Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#45 '2000: Практична бухгалтерія - Податкові новини

НОВИНИ - НОВОСТИ - NEWS

НБУ роз'яснив порядок використання кодованих рахунків

Національний банк України телеграмою роз'яснив порядок використання кодованих рахунків. На кодовані поточні рахунки в нацвалюті фізосіб-резидентів зараховуються: оплата праці, пенсії, виплати страхових сум, орендна плата за наймання житлових приміщень, рухомого і нерухомого майна.

З кодованих поточних рахунків у нацвалюті фізосіб-резидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться операції, зокрема: розрахунки за надані послуги, за участь у створенні підприємств різної форми власності, за купівлю-продаж ЦП на біржовому або позабіржовому ринках.

На кодовані поточні рахунки в нацвалюті фізосіб-нерезидентів (за наявності підтвердження джерел походження готівки коштів або при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка) зараховуються, зокрема, кошти, отримані як оплата праці, від продажу власного майна, успадковані кошти. З кодованих поточних рахунків в нацвалюті фізосіб-нерезидентів за розпорядженням власника здійснюються такі операції: видача готівки, платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків, перелік на рахунок юрособи-резидента коштів як реінвестування в об'єкт первинного інвестування або в інші об'єкти інвестування; кошти на кодовані гривневі депозитні рахунки фізосіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного депозитного рахунка в іншому банку або з поточного рахунка в нацвалюті або в інвалюті.

На кодовані депозитні рахунки в нацвалюті фізосіб-нерезидентів зараховуються готівкові кошти, кошти з власного поточного рахунка. На кодовані поточні рахунки в інвалюті фізосіб-резидентів зараховуються готівкова валюта, валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім'я власника рахунка. На кодований поточний рахунок в інвалюті фізосіб-нерезидентів зараховуються: валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунка через уповноважений банк, готівкова інвалюта, ввезена в Україну і зареєстрована митницею, валюта, перерахована в межах України іншою фізособою-нерезидентом з власного поточного рахунка в інвалюті.

З кожним споживачем електроенергії укладатиметься двосторонній договір

Енергопостачальні компанії України укладатимуть з кожним споживачем електроенергії серед населення типовий договір про її використання, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Це визначено Постановою Кабінету Міністрів "Про внесення змін і доповнень до правил користування електроенергією для населення", прийнятою в цілому урядом.

У цьому договорі будуть обумовлені, зокрема, питання, пов'язані з приладами обліку електроенергії, а також з порядком і формою оплати за електроенергію. У документі міститимуться також обмеження до природного монополіста - постачальника енергії.

Державне майно, що приватизується, оцінюватиметься за новою методикою

Фонд державного майна України прийняв нову методику оцінки вартості майна, що приватизується. Згідно з нею, скажімо, розмір статутного фонду ВАТ визначається на підставі експертної оцінки необоротних активів. Передбачається використати порядок розрахунку суми збільшення розміру статутних фондів ВАТ на приріст вартості його власного капіталу, як передбачено пунктом 140 Державної програми приватизації.

У попередні роки законодавство України передбачало збільшення статутних фондів ВАТ, створених у процесі приватизації (корпоратизації) на суму індексації балансової вартості основних фондів, що в більшості випадків, на думку працівників ФДМУ, призводило до завищення номінальної вартості пакетів акцій і суттєво знижувало їх ліквідність. Новою методикою встановлюються єдині підходи до оцінки державного і комунального майна, а також майна господарських товариств з державною часткою не менше за 25%, яке відчужується способами, визначеними законодавством, передається в заставу, у тому числі під гарантії Кабінету Міністрів, ліквідується в разі банкрутства.

Нова методика, інформує ДІНАУ, розрахунку вартості майна, яке підлягає приватизації, базується виключно на ринкових засадах оцінки майна. Затвердив нову редакцію методики оцінки вартості майна і Кабінет Міністрів України. Зазначається, що нова методика поліпшить наповнюваність бюджетів усіх рівнів, оскільки вартість державного і комунального майна у всіх випадках його відчуження буде наближена до реальних ринкових цін. Крім цього, на основі цієї методики підприємства зможуть привести дані бухгалтерського обліку у відповідність до національних стандартів.

Прийнято закон про мале підприємництво

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про державну підтримку малого підприємництва". Суб'єктами малого підприємництва визначені фізичні особи, а також юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 осіб і обсяг валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тисяч євро. Згідно із законом, до суб'єктів малого підприємництва застосовується спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку і звітності.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів, центральним органом виконавчої влади з питань регуляторної політики і підприємництва, іншими спеціальними органами виконавчої влади. Фінансування забезпечення виконання програм підтримки малого підприємництва проводиться за рахунок держбюджету, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, а також коштів, отриманих від приватизації державного і відчуження комунального майна та інших не заборонених законом джерел фінансування. Закон визначає необхідність прийняття Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва, яка повинна затверджуватися Верховною Радою.

Кабінет Міністрів щороку повинен затверджувати заходи щодо реалізації Національної програми й обсяги їх бюджетного фінансування. Ці показники повинні затверджуватися парламентом у законі про держбюджет на наступні роки. Згідно з документом, відбір проектів з реалізації Національної програми здійснюється на конкурсних засадах.

Набрав чинності закон, що посилює відповідальність за порушення законодавства про працю

Набрав чинності Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення". Зокрема, в КК тепер записано, що за незаконне звільнення працівника або невиконання рішення суду про відновлення на роботі з особистих мотивів протягом року після накладення адмінстягнення, порушення термінів виплати пенсій, стипендій, зарплати або виплати її не в повному обсязі, інше грубе порушення законодавства про працю посадовою особою підприємства або фізособою-госпсуб'єктом встановлено відповідальність у розмірі 50-200 н.м.д.г. з позбавленням права займати певну посаду або займатися певною діяльністю на термін від 2 до 5 років. За порушення термінів виплати зарплати внаслідок нецільового використання коштів - позбавлення волі на термін від 1 до 3 років або штраф до 300 н.м.д.г. з позбавленням права займати певну посаду або займатися певною діяльністю на термін до 3 років або без такого.

А в Кодексі про адмінправопорушення зазначено, що за порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, зарплати або виплаті її не в повному обсязі, інші порушення законодавства про працю встановлено відповідальність у вигляді накладення штрафу на посадових осіб підприємства в розмірі від 15 до 50 н.м.д.г. (Докладніше див. у "ДК" №45/2000.)

Банки зможуть у режимі реального часу перевіряти документи на купівлю валюти

Національний банк України і Державна митна служба ще до кінця нинішнього року планують розпочати експлуатацію електронної системи контролю імпортних контрактів. Ця система, інформує "Інтерфакс-Україна", дасть можливість банкам у режимі реального часу перевіряти автентичність митних декларацій, що надаються клієнтами для купівлі валюти. Нині ця система експлуатується в експериментальному режимі. Висловила побажання приєднатися до цієї системи й Державна податкова адміністрація України. Однак, стверджують фахівці, говорити про підключення ДПАУ до системи поки що рано, оскільки це пов'язано з певними труднощами технічного характеру.

Внаслідок примусового стягнення податків цього року бюджет Севастополя отримав 52 млн грн

Внаслідок примусового стягнення податків цього року бюджет Севастополя отримав 52 млн грн. З початку року податкові структури виставили інкасові розпорядження на стягнення заборгованості з розрахункових рахунків підприємств-дебіторів на суму 9,9 млн грн, стягнувши при цьому 4,7 млн грн. Повідомлення про податкову заставу були направлені на 680 підприємств.

Внаслідок припинення операцій на додаткових розрахункових рахунках тих, що мають недоїмки, до бюджету міста надійшло "живими грошима" понад 6 млн грн, вилучено 2,2 млн грн готівки, описані майно і продукція у 119 підприємств більш як на 10 млн грн, реалізовано - на 3,6 млн грн. Завдяки оперативно-розшуковим заходам і перевіркам до міської казни додатково нараховані 7,3 млн грн з прихованого міськими підприємствами прибутку, виявлені 68 злочинів і порушено 67 кримінальних справ. З них кожна друга - за ухилення від сплати податку у великих і особливо великих розмірах (44% від загального числа).

Найближчим часом податкова адміністрація Севастополя має намір відшкодувати державі й місту збитки в розмірі 8 млн грн, з яких поки що стягнуто 3 млн грн. Так, внаслідок оперативно-розшукової операції "Октан" з реалізації пально-мастильних матеріалів (ПММ) виявлено 76 порушень податкового законодавства, вилучено 92 тонни ПММ, донараховано 864 тис. грн, стягнуто 345 тис. грн і порушено 5 кримінальних справ. Під час операції "Метал" виявлено 76 порушень податкового законодавства, донараховано до бюджету 1,6 млн грн, стягнуто 743 тис. грн і порушено 3 кримінальні справи. Виявлено також 27 фіктивних фірм і порушено 4 кримінальні справи, загальні збитки за якими становили 588 тис. грн. Крім того, виявлено конвертаційний центр, до якого належали 5 суб'єктів підприємницької діяльності.

Роз'яснення Державної податкової адміністрації, надруковані в пресі

Базою для обчислення вартості добровільних перерахувань у неприбуткові організації (у розмірі 4%), яку можна віднести до валових витрат страхової компанії, є прибуток від іншої діяльності, не пов'язаної зі страхуванням.

* * *

Витрати автобази на придбання ПММ для здійснення основної діяльності включаються у валові витрати як витрати, пов'язані з наданням платних послуг з транспортного обслуговування сторонніх організацій.

* * *

Розрахунки вітчизняними підприємствами за ПММ, придбані і використані за кордоном, здійснюються без ПДВ, з відповідною позначкою в банківських документах "За поставку пального за межами митного кордону України". Податкові накладні покупцям ПММ не виписуються. (Докладніше див. у "ДК" №45/2000.)

* * *

Якщо за отримані як передоплату кошти постачальник не здійснив повної поставки товарів, а повернув отримані кошти (у т. ч. за допомогою векселя іншого платника ПДВ), податкові зобов'язання такого постачальника повинні коригуватися на суму недопоставлених товарів і суму повернених коштів. Аналогічно зменшуються суми податкового кредиту покупця, що не отримав товарів. У разі здійснення подальших розрахунків за допомогою такого векселя за отримані товари від інших постачальників податкові зобов'язання не виникають і ПДВ на суму переданого векселя не нараховується.

* * *

У 2000 р. дозволено відшкодування сум ПДВ у рахунок:

- погашення заборгованості, що виникла внаслідок невиконання юрособами своїх обов'язків з погашення і обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під держгарантії, не сплачених на дату проведення розміщення;

- погашення заборгованості за минулі роки (крім реструктуризованої) станом на 01.01.2000 р. зі збору в Чорнобильський фонд;

- погашення збору в Держіннофонд;

- сплати 98,5% заборгованості з податку на прибуток (крім податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності), за умови погашення в грошовій формі 1,5% заборгованості, що належить до місцевих бюджетів.

Кучма працею податківців задоволений

Президент України Леонід Кучма, як повідомляє УНІАН, задоволений діяльністю податкової служби. Він зазначив, що останнім часом податкова служба зробила колосальний крок уперед і тепер виконує завдання, поставлені перед нею. Вітаючи податківців з професійним святом, глава держави зауважив, що їх середня зарплата становить 370 грн, у той час як у інших служб, у яких вона набагато більша, справи виглядають не дуже добре.

Відповідаючи на запитання, чому, на думку Президента, у податкової служби складається поганий імідж серед населення, Л. Кучма зазначив, що таким його створюють ті люди, яких податкова інспекція "взяла за комір і примусила платити податки". Тому й роблять вони все, щоб поширити негативну інформацію, у тому числі й у пресі. А грошей у них досить, більш того, їм належить багато засобів масової інформації, підкреслив Президент.

Новини для вас переглядав Ярослав КОЛЯСА
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua