Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#42 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 12-й

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 12-й. Частина перша.
Оплата праці , облік запасів, ліцензування, безготівкові розрахунки

1. Оплата праці

2. Облік запасів

3. Ліцензування

4. Безготівкові розрахунки

Урок ведуть: В. КАРЄВ, В. ВАРЕНЯ, Л. ТУМАНЯН, Д. ТУРЕЦЬКИЙ, В. ЛАВРЕНОВ


Попередні уроки "Школи бухгалтера"

1. Оплата праці

Продовження (початок див. в уроці №4 "ДК" №12, уроці №5 "ДК" №15, уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7 "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22, та уроці 9, "ДК" №26, уроці 10, "ДК" №29, уроці 11 (ч. 1), "ДК" №36, уроці 11 (ч. 2), "ДК" №40. ).


Соціальні виплати

1. Основні поняття

Соціальна допомога - це турбота держави, суспільства про громадян, які потребують допомоги, сприяння у зв'язку з віком, станом здоров'я, соціальним становищем, недостатньою забезпеченістю коштами для існування. Соціальна допомога (соціальний захист, соціальне забезпечення) виявляється у вигляді пенсій, надання матеріальної допомоги, обслуговування хворих і престарілих, турботи про дітей.

Соціальні виплати - це соціальна допомога, що надається громадянам у вигляді грошових сум (до них належать пенсії, допомоги, допомога по догляду за дітьми тощо).

Допомоги (соціальні) - це соціальні виплати, що надаються за рахунок державної системи соціального страхування громадянам у разі повної, часткової або тимчасової втрати ними працездатності, втрати годувальника, по вагітності і пологах, у разі безробіття з незалежних від них обставин і в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Звертаємо вашу увагу на те, що, згідно з цими визначеннями, допомога в грошовій формі за рахунок системи соціального страхування, що надається батькам, опікунам дітей і призначена для догляду за дітьми, не є допомогою за визначенням, а є формою виявлення турботи про дітей. Тому ми говоримо: "допомога по догляду за дітьми", і водночас - "допомога по вагітності".

Система державного соціального страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, що передбачає надання громадянам соціального захисту за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових зборів громадян і підприємств, установ і організацій, що використовують найману працю, а також за рахунок бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Державна система соціального страхування є загальнообов'язковою.

Суб'єктами загальнодержавної системи соціального страхування є:

а) застрахована особа - фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов'язкове державне страхування.

Згідно зі статтею 3 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне страхування від 14.01.98 р. №16/98-ВР, право на забезпечення за загальнообов'язковим державним страхуванням відповідно до Основ мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства і члени їхніх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачене законодавством України, а також міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;

б) страховики - бюджетні цільові страхові фонди з пенсійного страхування, соціального страхування, страхування на випадок безробіття;

в) страхувальники - роботодавці і застраховані особи, якщо інше не передбачене законами України.

2. Джерела соціальних виплат

2.1. Державна система страхування:

а) Пенсійний фонд України;

б) Фонд соціального страхування України;

в) Фонд сприяння зайнятості України;

2.2. державні бюджетні кошти, що не належать державній системі страхування;

2.3. Фонд України соціального захисту інвалідів;

2.4. громадські організації інвалідів;

2.5. фонди недержавної системи страхування;

2.6. кошти добродійних організацій;

2.7. кошти підприємств усіх форм власності, як власні, так і отримані ними у рамках інвестиційних проектів;

2.8. міжнародна цільова допомога;

2.9. кошти неприбуткових організацій соціальної спрямованості, створених фізичними особами для соціального самозабезпечення цих фізичних осіб;

2.10. аліменти батьків для виплат тимчасової допомоги на неповнолітніх дітей;

2.11. аліменти дорослих дітей для виплат допомоги батькам похилого віку.

Розгляньмо докладніше джерела 2.1, 2.2, 2.3, оскільки з них здійснюються соціальні виплати, гарантовані державою.

3. Формування бюджету джерел соціальних виплат, гарантованих державою

3.1.Пенсійний фонд України поповнюється за рахунок:

а) зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, які вносяться роботодавцями і застрахованими особами в порядку, визначеному Законом №400/97;

б) коштів державного і місцевих бюджетів;

в) коштів, що надходять на регресні вимоги. Так, відповідно до статті 13 Закону №1788-XII, підприємства і організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду України плату, яка покриває витрати на виплату і доставку пенсій, призначених достроково визначеній категорії працівників за шкідливі умови праці, тобто до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону (на сьогодні - це чоловіки після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років і жінки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років);

г) добровільних внесків підприємств, установ, організацій і громадян;

д) сум фінансових санкцій, стягнутих за порушення порядку сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування;

е) інших надходжень.

3.2. Фонд соціального страхування поповнюється за рахунок:

а) зборів на обов'язкове державне соціальне страхування, які вносяться роботодавцями і застрахованими особами в порядку, визначеному Законом №402/97;

б) сум, отриманих роботодавцями у встановленому порядку від працівників за видані путівки, придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування України;

в) сум витрат роботодавця на виплату допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, спричиненою трудовими каліцтвами, які заподіяні, і професійними захворюваннями, які виникли внаслідок порушень роботодавцем чинних правил з охорони праці і техніки безпеки; в зв'язку з підвищеною захворюваністю з вини роботодавця, а також травмами, отриманими з вини інших організацій або окремих осіб;

г) сум пені, штрафів, не прийнятих до заліку витрат з соціального страхування та інших фінансових санкцій щодо організацій і посадових осіб, передбачених чинним законодавством. Накладені суми штрафів вносяться до каси страхувальника або на рахунок Фонду готівкою або стягуються із заробітної плати винних посадових осіб у встановленому порядку;

д) добровільних внесків підприємств, установ, організацій і громадян;

е) інших додаткових надходжень.

3.3. Фонд сприяння зайнятості поповнюється за рахунок:

а) страхових внесків страхувальників - роботодавців, застрахованих осіб, які сплачуються на умовах і в порядку, передбачених Законом №402/97-ВР, Порядком №4 та іншими законодавчими актами;

б) асигнувань державного бюджету;

в) сум фінансових санкцій, застосованих згідно із Законом №402/97 і Законом №803-XII, іншими законами до підприємств, установ, організацій і фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків і використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення,

г) сум штрафів, стягнутих з роботодавців, за недотримання Закону №803-XII, а саме:

- у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну відмову в прийнятті на роботу громадян з числа категорій, зазначених у пункті 1 статті 5 Закону (зокрема жінок з дітьми до шести років, самотніх матерів з дітьми до чотирнадцяти років або дітьми-інвалідами, осіб передпенсійного віку тощо), в межах встановленої броні;

- у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за використання праці іноземців або осіб без громадянства без дозволу державної служби зайнятості України з роботодавців усіх форм власності, за кожну таку особу;

- у розмірі річної заробітної плати за кожного звільненого працівника (звільненого за ст. 40 КЗпП, п.1) за ненадання або порушення термінів надання даних до служби зайнятості;

д) сум штрафів за відмову в прийнятті на роботу фахівців, раніше заявлених роботодавцем у службу зайнятості, в розмірі, що дорівнює всім витратам служби зайнятості, пов'язаним з працевлаштуванням, професійною підготовкою, перепідготовкою, виплатою допомоги по безробіттю і матеріальної допомоги по безробіттю;

е) сум адміністративних штрафів, накладених згідно із законом на посадових осіб і громадян за зазначені вище порушення тощо;

ж) добродійних внесків підприємств, установ, організацій і фізичних осіб;

з) добровільних страхових внесків громадян на підставі договорів, укладених ними з органами державного страхування на випадок втрати роботи;

и) коштів служб зайнятості, отриманих від надання платних послуг підприємствам і організаціям, і частини прибутку підприємств, установ і організацій, що створюються державною службою зайнятості.

3.4. Державний бюджет поточного року формується згідно із законом про бюджет, що приймається на поточний рік.

3.5.Фонд України соціального захисту інвалідів поповнюється за рахунок:

а) коштів, які передаються Фонду з державного бюджету для здійснення державних заходів щодо соціального захисту інвалідів;

б) добродійних внесків організацій, трудових колективів і громадян;

в) цільових коштів, отриманих від тих роботодавців, які не забезпечують встановлену їм місцевими органами державної адміністрації спільно з підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями, громадськими організаціями інвалідів, за участю відділень Фонду України соціального захисту інвалідів кількість місць для працевлаштування інвалідів, підлітків та інших верств населення, які потребують соціального захисту. Розмір відрахувань визначається середньою річною заробітною платою у роботодавця за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом;

г) відтворення позабюджетних коштів;

д) інших надходжень.

4. Види соціальних виплат, гарантованих державою, з урахуванням їх джерела

4.1.Соціальні виплати, здійснювані за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Порядок призначення і видачі пенсій за рахунок державного Пенсійного фонду регулюється більш ніж двадцятьма законами.

Основну частину виплат з Пенсійного фонду становлять:

а) трудові (пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії у разі втрати годувальника, пенсії за вислугу років);

б) соціальні пенсії (для непрацездатних громадян: інвалідам I і II груп, в тому числі інвалідам з дитинства, а також інвалідам III групи; особам, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років; дітям - у разі втрати годувальника, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років; дітям-інвалідам віком до 16 років);

в) пенсії і допомоги військовослужбовцям строкової служби і їхнім сім'ям;

г) допомога по догляду за дитиною до 3 років, у т. ч. до 1,5 року;

д) додаткові грошові виплати пенсіонерам у зв'язку з підвищенням роздрібних цін;

е) цільова грошова допомога громадянам з мінімальними доходами;

ж) інші.

Пенсії призначаються районними (міськими) відділами соціального захисту населення.

Пенсії виплачуються без урахування заробітку (доходу), що отримується за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки.

4.2. Соціальні виплати, здійснювані за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

1) допомога по тимчасовій непрацездатності;

2) допомога по вагітності і пологах;

3) допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною;

4) одноразова допомога при народженні дитини;

5) допомога матерям (батькам), які зайняті доглядом за трьома і більше дітьми віком до 16 років;

6) допомога по догляду за дитиною-інвалідом;

7) допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років);

8) допомога на дітей самотнім матерям;

9) допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;

10) допомога на дітей, що перебувають під опікою, піклуванням;

11) тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або якщо стягнення аліментів неможливе;

12) допомога на поховання.

Виходячи з цього переліку виплат, здійснюваних за рахунок коштів Фонду соціального страхування, роботодавець-страхувальник самостійно розраховує і призначає виплати 1, 2, 3 і 12 з подальшим віднесенням виплачених сум на взаєморозрахунки з цим Фондом.

інші виплати з цього переліку здійснюються за рахунок коштів Фонду органами соціального захисту населення.

4.3. Соціальні виплати, здійснювані за рахунок коштів Фонду сприяння зайнятості.

1. Виплати застрахованим особам:

а) допомога по безробіттю, в тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

б) матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

в) матеріальна допомога по безробіттю;

г) одноразова матеріальна допомога безробітному і непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;

д) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

2. Виплати незастрахованим особам:

а) виплати військовослужбовцям, звільненим з військової служби в зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію;

б) особам, які шукають роботу вперше, і іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.

Виплати за рахунок Фонду сприяння зайнятості здійснюються центрами зайнятості.

4.4. Соціальні виплати, здійснювані за рахунок державних бюджетних коштів, що не належать до державної системи страхування.

У зв'язку з великою кількістю таких виплат зазначимо основні з них:

а) грошова допомога біженцям, малозабезпеченим сім'ям (субсидії, адресні соціальні виплати, грошова допомога на поховання),

б) виплати на оздоровлення дітей,

в) щорічна одноразова грошова допомога учасникам бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя;

г) виплати особам, які мають особливі бойові і трудові заслуги перед Батьківщиною, щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне пальне в розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць відповідно до діючих цін на пальне за наявності особистого транспортного засобу;

д) виплата дружині (чоловіку) і дітям до 18 років у разі смерті (загибелі) особи, яка має особливі бойові і трудові заслуги перед Батьківщиною, одноразової допомоги;

е) одноразова матеріальна допомога молодим людям віком від 15 до 28 років;

ж) інші виплати.

Соціальні виплати за рахунок цих коштів здійснюються міністерствами, відомствами, органами державної влади в сфері праці і соціальної політики, соціальними службами для молоді.

4.5. Соціальні виплати, здійснювані за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів:

а) пенсії;

б) допомоги;

в) одноразові виплати.

Виплати здійснюються у межах затвердженого Міністерством праці і соціальної політики кошторису за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів.

5. Соціальні виплати, які повинні розраховуватися і виплачуватися роботодавцями

Бухгалтерів підприємств, установ, організацій і приватних підприємців, ясна річ, передусім цікавлять ті соціальні виплати, надання яких, з одного боку, гарантується державою, і які, з іншого боку, повинні безпосередньо розраховуватися і виплачуватися цими роботодавцями.

Таким чином, перерахувавши види соціальних виплат, отримання яких гарантується державою, доходимо висновку, що підприємства, установи, організації і приватні підприємці повинні самі розраховувати і виплачувати своїм працівникам такі виплати, здійснювані за рахунок Фонду соціального страхування:

а) допомогу по тимчасовій непрацездатності;

б) допомогу по вагітності і пологах;

в) допомогу по тимчасовій непрацездатності в зв'язку з доглядом за хворою дитиною;

г) допомогу на поховання.

Перейдемо до порядку оформлення, призначення і видачі роботодавцями цих виплат.

6. Порядок оформлення, призначення, розрахунку нарахувань і видачі соціальних виплат, які гарантуються державою і здійснюються роботодавцем

5.1. Допомога по тимчасовій непрацездатності оформляється, призначається і видається таким чином.

5.1.1.Етапи оформлення допомоги:

1) Працівник отримує в медичній установі системи Міністерства охорони здоров'я лікарняний листок, який засвідчує тимчасову непрацездатність працівника і є підставою для виплати подомоги. Лікарняний листок повинен бути підписаний лікуючим лікарем і завірений печатками лікуючого лікаря і медичної установи. Лікарям інших медичних установ право видавати лікарняні листки може бути надано лише за особливим розпорядженням Міністерства охорони здоров'я. інші документи не можуть бути підставою для виплати допомоги. У разі втрати лікарняного листка допомога може бути видана за дублікатом при пред'явленні довідки з місця роботи про те, що на даний час допомога не виплачена.

Відповідно до пункту 30 Постанови №1382, хворому, який отримав первинний лікарняний листок на місці постійного проживання або роботи, продовження цього листка в іншому місці провадиться лише за наявності висновку лікувальної установи, яка спочатку видала лікарняний листок, про можливість виїзду. Цей висновок дає лікуючий лікар спільно з головним лікарем.

2) На лікарняному листку табельник або особа, уповноважена власником, проставляють дні відсутності працівника на робочому місці.

3) Відділ кадрів або уповноважена власником особа вписує в лікарняний листок дані, що дають підстави для пільгового забезпечення допомогою.

4) Комісія зазначає в лікарняному листку відсоток допомоги, що підлягає виплаті.

5) Бухгалтерія підприємства складає відповідний розрахунок суми допомоги, вписує отримані розрахункові дані в лікарняний листок і забезпечує виплату допомоги.

Примітки.

1. Згідно з пунктом 5 Постанови №13-6, допомога призначається, якщо звертання за нею відбулося не пізніше 6 місяців з дня відновлення працездатності.

2. При звертанні за допомогою після закінчення 6-місячного терміну вона може бути видана лише у виняткових випадках за рішенням ради профспілок за наявності поважних причин пропуску терміну звертання за допомогою.

Л. ТУМАНЯН, В. ВАРЕНЯ

Продовження теми


СУТТЄВО

Відповідно до статті 13 Закону №1788-XII, підприємства і організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду України плату, яка покриває витрати на виплату і доставку пенсій, призначених достроково визначеній категорії працівників за шкідливі умови праці, тобто до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону (на сьогодні - це чоловіки після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років і жінки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років)

Відповідно до пункту 30 Постанови №1382, хворому, який отримав первинний лікарняний листок на місці постійного проживання або роботи, продовження цього листка в іншому місці провадиться лише за наявності висновку лікувальної установи, яка спочатку видала лікарняний листок, про можливість виїзду. Цей висновок дає лікуючий лікар спільно з головним лікарем.


Законодавча база курсу

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua