Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#41 '2000: Практична бухгалтерія - Гаряча лінія

Про що запитують "гарячу лінію"

7. Податок на прибуток

У звітному періоді отримано прибуток, але якщо враховувати результати з наростаючим підсумком з початку року, - буде збиток. Чи потрібно платити податок на прибуток, отриманий з урахуванням понижуючого коефіцієнта?

В абзаці першому пункту 4 статті 22 Закону України від 22.05.97 р.  "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР сказано, що "ѕчастина податку на прибуток підлягає зарахуванню до Державного бюджету Україниѕ".

Частина податку на прибуток, яка підлягає зарахуванню до Державного бюджету, визначається за схемою, описаною в абзацах другому і третьому цього пункту. У ній порівнюються розрахункова сума, яка визначається як 30 відсотків від різниці між сумою амортизаційних відрахувань звітного (податкового) періоду, визначеною із застосуванням норм амортизації, встановлених пунктом 8.6 статті 8 цього Закону, та сумою амортизаційних відрахувань цього ж звітного (податкового) періоду, визначеною із застосуванням понижувального коефіцієнта, і нарахований податок на прибуток.

Отже, в Законі немає поняття податку на прибуток, отриманого з урахуванням понижувального коефіцієнта, а є нарахований податок на прибуток, який визначається згідно з пунктом 2 статті 16 Закону, в якому сказано: "ѕподаток на прибуток нараховується за ставкою, визначеною статтею 10 цього Закону, від прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованого згідно з пунктом 3.1 цього Закону, з урахуванням положень пунктів 7.12, 7.13, 7.14, 14.1, 16.8, 16.9 та статті 6 цього Законуѕ". Тобто оподаткуванню підлягає прибуток, який підприємство отримало у звітному періоді, за мінусом валових витрат та амортизаційних відрахувань. Але при визначенні прибутку ми враховуємо не всю частину амортизаційних відрахувань, а лише їх частину у розмірі 80%.

У пункті 1 статті 6 Закону йдеться про те, що "ѕякщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами звітного (податкового) кварталу має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного звітного (податкового) кварталу, а також кожного з наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткуванняѕ". Тобто якщо у звітному періоді підприємство отримає збиток, то сплачувати йому нічого не потрібно, його збиток буде перенесено на наступний період.

Таким чином, понижувальний коефіцієнт 0,8 застосовується лише при визначенні прибутку підприємства, а якщо у звітному періоді отримано збиток, цей коефіцієнт жодної ролі у цьому разі не відіграватиме.

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua