47 "Всього" визначається загальна сума до сплати.

Розділ "Таксування" використовує таксувальник для розрахунку вартості виконаних транспортних робіт і послуг, заробітної плати водію і засвідчує розрахунки власним підписом.

При визначенні вартості транспортних послуг можуть виникнути непорозуміння між всіма учасниками транспортних перевезень. У разі розбіжностей між перевізником і вантажовідправником (вантажоодержувачем) обставини, які можуть служити підставою для матеріальної відповідальності, оформляються актом за встановленою формою.

Перевізник, вантажовідправник і вантажоодержувач засвідчують в акті такі обставини:

- невідповідність між найменуванням, масою і кількістю місць вантажу насправді і тими даними, які зазначені у ТТН;

- порушення або відсутність пломб на кузові автомобіля або контейнері;

- простій автомобіля у пунктах вантаження і розвантаження понад встановлені норми часу;

- інші обставини (пошкодження упаковки, вантажу), які можуть служити підставою для матеріальної відповідальності сторін.

Записи в акті засвідчуються підписами вантажовідправника (вантажоодержувача) і водія. Односторонні записи в акті як вантажовідправника (вантажоодержувача), так і водія вважаються недійсними. Жодна із зазначених сторін не має права відмовитися від підписання акта. У разі непогодження зі змістом акта кожна із сторін має право викласти в ньому свою думку в рядку "Особливі позначки" і засвідчити її підписом.

У разі відмови від складання акта або від внесення записів до товаротранспортної накладної у випадках недостачі, псування або пошкодження вантажу, акт складають за участю представника незацікавленої сторони. Для засвідчення складання акта на вільному місці зворотного боку ТТН записують дату складання і про що складений акт (наприклад: "Про позанормований простій", "Про недостачу місць", "Про порушення пломби" тощо).

Після повернення до гаражу водій здає ТТН відповідальній особі перевізника або вантажовідправника (при перевезенні вантажу власним транспортом), яка перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів.

Відповідальність за повноту заповнення ТТН

За всі наслідки недостовірності, неточності відомостей, вказаних відповідальними особами у первинній транспортній документації, у тому числі ТТН, призначеній для оформлення перевезення вантажів автомобільним транспортом і проведення розрахунків за транспортну роботу, відповідають перевізник, вантажовідправник і вантажоодержувач.

Особи, відповідальні за оформлення первинної транспортної документації, несуть персональну відповідальність за достовірність вказаних у цих документах даних, а завдані збитки відшкодовуються ними у порядку, встановленому чинним законодавством.

Використання ТТН в особливих випадках

Транспортування вантажу пов'язане з різними непередбаченими обставинами, внаслідок яких можуть виникнути претензії як з боку вантажовідправника, так і з боку вантажоодержувача. У таких випадках подається позов на перевізника.

Перед поданням вантажовідправником або вантажоодержувачем позову на перевізника обов'язково треба пред'явити йому претензію. Наявність ТТН є обов'язковою умовою:

- при пред'явленні претензії вантажовідправником або вантажоодержувачем у випадку втрати вантажу. ТТН повинна бути у цьому випадку з підписом водія або експедитора перевізника про прийняття ним вантажу для перевезення;

- при пред'явленні претензії вантажоодержувачем у випадках недостачі, зіпсуття або пошкодження вантажу. У цьому випадку ТТН має бути з відповідними записами в ній.

До речі, право на пред'явлення претензій вантажовідправником або вантажоодержувачем може бути передане юридичній або фізичній особі за довіреністю. Передача права на пред'явлення претензії засвідчується написом на ТТН такого змісту:

"Право на пред'явлення претензії

передане П.І.Б. "
(довірена особа)

Напис про перевідступлення права на пред'явлення претензії має бути засвідчений підписами керівника, головного (старшого) бухгалтера і печаткою підприємства, яке робить цей напис.

Претензії на відшкодування збитків за втрату, недостачу, псування або ушкодження вантажу пред'являються за кожним відправленням окремо. Претензію, що пред'являється, викладають письмово із зазначенням усіх відомостей, потрібних для її розгляду і вирішення.

Увага! У претензії не можна об'єднувати вимоги, для розгляду яких потрібні ТТН, з вимогами, для яких ці документи не потрібні.

ТТН та акт, що засвідчують обставини, згідно з якими настає матеріальна відповідальність, додаються до претензії в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях.

Подорожній лист

Одним з документів, які повинен мати водій, є подорожній лист. У цій темі ми розглянемо подорожній лист у контексті його використання разом з товаротранспортною накладною при перевезенні вантажів автомобільним транспортом.

Визначення понять

Визначимо додатково до понять, які були наведені у темі "Товаротранспортна накладна", такі, що будуть вживатися у цій темі.

Вантаж - усі предмети з моменту прийняття для перевезення до здачі одержувачу вантажу.

Договір про перевезення вантажів - двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, права, обов'язки та відповідальність сторін щодо їх додержання.

Міські перевезення - перевезення різнорідних за структурою вантажів у межах міста.

Міжміські перевезення - перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста (населеного пункту).

Приймання вантажу - подання вантажовідправником підготовленого для відправлення вантажу та товаротранспортних документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний засіб та оформлення документів про прийняття вантажу перевізником для відправлення.

Види та форми подорожніх листів

Залежно від виду транспортного засобу, що використовується для перевезення вантажу, застосовуються такі подорожні листи:

 • морський подорожній лист;
 • повітряний подорожній лист;
 • подорожній лист автомобіля.

Наказом Мінтрансу України від 29.12.95 р. №488/346 затверджено три типові форми подорожнього листа автомобіля:

 • типова форма №1 (міжнародна) - подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні;
 • типова форма №2 (що діє у межах України) - подорожній лист вантажного автомобіля;
 • типова форма №3 - подорожній лист службового легкового автомобіля.

Об'єктом нашого розгляду у цій темі буде подорожній лист автомобіля.

Загальні вимоги щодо використання подорожнього листа

Залежно від діяльності, яка провадиться підприємством чи установою, виду автомобіля (вантажний чи легковий), його підпорядкованості застосовується одна з трьох вищеназваних типових форм подорожнього листа. Застосування подорожнього листа обов'язкове всіма суб'єктами підприємницької діяльності, установами і організаціями незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, які експлуатують вантажні та службові легкові автомобілі або для яких за їх замовленням здійснюється транспортне обслуговування такими автомобілями.

Перевізники, які експлуатують вантажні автомобілі, як власні, так і орендовані (без водія), а також підприємства і установи при експлуатації службового легкового автомобіля зобов'язані при випуску автомобіля на лінію видавати водієві оформлений подорожній лист відповідної типової форми.

Експлуатація вантажного або службового автомобіля без подорожнього листа затвердженої типової форми забороняється.

Подорожні листи типових форм, оформлені належним чином, видаються водію під розписку:

 • №1 (міжнародна) - видається на строк відрядження автомобіля і водія для перевезення вантажу у міжнародному сполученні, визначений відповідно до наказу чи розпорядження перевізника;
 • №2 - тільки на один робочий день (зміну), за умови здачі водієм подорожнього листа за минулий день роботи.

На довший строк подорожні листи типової форми №2 видаються у тих випадках, коли водій виконує перевезення вантажів у міжміському сполученні понад одну добу відповідно до наказу чи розпорядження перевізника або керівника підприємства;

 • №3 - оформлюється тільки на один робочий день (зміну) і видається за умови здачі водієм подорожнього листа за попередній день роботи.

На довший строк подорожній лист видається у разі транспортного обслуговування у міжміському сполученні понад одну добу відповідно до наказу чи розпорядження перевізника.

До категорії службових легкових автомобілів належать легкові автомобілі, які перебувають на балансі юридичних осіб усіх форм власності і використовуються для задоволення власних потреб, а також можуть надаватися замовнику на договірних умовах (з водієм). Подорожній лист службового легкового автомобіля типової форми №3 є для перевізника підставою для обліку транспортної роботи та списання витраченого пального на загальний пробіг службових легкових автомобілів, а також для взаєморозрахунків між перевізником і замовником за надання транспортних послуг.

Заповнення подорожнього листа стосується не тільки перевезення вантажів на комерційній основі, але й поїздок для власних потреб підприємства чи фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності. Підставою для здійснення транспортної операції є належним чином оформлені ТТН типових форм, що додаються до подорожнього листа.

Ця вимога поширюється на всі види перевезень вантажів автомобільним транспортом, незалежно від умов оплати за його роботу (відрядна, погодинна, покілометрова, інша) та видів перевезення (внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне).

Перевезення вантажними автомобілями власних речей громадян за їх замовленням здійснюється за подорожнім листом, до якого додається квитанція (прибутковий касовий ордер) на оплату транспортних послуг.

Рахунок за виконані перевезення виписується на підставі належним чином оформлених подорожніх листів разом з ТТН, а при користуванні автомобілями, робота яких оплачується виходячи з часу роботи автомобіля у замовника, - тільки подорожніх листів.

Подорожній лист вантажного автомобіля - це документ, без якого перевезення вантажів не допускається.

У цій темі ми докладніше розглянемо тільки подорожній лист вантажного автомобіля типової форми №2.

Заповнення подорожнього листа до його видачі водієві

Подорожній лист автомобіля - первинний документ обліку вантажних автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.

Перед виданням водієві подорожнього листа вантажного автомобіля відповідальна особа перевізника або вантажовідправника, якщо перевезення вантажу здійснюється власним транспортом:

 • на лицьовому боці у лівому верхньому куті ставить штамп перевізника або підприємства, під назвою документа записує дату його видання (число, місяць, рік). Ці дані повинні відповідати даті реєстрації подорожнього листа у реєстраційному журналі.

При погодинній оплаті транспортної роботи на лицьовому боці подорожнього листа у верхньому правому куті проставляється штамп "Погодинна". До погодинного подорожнього листа додаються по два примірники талона замовника для кожного замовника. Вони є підставою для розрахунків перевізника та замовника автотранспорту при погодинній формі оплати транспортних послуг;

 • у рядку "Режим роботи" визначає найменування режиму роботи водія (робота в будні, відрядження, загальний облік робочого часу, щоденний облік робочого часу, робота у вихідні дні, по графіку тощо), згідно з яким проводиться нарахування заробітної плати;
 • у рядку "Колона" вказує номер колони, до складу якої належить автомобіль;
 • у рядку "Бригада" вказує номер бригади, до складу якої належить водій;
 • у рядку "Автомобіль" фіксує марку автомобіля і його державний номер. Поряд вказує гаражний номер автомобіля;
 • у рядку "Водій" вказує прізвище, ініціали, номер службового посвідчення, клас і табельний номер водія, якому буде видано цей подорожній лист;
 • у рядках "Причіп" зазначає державний і гаражний номери причепів і напівпричепів, якщо для перевезення виділено автопоїзд;
 • у рядку "Супроводжуючі особи" вказуються прізвища, ініціали осіб, які супроводжують автомобіль при виконанні завдання (вантажники, експедитори, стажери тощо).

При виконанні міжміських перевезень та для забезпечення безпеки руху вантажів до подорожнього листа форми №2 за погодженням сторін може додаватися маршрутний лист, в якому зазначаються маршрут, контрольні пункти, пункт відпочинку, графік руху тощо, що передбачено договором на перевезення вантажу між перевізником і замовником автотранспорту.

На цьому заповнення адресної частини подорожнього листа закінчується.

Розділ "Робота водія та автомобіля", залежно від того, хто виконує функції перевізника, заповнюється ним на підставі:

 • заявки замовника автотранспорту;
 • умов договору;
 • наказу керівника підприємства, якщо перевезення вантажу здійснюється власним транспортом.

У розділі "Робота водія та автомобіля":

 • у графах 2 і 3 "Час за графіком" диспетчер вказує час за графіком (години, хвилини) виїзду з гаража і повернення автомобіля у гараж;
 • у графі 5 "Показання спідометра" механік (або інша відповідальна особа перевізника) записує показання спідометра при виїзді автомобіля з гаража на лінію;
 • у графі 6 "Час фактичний" диспетчер записує фактичний час (год., хв.) виїзду автомобіля.

У розділі "Рух пального" заправник або інша відповідальна особа:

 • у графі 7 "Марки пального" вказує марку, яка використовується на цьому автомобілі (скраплений газ, бензин, дизельне пальне);
 • у графі 8 "Код марки" - код згідно з класифікацією;
 • у графі 9 "Видано" вказує кількість виданого пального;
 • у графі 10 "Залишок при виїзді" робить запис про залишок пального при виїзді автомобіля за даними попереднього подорожнього листа, визначає загальну кількість пального, що видане водієві при виїзді (міститься в баках автомобіля).

У рядку "Підписи" заправник, механік та диспетчер власним підписом у відповідному рядку засвідчують зроблені записи щодо заправлення пальним автомобіля, передання автомобіля водієві у технічно справному стані та дозвіл на виїзд.

Наступним заповнюється розділ "Завдання водієві". У цьому розділі записується:

 • у графі 14 "В чиє розпорядження" - найменування замовника автотранспорту, на адресу якого має прибути автомобіль для виконання завдання;
 • у графах 15 і 16 "Час" - час (години, хвилини) прибуття автомобіля до замовника автотранспорту і вибуття від нього згідно з заявкою або графіком роботи;
 • у графі 17 "Кількість годин" - загальний час, на який буде надано автомобіль замовникові автотранспорту (різниця даних граф 16 і 15).

Строки доставки вантажів при міжміських перевезеннях обумовлюються спільно перевізником і замовником виходячи з дорожніх умов між пунктами приймання вантажу для перевезення і видавання його в пункті призначення. Ці строки письмово фіксуються в заявці або разовому договорі;

 • у графі 18 "Звідки взяти вантаж" - назву пункту навантаження автомобіля;
 • у графі 19 "Куди доставити вантаж" - назву пункту розвантаження автомобіля;
 • у графі 20 "Найменування вантажу" - найменування вантажу, що підлягає перевезенню, згідно з ТТН вантажовідправника.
 • у графі 21 "Кількість поїздок з вантажем" - розрахункову кількість поїздок з вантажем, що потрібна для повного виконання завдання (визначається на підставі маси вантажу, який треба перевезти, і вантажопідйомності автомобіля);
 • у графі 22 "Відстань" - відстань у кілометрах між пунктами навантаження і розвантаження вантажу після кожної поїздки, яка визначається за даними дорожніх органів або на підставі таблиць відстаней, затверджених в установленому порядку;
 • у графі 23 "Перевезення" - кількість вантажу в тоннах, що потрібно перевезти.

Треба зазначити, що право змінити завдання, вказане в розділі "Завдання водієві", має тільки перевізник. У виняткових випадках замовник автотранспорту може за узгодженням з перевізником змінити завдання з відповідним записом у рядку "Особливі відмітки".

Якщо на автотранспорті здійснюється перевезення небезпечного вантажу, то у подорожньому листі у верхньому лівому куті робиться червоним кольором відмітка "Небезпечний вантаж". Додатково у графі "Особливі відмітки" зазначається номер вантажу (№1170) за списком ООН (Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів) і протокол про підписання (ООН, Нью-Йорк, 1990 рік).

Далі диспетчер перевізника або вантажовідправника:

 • у рядку "Посвідчення водія перевірив, завдання видав, видати пального" записує літерами розрахункову кількість пального, що належить видати водієві для виконання завдання з урахуванням залишку пального з попереднього дня роботи;
 • у рядку "Підпис диспетчера" диспетчер або інша відповідальна особа власним підписом засвідчує достовірність заповнених ним реквізитів подорожнього листа і наявність у водія посвідчення водія.

Після оформлення і заповнення цих рядків подорожній лист передається водієві автомобіля, на якому буде здійснюватися перевезення вантажу.

Заповнення подорожнього листа після видачі його водієві

Наступним кроком у заповненні подорожнього листа є проходження медичного огляду водієм. Річ у тім, що медичний огляд здійснюється з метою визначити здатність водія до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Власники підприємств, керівники установ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку. За домовленістю перевізника і замовника автотранспорту передрейсовий медичний огляд водіїв може бути проведено власним коштом у відповідному лікувальному закладі.

Лікар або інший медичний працівник, який здійснює передрейсовий медичний огляд, після його проведення власним підписом і штампом засвідчує стан здоров'я водія і можливість допуску його до управління автомобілем у рядку "Водій за станом здоров'я до управління допущений".

Після проходження медичного огляду і отримання дозвільного підпису лікаря водій дає подорожній лист механіку або іншій відповідальній особі, який у рядку "Виїзд дозволений, підпис механіка" засвідчує власним підписом передачу автомобіля в технічно справному стані і дозвіл на виїзд з гаража.

Водій, зі свого боку, у рядку "Автомобіль прийняв, підпис водія" власним підписом засвідчує прийняття автомобіля технічно справним і одержання завдання на роботу.

На цьому закінчується оформлення подорожнього листа у перевізника перед виїздом автомобіля.

Оформлений подорожній лист, завірений перевізником, при пред'явленні водієм, який виконує обов'язки експедитора, є підставою для одержання ним вантажу для перевезення з матеріальною відповідальністю перевізника.

Заповнення подорожнього листа на маршруті руху і при поверненні автомобіля

Після відправлення автомобіля на маршрут вносити записи у подорожній лист мають право:

- вантажовідправник;

- органи ДАІ, МВС;

- інші уповноважені органи.

У разі необхідності змінити маршрут руху проти зазначеного у "Завданні водієві" вантажовідправник робить відповідні записи у розділі "Послідовність виконання завдання":

 • у графі 30 "Маршрут руху - звідки" вказує нові назви пунктів, звідки здійснено перевезення вантажу, згідно з рядком "Пункт навантаження" ТТН;
 • у графі 31 "Маршрут руху - куди" вказує нові назви пунктів, куди здійснено перевезення вантажу, згідно з рядком "Пункт розвантаження" ТТН.

У разі зміни маршруту руху з інших непередбачених причин для виконання спеціального завдання або порушення водієм Правил дорожнього руху відповідні особи органів ДАІ МВС та інших уповноважених органів роблять відповідний запис у розділі "Особливі відмітки" на лицьовому боці подорожнього листа.

При поверненні в гараж водій здає подорожній лист відповідальній особі перевізника або вантажовідправника (при перевезенні вантажу власним транспортом), яка перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів. Разом з подорожнім листом перевізнику здаються інші супровідні документи (лист контрольних перевірок температури у кузові авторефрижератора тощо). Відповідальна особа перевізника або вантажовідправника у розділі "Рух пального, літрів" заповнює графу 11 "Залишок при поверненні" і засвідчує ці дані власним підписом.

Своєю чергою, водій у рядку "Здав водій" власним підписом підтверджує здавання автомобіля відповідальній особі в технічно справному або несправному стані, про що робить відповідну відмітку.

Прийняття автомобіля від водія здійснює механік, який власним підписом у рядку "Прийняв механік" засвідчує достовірність заповнення граф 5 і 6 розділу "Робота водія та автомобіля" і прийняття автомобіля від водія в технічно справному (несправному) стані.

Далі відповідальна особа остаточно заповнює розділ "Робота водія та автомобіля":

 • у графі 4 "Нульовий пробіг" за таблицею відстаней визначає відстань від гаража до першого пункту навантаження і від останнього пункту розвантаження до гаража;
 • у графі 5 "Показання спідометра", рядок "Повернення в гараж", заповнює покази спідометра у кілометрах;
 • у графі 6 записує фактичний час повернення автомобіля в гараж (число, місяць, година, хвилина).

Розділ "Рух пального, літрів" доповнюється записами:

 • у графі 12 "Час роботи спецустаткування" відповідальна особа записує час роботи спецустаткування на підставі даних граф 15-22 розділу "Вантажно-розвантажувальні операції" доданих до подорожнього листа ТТН (робота автономної охолоджувальної установки, підйомника тощо);
 • у графі 13 "Час роботи двигуна" записує час роботи двигуна на підставі даних граф 16, 21, 22 розділу "Вантажно-розвантажувальні операції" доданих до подорожнього листа ТТН.

Ці реквізити потрібні для визначення норми витрати пального. Достовірність заповнення цих даних відповідальна особа перевізника або вантажовідправника підтверджує власним підписом під зазначеними графами.

Далі відповідальна особа заповнює розділ "Послідовність виконання завдання" (зворотний бік). На підставі ТТН проставляє:

 • у графі 24 "№№ поїздок" - порядкові номери поїздок;
 • у графі 25 "Номери ТТН і талонів замовника" вказує номери ТТН (талонів замовника) за кожною поїздкою;
 • у графі 26 "Відпрацьовано" - відпрацьований час роботи автомобіля (години, хвилини);
 • у графі 27 "Перевезено" за графами 27, 28 - кількість перевезеного вантажу (тонн брутто);
 • у графі 28 "Виконано" і у графі 29 - виконаного вантажообороту (ткм);
 • у графі 29 "Підпис та печатка вантажовідправника" засвідчуються записи у графах 24-28.

Після цього відповідальна особа визначає:

 • у рядку "ТТН у кількості" - загальну кількість ТТН, що додаються до подорожнього листа.

Ці записи засвідчують власними підписами водій - у рядку "Здав водій" та відповідальна особа - "Прийняв диспетчер".

Заповнення подорожнього листа для визначення результатів роботи

Оформлений таким чином подорожній лист передається на обробку таксувальнику для подальших розрахунків, обліку транспортної роботи та визначення її вартості.

Для цього заповнюються показники розділу "Результати роботи автомобіля і причепів":

 • у графі 32 "Витрати пального за нормою" визначаються витрати пального за загальним пробігом і виконаними тонно-кілометрами для певної марки автомобіля з урахуванням коефіцієнта зміни норми витрати пального залежно від умов експлуатації автомобіля.

Такі дані наведені у наказі Мінтрансу від 10.02.98 р. №43 "Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті";

 • у графі 33 "Витрати пального фактично" визначаються фактичні витрати пального, які дорівнюють сумі показників залишку пального при виїзді (графа 10 розділу "Рух пального") та виданого пального (графа 9 розділу "Рух пального") за мінусом залишку пального при поверненні автомобіля в гараж (графа 11 розділу "Рух пального, літрів");
 • у графах 34 "Час в наряді автомобіля" показники дорівнюють різниці між показниками фактичного часу повернення автомобіля в гараж і виїзду його з гаража (відповідні рядки графи 6 розділу "Робота водія та автомобіля") за вилученням однієї години на обідню перерву водія згідно з установленим режимом роботи.

Цілодобові простої через бездоріжжя, технічні несправності тощо із часу у наряді виключаються;

 • у графі 35 "Час в наряді причепа" показники визначають згідно з часом його роботи з автомобілем;
 • у графі 36 "Час у русі автомобіля" показники дорівнюють різниці між даними часу в наряді і часу в простоях (графа 34 мінус графи 37, 38 подорожнього листа);
 • у графі 37 "Час у простої на лінії" дані визначаються шляхом розрахунку часу простоїв під навантаженням і розвантаженням за даними графи 21 розділу "Додаткові операції" ТТН;
 • у графі 38 "Час у простої по тех. несправності" заповнюють показники на підставі записів у рядку "Особливі відмітки" (лицьовий бік подорожнього листа).

Ці дані включають час простою через технічні несправності автомобіля у дорозі, заміну автопокришок тощо;

 • у графі 39 "Кількість поїздок з вантажем" внесені показники дорівнюють сумі всіх поїздок з вантажем між пунктами навантаження і розвантаження згідно з розділом "Послідовність виконання завдання", тобто кількості доданих ТТН;
 • у графі 40 "Загальний пробіг автомобіля" дані дорівнюють різниці між показами спідометра при поверненні автомобіля в гараж та виїзді його з гаража (графа 5 розділу "Робота водія та автомобіля");
 • у графі 41 "Загальний пробіг причепа" дані визначають згідно з відповідними даними роботи автомобіля;
 • у графі 42 "Пробіг з вантажем автомобіля" визначені дані дорівнюють сумі відстаней за всіма їздками автомобіля з вантажем, зазначеними у графі 24 розділу "Інші відомості" ТТН;
 • у графі 43 "Пробіг з вантажем причепа" дані визначають згідно з відповідними даними роботи автомобіля;
 • у графі 44 "Перевезено тонн, всього" показники дорівнюють загальному обсягу перевезеного вантажу (брутто), вказаному у графі 27 розділу "Послідовність виконання завдання", і відповідають загальному обсягу перевезення, зазначеному у графі 37 розділу "Інші відомості" ТТН, доданих до подорожнього листа;
 • у графі 45 "В т.ч. перевезено тонн на причепах" дані визначаються на підставі даних графи 27 розділу "Послідовність виконання завдання";
 • у графі 46 "Виконано ткм, всього" дані визначаються шляхом множення обсягу перевезеного вантажу (брутто) за кожну поїздку на відстань поїздки між пунктами навантаження і розвантаження та одержання загальної суми;
 • у графі 47 "В т.ч. виконано ткм на причепах" дані дорівнюють транспортній роботі автопричепів;
 • у графі 49 "Зарплата" суму визначають на підставі даних обробки всіх ТТН, доданих до подорожнього листа (графи 37 - 47). Розрахунки заробітної плати і їх достовірність відповідальна особа засвідчує власним підписом у кінці розділу.

Достовірність розрахунків з обробки подорожнього листа після його перевірки засвідчує підписом бухгалтер.

Необхідно зазначити, що облік обсягів вантажних перевезень у тоннах і тонно-кілометрах ведеться в подорожніх листах на підставі ТТН типових форм незалежно від форми оплати транспортних послуг (відрядної, погодинної, покілометрової, іншої) та видів перевезення (внутрішньоміське, приміське, міжміське, міжнародне). Не дозволяється включати в подорожні листи обсяги вантажних перевезень (у тоннах і тонно-кілометрах), що не підтверджені ТТН.

За умови використання автомобіля за погодинною формою оплати транспортних послуг до подорожнього листа вантажного автомобіля типової форми №2 додається ТТН типової форми №1-ТН і талон замовника типової форми №1-ТЗ. При цьому ТТН є підставою для визначення обсягів вантажних перевезень (у тоннах і тонно-кілометрах) і включення їх у подорожній лист, а талон замовника - для розрахунків перевізника із замовником автомобільного транспорту за виконані транспортні послуги.

Особливості використання міжнародного подорожнього листа

Міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом оформлюються подорожнім листом типової форми №1 (міжнародна) і ТТН форми N CMR.

Подорожній лист типової форми №1 (міжнародна) заповнюють відповідальні особи перевізника у такій послідовності.

Перед виданням водієві подорожнього листа:

 • на лицьовому боці у лівому верхньому куті ставлять штамп перевізника, під назвою документа записують дату його видання (число, місяць, рік), що повинна відповідати даті реєстрації подорожнього листа у реєстраційному журналі; цей же номер і дату записують на контрольному листі до подорожнього листа;
 • під штампом перевізника записують строк відрядження, номер і дату наказу чи розпорядження;
 • у відповідні рядки (графи) адресної частини вносять відомості про обох водіїв, які призначені для виконання завдання, номер посвідчення кожного водія, марку автомобіля (тягача), номер колони, до якої належать автомобіль і водій (якщо такий структурний підрозділ є), гаражний номер автомобіля, його державний номер та зазначені реквізити напівпричепа (причепа).

На підставі заявки замовника автотранспорту відповідальна особа записує:

 • у рядку "Маршрут руху" - головні пункти (міста), через які пролягає маршрут від пункту відправлення до пункту призначення автомобіля;
 • у рядку "Пункти відпочинку" - пункти зупинки для відпочинку водіїв у прямому і зворотному напрямках при виконанні завдання;
 • у розділі "Завдання водію" у відповідних графах записує найменування замовника, на адресу якого повинен прибути автомобіль для виконання завдання, пункти навантаження і розвантаження автомобіля, відстань між пунктами навантаження і розвантаження, що визначається на підставі таблиць відстаней, затверджених в установленому порядку, найменування вантажу та його масу (брутто) в тоннах або кількість у штуках, що підлягає перевезенню.

Право змінити завдання, вказане в розділі "Завдання водію", має тільки перевізник.

Тільки у виняткових випадках замовник автотранспорту може за погодженням з перевізником змінити завдання з відповідним записом у рядку "Запізнення, простої на лінії, заїзди в гараж та інші відмітки".

Після видання подорожнього листа водієві його заповнюють у такій послідовності:

 • у розділі "Пальне" (зворотний бік) відповідальна особа визначає необхідну кількість пального та мастила для виконання перевезення і ці дані заносить у відповідні графи (дизельне, бензин, мастила) рядка "Залишок при виїзді" та засвідчує їх власним підписом;
 • у рядку "Запізнення, простої на лінії, заїзди в гараж та інші відмітки" лікар або інший медичний працівник, який здійснює передрейсовий медичний огляд, своїм підписом засвідчує стан здоров'я водія і можливість допуску його до управління автомобілем;
 • у рядку "Показання спідометра при виїзді із гаража" (лицьовий бік) відповідальна особа записує фактичні покази спідометра автомобіля (км) на момент його виїзду;
 • у рядку "Виїзд із гаража" у графах "дата" і "час" проставляє фактичні число, місяць, годину, хвилину виїзду автомобіля із гаража;
 • у рядку "Автомобіль технічно справний, виїзд дозволяю" власним підписом засвідчує передання автомобіля водієві в технічно справному стані і дозвіл на виїзд із гаража;
 • у рядку "Автомобіль в технічно справному стані прийняв" водій автомобіля ставить власний підпис, яким засвідчує достовірність цих записів.

На відміну від звичайного подорожнього листа форми №2, вносити записи у подорожній лист на маршруті руху у міжнародному сполученні можуть:

 • водій;
 • митні органи;
 • контрольно-диспетчерські пункти.

На іноземній території водій на підставі ТТН у відповідних рядках (графах) розділу "Виконання завдання" записує найменування вантажовідправника, адресу (місто) відправлення вантажу, адресу (місто) призначення вантажу, номери і дати оформлення ТТН, найменування перевезеного вантажу, відповідно його кількість всього й у т.ч. по іноземній території. Після виконання перевезень засвідчує ці записи власним підписом.

Митні органи, контрольно-диспетчерські пункти, до компетенції яких входять функції контролю автотранспортних засобів на маршруті відповідно до чинного законодавства, зазначають проходження автомобілем контрольно-диспетчерських пунктів і факт проведення контролю в цих пунктах, що засвідчується штампом встановленої форми та записом на лицьовому та зворотному боці контрольного листа дати (число, місяць, рік) і часу (година, хвилина) здійснення контролю.

При поверненні автомобіля в гараж після виконання завдання і переданні відповідальній особі перевізника подорожнього листа і ТТН завершується заповнення подорожнього листа.

У розділі "Виконання завдання водієм" подорожнього листа відповідальна особа на підставі зданих ТТН:

 • перевіряє правильність заповнення з 1 по 5 графи;
 • у графах 6 і 7 "Вантаж, клас і шифр" вказує відповідно клас і шифр вантажу;
 • у графах 8 і 9 "Перевезено тонн всього, в т.ч. по іноземній території" - записує відповідно кількість перевезеного вантажу (тонн брутто), у тому числі по іноземній території;
 • у графах 10 і 11 "Пробіг (км) з вантажем всього, в т.ч. по іноземній території" - на підставі таблиці відстаней та даних контрольного листа визначає відповідно пробіг з вантажем всього, у тому числі по іноземній території;
 • у графах 12 і 13 "Пробіг (км) без вантажу всього, в т.ч. по іноземній території" - визначає відповідно порожній пробіг всього, у тому числі по іноземній території;
 • у графах 14 і 15 "Виконано ткм, всього, в т.ч. по іноземній території" - проводить розрахунки виконаного вантажообороту шляхом множення даних граф 8 і 10 та 9 і 11 по кожному рядку.

Достовірність даних, що зазначені в графах 1-15 розділу "Виконання завдання водієм", засвідчує власним підписом у кінці розділу;

 • у розділі "Час простою автотранспорту" на підставі ТТН вказує найменування вантажно-розвантажувальних операцій, час їх виконання на території України (на іноземній території) в прямому і зворотному напрямках; достовірність даних цього розділу засвідчує власним підписом;
 • на підставі даних розділів "Виконання завдання водієм" і "Час простою автотранспорту" виконує розрахунки обсягів транспортної роботи і вносить їх у результативну таблицю відповідно до діючої методики розрахунків;
 • у розділі "Пальне" відповідальна особа на підставі зданих водієм відповідних первинних документів (квитанцій, чеків тощо) заповнює відомості про одержання та витрати пального і мастила, а саме: "одержано" (в інших державах), "залишок при поверненні", "витрати по факту", що дорівнюють різниці між даними про отримане пальне і його залишком, "витрати по нормі", що дорівнюють нормі витрат пального, помноженої на загальний пробіг автомобіля, "економія (+) чи перевитрати (-)", що дорівнюють різниці між фактичними витратами пального та розрахунками за нормою.

Усі інші рядки та графи заповнюються аналогічно порядку, наведеному для подорожнього листа форми №2.

Правила зберігання й обліку подорожніх листів

Типові форми єдиної первинної транспортної документації, у тому числі подорожніх листів, затверджені спільним наказом Мінтрансу і Мінстату №488/346 від 29.12.95 р. і введені в дію з 01.01.96 р. Подорожні листи є документами суворої звітності, що вимагає:

 • їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Мінфіну від 25.11.93 р. №98, СБУ від 15.11.93 р. №118, МВС України від 24.11.93 р. №740 та зареєстрованих у Мін'юсті 14.01.94 р. за №8/217;
 • обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності;
 • пронумерування, прошнурування, скріплення печаткою та підписами керівника і головного бухгалтера підприємства, організації журналу реєстрації виданих бланків подорожніх листів;
 • видачі бланків і журналів особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації виданих і повернутих подорожніх листів, за видатковою накладною;
 • списання використаних бланків подорожніх листів за актом.

Бланки подорожніх листів, що зберігаються на підприємстві, відображаються на підставі платіжно-прибуткових документів за вартістю, що складається з витрат на їх виготовлення (придбання) та доставку, на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку".

Для узагальнення інформації про наявність і рух бланків подорожніх листів використовуються позабалансові рахунки. Придбання (прийняття на облік) таких бланків, зокрема подорожніх листів, призводить до збільшення залишку рахунка 08 "Бланки суворого обліку", а після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності, - до зменшення. В аналітичному обліку наводяться дані про місце зберігання, нумерацію, кількість і вартість таких бланків.


Продовження теми


Зразок оформлення наявних розбіжностей між перевізником і вантажовідправником


СУТТЄВО

Третій і четвертий примірники ТТН, засвідчені підписами та печатками (штампами) вантажовідправника і вантажоодержувача, разом з подорожнім листом водій здає диспетчеру перевізника.

У разі відмови від складання акта або від внесення записів до товаротранспортної накладної у випадках недостачі, псування або пошкодження вантажу, акт складають за участю представника незацікавленої сторони. Для засвідчення складання акта на вільному місці зворотного боку ТТН записують дату складання і про що складений акт (наприклад: "Про позанормований простій", "Про недостачу місць", "Про порушення пломби" тощо).

Перевізники, які експлуатують вантажні автомобілі, як власні, так і орендовані (без водія), а також підприємства і установи при експлуатації службового легкового автомобіля зобов'язані при випуску автомобіля на лінію видавати водієві оформлений подорожній лист відповідної типової форми.

Подорожній лист вантажного автомобіля - це документ, без якого перевезення вантажів не допускається.

Власники підприємств, керівники установ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку. За домовленістю перевізника і замовника автотранспорту передрейсовий медичний огляд водіїв може бути проведено власним коштом у відповідному лікувальному закладі.

У разі зміни маршруту руху з інших непередбачених причин для виконання спеціального завдання або порушення водієм Правил дорожнього руху відповідні особи органів ДАІ, МВС та інших уповноважених органів роблять відповідний запис у розділі "Особливі відмітки" на лицьовому боці подорожнього листа.

Право змінити завдання, вказане в розділі "Завдання водію", має тільки перевізник.

На іноземній території водій на підставі ТТН у відповідних рядках (графах) розділу "Виконання завдання" записує найменування вантажовідправника, адресу (місто) відправлення вантажу, адресу (місто) призначення вантажу, номери і дати оформлення ТТН, найменування перевезеного вантажу, відповідно його кількість всього й у т.ч. по іноземній території. Після виконання перевезень засвідчує ці записи власним підписом.


Законодавча база курсу

1. Наказ Мінфіну від 20.10.99 р. №246 "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", зареєстрований у Мін'юсті 02.11.99 р. за №751/4044.

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Мінфіну №291 від 30.11.99 р.

4. Наказ Мінтрансу і Мінстату України від 29.12.95 р. №488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля".

5. Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджені наказом Мінфіну від 25.11.93 р. №98, СБУ від 15.11.93 р. №118, МВС України від 24.11.93 р. №740 та зареєстровані в Мін'юсті 14.01.94 р. за №8/217.

6. Лист Мін'юсту від 07.06.2000 р. №33-32-874 "Стосовно рішення Держкомпідприємництва від 16.10.98 р. №17-02110 "Щодо необхідності усунення порушень вимог Указу Президента України" від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, які струмують розвиток підприємницької діяльності Мінтрансом України і Держкомстатом України".

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua