Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#50 '2000: Практична бухгалтерія - Форум "ДК" << >>

Форум "ДК

До вашої уваги - нова добірка матеріалів з форуму "Дебету-Кредиту". Цього разу читачі запитували про порядок заповнення довіреностей, терміни звітування за відрядження, проведення процедури банкрутства. Відповіді на поставлені запитання давали А. Кутний, В. Дзьобан, М. Войцеховський, Р. Білик.

Кожен бухгалтер, який потребує поради, може звернутися на форум. Фахівці тижневика спробують проконсультувати всіх, кому потрібна допомога, порадять, якими нормативними документами варто скористатися в кожному окремому випадку. Тож звертайтесь!

Спішіть повільно: перед вибуттям у відрядження обов'язково відзвітуйтеся за попереднє відрядження

Тема: Тривале відрядження

Автор: Любов (ns.kr.donetsk.ua)

Дата: 2000.11.11 11:46:22

Чи є порушенням терміну подання авансового звіту після відрядження, якщо підзвітна особа, прибувши з одного відрядження і не встигнувши відзвітувати в 3-денний термін, на 3-й день о 6.00 ранку виїхала в наступне відрядження, перед тим отримавши в касі (в неділю) аванс?

Наперед Вам вдячна.

Тема: RE: Тривале відрядження

Автор: Murzik (dialup-42.priocom.com)

Дата: 2000.11.11 15:14:09

Вважаю, що є. Чому ж він тоді в перші два дні не відзвітував?

Тема: RE: Тривале відрядження

Автор: Андрій Кутний (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2000.11.13 09:56:32

На жаль, ви припустилися двох порушень.

Так, пунктом 7 розділу I Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.02.95 р. №21 в редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97 р. №334 (із внесеними змінами) (надалі - Порядок №334), передбачено такі вимоги:

1) особи, які одержали готівку під звіт на відрядження, зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства або централізованої бухгалтерії звіт про витрачені (або з якихось причин частково чи повністю не витрачені) суми не пізніше 3-х робочих днів після повернення з відрядження. У Вашому випадку за першим відрядженням остання дата звітування - 20 листопада (враховуючи вихідні 18 та 19 листопада), тому вчасно відзвітуватися підзвітна особа не зможе;

2) видача готівки під звіт проводиться з кас підприємств за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до п. 1 Указу Президента від 12.06.95 р. №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", на ваше підприємство може бути накладено штраф за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум.

Наприклад, якщо невчасно відзвітовано за отриманими на відрядження коштами в сумі 200 грн та видано на наступне відрядження аванс у сумі 300 грн, то сума штрафу за порушення касової дисципліни може становити 125 грн (200 х 25% + 300 х 25%).

В разі браку місця на бланку слід виписати ще одну довіреність

Тема: Якщо в довіреності мало місця

Автор: Murzik (dialup-37.priocom.com)

Дата: 2000.11.10 13:33:40

Здрастуйте!

Підкажіть, будь ласка, як діяти в ситуації, якщо в довіреності бракує місця для назв товару.

Дякую.

Тема: RE: Якщо в довіреності мало місця

Автор: Вікторія (ns2-ns.sa.net.ua)

Дата: 2000.11.10 17:01:33

Наказом Мінфіну України від 16.05.96 р. №99 затверджено дві типові форми бланків довіреностей - типова форма №М-2 і типова форма №М-2б. Ці бланки відрізняються лише форматом. Форма №М-2б наведена в додатку 4 до Інструкції №99. Інструкція доповнена додатком 4 згідно з наказом Мінфіну України від 18.10.96 р. №226.

Тема: RE: Якщо в довіреності мало місця

Автор: ИИЛ (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2000.11.15 19:37:38

Можна просто написати: "Товар (або назва) на суму"

Тема: RE: Якщо в довіреності мало місця

Автор: Віталій Дзьобан (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2000.11.16 17:37:43

Відповідно до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Мінфіну України від 16.05.96 р. №99 та зареєстрованої в Мін'юсті України 12.06.96 р. за №293/1318, сировина, матеріали, паливо, запчастини, інвентар, худоба, насіння, добрива, інструмент, товари, основні засоби та інші товарно-матеріальні цінності, а також нематеріальні активи, грошові документи і цінні папери (далі - цінності) відпускаються покупцям або передаються безплатно тільки за довіреністю одержувачів.

Бланки довіреностей є документами суворої звітності, що потребує, зокрема:

- їх виготовлення з друкарською нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Мінфіну України від 25.11.93 р. №98, СБУ від 15.11.93 р. №118, МВСУ від 24.11.93 р. №740;

- обліку їх одержання, зберігання та використання як бланків суворої звітності.

Інструкцією визначено, що при виписуванні довіреності перелік цінностей, які належить отримати за нею (графа "Найменування цінностей"), наводиться обов'язково із зазначенням назви і кількості цінностей для одержання, незалежно від того, чи є такі відомості у документах на відпуск (наряді, рахунку, договорі, замовленні, угоді тощо) цінностей. Незаповнені рядки довіреності прокреслюються.

Бланки довіреностей мають виготовлятися відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, де наведено перелік вимог до поліграфічного виконання таких бланків. Тому в разі нестачі місця на такому бланку дописувати перелік товарно-матеріальних цінностей на окремому аркуші паперу не можна, як не можна писати перелік цінностей у скороченому вигляді, оскільки, як було зазначено вище, при виписуванні довіреності перелік цінностей, які належить отримати за нею, наводиться обов'язково із зазначенням назви і кількості цінностей для одержання. Погодьтесь, 1040 к Tosh. T.510 важко назвати повною назвою, а от 1040 комп'ютер персональний TOSHIBA Tecra 510 - зовсім інша річ.

Тому, враховуючи наведене, в разі браку місця на бланку довіреності не варто доклеювати новий аркуш з переліком чи скорочувати найменування цінностей - краще виписати ще одну довіреність.

Ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу з виявлення претензій кредиторів із повідомленням останніх про ліквідацію підприємства

Тема: ВД і ВВ кредиторів (дебіторів) при закритті підприємства

Автор: Slava (customer-gw.donbass.net)

Дата: 2000.11.06 20:20:58

Є підприємство, в якого на балансі дебіторська і кредиторська заборгованість. Як відіб'ється на валових доходах дебіторів або валових доходах кредиторів закриття такого підприємства без проведення процедури банкрутства до закінчення терміну позовної давності (закрити потихеньку, щоб ніхто, крім "Урядового кур'єра" чи іншого офіційного видання про це не знав)? І чи є можливість такого закриття?

Тема: RE: ВД і ВВ кредиторів (дебіторів) при закритті підприємства

Автор: Максим Войцеховський (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2000.11.08 20:40:03

Підприємство може бути ліквідоване за рішенням власника в загальному порядку. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом. Останні також встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути меншим двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі публікацію про ліквідацію підприємства і про порядок та строк заявлення кредиторами претензій. Поряд з цією публікацією ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу щодо виявлення претензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію підприємства. Порушення цієї умови, тобто неповідомлення кредиторів, навіть якщо була публікація в пресі, на нашу думку, може бути підставою для визнання ліквідаційної процедури недійсною в судовому порядку за зверненням кредиторів. Крім того, достовірність та повнота ліквідаційного балансу підприємств з річним оборотом більш як 250 н.м.д.г. мають бути підтверджені аудиторською фірмою, яка теж буде дивитися на дотримання вимоги щодо повідомлення кредиторів.

Якщо кредитори не звернулись у зазначений строк до ліквідаційної комісії зі своїми вимогами, таку безнадійну заборгованість вони не можуть віднести на валові витрати, оскільки не вжили "відповідних заходів щодо стягнення таких боргів", вжиття яких передбачено підпунктом 5.2.8 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств". За наявності вимог кредиторів заборгованість перед ними виплачується з вартості майна підприємства. У разі коли такої вартості недостатньо - порушується процедура банкрутства.

Для дебіторів ліквідованого підприємства сума їх заборгованості, на нашу думку, має бути віднесена на валові доходи як безоплатно отримані товари.

Детальніший розгляд зазначених питань читайте в найближчих номерах "ДК".

Тема: RE: ВД і ВВ кредиторів (дебіторів) при закритті підприємства

Автор: Slava (customer-gw.donbass.net)

Дата: 2000.11.09 11:06:01

Велике спасибі за відповідь. З нетерпінням чекаю появи свіжих номерів "ДК".

Тема: RE: Ліквідація ВАТ-банкрута

Автор: Кирилюк Василь Іванович (relay.dn.cv.ua)

Дата: 2000.11.18 12:43:01

Умови купівлі ВАТ, оголошеного банкрутом.

Порядок розрахунків з акціонерами.

Створення на його базі ТзОВ.

Наперед вдячний.

Тема: RE: Ліквідація ВАТ-банкрута

Автор: Роман Білик (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2000.11.18 13:00:18

Тема банкрутства досить складна, а обсяг її надто великий, щоб розповісти все на форумі. Рекомендуємо звернутись до статті "Декілька простих і ефективних схем санації підприємства" ("ДК" №45/2000).

Листи читачів на форумі "ДК", який є лідером за кількістю відвідувань, див. за адресою www.dk.gc.com.ua
<< >>
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua