Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#04 '2001: Практична бухгалтерія - Звітність: форма №2 << >>

Порядок заповнення довідки за формою №2 "Про суми виплаченого доходу і утриманого податку у 2000 році не за місцем основної роботи"

Андрій КУТНИЙ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"


1. Яким документом регламентовано подання довідки?

Обов'язок подання в податкову інспекцію інформації про виплачені громадянам доходи передбачено статтями 12, 14 та 19 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (із внесеними змінами). Форма довідки встановлена додатком 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93р. №12 (далі - Інструкція №12).

Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку.

2. Хто повинен подавати довідку?

Довідку за формою №2 подають підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують громадянам доходи не за місцем основної роботи.

3. В які терміни подається довідка?

Довідка подається в термін не пізніше як 30 календарних днів з дати виплати доходу.

4. Про виплату яких доходів і кому повідомляють податкову?

Довідка за формою №2 надсилається підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті громадянам доходів, отриманих:

- не за місцем основної роботи, у тому числі за сумісництвом (крім внутрішніх сумісників), за виконання разових та інших робіт, здійснюваних на основі договорів підряду та інших договорів цивільно-правового характеру,

- від продажу громадянами належних цим громадянам товарів,

- від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інші доходи громадян, не зазначені як об'єкти оподаткування у розділах II (за основним місцем праці) та III (не за місцем основної роботи) Інструкції №12, у тому числі від приватної нотаріальної та адвокатської діяльності.

Слід зазначити, що довідка надсилається до податкової незалежно від того, чи стягується з виплат громадянину прибутковий податок, чи ні. Наприклад, за місцем виплати доходів не утримується податок з громадян, які є суб'єктами підприємництва і підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та які підтвердили платіжним повідомленням (патентом, свідоцтвом про сплату єдиного податку) сплату авансових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового податку, єдиного податку), однак при виплаті їм доходу довідка форми №2 надсилається.

Якщо податок не утримувався, у довідці форми №2 слід зазначити номер свідоцтва і платіжного повідомлення (патенту), дату їх видачі та назву установи, яка їх видала.

Відзначимо ще одну особливість щодо надання довідки форми №2. Відповідно до пункту 5.9 Інструкції №12, необхідно подавати податковим інспекціям за місцем проживання громадян довідку форми №2 про суми виплат таким громадянам, які мають постійне місце проживання в Україні, від продажу підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці продукції рослинництва і бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки.

Проте у разі купівлі зазначеної продукції безпосередньо за місцем її вирощування (виробництва) утримання податку покупцем не провадиться і довідка за формою №2 не надсилається. Угоди купівлі-продажу можуть оформлятися двосторонніми закупівельними актами у письмовій формі або закупівельними відомостями і повинні містити такі дані: місце укладання угоди, прізвище, ім'я та по батькові продавця, його ідентифікаційний номер (за відсутності ідентифікаційного номера - відомості з паспорта продавця), назву продукції, ціну одиниці продукції, обсяг проданої продукції, суму виплачених продавцю коштів, підпис продавця про отримання коштів. З громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, з доходів від продажу зазначеної продукції в Україні підприємства, установи і організації утримують прибутковий податок відповідно до пункту 15 Інструкції №12 за ставкою 20 відсотків.

Доречно буде нагадати, що податкова адміністрація у своєму листі від 31.03.2000р. №4571/7/17-0517 "Щодо порядку оподаткування прибутковим податком з громадян їх доходів від продажу вторинної сировини та металобрухту" (зі змінами і доповненнями, внесеними листом ДПА України від 10.05.2000р. №6416/7/17-0517) вимагає від спеціалізованих підприємств подавати довідку форми №2 про виплачені громадянам доходи за куплений у них побутовий металобрухт, іншу побутову вторинну сировину (склобій, зношені шини, вироби з полімерних матеріалів тощо). Крім цього, у разі здавання громадянином побутового металобрухту в довідці форми №2 зазначається виплачена громадянину сума і перелік зданого громадянином побутового металобрухту.

5. Який порядок заповнення довідки?

5.1. У лівому верхньому кутку ставиться штамп підприємства із наявними на ньому назвою підприємства, кодом ЄДРПОУ, номером телефону. Нижче штампа вказується назва податкової адміністрації, якій надсилається довідка.

5.2. Праворуч від слова "Довідка" вказується ідентифікаційний номер особи, якій виплачується дохід.

5.3. Рядки довідки заповнюються таким чином:

- рядок 1: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій виплачується дохід;

- рядок 2: адреса постійного місця проживання;

- рядок 3: сума нарахованого та виплаченого доходу за місяць (без вирахування утриманого прибуткового податку, зборів до соціальних фондів);

- рядок 4: сума утриманого податку;

- рядок 5: найменування робіт, послуг, за які зроблено виплати;

- рядок 6: додаткові відомості (наприклад, з якої причини не утримувався прибутковий податок).

6. Яка відповідальність за неподання або невчасне подання довідки?

За неподання або несвоєчасне подання юридичними особами або неподання чи подання в перекрученому вигляді фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до органів державної податкової служби відомостей відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" керівники та посадові особи юридичних осіб і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність згідно з пунктом 11 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", а саме у вигляді адміністративного штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51грн), а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Приклад заповнення довідки (у кінці статті)

Умова до прикладу заповнення довідки за формою №2:

Громадянину Сидоренкові Івану Івановичу у грудні 2000р. за виконання робіт за договором підряду нараховано дохід у сумі 100грн, з яких виплачено - 79грн, утримано прибуткового податку - 20грн, збору до Пенсійного фонду - 1грн.

Довідка за формою №2 у запитаннях-відповідях

Якщо підприємство не надсилає довідку за формою №2, чи повинне воно саме платити прибутковий замість підприємця, на якого складено закупівельний акт?

Товару взято на велику суму, і розраховуємося поступово. Закупівельний акт складається на взятий товар чи на кожну виплату за цей товар? І яку суму треба вказувати в довідці за формою №2?

Відповідно до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93р. №12, за місцем виплати доходів не утримується податок з громадян, які є суб'єктами підприємництва і підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та які підтвердили платіжним повідомленням (патентом, свідоцтвом про сплату єдиного податку) сплату авансових платежів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового податку, єдиного податку). Незважаючи на те, що прибутковий податок із таких виплат підприємцю не стягується, довідку в податкову інспекцію надсилати потрібно.

Якщо податок не утримувався, у довідці форми №2 слід зазначити номер свідоцтва і платіжного повідомлення (патенту), дату їх видачі та назву установи, яка їх видала.

Щодо оформлення закупівельного акта, то, на нашу думку, у ньому повинна вказуватись загальна сума придбаної продукції (наприклад, на суму 200 грн) та фактична сума, виплачена продавцю (наприклад, 150 грн). При виплаті решти грошей (в сумі 50 грн) додаткового закупівельного акта складати не потрібно.

Щодо довідки за формою №2, то, на нашу думку, головним є дотримання терміну подання, тобто щоб від часу виплати доходу до часу подання довідки минуло не більше 30 днів. Тому, якщо протягом місяця фізичній особі виплачувались доходи кількома сумами, інформацію до податкової інспекції можна оформити однією довідкою.

Засновнику та директору за підсумками року були виплачені дивіденди. Чи потрібно подавати в податкову довідки форми №8 ДР та №2 щодо цих осіб? Які ще документи потрібно подавати в податкову у зв'язку з виплатою дивідендів директорові та засновнику?

При виплаті дивідендів засновнику та директорові підприємства постає необхідність подати до податкових органів довідки за формами №2 та №8 ДР.

1. Подання довідки за формою №2.

Подання у податкову інспекцію довідки за формою №2 передбачено у розділі IV "Оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів" Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом ГДПІ України від 21.04.93р. №12 (надалі - Інструкція №12). Нагадаємо, що у цьому розділі передбачено порядок оподаткування доходів громадян, одержаних протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інших доходів громадян, не зазначених як об'єкти оподаткування у розділах II та III цієї Інструкції, у тому числі від приватної нотаріальної та адвокатської діяльності.

Так, відповідно до пункту 14.1.1 статті 14 Інструкції №12, підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів громадянам, зазначеним у цьому розділі Інструкції, зобов'язані не пізніше як через 30 днів після таких виплат повідомити про це податкові органи за місцем проживання громадян довідкою за формою №2.

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо, що при виплаті дивідендів засновнику підприємства, незважаючи на те, що суми дивідендів не приєднуються до його сукупного оподатковуваного доходу з метою оподаткування прибутковим податком, необхідно подавати у податкову зазначену вище довідку за формою №2.

Що стосується директора підприємства, то в зв'язку з тим, що виплата дивідендів проводиться за основним місцем праці, довідку форми №2 подавати не потрібно.

2. Подання довідки за формою №8 ДР.

Коло осіб, при виплаті доходів яким подається довідка №8 ДР, чітко окреслено у пункті 2.1 Порядку заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності й фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності довідки форми №8 ДР "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності", затвердженого наказом ДПА від 30.12.97р. №473 (у редакції наказу ДПА України від 06.01.99р. №10) та зареєстрованого в Мін'юсті 15.03.99р. за №163/3456, яким зазначено, що довідки заповнюються юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності про всіх фізичних осіб, які перебували з ними в трудових відносинах, незалежно від того, отримували громадяни дохід у звітному періоді чи ні, та засновників (громадян) господарських товариств, яким проводились виплати у звітному періоді.

Таким чином, при виплаті дивідендів засновнику та директору підприємства необхідно подавати до податкової довідки за формою №8 ДР.


Додаток №2

до Інструкції про прибутковий
податок з громадян

Форма №2

Штамп підприємства

(назва, код юридичної особи

за ЄДРПОУ, номер телефону)

вхідний №

за алфавітом №

ДПІ у м. Львові_______

(назва податкової інспекції,

якій надсилається довідка)

ДОВІДКА

про суму виплаченого доходу і утриманого податку у 2000 році не за місцем основної роботи, в т. ч. засумісництвом та цивільно-правовими договорами

Ідентифікаційний номер 2531170014

1. Прізвище, ім'я та по батькові Сидоренко Іван Іванович
2. Адреса постійного місця проживання м. Львів, вул. Зелена, 17/31
3. Сума нарахованого доходу (в крб) за місяць (період) 100
4. Сума утриманого податку (в крб) 20
5. За що (роботи, послуги та ін.) зроблено виплату Ремонт електропроводки
6. Додаткові відомості -

М. П. Головний бухгалтер Степанко Д. В.__________

(прізвище, ініціали, підпис)

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua