Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48 '2000: Практична бухгалтерія - Консультації << >>

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Всі консультації цього випуску:

1. Бухоблік обміну валюти

Наше підприємство працює за агентською угодою з банком за такою схемою: банк кожного дня дає в підзвіт кошти, котрі ми обмінюємо, а потім звіти разом з коштами повертаємо до банку. Наступного дня банк нам видає знову ті ж кошти, які ми повернули, тільки з гривні відраховує збір до Пенсійного фонду. Будь ласка, опишіть принцип відображення цих операцій в бухобліку підприємства.

2. ПДВ

Коли товари, запаси, готову продукцію реалізують за цінами, нижчими від ціни придбання (не внаслідок уцінки чи псування):

1. Що відбувається з ПДВ, оскільки при придбанні товарів, запасів, готової продукції виник податковий кредит?
Чи потрібно проводити коригування, чи виникає при цьому податкове зобов'язання як при уцінці?

2. Як в такому випадку відобразити різницю між ціною придбання і ціною реалізації у бухгалтерському і податковому обліку? Наведіть бухгалтерські проведення з цього питання.

3. Уступка вимоги

Наскільки законною є така операція: укладається тристороння угода між Постачальником-Виробником-Продавцем. Постачальник постачає Виробнику сировину - виникає заборгованість Виробника перед Постачальником. Продавець продає продукцію Виробника Постачальнику - виникає заборгованість перед Продавцем. Виробник хоче за допомогою угоди актами закрити заборгованість перед Постачальником заборгованістю Продавця. Яким чином краще здійснити таку операцію?

4. Послуги мобільного зв'язку

1. Підприємство користується послугами мобільного зв'язку. Чи можна відносити до валових витрат абонплату, авансовий платіж, плату за підключення, внески до Пенсійного фонду, міжнародні переговори, дзвінки додому працівника?

2. Мобільний телефон придбано за 2 грн (знижка 800 грн) у фірми, яка надає послуги мобільного зв'язку. Договір укладено на 7 місяців. Якщо договір розірвати раніше зазначеного строку, підприємство повинно повернути 800 грн. Як це відобразити в податковому та бухгалтерському обліку?

5. Управління підприємством

Підкажіть, що робити у такій ситуації: на підприємстві немає бухгалтера (звільнився за власним бажанням), а директор працює поза штатом - за сумісництвом чи на громадських засадах. Отже, діяльність є, а заробітна плата не нараховується. По-перше, як це оформити легітимним чином? По-друге, як таку ситуацію узгодити з виплатами до Пенсійного фонду та комунальним податком (не сплачувати жодних відрахувань)? Тема актуальна, коли постає проблема консервації підприємства, що не діє деякий час, але здає звіти. Хто повинен їх підписувати? Що заносити до форми №8ДР?

6. Компенсація

Заробітну плату за жовтень 1999 р. виплачено працівникам у квітні 2000 р.

1. Чи можна тепер нарахувати компенсацію?

2. Який коефіцієнт приросту споживчих цін потрібно застосовувати? Підкажіть, будь ласка, компенсація нараховується на суму зарплати, яка призначена для виплати, чи на всю суму нарахованої зарплати?

7. Страхування транспорту

Якими бухгалтерськими проведеннями за новими стандартами та новим Планом рахунків відображається в обліку підприємства поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України?

8. Основні засоби

За рахунок яких джерел придбаваються основні засоби? Раніше зазначалося, що за рахунок прибутку (проведення Д-т 81 К-т 88, субрахунок "Фонд формування основних засобів"). Нині аналогічне проведення Д-т 44 К-т 42 новими стандартами не передбачене. Залишати нерозподілений прибуток у балансі неправильно, а вносити зміни до статуту при кожній купівлі основних засобів не хочеться, так само, як і формувати основні засоби за рахунок зобов'язань.

9. Сільське господарство

Якими нормативними актами треба керуватися при прийнятті на сільськогосподарські роботи тимчасових працівників та які документи вимагати при їх оформленні?

10. Цінні папери

Підкажіть, будь ласка, якими бухгалтерськими проведеннями необхідно обліковувати такий комплекс операцій:

1) акціонерне товариство викуповує акції у власних акціонерів за ціною, нижчою від номіналу;

2) це ж товариство здійснює міну викуплених за першою операцією акцій таким чином:

- частина акцій обмінюється за вартістю, нижчою від номіналу, на акції іншого товариства за вартістю, теж нижчою від номіналу;

- інша частина акцій за вартістю, вищою від номіналу, обмінюється на акції іншого товариства за вартістю, також вищою від номіналу.

Які бухгалтерські проведення необхідно зробити згідно зі старим Планом рахунків, а також згідно з новими стандартами бухгалтерського обліку?

Якими повинні бути дії товариства у випадку, якщо операції було проведено у минулому році, а за бухгалтерським обліком жодного руху не було дотепер?

11. Прибутковий податок

Наше підприємство орендує в нерезидента - громадянина Росії обладнання. Чи слід при сплаті орендної плати нараховувати ПДВ як при імпорті послуг та стягувати податок на репатріацію?


Читайте в наступних числах "ДК" "Бюджетна сфера":

  • Облік необоротних активів бюджетних установ.

Перший матеріал із рубрики "Бюджетна сфера" ("Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій") було опубліковано в "ДК" 46/2000.

Активну участь у написанні цього та наступних матеріалів рубрики беруть працівники Управління державного казначейства у Львівській області, за що їм велика подяка.

Вітаємо УДК у Львівській області з 5-річчям від дня створення (1 грудня 1995 року). Бажаємо успіхів та плідної праці.

<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua