Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2001: Практична бухгалтерія - Школа бухгалтера: урок 13-й (частина 2) << >>

ШКОЛА БУХГАЛТЕРА:

Практика

Сьогоднішня практика присвячена темі обліку операцій з підзвітними особами.

Нагадаємо, що в уроці №2, "ДК" №8 за 2000 р., а також в уроці №9, "ДК" №26 за 2000 р., було дано такі початкові дані про працівниць Морозову А.М. та Соколову М.Р.:

- 31 січня 2000 р. Морозова Анна Миколаївна, продавець-касир ТОВ "Галикон", отримала з каси підприємства гроші на купівлю товарів у сумі 600,00 грн;

- 31 січня 2000 р. Соколова Марія Романівна, продавець-касир ТОВ "Галикон", отримала з каси підприємства гроші на купівлю канцелярського приладдя в сумі 120,00 грн.

Грошові кошти були видані відповідно до усного розпорядження директора Чернівецького В.А. на вищевказані цілі.

На виконання розпорядження директора Морозова А.М. і Соколова М.Р. здійснили відповідні закупівлі цінностей, оформили необхідні документи, що відображають операції закупівлі, цінності доставили і здали на склад ТОВ "Галикон" і склали "Авансові звіти", які підтверджують виконання доручення директора і цільове використання коштів.

Морозова А.М. 31.01.2000 р. здала на склад ТОВ "Галикон" куплений товар на підставі таких документів:

- накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей №358 від 31.01.2000 р.;

- накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей №59 від 31.01.2000 р;

- касового чека №017821 і податкової накладної №745 від 31.01.2000 р.

Морозова А.М. відзвітувала за використані готівкові грошові кошти, отримані нею як підзвітну суму, оформивши й затвердивши "Авансовий звіт" №1. А також повернула в касу ТОВ "Галикон" невикористані за призначенням грошові кошти в сумі 82 гривні 57 копійок, що підтверджено прибутковим касовим ордером №3 від 31.01.2000 р. (практика до уроку №9, "ДК" №26 за 2000 р.).


Блок-схеми:

Звіт про використання грошових коштів продавцем-касиром Морозовою А.М.
PDF-150Kb

Звіт про використання грошових коштів продавцем-касиром Соколовою М.Р.
PDF-94Kb

Соколова М.Р. 31.01.2000 р. здала на склад ТОВ "Галикон" куплений товар на підставі квитанції до прибуткового касового ордера №134 від 31.01.2000 р. і податкової накладної №158 від 31.01.2000 р. і відзвітувала перед бухгалтерією підприємства за використані кошти авансовим звітом №2.

Оприбуткування товару і канцелярського приладдя на склад. Реєстрація прибуткових документів

Завідуючий складом ТОВ "Галикон" Савченко Віталій Петрович здійснив приймання доставленого підзвітними особами товару і канцелярського приладдя на склад на підставі накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, квитанцій та чеків і виписав прибуткові ордери за формою М-4.

Нагадуємо, що процедура заповнення форм М-4 і М-7 наведена в уроці №7, "ДК" №20 за 2000 р., типова форма М-4 наведена в уроці №12, "ДК" №45 за 2000 р.. Дані про завідуючого складом Савченка В.П. наведено в уроці № 2, "ДК" №8 за 2000 р.


Відповідь на завдання "Школи бухгалтера" №9

Для виконання завдання необхідно послідовно виконати наступні дії:

Бухгалтер повинен:

1. Виписати прибутковий касовий ордер (типова форма КО-1) для приймання в касу підприємства готівки від Лозового Ю.А. як внеску до статутного фонду підприємства;

2. Підписати прибутковий касовий ордер у головного бухгалтера підприємства і завірити печаткою;

3. Зареєструвати прибутковий касовий ордер у книзі реєстрації прибуткових і витратних касових ордерів (типова форма КО-3);

4. Передати відповідно оформлений прибутковий касовий ордер касиру.

Касир на підставі оформленого прибуткового касового ордера повинен:

1. Здійснити приймання грошей у касу підприємства від Лозового Ю.А. на підставі відповідно оформленого прибуткового касового ордера, підписати ордер і погасити штампом або записом "Оплачено" з вказанням дати (число, місяць, рік);

2. Видати Лозовому Ю.А. квитанцію, яку касир відділяє (відрізає) від прибуткового касового ордера.

3. Зробити відповідний запис у касову книгу відразу після отримання грошей в касу підприємства.

Нижче наведений заповнений прибутковий касовий ордер, оформлений на приймання в касу грошей, що надійшли як внесок до статутного фонду ТОВ "Галикон" від Лозового Юрія Андрійовича, і Журнал реєстрації прибуткових і витратних касових документів типової форми КО-3 з реєстрацією всіх прибуткових касових документів, оформлених по касі ТОВ "Галикон" за січень 2000 року (розглянутий варіант, при якому Журнал заповнюється окремо за прибутковими і окремо за витратними касовими документами).

Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до умови завдання Ви повинні були заповнити прибуткові касові ордери не тільки за надходженням грошових коштів від Лозового Ю.А., а й за надходженням грошових коштів з розрахункового рахунка для видачі підзвітним особам, а також за поверненням Морозовій А.М. невитраченої підзвітної суми.


Завдання №13

Тема сьогоднішнього завдання пов'язана з оформленням документів на відпуск запасів, а також з розрахунками з підзвітними особами.

У "Практиці" сьогоднішнього уроку 13 підзвітна особа ТОВ "Галикон" продавець-касир Морозова А.М. відповідно до усного розпорядження директора придбала 31.01.2000 р. товар:

1). зі складу-магазину ТОВ "Вікторина";

2). з оптового складу ТОВ "Зазим'я".

Вам необхідно оформити такі документи:

1. Накладну на відпуск товарно-матеріальних цінностей №59 від 31.01.2000 р. на загальну суму 410,00 грн, отриманих від ТОВ "Вікторина".

2. Накладну на відпуск товарно-матеріальних цінностей №358 від 31.01.2000 р. на загальну суму 59,62 грн, отриманих від ТОВ "Зазим'я".

Ці документи заповнюються від імені ТОВ "Вікторина" і ТОВ "Зазим'я".

Реквізити, для заповнення яких необхідні дані не наведені в "Практиці", можна не заповнювати.

Нагадаємо, що в уроці 7, "ДК" № 20, на с. 24, 26, 27, 52 подано опис застосування, порядок використання і типова форма накладної-вимоги на відпуск матеріалів форми М-11.

Чекаємо Ваших відповідей. Успіхів Вам в Новому 2001 році!

Відповіді на завдання №13 можна надсилати поштою, факсом або електронною поштою (на Ваш розсуд) за такими адресами:

01023, м. Київ, вул. Мечникова, 10/2; Київ-23, 01023, а/з 178;
факс: (044) 294-65-47, 294-60-13;
e-mail: debet-kredit@gc.kiev.ua, karev@gc.kiev.ua.

Анонс. Читайте у наступному випуску "Школи бухгалтера":

  • У наступному уроці школи бухгалтера, зокрема в розділі "Необоротні активи", розповімо про виправлення технічних відхилень і недоробок, виявлених у процесі будівництва або приймання об'єкта, та варіанти відображення їх у бухгалтерському обліку
<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua