Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 13-й (частина 2)

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:
Урок 13-й. Частина друга.

1. Оплата праці

Законодавча база курсу

1. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.91 р. №1788-XII (у тексті - Закон №1788-XII).

2. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. №400/97-ВР (у тексті - Закон №400/97).

3. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 24.06.97 р. №402/97-ВР (у тексті - Закон №402/97).

4. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 р. №320-XIV (у тексті - Закон №320); (доповнення 26.07.2000 р.).

5. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28.06.99 р. №746/99 (у тексті - Указ №746).

6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про нарахування розміру допомоги за тимчасовою непрацездатністю" від 27.04.98 р. №571 (у тексті - Постанова №571).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. №637 "Про затвердження Порядку підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній" (у тексті - Порядок №637).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 "Про затвердження Порядку нарахування середньої заробітної плати" (у тексті - Порядок №100).

9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" від 26.08.96 р. №832.

10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і пологами особам, які мають прибуток, що постійно нараховується, і особам, прибуток яких повністю може бути нарахований тільки за результатами роботи за рік" від 28.06.97 р. №651 (далі - Порядок №651).

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування" від 24.04.2000 р. №698 (далі - Порядок №698).

12. Інструкція про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування України від 28.02.94 р. №44 (далі - Інструкція №44).

13. Інструкція ВЦРПС і Наркомздоров'я СРСР "Про порядок видачі застрахованим лікарняних листків", затверджена постановою Ради народних комісарів СРСР від 14.08.37 р. №1382 (далі - Інструкція №1382).

14. Положення про порядок забезпечення допомоги із державного соціального страхування, затверджене постановою Президії ВЦРПС від 12.07.84 р. (далі - Положення Президії ВЦРПС).

15. Список професійних захворювань, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціального захисту України, Міністерства праці України від 02.02.95 р. №23/36/9, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.03.95 р. за №85/621 (далі - Список №23/36/9).

16. Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.97 р. №278 (далі - Список №278).

17. Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяна шкода здоров'ю, пов'язана з виконанням трудових обов'язків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.12.95 р. №212, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.03.96 р. за №136/1161 (далі - Порядок №212).

18. Положення про порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затверджене Міністерством праці, Міністерством соціального захисту населення, Міністерством освіти і Міністерством фінансів України від 11.03.93 р. №04-800-01-3/12-1-13-306 (далі - Положення №04-800).

19. Правила нарахування загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги за тимчасовою непрацездатністю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.98 р. №1658 (далі - Правила №1658).

20. Лист Міністерства праці і соціальної політики України від 30.11.99 р. №К16-324021/18 (далі - Лист №К16).

21. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII, із змінами і доповненнями (далі - Закон №887-XII).

22. Закон України "Про охорону праці" від 15.05.96 р. №196/96 із змінами і доповненнями (далі - Закон №196).

23. Постанова КМУ "Про затвердження правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом збитку, заподіяного працівнику пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків" від 23.06.93 р. №472 із змінами та доповненнями (далі - Постанова КМУ №472).

24. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у Положення про медико-соціальну експертизу" від 06.12.2000 р. №1780 (далі - Постанова №1780).

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua