Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#04 '2001: Практична бухгалтерія - Прибутковий податок з громадян << >>

Эта статья на русском

Як відомо, до 15 лютого бухгалтери повинні перерахувати прибутковий податок з річного доходу працівників. У свою чергу, громадяни, які отримували доходи не за місцем основної праці, до 1 березня повинні здати декларацію про них податківцям. Але для заповнення такої декларації вони проситимуть у бухгалтерів форму №2 - обов'язкову звітність про виплату доходів громадянам за договорами цивільно-правового характеру. Тому ми вирішили об'єднати ці методичні матеріали та подати їх разом: як перерахувати прибутковий з громадян, як заповнити декларацію та форму №2 - читайте про це у нашій добірці.


Прибуткові справи

Андрій КУТНИЙ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"

Перерахунок прибуткового податку з громадян та заповнення декларації

1. Перерахунок прибуткового податку з доходів 2000 року

2. Заповнення декларації

3. Порядок подання декларації податковому органу

4. Відповідальність за неподання або невчасне подання декларації

5. На завершення наголосимо на кількох основних моментах

6. Перерахунок та прибутковий податок у запитаннях-відповідях

7. Приклад заповлення декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200 __ року або за інший період звітного року


Відповідно до статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (із внесеними змінами, далі - Декрет №13), після закінчення календарного року підприємство, яке виплачує працівнику доходи за основним місцем праці, зобов'язане визначити суму сукупного річного оподатковуваного доходу працівника.

1. Перерахунок прибуткового податку з доходів 2000 року

Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу, з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку i перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до 1 лютого наступного за звітним року, а до 15 лютого ці відомості за встановленою формою (форма №3, наведена у додатку 3 до Інструкції №12) подаються ними до податкової інспекції за місцем проживання платника.

У свою чергу, порядок проведення такого перерахунку встановлено Інструкцією про прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом ГДПІ України від 21.04.93 р. №12 (далі - Інструкція №12).

Так, відповідно до статті 9 Інструкції №12, річний перерахунок прибуткового податку проводиться у такій послідовності:

1) визначається сума річного оподатковуваного доходу (використовуються аналітичні дані щодо нарахування заробітної плати). Наголосимо на тому, що у разі, коли заробітна плата нараховується, однак з якихось причин не виплачується, така нарахована заборгованість вноситься до сукупного річного оподатковуваного доходу;

2) визначається середньомісячний оподатковуваний дохід (шляхом ділення річного оподатковуваного доходу на 12);

3) визначається прибутковий податок з суми середньомісячного оподатковуваного доходу (сума податку визначається за ставками, передбаченими пунктом 7.1 Інструкції №12);

4) визначається річна сума прибуткового податку з розрахунку оподаткування середньомісячного доходу (шляхом множення суми прибуткового податку з суми середньомісячного оподатковуваного доходу на 12);

5) визначається сума податку, що підлягає поверненню платникові прибуткового податку або додатковому стягненню з нього за річним перерахунком за місцем основної роботи (різниця між фактично стягнутим прибутковим податком та розрахованим з річної суми оподатковуваного доходу).

Для наочності наведемо приклад перерахунку прибуткового податку. Так, працівник підприємства отримав за основним місцем праці річний дохід у сумі 3600грн, з якого утримано прибуткового податку в сумі 560,5грн. Працівник не користується пільгами зі сплати прибуткового податку:

1) сума річного оподатковуваного доходу становить 3600грн;

2) середньомісячний оподатковуваний дохід становить 300грн (3600грн : 12);

3) прибутковий податок з суми середньомісячного оподатковуваного доходу - 45,55грн (19,55грн + [(300грн - 170грн) х 20%]);

4) річна сума прибуткового податку з розрахунку оподаткування середньомісячного доходу - 546,6грн (45,55грн х 12);

5) сума податку, що підлягає поверненню платникові прибуткового податку, - 13,9грн (560,5грн - 546,6грн).

Зазначимо, що довідка за формою №3 подається до податкового органу після проведення перерахунку, іншими словами, сума прибуткового податку у довідці за формою №3 ставиться після проведення перерахунку прибуткового податку.

Сума зайво утриманого прибуткового податку повертається підприємством платникові або, за його згодою, зараховується у платежі наступного місяця.

До речі, Інструкцією №12 передбачено право проводити перерахунок прибуткового податку і протягом року. Так, з метою запобігання зайвому стягненню до бюджету сум прибуткового податку за місцем основної роботи, справляння податку у поточному місяці може провадитися наростаючим підсумком із середньомісячного оподатковуваного доходу на поточний календарний місяць з урахуванням сум утриманого податку за попередні місяці.

1.1. Проведення перерахунку у разі, коли працівник працював на підприємстві неповний робочий рік

Статтею 9 Інструкції №12 встановлено вимогу, відповідно до якої при звільненні протягом року з основного місця роботи (служби, навчання) бухгалтерія підприємства, установи, організації повинна скласти остаточний розрахунок за відпрацьований період та видати громадянину довідку форми №3 про суми сукупного доходу, нарахованого в поточному році, та утримані суми податку. Надалі при влаштуванні на іншу роботу громадянин зобов'язаний подати цю довідку в бухгалтерію за новим місцем роботи.

Після закінчення календарного року перерахунок податку з сукупного річного доходу провадиться за новим місцем роботи (служби, навчання) з урахуванням одержаних доходів і утриманих податків за попереднім місцем роботи.

У разі якщо працівник з будь-яких причин не подає у бухгалтерію на новому місці праці довідку форми №3 з попереднього місця праці, відповідно до роз'яснень, наданих ДПА у листі від 14.01.99 р. №617/7/17-0217 "Про проведення перерахунків прибуткового податку з громадян за сукупним річним доходом, отриманим (нарахованим) протягом 1998 р.", обчислення прибуткового податку здійснюється виходячи із кількості фактично відпрацьованих у звітному році місяців.

На нашу думку, податкова мала на увазі кількість відпрацьованих повних місяців. Це підтверджується і формою довідки №3, у якій зазначається саме кількість відпрацьованих повних місяців.

На нашу думку, повним відпрацьованим місяцем слід вважати місяць, у якому працівник працював на підприємстві більше 15 календарних днів, адже лише у цьому разі прибутковий податок із доходу такого місяця утримується із застосуванням пільги щодо зменшення сукупного доходу на один неоподатковуваний мінімум та враховуються при оподаткуванні пільги на дітей.

Таким чином, якщо працівник прийнятий на роботу, наприклад, 23.10.2000 р., то при здійсненні перерахунку прибуткового податку за 2000 р. кількість місяців береться за 2 і враховується сукупний оподатковуваний дохід, отриманий за період з 23.10 до 31.12. 2000 р.

Наголосимо на тому, що не слід плутати викладену вище ситуацію, тобто коли працівник прийнятий на роботу у поточному році, із випадком, коли працівник відпрацював повний робочий рік, проте заробітна плата нараховувалася лише протягом, наприклад, 10-ти місяців (протягом 2-х місяців зарплата не нараховувалася через перебування працівника у відпустці без збереження зарплати). У цьому випадку для здійснення перерахунку прибуткового податку середньомісячний оподатковуваний дохід визначатиметься діленням річного сукупного оподатковуваного доходу на 12.

1.3. Здійснення перерахунку прибуткового податку при наявності у працівників пільг з оподаткування

У разі якщо громадяни користуються пільгами зі сплати прибуткового податку, під час здійснення перерахунку обчислення прибуткового податку проводиться після виключення з місячного сукупного оподатковуваного доходу наданих Декретом пільг. При цьому у разі наявності у громадянина права на пільги з кількох підстав йому надається одна з них за його вибором. Цей порядок зберігається при проведенні остаточного розрахунку прибуткового податку за відповідний період календарного року.

Нагадаємо, що нині є чинними такі пільги щодо зменшення місячного сукупного оподатковуваного доходу:

1) одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років на один неоподатковуваний мінімум (17грн), якщо місячний сукупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, встановленого чинним законодавством (зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягли 16-річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Зменшення оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця народження дитини);

2) для робітників, службовців і прирівняних до них за оподаткуванням громадян, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років, одному з батьків (опікунів, піклувальників) сума прибуткового податку зменшується на 50 відсотків. Зазначена додаткова пільга багатодітним сім'ям, як і основна пільга на дітей, згадана вище, зберігається до кінця року, у якому діти досягли 16­річного віку, а в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців.

Зокрема, якщо сукупний місячний оподатковуваний дохід платника податку не перевищує 10мінімальних заробітних плат, то пільга надається з розрахунку на кожну дитину віком до 16 років, після чого обчислена сума прибуткового податку, розрахована за основною шкалою ставок, зменшується на 50 відсотків. Якщо сукупний місячний дохід перевищує розмір десяти мінімальних місячних заробітних плат, то багатодітному платникові податку надається тільки одна пільга - у вигляді зменшення суми прибуткового податку на 50 відсотків;

3) громадянам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи та зараховані до I та II категорій, сукупний оподатковуваний дохід зменшується на десять неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань одного неоподатковуваного мінімуму та, за наявності дітей, одного неоподатковуваного мінімуму на кожну дитину віком до 16-ти років;

4) сукупний оподатковуваний дохід зменшується на п'ять неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 Інструкції №12, у: інвалідів з дитинства, інвалідів 1 і 2 груп; громадян, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи і зарахованих до III та IV категорій; батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків; одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду; громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";

5) сукупний оподатковуваний дохід зменшується на п'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, зазначених у пунктах 6.1 та 6.2 Інструкції №12, в учасників бойових дій, учасників війни, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

При виникненні права на пільги протягом року вони надаються з місяця, в якому було подано документи, що є підставою для одержання пільг. У разі несвоєчасного подання документів з поважних причин пільга надається з місяця виникнення такого права за рішенням власника або уповноваженого ним органа, або керівника податкової інспекції, але не раніше як з початку календарного року.

Слід нагадати, що органи місцевого самоврядування базового рівня, враховуючи матеріальний стан, мають право додатково зменшувати сукупний оподатковуваний дохід окремих громадян або звільняти їх від сплати податку в календарному році. Питання про надання такої пільги розглядається на підставі письмової заяви громадянина з попереднім обстеженням матеріального стану сім'ї (господарства).

При обчисленні величини пільги важливим є також таке правило: враховуючи те, що до шкали ставок прогресивного оподаткування вже внесено один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, при здійсненні перерахунку прибуткового податку у громадян, які мають пільги у вигляді зменшення сукупного оподатковуваного місячного доходу до 5, 10 та 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, при обчисленні прибуткового податку із сукупного оподатковуваного доходу слід виключити, відповідно, 4, 9 та 14 н.м.д.г. на місяць.

Приклад. Працівник протягом 2000 р. отримав за основним місцем праці сукупний оподатковуваний дохід у сумі 3600грн, з якого утримано прибуткового податку в сумі 390грн. Працівник має одну дитину віком до 16 років та як потерпілий від Чорнобильської катастрофи (зарахований до III категорії) користувався протягом року пільгою зі сплати прибуткового податку шляхом зменшення сукупного оподатковуваного місячного доходу на 5 н.м.д.г. Розрахунок проводиться таким чином:

1) сума річного оподатковуваного доходу становить 2784грн (3600грн - [(17грн х 4) х 12]. Примітка: розмір оподатковуваного доходу не зменшується на пільгу, пов'язану з наявністю дитини віком до 16-ти років, через те, що така пільга включається до складу пільги в розмірі зменшення оподатковуваного доходу в розмірі 5 н.м.д.г.;

2) середньомісячний оподатковуваний дохід становить 232грн (2784 : 12);

3) прибутковий податок з суми середньомісячного оподатковуваного доходу - 31,95грн (19,55грн + [(232грн - 170грн) х 20%]);

4) річна сума прибуткового податку з розрахунку оподаткування середньомісячного доходу - 383,4грн (31,95грн х 12);

5) сума податку, що підлягає поверненню платникові прибуткового податку, - 6,6грн (390грн - 383,4грн).


Далі:
Продовження публікації (розділи 2 ... 7)

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua