Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#01 '2001: Практична бухгалтерія -Податковий календар

Податковий календар: 1 - 14 січня

3 січня - середа

Закінчується строк подання:

- звіту про товарооборот (форма №1-торг) за грудень 2000 року.

5 січня - п'ятниця

Закінчується строк сплати:

- рентної плати за нафту і природний газ за останню декаду грудня 2000 року;

- акцизного збору за останню декаду грудня 2000 року підприємствами, які сплачують його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за 1999 р. становили понад 25 тис. грн);

- релігійними організаціями та фізичними особами, які використовують працю найманих працівників, платежів до Фонду соціального страхування України з зарплати, виплаченої у грудні 2000 року;

- різниці в цінах на природний газ власного видобування за останню декаду грудня 2000 року;

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, які не здійснюють витрат на оплату праці, за грудень 2000 року.

Закінчується строк подання:

- державної статистичної звітності форми №1-ПВ (термінова-місячна) "Звіт з праці" за грудень 2000 року;

- державної статистичної звітності форми №3-ПВ "Звіт з використання робочого часу" за IV квартал 2000 року;

- звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за IV квартал 2000 року;

- звіту про використання води за формою №2-ТП (водгосп) за IV квартал 2000 року.

9 січня - вівторок

День випуску спецдодатка Звіт-2000.

Усе, що потрібно для складання звітності".

Закінчується строк подання:

- інформації про розрахунки з Пенсійним фондом України за встановленою формою за грудень 2000 року.

11 січня - четвер

Закінчується строк подання:

- державної статистичної звітності форми №1-ПВ (заборгованість термінова-місячна) "Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати" за грудень 2000 року;

- довідки про надходження та використання коштів обо-в'язкового соціального страхування за IV квартал 2000 р.

12 січня - п'ятниця

Закінчується строк подання:

- розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи за IV квартал 2000 року;

- розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики за ІV квартал 2000 року;

- розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища платниками, що не складають статистичну звітність, за 2000 рік;

- довідки за формою №8-ДР за ІV квартал 2000 року;

- звіту про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду (форма №4-ПФ) за IV квартал 2000 року;

- розрахункової відомості за коштами Фонду соціального страхування (форма №4-ФСС) за IV квартал 2000 року.

Закінчується строк сплати:

- вартості торгового патенту на провадження торговельної діяльності/діяльності з надання побутових послуг у лютому 2001 року;

- збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за грудень 2000 року суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують у торговельній мережі алкогольні напої та пиво;

- земельного податку та плати за землю за грудень 2000 р.

Редакція "ДК" рекомендує не відкладати сплату та подання декларацій на останні дні, вказані у цьому календарі
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua