Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48 '2000: Практична бухгалтерія - Листування з читачами << >>

Листування з читачами

Бухгалтерський форум "Дебету-Кредиту" почав діяти в березні 2000 року. На ньому ви можете поспілкуватися з іншими бухгалтерами, поділитися своїм досвідом та здобути щось нове для себе.

Крім цього (ми вважаємо це надзвичайно важливим для користувачів), на форумі ви можете отримати кваліфіковану консультацію фахівців консалтингової групи "ДК". Ми постійно відслідковуємо всі спілкування, і коли хтось із співрозмовників починає заводити тему на хибний шлях, втручаємось та вказуємо на помилки, рекомендуємо шляхи вирішення проблеми.

Звичайно, запитання бувають різні: від непристойно простих до досить складних. Але всі вони аналізуються та на всі даються обгрунтовані відповіді з посиланням на нормативні документи. Адже ми розуміємо, що прості запитання виникають у бухгалтерів переважно не від того, що бракує знань, а через величезне навантаження рутинної роботи.

Для тих бухгалтерів, які наразі з тих чи інших причин не мають можливості взяти участь у спілкуванні на форумі, публікуємо окремі, на нашу думку, найцікавіші теми, що на ньому обговорювалися.


Податкова відобразила в акті заниження оподатковуваного прибутку на дуже велику суму

Тема: ВД і ВВ при погашенні дебіторської заборгованості і продажу валюти

Автор: Гальченко В'ячеслав (customer-gw.donbass.net)

Дата: 2000.11.01 07:58:30

Під час перевірки приватного підприємства ДПІ в Донецькій області виникла така суперечність: згідно з підпунктом 7.3.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", балансова вартість валюти визначається за курсом на дату відвантаження товарів, в оплату за які надходить валюта. Підприємство визначало балансову вартість валюти за датою надходження на рахунок і включало в ВД і ВВ курсові різниці при перерахунку дебіторської заборгованості.

При цьому на підставі пункту 7.3 при погашенні дебіторської заборгованості у валюті курсова різниця не включається ні у валові витрати, ні в ВД (я не знайшов конкретної вказівки на це в законі), хоч Порядок складання декларації про прибуток передбачає відображення такої різниці або в додатку "Б", або в додатку "З" (пункт 3.2.4 Порядку). При продажу валюти, на підставі пункту 7.3, необхідно брати в ВВ балансову вартість валюти, тобто за курсом на дату відвантаження товарів.

При постійному зростанні курсу долара виходить задвоювання ВД на суму курсової різниці. Перший раз ми беремо в ВД курсову різницю під час погашення дебіторської заборгованості (на підставі підпункту 3.2.4 Порядку), а другий - під час продажу валюти, оскільки балансова вартість у нас за курсом відвантаження (на підставі пункту 7.3 Закону про прибуток). Це, звичайно ж, абсурд, але є нормативні документи, що суперечать один одному, - Закон про прибуток і Порядок складання декларації про прибуток. Податкова відобразила в акті заниження оподатковуваного прибутку на дуже велику суму. Чи є офіційна думка ДПАУ з цього питання або ж судовий прецедент?

Тема: RE: ВД і ВВ при погашенні дебіторської заборгованості і продажу валюти

Автор: Роман Білик (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2000.11.02 12:10:22

1. Аргументація податкової - це плід хворої уяви, який не має нічого спільного з нормами пункту 7.3 Закону про прибуток.

На нашу думку, абзацом другим підпункту 7.3.1 встановлено порядок визначення балансової вартості іноземної валюти за курсом на момент отримання доходу тільки для одного випадку. Цим випадком є отримання іноземної валюти у вигляді передоплати. Недаремно у зазначеному абзаці написано, що "балансова вартість іноземної валюти, отриманої платником податку у зв'язку з таким продажем (виручка в іноземній валюті), визначається ...".

Тобто під словосполученням "у зв'язку з таким продажем (виручка в іноземній валюті)" мається на увазі момент продажу, за яким визначається валовий дохід. А оскільки валовий дохід у нас визначається за першою подією, то валовий дохід під час надходження іноземної валюти може визначатися тільки у разі отримання передоплати.

Таким чином, у валові витрати під час продажу іноземної валюти потрапить та балансова вартість, за якою іноземна валюта була оприбуткована на баланс. Подвійного включення у валові доходи курсової різниці не буде. До речі, жоден з наведених аргументів і висновків не суперечить Порядку складання декларації про прибуток.

2. Якщо ж виходити з хворої уяви податкової, яка, вважаємо, є наслідком тупого буквеного прочитання Закону, то й тут не все так просто, як Вам розказують.

Припустімо, що з балансовою вартість іноземної валюти вони мають рацію (хоч, не мають - дивіться вище).

Але хто сказав, що під час перерахунку дебіторської заборгованості за підпунктом 7.3.3 різницю, що виникає, треба включати у валові доходи? У підпункті про це нічого не написано, на відміну, наприклад, від підпункту 7.3.6, де все чітко визначено. Ну перерахували собі, ось і все, і ніяких вам ні доходів, ні витрат, тому що не передбачено (Порядок складання декларації до уваги не береться, бо він не може суперечити нормам Закону).

У такому разі курсової різниці немає, а є валовий дохід від продажу іноземної валюти, який перевищує валові витрати, розраховані за логікою податкової. І знову ніякого подвійного включення у валовий дохід.

У разі якщо відвантаження товару й отримання іноземної валюти відбуваються в різні звітні періоди, точно дотримуючись логіки Вашої податкової, для визначення балансової вартості іноземної валюти можна скористатися другою пропозицією першого абзацу підпункту 7.3.6: "Для наступного податкового періоду балансова вартість іноземної валюти або заборгованості в іноземній валюті прирівнюється до їх вартості, визначеної на кінець попереднього звітного періоду": в цій пропозиції не йдеться про іноземну валюту, що перебуває на балансі.

Тому у валові витрати під час продажу такої валюти у Вас вже потрапить сума, розрахована за курсом на кінець попереднього звітного періоду. І знову ніякого подвійного включення у валовий дохід.

Особисто ми вважаємо, що свою правоту Ви доведете, оскільки все очевидно.

Прецедентів для Вас не знайшли, оскільки податкова жодного разу офіційно такого трактування пункту 7.3, як у Вашому випадку, не висловлювала.

Тема: RE: ВД і ВВ при погашенні дебіторської заборгованості і продажу валюти

Автор: Гальченко В'ячеслав (customer-gw.donbass.net)

Дата: 2000.11.02 16:08:44

"Заперечення до акта за Актом перевірки №3145/23 від 24.10.2000 року про результати перевірки дотримання податкового і валютного законодавства ПП "N" за період з 01.06.99 р. по 01.06.2000 р.

Згідно з Порядком складання декларації про прибуток підприємства (далі - Порядок), а також підпункту 7.3.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у валові доходи нашим підприємством включалися суми за відвантаженими на експорт товарами за курсом НБУ на дату відвантаження таких товарів. Сума валового доходу від таких операцій відображалась у додатку "А" до декларації про прибуток підприємства (далі - декларація) за рядком 1.1.

Під час зарахування виручки в оплату за експортовані в звітному періоді товари, дебіторська заборгованість в іноземній валюті була перерахована в гривні за курсом НБУ на дату надходження грошових коштів. Різниця від перерахунку при погашенні дебіторської заборгованості протягом звітного періоду відображалася в додатку "Б" до декларації про прибуток підприємства в рядку 2.5 згідно з абзацом третім підпункту 3.2.4 Порядку.

Водночас у підпункті 7.3.3 ст. 7.3 Закону про прибуток говориться, що в разі погашення дебіторської заборгованості в іноземній валюті протягом звітного періоду вартість такої заборгованості визначається шляхом перерахунку її суми в гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на дату такого погашення. При цьому в Законі немає вказівки на включення у валові доходи або витрати різниці від перерахунку такої заборгованості.

Можна зробити висновок про існування суперечності між підпунктом 3.2.4 Порядку складання декларації про прибуток підприємства і положень пункту 7.3 Закону про прибуток, що регулює оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. Ця суперечність призводить до включення однієї й тієї ж суми у валові доходи підприємства (при зростанні курсу долара США щодо гривні).

Беручи до уваги те, що Порядок складання декларації про прибуток є підзаконним нормативним актом, і керуючись нормами пункту 7.3 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємства", валові доходи в четвертому кварталі 1999 року завищені на суму ХХХ тис. грн (див. додаток 1) у зв'язку з включенням різниці від перерахунку дебіторської заборгованості при її погашенні в звітному періоді (порушено підпункт 7.3.3 Закону України про прибуток).

Однак при перевірці правильності обчислення валового доходу перевіряючі ревізори-інспектори не врахували суми такого завищення. На підставі вищевикладеного відсутнє заниження об'єкта оподаткування, обумовлене в пункті 2.5 Акта перевірки".

Такі заперечення я подав у податкову, але вони промовчали й акт не змінили. Вони керуються тим, що Порядок для них - також нормативний документ.

Тема: RE: ВД і ВВ при погашенні дебіторської заборгованості і продажу валюти

Автор: Роман Білик (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2000.11.03 09:42:14

З приводу дебатів з податківцями.

По-перше, рекомендуємо після винесення рішення за актом звернутися з письмовою скаргою на ім'я керівника вищестоящої ДПА(І). Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами ДПС затверджене наказом ДПАУ від 11.12.96 р. №29.

Таким чином, на підставі абзацу другого пункту 20.6 Закону про прибуток, Ви уникнете сплати донарахованого податку на прибуток і фінансових санкцій до прийняття рішення за результатами оскарження.

Це дасть Вам час на підготовку до судового процесу. При цьому, коли будете оскаржуваити рішення за актом в арбітражі, у позовній заяві обов'язково зазначте в порядку забезпечення позову прохання про припинення безперечного списання коштів з Вашого розрахункового рахунка до винесення рішення судом. В основному такі прохання арбітраж задовольняє.

Не забудьте, що через 10 днів після прийняття рішення про списання коштів з Вашого розрахункового рахунка і несплати Ваше майно потрапляє в податкову заставу. Про це Вас повинні повідомити. У зв'язку з цим, нарівні із забезпеченням позову в формі припинення безспірного списання грошових коштів з Вашого розрахункового рахунка, потрібно на тій же підставі зазначити прохання про припинення дії податкової застави на Ваше майно. Шанси щодо застави невеликі, але все можливе.

По-друге, якщо податкова так покладається на свій Порядок складання декларації, то, звичайно, треба в скарзі, а потім і в позовній заяві бити на першу наведену нами аргументацію (дивіться попередню відповідь), яка жодним чином не суперечить Порядку.

Друга наведена нами аргументація - показ безглуздя позиції податкової.

Отже, успіхів у протистоянні.

<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua