Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#46 '2000: Практична бухгалтерія - Лист крупним планом

Чи є товаротранспортні накладні бланками суворої звітності

Сергій НОВІКОВ


  • Використання товаротранспортних накладних при перевезенні вантажів як бланків суворої звітності не є обов'язковим
  • Точка зору трьох інших міністерств

    Щодо Листа ДПА України від 29.08.2000 р. №4872/6/23-2216 "Про застосування товаротранспортної накладної ф. №1-ТН"

    У практиці діяльності податкових органів мали місце випадки застосування фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності внаслідок порушення встановленого порядку оформлення товаротранспортних накладних.

    Податковими органами не визнавалися в складі валових витрат суми, не підтверджені товаротранспортними накладними. У таких випадках податкові органи з посиланням на п. 2.3 затвердженої Наказом Інструкції стверджували, що ТТН - це єдиний первинний документ, що є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника й оприбуткування у вантажоодержувача при перевезеннях, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку. Разом з тим, судова практика йде тим шляхом, що суми, не підтверджені ТТН, "мають право" бути вказаними у валових витратах, про що вже були неодноразові публікації в пресі ("ГК" №36/99).

Використання товаротранспортних накладних при перевезенні вантажів як бланків суворої звітності не є обов'язковим

ДПАУ Листом від 29.08.2000 р. №4872/6/23-2216 "Про застосування товаротранспортної накладної ф. №1-ТН" (далі - Лист) повідомляє про призупинення дії Наказу Мінстату і Мінтрансу України від 07.08.96 р. №228/253 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи" (далі - Наказ).

Очевидно, цим Листом ДПАУ фактично скасовує дію листа ДПАУ від 13.04.98 р. №4045/10/23-2217, яким наказувалося перевіряти стан впровадження транспортної документації відповідно до Наказу і "вживати заходів щодо її застосування".

Нагадаємо, що після призупинення дії Наказу на підставі повідомлення Держпідприємництва, опублікованого в газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2000 р. №43, "використання товаротранспортних накладних при перевезенні вантажів як бланків суворої звітності не є обов'язковим" (лист Держпідприємництва від 10.05.2000 р. №17/3-31/1055).

Точка зору трьох інших міністерств

Раніше з цього питання висловлювали свою точку зору:

Міністерство транспорту України в листі від 27.06.2000 р. №20/4-10-7207:

"до внесення змін і доповнень до вищезгаданої Інструкції необхідно використовувати чинну первинну транспортну документацію";

Міністерство юстиції України в листі від 07.06.2000 р. №33-32-874:

"оскільки вищезгадана Інструкція не суперечить чинному законодавству, Мін'юст не має підстав для скасування рішення про державну реєстрацію цього нормативно-правового акта";

Державний комітет статистики України в листі від 18.05.2000 р. №08-01-8/47:

"Держкомстат рекомендує до прийняття узгодженого рішення з цього питання користуватися Інструкцією".

Цим Листом ДПАУ повідомляє свою точку зору про те, що встановлений Наказом порядок застосування ТТН не відповідає "вимогам про спрощення системи обліку, звітності, оподаткування суб'єктів малого підприємництва і призводить до зайвих втрат матеріальних і трудових ресурсів суб'єктів малого бізнесу" і "дію зазначеного наказу було призупинено рішенням Державного комітету України з питань розвитку підприємництва, про що було повідомлення в газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2000 р. №43, яке є обов'язковим для виконання1 відповідно до статті 4 Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності".

Очевидно, висловлена в Листі точка зору ДПАУ дозволяє з великою часткою впевненості говорити про те, що органи державної податкової служби не матимуть підстав вимагати ТТН саме як бланки суворої звітності і посилатися на вимоги затвердженої цим Наказом Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи.


Резюме: ДПА фактично скасувала свій лист

Питання застосування ТТН саме у взаємовідносинах з ДПА є актуальним, по суті, для кожного суб'єкта підприємництва. Практичне значення цього Листа полягає ось у чому:

- ДПАУ фактично скасувала свій лист від 13.04.98 р. №4045/10/23-2217;

- чітко висловлена точка зору ДПАУ про визнання призупинення дії Наказу, що розглядається (це позитивно, оскільки Мінтранспорту і Держкомстат дотримуються зворотної думки);

- точка зору ДПАУ про обов'язковість призупинення дії Наказу дозволяє мотивовано відкидати вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, засновані на цьому Наказі.

У той же час в ст. 47 Статуту автомобільного транспорту УРСР (чинного на цей момент) міститься норма про те, що ТТН є єдиним документом для списання ТМЦ у вантажовідправника, оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського, оперативного і бухгалтерського обліку.

Тому в статті не зроблено акцент на тому, що призупинено дію п. 2.3 затвердженої Наказом Інструкції (оскільки аналогічна норма міститься в іншому нормативному акті) й аргументація органів ДПА тепер просто повинна обгрунтовуватися посиланнями на інші нормативні акти.


Примітки:

1Виділено автором

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua