Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#01 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 13-й (частина 1) << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 13-й. Частина перша.

3. Необоротні активи

Продовження. Початок див. урок 9, "ДК" №26, урок 10, "ДК" №29, урок 11, "ДК" №36, урок 12, "ДК" №42.

Бухгалтерські проведення з обліку будівництва основних засобів

Наведемо схему бухгалтерських проведень з операцій, які здійснювалися до початку оплати самого будівництва (авансових платежів) і наводилися в попередньому уроці. Такі бухгалтерські проведення відобразимо в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п Зміст операції Період Проведення Сума, грн
Д-т К-т
1. Оплата за нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки Лютий 2000 р. 371 311 600,00
2. Віднесення вартості нотаріальних послуг до капітальних інвестицій з придбання земельної ділянки "- "" -" 152 371 600,00
3. Перерахування грошей як оплати вартості земельної ділянки після нотаріального посвідчення договору її купівлі-продажу "- "" - " 371 311 500000,00
4. Віднесення до капітальних інвестицій вартості реєстрації договору купівлі-продажу земельної ділянки в місцевій раді народних депутатів "- "" -" 152 371 500000,00
5. Зарахування земельної ділянки до складу основних коштів "- "" -" 101 152 500600,00
6. Отримання архітектурно-планувального завдання у відповідних державних органах Лютий 2000 р. 151 631 2000,00
7. Оплата за архітектурно-планувальне завдання "- "" -" 631 311 2000,00
8. Отримання технічних умов з інженерного забезпечення будівлі у відповідних державних органах "- "" -" 151 631 1500,00
9. Оплата за отримані технічні умови "- "" -" 631 311 1500,00
10.     Розробка завдання на проектування власними силами і його відповідне оформлення:
1) заробітна плата;
       
Лютий 2000 р. 151 661 845,50  
2) нарахування на заробітну плату:
а) Пенсійний фонд
"- "" -" 151 651 270,56
б) соц. страх   151 652 33,82
в) соц. страх на випадок безробіття   151 653 12,68
11. Оформлення акта виконаних робіт на отриману проектну документацію Березень 2000 р. 151 631 15000,00
12. "Вхідний" ПДВ на отриману проектну документацію "- "" -" 6412 631 3000,00
13. Перерахування грошей виконавцю проектної документації "- "" -" 631 311 18000,00
14. Оформлення акта виконаних робіт на отриману робочу документацію для будівництва споруди, розроблену на основі проекту "- "" -" 151 631 4000,00
15. "Вхідний" ПДВ на виготовлену робочу документацію Березень 2000 р. 6412 631 800,00
16. Перерахування грошових коштів за отриману робочу документацію "- "" -" 631 311 4800,00
17. Оформлення акта на виконані роботи з авторського нагляду будівництва споруди і складання її архтехпаспорта "- "" -" 151 631 3000,00
18. "Вхідний" ПДВ на роботи з авторського нагляду і складання архтехпаспорта будівлі "- "" -" 6412 631 600,00
19. Перерахування грошових коштів за роботи з авторського нагляду і складання архтехпаспорта "- "" -" 631 311 3600,00

На цьому етапі будівництво споруди (в нашому випадку магазину) не припиняється, і всі витрати, пов'язані з будівництвом, зібрані на рахунку 151, будуть враховуватися на цьому рахунку до закінчення будівництва. При цьому після закінчення першого етапу (оформлення необхідної документації) рахунок 151 не закривається, оскільки саме будівництво ще триває. Наступним етапом буде оплата (авансові платежі) підрядчику за будівництво споруди. Тепер наведемо схему бухгалтерських проведень з операцій, які здійснювалися під час оплати самого будівництва (авансових платежів) підрядним способом у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п Зміст операції Період Проведення Сума, грн
Д-т К-т
Перерахування авансових платежів підрядчику на виконання поетапних робіт і прийняття будівлі на баланс "Галикон ЛТД"
1. 1) Перераховано аванс за перший етап робіт згідно з умовами підписаного договору; Квітень 2000 р. 371 311 120000,00
2) "вхідний" ПДВ на перераховану суму авансу; Квітень 2000 р. 6412 644 20000,00
3) віднесення суми перерахованого авансу на витрати з капітального будівництва; Квітень 2000 р. 151
644
371
371
100000,00
20000,00
4) перераховано аванс за другий етап робіт згідно з умовами підписаного договору; Липень 2000 р. 371 311 120000,00
5) "вхідний" ПДВ на суму перерахованого авансу; Липень 2000 р. 6412 644 20000,00
6) віднесення суми перерахованого авансу на витрати з капітального будівництва; Липень 2000 р. 151
644
371
371
100000,00
20000,00
7) перераховано аванс за третій етап робіт згідно з умовами підписаного договору; Жовтень 2000 р. 371 311 120000,00
8) "вхідний" ПДВ на суму перерахованого авансу; Жовтень 2000 р. 6412 644 20000,00
9) віднесення суми перерахованого авансу у витрати з капітального будівництва Жовтень 2000 р. 151
644
371
371
100000,00
20000,00
2. 1) Приймання заключного етапу виконаних робіт замовником за актом; Березень 2001 р. 151 631 100000,00
2) "вхідний" ПДВ "- "" - " 6412 631 20000,00
3. Остаточний розрахунок замовника з підрядчиком за будівництво споруди "- "" - " 631 311 120000,00
4. Введення в експлуатацію фірмою "Галикон ЛТД" будівлі виробничого корпусу на підставі відповідного акта з урахуванням витрат, які враховувалися на рахунку 151 і відображені в таблиці 1 Березень 2001 р. 103 151 426662,56

Можливий варіант, коли будівництво буде проводитися господарським способом. Якщо підприємство, в нашому випадку фірма "Галикон ЛТД", веде будівництво власними силами (господарським способом), бухгалтерські проведення будуть виглядати так, як показано у таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п Зміст запису Д-т К-т Сума, грн
Після оформлення необхідної документації з будівництва, показаної в таблиці 1, підприємство має право розпочати будівництво магазину
1 Підприємство в процесі здійснення будівництва магазину понесе такі витрати:
1) будівельних матеріалів;
151 205 379085,44
2) тарних матеріалів; 151 204 1250,00
3) МШП; 151 22 1720,00
4) знос основних коштів, які використовувалися в процесі виконання робіт з монтажу обладнання; 151 131 3450,00
5) знос інших необоротних матеріальних активів, які використовувалися в процесі виконання робіт з монтажу обладнання; 151 132 745,00
6) нарахована заробітна плата працівникам підприємства (будівельно-монтажної бригади) за виконані роботи з монтажу обладнання; 151 661 10000,00
7) відрахування в Пенсійний фонд з суми нарахованої заробітної плати працівникам підприємства (будівельно-монтажної бригади) за виконані роботи з монтажу обладнання; 151 651 3200,00
8) відрахування в фонд соціального страхування з суми нарахованої заробітної плати працівникам підприємства (будівельно-монтажної бригади) за виконані роботи з монтажу обладнання; 151 652 400,00
9) відрахування в фонд страхування на випадок безробіття з суми нарахованої заробітної плати працівникам підприємства (будівельно-монтажної бригади) за виконані роботи з монтажу обладнання 151 653 150,00
2. Після закінчення будівництва, у нашому випадку магазину, він приймається комісією в експлуатацію. Його первинна вартість визначається як сума всіх витрат, що сформувалися за дебетом рахунка 151. З урахуванням витрат, які були відображені фірмою "Галикон ЛТД" на рахунку 151 в таблиці 1 103 151 426662,56

Тепер розглянемо деякі моменти, пов'язані з вищезгаданими проведеннями. Передусім звернемо увагу на відображення зарахування до складу основних засобів земельної ділянки. Підставою для його прийняття на баланс буде, як вже згадувалося, договір купівлі-продажу, зареєстрований в місцевому органі державної влади. Після укладення договору про купівлю земельної ділянки і зарахування її до складу основних засобів протягом будівництва фірма "Галикон ЛТД" усі витрати, що відносяться до будівництва, поступово збирала на рахунку 151 "Капітальне будівництво", які після введення будівлі в експлуатацію були списані з нього на рахунок 103 "Будівлі і споруди". "Вхідний" ПДВ при придбанні відповідних послуг відображався за дебетом рахунка 641 "Розрахунки за податками" і кредитом рахунка 644 "Податковий кредит".

Хотілося б також звернути увагу на те, що аванси, перераховані підрядчику протягом терміну будівництва на певному етапі, відразу списуються з рахунка 371 "Розрахунки за виданими авансами" в дебет рахунка 151 "Капітальне будівництво" (див. проведення в рядку 1, пункти 3, 6, 12 таблиці 2 на загальну суму 300000 грн). Це пов'язано з тим, що, згідно зі Стандартом 2, пункт 15, авансові платежі для фінансування будівництва відображаються в балансі за статтею "Незавершене будівництво" (рядок 020), а також у зв'язку з тим, що після закінчення певного етапу робіт витрати на будівництво списуються на рахунок 151 "Капітальне будівництво". Також потрібно звернути увагу на те, що при прийманні кінцевого етапу спочатку йде приймання робіт, а вже потім остаточний розрахунок. Після закінчення будівництва об'єкт вводиться в експлуатацію шляхом списання капітальних інвестицій, пов'язаних з будівництвом з кредиту рахунка 151 в дебет рахунка 103.

У випадку якщо розробка завдання на проектування здійснюється не власними силами замовника, а сторонньою організацією, схема бухгалтерських проведень у замовника виглядатиме так, як у таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п Зміст запису Д-т К-т
1. При подальшій оплаті виконаних виконавцем робіт - на вартість прийнятих робіт без ПДВ 151 631
ПДВ 644 631
Оплата за виконані роботи 631 311
2. При попередній оплаті робіт (на суму перерахованого авансу, без ПДВ) 371 311
На суму "вхідного" ПДВ 6412 644
На вартість прийнятих робіт (чиста вартість робіт без ПДВ)
На суму "вхідного" ПДВ
151
644
371
371

Ми розглянули відображення в бухгалтерському обліку витрат на капітальне будівництво за умови незмінності цін на будівельні роботи протягом дії договору. Однак можливий варіант, при якому ціни змінюються, що, як вже вказувалося, обумовлюється окремими протоколами до первинного договору. На схему бухгалтерських проведень це не має жодного впливу, тому що в бухгалтерському обліку відображаються тільки фактично здійснені витрати.

Введення в експлуатацію будівлі замовником. Оформлення цієї операції первинними документами

Після того як збудовану споруду виробничого корпусу прийнято державною комісією відповідним актом, фірма "Галикон ЛТД" повинна оприбуткувати її на свій баланс і ввести в експлуатацію. Відповідно до п. 7. П(С)БО 7, основні засоби оприбутковуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Перелік витрат повинен регламентуватися стандартом бухгалтерського обліку "Основні засоби". Відповідно до п.8 Стандарту 7, первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

сум, що виплачуються постачальникам активів і підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційних зборів, державного мита й аналогічних платежів, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

витрат на страхування ризиків доставки основних засобів;

витрат на встановлення, монтаж, налагодження основних засобів;

інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Виходячи з цього у вартість будівлі магазину фірми "Галикон ЛТД" повинні бути включені такі витрати (без урахування ПДВ):

на видавання архітектурно-планувального завдання - 2000 грн;

на видавання технічних умов з інженерного забезпечення будівлі виробничого корпусу - 1500 грн;

на складання власними силами завдання на проектування - 1162,56 грн;

на складання проекту проектною фірмою - 15000 грн;

на складання робочої документації проектною фірмою - 4000 грн;

на здійснення авторського нагляду і складання архтехпаспорта будівлі - 3000 грн.

Зазначені витрати становлять в підсумку (2000 + 1500 + 1162,56 + 15000 + 4000 + 3000) = 26662,56 грн, а разом з вартістю будівництва вартість готової будівлі становитиме (400000 + 26662,56) = 426662,56 грн. Операцію з введення в експлуатацію основних засобів необхідно оформити відповідним первинним документом. Наказом №352 затверджено перелік форм первинних документів за обліком основних засобів. Серед них:

ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів";

ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів";

ОЗ-3 "Акт списання основних засобів";

ОЗ-4 "Акт списання автотранспортних засобів";

ОЗ-5 "Акт про встановлення, пуск і демонтаж будівельної машини";

ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів";

ОЗ-7 "Опис інвентарних карток обліку основних засобів";

ОЗ-8 "Картка обліку руху основних засобів";

ОЗ-9 "Інвентарний список основних засобів";

ОЗ-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)";

ОЗ-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)";

ОЗ-16 "Розрахунок амортизації з автотранспорту".

У нашому прикладі повинні бути використані такі форми: ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9.

Первинним документом, що фіксує введення основних засобів в експлуатацію, буде акт форми 0З-1. З урахуванням конкретних показників фірми "Галикон ЛТД" він виглядатиме так .

У графі "Норми амортизаційних відрахувань" вказується річна норма амортизаційних відрахувань.

Згідно зі Стандартом 7, підприємство має право нараховувати амортизацію за одним із п'яти методів:

прямолінійним,

зменшення залишкової вартості,

прискореного зменшення залишкової вартості,

кумулятивним,

виробничим,

а також може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством.

Наприклад, "Галикон ЛТД" використовує норми і методи податкового законодавства. У такому разі, відповідно до статті 8.6.1 Закону про прибуток, для основних засобів групи 1, до якої належить будівля магазину, норма амортизаційних відрахувань встановлена на рівні 1,25% балансової (залишкової) вартості цієї групи на початок звітного (податкового) періоду з розрахунку на календарний квартал; при цьому потрібно врахувати, що ця норма встановлена з розрахунку на календарний квартал, а згідно зі Стандартом 7 п. 29 нарахування амортизації проводиться щомісяця. Тому суму амортизаційного відрахування, яка вийшла внаслідок розрахунку за нормами податкового законодавства, необхідно розділити на 3, і в підсумку ми отримаємо місячну суму амортизаційного відрахування на рівні 0,416667% (1,25% / 3).

Крім вищезгаданих реквізитів, в акті приймання-передачі основних засобів повинні бути такі дані: відмітка про проведення огляду магазину, що приймається в експлуатацію; місцезнаходження споруди на момент приймання; коротка характеристика споруди; на зворотному боці акта слід вказати, чи відповідає об'єкт технічним умовам; відмітка про необхідність або про відсутність необхідності доробки; висновок комісії, що здійснює введення об'єкта основних засобів в експлуатацію, про результати випробування; перелік технічної документації як додаток.

У кінці акта повинні бути підписи голови комісії з введення в експлуатацію об'єкта основних засобів і її членів з вказанням посади, прізвища, імені і по батькові. Крім того, в акті повинен бути підпис, прізвище, ім'я і по батькові посадової особи підприємства, що прийняла об'єкт основних засобів на збереження, підпис працівника бухгалтерії про відкриття картки обліку основних засобів з відповідною датою і підпис головного бухгалтера підприємства. У нашому випадку в картці обліку - 19.03.2001 р.

Слід зауважити, що одиницею бухгалтерського обліку основних засобів, причому це стосується всіх груп, згідно з п.7 Стандарту 7, є окремий інвентарний об'єкт, що являє собою закінчене обладнання з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, або ж конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій. Крім того, інвентарним об'єктом також вважається відокремлений комплекс конструктивно сполучених предметів одного або різного призначення, які мають для їх обслуговування спільні пристосування і пристрої, загальне управління, єдиний фундамент, завдяки чому кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс предметів - певну роботу лише в складі комплексу, а не самостійно. Будівля магазину підходить під вищезгадане визначення.

Також можливі варіанти, за яких об'єкт може не відповідати технічним умовам. Відповідно будуть зроблені необхідні доробки або ж відшкодування грошової суми - вартості доробок. Такі ситуації ми розглянемо в наступних публікаціях.

Оформлення інвентарної картки на введену в експлуатацію будівлю

Після оформлення акта введення в експлуатацію будівлі магазину первісною вартістю 426662,56 грн як об'єкта обліку основних засобів бухгалтерія фірми "Галикон ЛТД" повинна завести на цей об'єкт інвентарну картку форми №0З-6. Ця картка є первинним документом, в якому відображаються дані про основні засоби, що є на балансі підприємства. У нашому випадку в ній треба вказати такі реквізити (див. на попередній стор.).

На зворотному боці інвентарної картки №ОЗ-6 потрібно вказати коротку індивідуальну характеристику будівлі, зокрема: найменування її конструктивних елементів та інших ознак; найменування матеріалів, з яких складається будівля, найважливіші прибудови до неї. Картка повинна бути підписана працівником бухгалтерії фірми "Галикон ЛТД", який заповнив її, з вказанням дати. У нашому випадку це 19.03.2001 р.

Д. ТУРЕЦЬКИЙ

Продовження теми


Додатки до курсу:

Блок-схема:
Постійно діюча комісія

PDF-127Kb

Типова форма №03-1
Акт приймання (внутрішнього переміщення) основних засобів
PDF-45.4Kb

Типова форма № 03-6
Інвентарна картка обліку основних засобів
PDF-38Kb


Список використаних нормативних документів

1. Цивільний кодекс України від 18.07.63 р. №1540-06, з подальшими змінами й доповненнями (далі - ЦКУ).

2. Земельний кодекс України від 18.12.90 р. №561, з подальшими змінами й доповненнями (далі - ЗКУ).

3. Указ Президента України "Про приватизацію і оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95 р. №608/95 (далі - Указ №608/95).

4. Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.97 р. №525 (далі - Методика оцінки земель).

5. Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджений спільним наказом Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзем), Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України (Держбудархітектура), Державного комітету України з водного господарства (Держводгосп), Міністерства агропромислового комплексу України (МінАПК), Державного комітету лісового господарства України (Держлісгосп), Української академії аграрних наук (УААН) від 29.08.97 р. №86/19/148/86/76/88, зареєстрованим в Мін'юсті України 14.10.97 р. за №477/2281 (далі - Наказ №86).

6. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (далі - Закон про ПДВ).

7. Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.99 р. №687 (далі - Закон про архітектуру).

8. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996 (далі - Закон про бухгалтерський облік).

9. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. №88, зареєстрованим у Мін'юсті України 05.06.95 р. за №168/704 (далі - Положення про документообіг).

10. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (далі - Закон про прибуток).

11. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим в Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями (далі - Порядок заповнення №165).

12. Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим в Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями (далі - Порядок ведення №165).

13. Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури, затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики (Держбудархітектури) України від 09.09.99 р. №220, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.09.99 р. за №643/3936 (далі - Положення про архтехпаспорт).

14. Наказ Міністерства статистики (Мінстату) України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29.12.95 р. №352 (далі - Наказ №352).

15. Державний класифікатор України ДК 013-97. Класифікація основних фондів (далі - Класифікатор ДК 013-97).

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. №242, зареєстрованим у Мін'юсті України 02.11.99 р. за №750/4043 (далі - П(С)БО 8).

17. Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037, з подальшими змінами й доповненнями (далі - Порядок ведення продажу №165).

18. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим у Мін'юсті України 21.12.99 р. за №893/4186 (далі - Інструкція з плану рахунків).

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Прибуток", затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290, зареєстрованим в Мін'юсті України 14.12.99 р. за №860/4153 (далі - Стандарт №15).

20. Порядок видачі архітектурно-планувального завдання і технічних умов на інженерне забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 р. №2328 (далі - Порядок видачі архітектурно-планувального завдання).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 р. №2328 (далі - Постанова №2328).

22. Положення про державний архітектурно-будівельний контроль в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.95 р. №253 (далі - Положення №253).

23. Закон України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування" від 14.10.94 р. №208/94-ВР, з подальшими змінами (далі - Закон №208).

24. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 02.03.2000 р. №1523-III (далі - Закон №1523).

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87, зареєстрованим в Мін'юсті України 21.06.99 р. за №396/3689 (далі - Стандарт 2).

26. Правила формування договірних цін і їх уточнення в процесі будівництва, затверджені наказом Держбудархітектури України від 09.09.98 р. №197, зареєстрованим в Мін'юсті України 30.09.98 р. за №614/3054 (далі - Правила №197).

27. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 р. №698, з подальшими змінами і доповненнями (далі - Закон про підприємництво).

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні кошти", затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. №92, зареєстрованим в Мін'юсті України 18.05.2000 р. за №288/4509 (далі - Стандарт 7).

29. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 р. № 7-93, з подальшими доповненнями і змінами (далі - Декрет 7-93).

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua