Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#42 '2000: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 12-й

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА: Урок 12-й. Частина перша.

2. Необоротні активи

Продовження (початок див. в уроці №6 "ДК" №17, в уроці 7, "ДК" №20, уроці 8 "ДК" №22 , уроці 9 "ДК" №26, "ДК" №29, уроці 11, "ДК" №36 )

Оплата вартості проекту

Після підписання акта і прийняття всієї документації в рамках проекту фірма "Галикон ЛТД" перераховує 11.03.2000 р. на рахунок ЗАТ "Будпроект" 18000 грн, в тому числі ПДВ - 3000 грн.

Складання робочої документації для будівництва споруди

Третім етапом створення нашого об'єкта архітектури (будівлі магазину) буде складання робочої документації для будівництва об'єкта. Вона необхідна для того, щоб розпочати пошук підрядчика для будівництва, і виконується на підставі затвердженого проекту відповідно до державних стандартів, правил і норм тією ж фірмою-проектантом - ЗАТ "Будпроект".

Відповідно до протоколу узгодження вартості послуг з виготовлення робочої документації до договору між ЗАТ "Будпроект" і фірмою "Галикон ЛТД", її вартість становить 4000 грн плюс ПДВ (4000 х 20 : 100) = 800 грн, разом (4000 + 800) = 4800 грн. 13.03.2000 р. сторони підписують акт виконаних робіт, а фірма "Будпроект" (виконавець) виписує фірмі "Галикон ЛТД" (замовнику) податкову накладну на вартість послуг [4000 + 800(ПДВ)] = 4800 грн, після чого ЗАТ "Будпроект" передає фірмі "Галикон ЛТД" саму документацію, а фірма "Галикон ЛТД" 14.03.2000 р. перераховує ЗАТ "Будпроект" зазначену суму.

"Вхідний" ПДВ за витратами на складання робочої документації відноситься до складу податкового кредиту (причини - див. вище), а податкову накладну, яка повинна бути виписана так, як зазначено у Порядку виписування №165, фірма "Галикон ЛТД" повинна рознести в книгу обліку придбання товарів в тому ж порядку, який розглянуто раніше.


Переглянути блок-схему (PDF-61Kb)
Складання робочої документації для будівництва споруди


Будівництво споруди

Четвертим етапом створення об'єкта архітектури (будівлі магазину) буде саме будівництво. Для його здійснення фірма "Галикон ЛТД" знаходить підрядчика - ТОВ "Будофіс", передає йому проектну документацію на будівництво й укладає з ним договір підряду. Як ми вже згадували, за даними проекту, кошторисна вартість спорудження будівлі магазину визначена фірмою "Галикон ЛТД" в сумі 400000 грн. Однак кошторисні розрахунки є попередніми. Порядок визначення вартості підрядних робіт зі спорудження будівель регламентований Правилами №197. Він обов'язковий при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється з бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. Втім, недержавні підприємства також можуть користуватися положеннями Правил №197.

Відповідно до пункту 5.1. Розділу 2 цих Правил, замовник передає підрядчику проектно-кошторисну документацію до виконання робіт, підрядчик готує пропозиції щодо договірної ціни й узгоджує її із замовником шляхом переговорів. Підготовка матеріалів для обгрунтування договірних цін - у компетенції підрядчика. В результаті спільного рішення оформляється протокол узгодження договірної ціни на будівельну продукцію, що є невід'ємною частиною договору підряду на капітальне будівництво. Прийнята підрядчиком і замовником договірна ціна не може бути змінена однією стороною без узгодження з іншою. При формуванні договірної ціни зазначають такі дані:

- одиниця вимірювання, за яку вона встановлюється;

- грошова одиниця, в якій визначається договірна ціна;

- спосіб визначення договірної ціни;

- форма узгодження договірної ціни.

Одиниця вимірювання обирається на підставі діючих будівельних норм і правил з урахуванням будівельної практики, що склалася.

При укладенні договору необхідно враховувати специфіку, передбачену Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ), розділ 29, статті 353-357, про що згадувалося вище. Дата укладення договору - 21.03.2000 р. Як ми пам'ятаємо, відповідно до проекту, вартість будівлі становить 400000 грн.

Після узгодження договірної ціни в порядку, передбаченому Правилами №197, сторони визначили вартість будівництва: 400000 грн. До цієї цифри потрібно додати ПДВ в сумі (400000 х 20 : 100) = 80000 грн, і в загальній сумі вартість споруди будівлі магазину для фірми "Галикон ЛТД" становитиме (400000 + 80000) = 480000 грн. Термін будівництва, згідно з договором, - один рік, при цьому термін закінчення - березень 2001 року. Договором також передбачено, що замовник щокварталу, як правило, на початку кварталу здійснює авансування будівництва в розмірі 25% його повної вартості, тобто в сумі (480000 : 4)=120000 грн, а остаточний розрахунок провадить після здачі об'єкта й оформлення відповідних документів.

Під час будівництва замовник (фірма "Галикон ЛТД") здійснював підрядчику (фірмі "Будофіс") такі платежі: на початку квітня 2000 р. - 120000 грн, в тому числі ПДВ - (120000 х 20 : 120) = 20000 грн; на початку липня 2000 р. - 120000 грн, в тому числі ПДВ - 20000 грн; на початку жовтня 2000 р. - 120000 грн, в тому числі ПДВ - 20000 грн. У податковому обліку ПДВ вищезазначені суми ПДВ відносилися фірмою "Галикон ЛТД" до податкового кредиту за фактом перерахування відповідних авансів, оскільки в цьому разі перерахування грошей - більш рання подія, ніж придбання спорудженої будівлі, на підставі податкових накладних, виписаних підрядчиком після кожного випадку отримання грошей.

Зазначимо, що в зв'язку з інфляційними процесами під час будівництва також можлива зміна первісної вартості споруджуваного об'єкта. Пунктом 6.2 розділу 2 Правил №197 передбачена можливість встановлення динамічних договірних цін на будівельні роботи, які коригуються в процесі виконання робіт у зв'язку з впливом інфляції. При встановленні динамічних цін у договорі підряду на капітальне будівництво зазначають можливість і терміни їх коригування протягом періоду будівництва.

П'ятим етапом створення об'єкта архітектури є контроль за будівельним процесом. Такий контроль передбачено Законом про архітектуру. Для забезпечення дотримання під час будівництва вимог містобудівної і проектної документації, правил забудови місцевості, а також для захисту прав споживачів будівельної продукції з боку держави здійснюється відповідний контроль Державною архітектурно-будівельною інспекцією і її органами на місцях. Він регламентований Положенням №253. Відповідно до пункту 3 цього Положення, інспекції державно-будівельного контролю на місцях:

- видають забудовникам дозволи на виконання будівельних робіт, реєструють об'єкти будівництва;

- беруть участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- провадять вибіркові перевірки: відповідності розміщення об'єктів, виконання будівельних робіт державним стандартам, нормативам і правилам, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів; своєчасності і якості виконання учасниками будівництва передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань; наявності сертифікатів на будівельну продукцію;

- розглядають справи про правопорушення в сфері містобудування і приймають відповідні рішення.

Для виконання цих функцій будівельні інспекції мають право:

1) безперешкодного доступу своїх посадових осіб на будівництво об'єктів незалежно від форм власності;

2) видавати у межах своїх повноважень обов'язкові для виконання замовниками, будівельними і проектними організаціями розпорядження щодо усунення порушень законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов, затверджених проектних рішень, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування об'єктів до усунення виявлених недоліків;

3) вимагати у необхідних випадках від замовників будівництва, підрядчиків вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів споруд, проведення зйомок і замірів;

4) отримувати від замовників, проектних і будівельних організацій нормативно-технічну, проектну та іншу документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;

5) зупиняти будівельні роботи, що не відповідають вимогам законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним правилам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, місцевим правилам забудови населених пунктів або що здійснюються без дозволу на їх виконання;

6) безкоштовно отримувати від замовників, будівельних організацій дані про введення в дію основних фондів, реалізацію продукції;

7) повідомляти органи державної статистики про факти порушень порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів для виключення їх з числа введених в дію;

8) складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування і накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.

Накладення штрафів за порушення в сфері містобудування передбачене Законом №208. Відповідно до статті 1 цього Закону, підприємства всіх форм власності, що здійснюють роботи з проектування об'єктів архітектури, з їх будівництва, а також що є замовниками у будівництві, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

а) проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або без затвердженої проектної документації - штраф у розмірі 50% вартості відповідних робіт;

б) передачу у виробництво проектної документації, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, технічним умовам або затвердженій містобудівній документації, - в розмірі 25% вартості розробленої проектної документації;

в) виконання будівельних робіт, що не відповідають державним стандартам, нормам і правилам, а також проектним рішенням, - в розмірі 10% вартості виконаних робіт;

г) прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, а також місцевих правил забудови населених пунктів або проектних рішень, - в розмірі 5% вартості відповідних об'єктів;

д) ухилення від виконання або невчасне виконання розпоряджень інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплата цих штрафів не звільняє підприємство від обов'язку усунути допущені порушення.

Крім того, під час будівництва об'єкта архітектури також здійснюється авторський нагляд автором проекту (в нашому випадку такий нагляд провадить згідно з договором на складання проекту будівлі виробничого корпусу для фірми "Галикон ЛТД" проектант - ЗАТ "Будпроект").


Переглянути блок-схему (PDF-77Kb)
Будівництво споруди


Приймання побудованої будівлі замовником

Шостим етапом створення об'єкта архітектури буде приймання замовником побудованої будівлі. Припустімо, що в березні 2001 р. підрядчик (фірма "Будофіс") закінчує спорудження будівлі. Це має бути оформлено первинними документами. Такими документами є:

- акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом будівлі, споруди, приміщення, затверджений державними нормами С.18 ДБН. А.3.1 3 94;

- акт державної комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом будівлі, споруди, приміщення, затверджений державними нормами С.18 ДБН. А.3.1 3 94.

Статтею 9 Закону про архітектуру передбачено, що у прийнятті в експлуатацію закінченого об'єкта архітектури бере участь автор проекту - він підписує зазначений акт. Без такого підпису цей акт недійсний. Крім підпису і круглої печатки проектанта, в акті виконаних будівельних робіт, який складуть фірма "Будофіс" (підрядчик) і фірма "Галикон ЛТД" (замовник), повинні бути підписи і круглі печатки таких осіб:

- представника органу державної влади (адміністрації);

- архітектора;

- санітарного лікаря;

- пожежної служби;

- територіальних служб водопровідної каналізації, тепломереж, енергопідприємств тощо.

Додатково до вищезгаданих підписів і печаток акт виконаних будівельних робіт повинен бути підписаний від підрядчика (фірми "Будофіс") особою, безпосередньо відповідальною за виконання робіт (виконробом), а від замовника (фірми "Галикон ЛТД") - особою, безпосередньо відповідальною за експлуатацію будівлі (припустімо, що в нашому випадку це начальник відділу капітального будівництва), а також затверджений підписами керівників підрядчика і замовника і підтверджений відповідними круглими печатками.

Фактична вартість спорудження будівлі магазину фірмою "Будофіс" збіглася з вартістю, закладеною у проектно-кошторисній документації, тобто становить 400000 грн без ПДВ. Крім вищезгаданих підписів, акт виконаних будівельних робіт повинен містити такі реквізити:

- найменування підприємства-підрядчика - фірма "Будофіс" і підприємства-замовника - фірма "Галикон ЛТД";

- назву документа - акт виконаних будівельних робіт;

- дату і місце складання - припустімо, що акт складений у м. Києві 15.03.2001 р.;

- зміст господарської операції і її вимірники в натуральному і вартісному вираженні - в акті виконаних будівельних робіт слід зазначити, що виконані роботи з будівництва будівлі виробничого корпусу, термін початку будівництва - березень 2000 р., а термін закінчення - березень 2001 р., вартість будівництва відповідно до кошторису фактичних витрат з урахуванням накопичень (прибутки) підрядчика становить 400000 грн, до цієї суми також додається ПДВ за ставкою 20% - 80000 грн. Крім того, до акта має бути доданий фактичний кошторис будівництва будівлі з розшифруванням витрат і накопичень (прибутки) підрядчика. Разом з актом виконаних робіт підрядчик (фірма "Будофіс") повинна надати замовнику (фірмі "Галикон ЛТД") податкову накладну на суму, що залишилася несплаченою після перерахування всіх авансів [480000 - (120000 х 3)] = 120000 грн. Цю податкову накладну фірма "Галикон ЛТД" має рознести в книгу обліку придбання товарів, а відповідну суму ПДВ (20000 грн) віднести до податкового кредиту в зв'язку з тим, що будівля використовуватиметься для виробничих потреб.

Зазначимо, що, відповідно до статті 12 Закону про архітектуру, що набрав чинності з 01.01.2000 р., на кожен завершений будівництвом об'єкт архітектури до його прийняття в експлуатацію складається архітектурно-технічний паспорт (далі - архтехпаспорт) з метою забезпечення архітектурної, конструктивної, технічної і функціональної ідентичності об'єкта архітектури, а також його надійної експлуатації. Архтехпаспорт повинен відповідати Положенню про архтехпаспорт. Згідно з пунктом 6 цього Положення, підставою для його складання є:

- дані з узгодженої і затвердженої проектної документації з урахуванням змін до неї;

- акти на приховані роботи;

- виконавчі схеми монтажу елементів і замірів на об'єкті;

- технічні характеристики матеріалів і обладнання, викладені у відповідних паспортах і сертифікатах;

- акти пусконалагоджувальних випробувань систем і обладнання.

Архтехпаспорт складається на замовлення замовника (у нашому разі - фірми "Галикон ЛТД") проектувальником (у нашому випадку - фірмою "Будпроект") за участю підрядчика (фірми "Будофіс") у 3-х примірниках, у тому числі оригінал і дві копії. Він містить дані про зазначених учасників будівництва, а також основні характеристики об'єкта архітектури (у нашому разі - будівлі магазину). Крім того, в архтехпаспорті слід навести особливі умови експлуатації об'єкта архітектури (будівлі виробничого корпусу), гарантійні зобов'язання проектанта (фірми "Будпроект") і підрядчика (фірми "Будофіс").

Складений архтехпаспорт передається замовнику (фірмі "Галикон ЛТД") до створення державної комісії з прийому будівлі в експлуатацію. Згідно з Положенням про архтехпаспорт, пункт 5, витрати на його складання входять до вартості робіт з авторського нагляду, визначеної в договорі (про це мова - нижче). При невідповідності об'єкта архітектури даним архтехпаспорта держкомісія відмовляє в прийнятті об'єкта в експлуатацію. Після підписання акта держприймання будівлі архтехпаспорт передається до місцевого органу містобудування й архітектури для затвердження. Відтак оригінал архтехпаспорта передається замовнику (фірмі "Галикон ЛТД"), а копії залишаються відповідно в органі архітектури та у проектувальника (фірми "Будпроект").

Фірма "Галикон ЛТД" як власник будівлі виробничого корпусу повинна зберігати у себе його архтехпаспорт протягом періоду експлуатації будівлі. Аналогічний термін мають зберігатися і його копії відповідно органом архітектури і проектувальником. Пунктом 12 Положення про архтехпаспорт передбачено видачу власнику його дубліката у разі втрати. А відповідно до пункту 5 цього Положення, витрати на складання архтехпаспорта входять до вартості робіт з авторського нагляду. Припустімо, що в нашому випадку фірма "Галикон ЛТД" (замовник) уклала договір від 22.03.2000 р. на здійснення авторського нагляду ("Будпроект"), і вартість цих робіт разом з роботами зі складання архтехпаспорта становить 3000 грн плюс ПДВ - (3000 х 20 : 100) = 600 грн, або в сумі (3000 + 600) = 3600 грн. Виконання робіт оформлено відповідним актом від 15.03.2001 р., після чого 16.03.2001 р. фірма "Галикон ЛТД" перерахувала фірмі "Будпроект" зазначену суму. Разом з актом фірма "Будпроект" надала фірмі "Галикон ЛТД" податкову накладну, датовану 16.03.2001 р., яку остання рознесла в книгу обліку придбання товарів цією ж датою.

Прийняття будівлі виробничого корпусу відбулося успішно і оформлене відповідним актом державної комісії, датованим 17.03.2001 р., після чого фірма "Галикон ЛТД" цього ж дня отримала архтехпаспорт будівлі.

Оскільки фірма "Галикон ЛТД" вже має акт виконаних будівельних робіт, вона повинна зробити остаточний розрахунок з підрядчиком, заплативши йому різницю між фактичною вартістю будівництва відповідно до акта виконаних робіт і сумами, виплаченими в процесі будівництва як авансові платежі. Вони становлять (див. вище) - (120000 х 3) = 360000 грн, у тому числі ПДВ - 60000 грн. Виходячи з цього, фірма "Галикон ЛТД" повинна перерахувати підрядчику - фірмі "Будофіс" (480000 - 360000) = 120000 грн, у тому числі ПДВ - 20000 грн. Платіж здійснено 16.03.2001 р., тобто відразу ж після підписання акта.


Переглянути блок-схему (PDF-84.8Kb)
Приймання побудованої будівлі замовником


Д. ТУРЕЦЬКИЙ

Продовження теми


СУТТЄВО

Підготовка матеріалів для обгрунтування договірних цін - у компетенції підрядчика. В результаті спільного рішення оформляється протокол узгодження договірної ціни на будівельну продукцію, що є невід'ємною частиною договору підряду на капітальне будівництво. Прийнята підрядчиком і замовником договірна ціна не може бути змінена однією стороною без узгодження з іншою.

В зв'язку з інфляційними процесами під час будівництва також можлива зміна первісної вартості споруджуваного об'єкта. Пунктом 6.2 розділу 2 Правил №197 передбачена можливість встановлення динамічних договірних цін на будівельні роботи, які коригуються в процесі виконання робіт у зв'язку з впливом інфляції.


Законодавча база курсу

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua