Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#04 '2001: Практична бухгалтерія - Облікова політика: додатки до наказу << >>

Як підготувати наказ про облікову політику підприємства

Леонід ГУЙДА

У минулому номері ми опублікували першу частину статті аудитора Леоніда Гуйди про те, як підготувати наказ про облікову політику підприємства. У ній ми з'ясували, що таке облікова політика підприємства, коли вона визначається і хто її затверджує, як впливає зміна облікової політики на облік операцій на підприємстві, а також склали зразок наказу про облікову політику, проаналізувавши, що саме і чому повинно бути відображено у ньому.

Сьогодні ми пропонуємо зразки додатків до цього наказу.


Додаток 1
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітності, підписи керівника (або особи, яка ним уповноважена) та головного бухгалтера на яких необхідні для здійснення ними своїх посадових обов'язків та повного контролю за рухом активів, капіталу й зобов'язань підприємства

Додаток 2
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік посадових осіб, які наділяються правом видачі дозволу на проведення господарських операцій

Додаток 3
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік посадових осіб, які наділяються правами отримувати та видавати товарно-матеріальні цінності та несуть всю повноту відповідальності за такі дії, згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України

Додаток 4
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік посадових осіб, які складають, підписують звітність та несуть відповідальність за подання її за призначенням у встановлені законодавством строки

Додаток №5
до наказу про облікову політику підприємства
Графік документообігу ЗАТ "Орбіта" на 2001 рік

Додаток 6
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік типових первинних документів, які створюються в діяльності підприємств і офіційно затверджені державними органами влади, із зазначенням термінів їх зберігання

Додаток 7
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік первинних документів, які створюються в діяльності підприємства, форми яких затверджуються наказом керівника підприємства

Додаток 8
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік бланків суворої звітності, які використовуються підприємством у практичній діяльності

Додаток 9
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності в своїй роботі

Додаток 10
до наказу про облікову політику підприємства
Робочий план рахунків

Додаток 11
до наказу про облікову політику підприємства
Розрахункові таблиці щодо трансформування залишків на рахунках бухгалтерського обліку

Додаток 15
до наказу про облікову політику підприємства
Перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) та порядок формування й використання коштів таких фондів

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua