Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#41 '2000: Практична бухгалтерія - Огляд преси

Про що пише бухгалтерська преса

Аналізуємо законодавчі зміни

1. Д. Костюк "Деякі особливості розрахунку приросту (убутку) ТМЦ", "Податки та бухгалтерський облік" №50, 4 вересня, с. 42

Розглядаються особливості розрахунку приросту (убутку) ТМЦ у світлі зареєстрованого в Мін'юсті наказу ДПАУ №306. Аналіз основних змін стосовно розрахунку приросту (убутку) ТМЦ:

1) приріст (убуток) некомпенсованих запасів;

2) приріст (убуток) попередньо оплачених, але не оприбуткованих запасів;

3) віднесення вартості товарів, імпортованих з офшорних зон, до складу валових витрат згідно з п. 5.9 Закону про податок на прибуток;

4) перерахунок товарних запасів новоствореними підприємствами.

2. Д. Костюк "Бартер алкогольною і тютюновою продукцією у світлі останніх вимог законодавства", "Податки та бухгалтерський облік" №51, 7 вересня, с. 40

Законом України від 20.04.2000 р. №1685-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" введено обмеження на сплату сум ПДВ і АЗ у разі проведення розрахунків за реалізовану алкогольну продукцію і тютюнові вироби у формі, відмінній від грошової, в тому числі шляхом взаємних зарахувань, зустрічних зобов'язань, векселями.

Розглядається порядок здійснення бартерних операцій алкогольними та тютюновими виробами у світлі останніх законодавчих змін. Особливу увагу приділено відображенню в бухгалтерському обліку бартерних операцій алкогольними та тютюновими виробами, оскільки воно ускладнилось у зв'язку із введенням такого поняття, як "справедлива вартість" (ПБО 19 "Об'єднання підприємств").

Зазначені операції розглянуто на умовних числових прикладах.


Аналізуємо МСБО та ПБО

1. О. Кирей "Особливості обліку засобів праці за міжнародними стандартами", "Бухгалтерія" №37, 11 вересня, с. 84

Висвітлюються особливості обліку засобів праці згідно з нормами МСБО 16 "Основні засоби". Описується загальний порядок визначення засобів праці, особливості кваліфікації в обліку матеріальних активів та відображення в обліку низки складових окремих об'єктів. Особливу увагу приділено порядку обліку значущих та незначущих об'єктів засобів праці.

2. Є. Івашина "Особливості оперативної оренди в акціонерних товариствах", "Бухгалтерія" №37, 11 вересня, с. 108

Наводяться визначення таких понять, як "лізинг", "оренда", "оперативний" та "фінансовий" лізинг. Окремо розглядається порядок здійснення операцій з оперативної оренди та відображення в обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ при оперативній оренді основних засобів в акціонерних товариствах. Умовні числові приклади з відображенням у новому бухгалтерському обліку.


Погашення заборгованості платниками податків перед Пенсійним фондом

Є. Котляров "Способи погашення заборгованості перед Пенсійним фондом", "Все про бухгалтерський облік" №83, 8 вересня, с. 24

Розглядаються способи погашення заборгованості платників податків зі зборів до Пенсійного фонду. Автор наводить правову основу погашення заборгованості товарами, визначається сфера дії порядків погашення заборгованості, механізм підготовки до погашення заборгованості, здійснення передачі і реалізації майна та зерна, передачі товарів для видачі їх пенсіонерам, порядок заліку заборгованості. Розглядаються особливості оподаткування при погашенні заборгованості.


Єдиний податок: господарські операції особливого виду та ПДВ

Ю. Іванов "Проблемні питання єдиного податку", "Бухгалтерія" №37, 11 вересня , с. 46

Розгляд проблемних питань застосування єдиного податку. Справляння єдиного податку при здійсненні господарських операцій особливого виду (перелік яких визначено ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств"). Взаємозв'язок єдиного податку та ПДВ. Крім того, оподаткування ПДВ юридичних та фізичних осіб, перехід на єдиний податок та сплата ПДВ, а також повернення на звичайну систему оподаткування.


Виправлення помилок підприємцем - платником єдиного податку

А. Погребняк "Виправленому - вірити. І не наказувати", "Бухгалтер", №16, серпень (II), с. 35

Автор публікації дає відповідь на запитання підприємця - платника єдиного податку щодо виправлення помилки, допущеної в книзі обліку доходів і витрат, із посиланням на відповідні законодавчі документи. Оспорюючи п. 2 Порядку ведення книги обліку доходів і витрат громадян - суб'єктів підприємницької діяльності ф. №10, автор робить висновок: якщо виправлення помилки буде підтверджено підписом підприємця та буде зроблено надпис "виправлено", то в податкових органів не буде підстав прискіпуватися.

Підготувала Оксана БІЛИК

Сперечаємось зі статтею:
Краще продати за гривню, ніж будь-що передавати або одержувати безплатно

Емілія ОРКУШ

У тижневику "Консультант" №34 від 22.08.2000 р. на с. 12 надрукована консультація ДПА у м. Києві (автор - головний державний податковий інспектор А. Ліщименко), в якій ідеться про те, що вартість безплатно одержаних товарів, яка при їх оприбуткуванні згідно з підпунктом 4.1.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" була віднесена до складу валових доходів, не підлягає віднесенню до складу валових витрат при продажу таких товарів.

У публікації сказано, що аналогічну думку з цього питання викладено і в листі ДПА України від 18.01.99 р. №321/6/15/0116. На підтвердження такого висновку наведено посилання на статтю 5 Закону (п. 5.1), згідно з якою валові витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Враховуючи те, як зазначено в консультації, що в цьому разі підприємство не зазнало витрат, оскільки не здійснило компенсації вартості цих товарів, вартість безплатно отриманих товарів не може бути включена до валових витрат.

У результаті такої законодавчої норми маємо ось що. Підприємство, що відпустило товари безплатно, виключає їх вартість зі складу валових витрат без валових доходів і сплачує податок на додану вартість за звичайними цінами. Підприємство, що їх одержало, включає їх вартість у період одержання до валових доходів і відображає цю операцію в бухгалтерському обліку проведенням Д-т 282 "Товари" К-т 745 "Дохід від безплатно одержаних активів". За наявності оподатковуваного прибутку за наслідками діяльності в цілому від цієї суми воно сплачує 30 відсотків податку з прибутку. При продажу товарів їх вартість у бухгалтерському обліку відображається за кредитом рахунка 702 "Дохід від реалізації товарів", а в податковому обліку - у валових доходах без права віднесення оприбуткованої за дебетом рахунка 282 "Товари" вартості товарів до складу валових витрат. Таким чином, сума виручки від продажу цих товарів оподатковується 16,67 відсотка податку на додану вартість, а решта суми - і 30 відсотками податку з прибутку. Отже, в розпорядженні підприємства - одержувача безплатних товарів від таких операцій залишається 29,33% їх вартості. Якщо врахувати, що і постачальник сплатив 16,67 відсотка податку на додану вартість від вартості таких товарів, то виходить, що майже вся їх вартість вилучається до бюджету.


Резюме

У засобах масової інформації не раз друкувалися публікації під заголовком "Бійтесь дарованого" - і це справді так. Краще продати за гривню, ніж будь-що передавати або одержувати безплатно. Операція з безплатного одержання товарів, робіт чи послуг вигідна лише для суб'єктів, що мають збитки за наслідками своєї діяльності.

Ось таким чином в Україні виключається можливість надання допомоги одним суб'єктом іншому.

Цікаво, як ця норма звучатиме у Податковому кодексі? Якщо його авторами будуть автори Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", то надії на краще дуже мізерні

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua