Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#03 '2001: Практична бухгалтерія - Виправлення помилок

Виявлення помилок при обчисленні податків, в бухобліку, складанні фінзвітності

Ірина ЗУБРИЦЬКА, ДИРЕКТОР АФ "НОУ-ХАУ"


Приклади розрахунку сум пені при виявленні помилок у податковому обліку

Податок, при обчисленні якого було допущено помилку Дата сплати Розмір пені Законодавчий акт, який визначає розмір пені, що нараховується Пеня сплачується за період Розрахунок суми пені
Нарахування пені за загальним правилом
Акцизний збір
Збір до Інноваційного фонду
Збір за забруднення навколиш-нього природного середовища
Збір за спеціальне викорис- тання природних ресурсів
Фіксований сільськогосподар-ський податок
Місцеві податки і збори
Єдиний податок
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування *
Збір на обов'язкове страху- вання
Не пізніше 15 квітня
(термін умовний)
120% ставки НБУ, що діяла на момент існування недоїмки Декрет КМУ "Про стягнення не внесених у строк податків та не-податкових платежів" від 21.01.93 р. №8-93 З 15.04.2000 р. по 14.12.2000 р. В період з 10.04.2000 р. по 14.08.2000 р. діяла ставка 29% річ- них, з 15.08.2000 р. -27% річних, тому сума пені розраховується за кожним з періодів з подальшим сумуванням результатів:
1) з 15.04.2000 р. по 14.08.2000 р.
Розрахунок одноденного розміру пені:
29 х 120 : 100 : 366 = 0,09%
1384,58 х 0,09 : 100 х 122 дн. = 152,02 грн
2) з 15.08.2000 р. по 14.12.2000 р.
27 х 120 : 100 : 366 = 0,08%
1384,58 х 0,08 : 100 х 122**дн. = 135,13 грн
152,02 + 135,13 = 287,15 грн
(** - кількість днів збіглася випадково)
*Визначення пені за несвоєчасну сплату платежів відповідно до розділу 10 Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових зборів до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів, затвердженої Постановою правління Пенсійного фонду від 06.09.96 р. №11-1, визначає певну відмінність від загальновстановленого порядку. Так, якщо строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то нарахування пені за прострочені платежі починається з наступного, а не з другого робочого дня після вихідного (святкового) дня. Крім того, для обчислення одноденного розміру пені застосовується 360 днів у році, а не 365 чи 366.
Нарахування пені не за загальним правилом
Податок на прибуток Не пізніше 20 жовтня 2000 року 120% ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки Закон України "Про оподаткуван-ня прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР З 21.10.2000 р. по 13.12.2000 р. Ставка НБУ на момент сплати (14.12.2000 р.) - 27% річних.
27 х 120 : 100 : 366 = 0,08%
1384,58 грн х 0,08 х 54:100 = 59,81 грн
Стаття 20 Закону про прибуток визначає відповідальність платників за несплату та несвоєчасну сплату податку. Пеня обчислюється виходячи з 120% облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки, а не на момент її існування. При цьому пеня нараховується за весь строк недоїмки, включаючи останній робочий день, що передує дню фактичної сплати недоїмки.
Податок на додану вартість Не пізніше 20 жовтня 2000 року 120% ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" від 26.09.97 р. №550/97-В З 21.10.2000 р. по 13.12.2000 р. Ставка НБУ на момент сплати (14.12.2000 р.) - 27% річних.
27 х 120 : 100 : 366 = 0,08%
1384,58 грн х 0,08 х 54 : 100 = 59,81 грн
Порядок нарахування пені є аналогічним, оскільки, згідно зі статтею 10 Закону про ПДВ, відповідальність платників податку за порушення строків нарахування та внесення до бюджету податку встановлюється відповідно до положень Закону про прибуток.
Торговий патент До 15 листопада 2000 року 120% ставки НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. №98/96-ВР З 15.11.2000 р. по 14.12.2000 р. Ставка НБУ на момент сплати (14.12.2000 р.) - 27% річних.
27 х 120 : 100 : 366 = 0,08%
1384,58 грн х 0,08 х 30 днів : 100 = 33,22 грн
Особливість порівняно з обчисленням пені по сплаті податку на прибуток та податку на додану вартість полягає в тому, що, відповідно до статті 8 Закону про патентування, пеня розраховується по день сплати включно, а не по день, що передує дню сплати.
Податок з власників транспортних засобів До 15 жовтня 2000 року 120% ставки НБУ, що діє на день складання акта (довідки) доку- ментальної перевірки платника податку (в нашому випадку береться ставка, що діяла на момент сплати недоїмки) Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 р. № 963-XII З 17.10.2000 р. по 14.12.2000 р. Ставка НБУ на момент сплати (14.12.2000 р.) - 27% річних.
27 х 120 : 100 : 366 = 0,08%
1384,58 грн х 0,08 х 59 дн. : 100 = 65,35 грн
У цьому випадку строк сплати (14 жовтня 2000 року) збігається з вихідним днем, тому нарахування пені розпочинається з другого робочого дня після вихідного - з 17 жовтня 2000 року.
Статтею 6 Закону про податок на транспорт встановлено, напевно, чи не єдине обмеження щодо строків позовної давності на недоїмку до бюджету. Так, у разі виявлення факту несплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, недоїмка сплачується не більш як за два попередні роки.
Прибутковий податок з громадян 08.11.2000 р. (виплата матеріаль- ної допомоги робітнику) Подвійна ставка НБУ, що діяла на момент сплати недоїмки Закон України від 12.09.96 р. №366/96-ВР "Про внесення змін до статті 21 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" З 09.11.2000 р. по 14.12.2000 р. Ставка НБУ на момент сплати (14.12.2000 р.) - 27% річних.
2 х 27 : 360 х 36 дн. = 5,40
1384,58 грн х 5,40 : 100 = 74,76 грн
Розрахунок здійснено відповідно до прикладу, вміщеного в підпункті 21.6. пункту 21 Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. №12.
Державне мито 20.11.2000 р. (термін умовний) 0,2% за кожний день прострочення Декрет КМУ "Про державне мито" від 21.01.93 р. З 21.11.2000 р. по 14.12.2000 р. 1384,58 грн х 0,2 : 100 х 24 = 66,45 грн
Мито 0,2% за кожний день прострочення Закон України "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.92 р. №2097-XII
Плата за землю До 15 жовтня 2000 року 0,3% суми недоїмки за кожний день прострочення Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" від 19.09.96 р. №378/96-ВР З 17.10.2000 р. по 14.12.2000 р. 1384,58 грн х 0,3 : 100 х 59дн = 245,07 грн
У цьому випадку строк сплати (14 жовтня 2000 року) збігається з вихідним днем, тому нарахування пені розпочинається з другого робочого дня після вихідного - з 17 жовтня 2000 року. Також слід зауважити, що відповідно до статті 18 Закону України "Про плату за землю", платники, яких своєчасно не було залучено до сплати земельного податку, сплачують податок не більш як за два попередні роки. Перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або повернення його платнику допускаються не більш як за два попередні роки.
Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства До 15 листопада 2000 року 0,5% за кожний день прострочення платежу Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" від 09.04.99 р. №587-XIV З 15.11.2000 р. по 14.12.2000 р. 1384,58 грн х 0,5 : 100 х 30 = 207,68 грн
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua