Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації << >>

8. Згідно з новими стандартами, джерел придбання основних засобів не вказують

За рахунок яких джерел придбаваються основні засоби? Раніше зазначалося, що за рахунок прибутку (проведення Д-т 81 К-т 88, субрахунок "Фонд формування основних засобів"). Нині аналогічне проведення Д-т 44 К-т 42 новими стандартами не передбачене. Залишати нерозподілений прибуток у балансі неправильно, а вносити зміни до статуту при кожній купівлі основних засобів не хочеться, так само, як і формувати основні засоби за рахунок зобов'язань.

Протягом 2000 році прийнято більшість положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності. Серед них, зокрема, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за №288/4509, яке набрало чинності 01.07.2000 р.

Своєю чергою, План рахунків бухгалтерського обліку і Інструкція про його застосування затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №892/4185 і запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

Слід також мати на увазі, що попередні нормативні документи, які стосувались цієї теми (Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18.08.95 р. та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01.09.95 р. за №321/857, Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. №250 тощо), скасовано.

Таким чином, вважаємо, що навіть при веденні бухгалтерського обліку за старим Планом рахунків слід застосовувати ПБО, а при вирішенні питань, не врегульованих ПБО, - нову Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Вказані вами у запитанні бухгалтерські проведення зараз не застосовуються: основні засоби, як і раніше, придбаваються за рахунок прибутку, але при цьому вносити зміни до статуту підприємства немає потреби, оскільки статутний фонд не може змінюватися лише через те, що підприємство придбало основні засоби.

Слід мати на увазі, що, відповідно до ПБО 7, придбані основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю, яка, крім сум, сплачених постачальникам, містить низку інших витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням відповідних об'єктів основних засобів і приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

У таблиці наведено бухгалтерські проведення з відображення в обліку операцій з придбання основних засобів у звичайних умовах господарської діяльності.

Віталій ДЗЬОБАН,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"
№ рядка   Зміст бухгалтерського запису чи податкова подія   Бухгалтерський облік за старим Планом рахунків Податковий облік Бухгалтерський облік за новим Планом рахунків
Д-т К-т Сума ВД ВВ АВ Д-т К-т Сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Оплачено об'єкт основних засобів 60 51 21600 - - 18000 631 311 21600
2 Нараховано податковий кредит з ПДВ 68 67/2 3600 - - - 641 644 3600
3 Отриманий об'єкт взято на облік за вартістю придбання 33 60 18000 - - - 152 631 18000
4 Списано суму податкових розрахунків з ПДВ 67/2 60 3600 - - - 644 631 3600
5 Відображено введення об'єкта в експлуатацію 01 33 18000 - -   10 152 18000
<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua