Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Практична бухгалтерія - Форум "ДК": << >>

Що сьогодні обговорюється на форумі "ДК"

Митна вартість товарів включає ПДВ. Якщо товари з Росії

Тема: ПДВ при імпорті з Росії

Автор: іринка (i-ris.donbass.com)

Дата: 2001.01.14 19:45:04

Здрастуйте, шановні колеги!!! Допоможіть розібратися в нарахуванні ПДВ при імпорті з Росії в Україну. На яку суму виставляється рахунок від російської фірми покупцеві з України: з ПДВ 20%? Що є митною вартістю в цьому випадку (чи входить сума ПДВ в митну вартість)? Будь ласка, якщо хтось оформляв імпорт з Росії, ДОПОМОЖіТЬ, пліз, - опишіть схему розрахунків (або де це можна знайти) і підкажіть, чи можна якось отримати кредит з ПДВ, який сплачений постачальнику з Росії???

Тема: RE: ПДВ при імпорті з Росії

Автор: Роман Білик (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2001.01.15 20:40:32

Виходячи з практики можу сказати, що при експорті товарів російські підприємства нараховують ПДВ за повною ставкою. Таким чином, договірна вартість товарів включає ПДВ.

Така договірна вартість, відповідно, відображається в рахунку та у ВМД. Виняток: якщо Україна на певну групу товарів встановила індикативні ціни, а договірна ціна нижча за індикативну, як митна вартість береться індикативна ціна.

Що стосується відшкодування імпортером - резидентом України російського ПДВ в Україні, то це неможливо згідно із Законом України про ПДВ.

Хто може працювати на умовах контракту

Тема: Контракти з працівниками

Автор: AlexS (mikhalych.aranei.com)

Дата: 2001.01.12 14:45:32

Які категорії працівників не можуть "оконтрачуватися" (якщо такі є)?

Що потрібно, якщо з нового року директор ухвалив рішення про переведення робітників на відрядну оплату праці згідно з нарядами на роботу? Чи можуть із цими працівниками укладатися контракти - чи це трудові договори?

Наперед вдячний.

Тема: RE: Контракти з працівниками

Автор: Максим Войцеховський (extra.gc.lviv.ua)

Дата: 2001.01.12 16:04:44

1. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю (КЗпП), контракт є особливою формою трудового договору, в якому за угодою сторін можуть встановлюватися:

- строк його дії;

- права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна);

- умови матеріального забезпечення і організації праці працівника;

- умови розірвання договору, в тому числі дострокового.

Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.

У цій же статті міститься застереження, що сфера застосування контракту визначається законами України. Тобто власник або уповноважений ним орган може вимагати від працівника укладення контракту тільки в тому разі, коли він належить до категорії працівників, які згідно з законами України працюють за контрактом.

Порушення цих вимог може бути підставою для визнання відповідно до ст. 9 КЗпП недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище порівняно з законодавством України, а в разі спричинення цим самим суспільної шкоди - також і підставою для притягнення роботодавця до адміністративної відповідальності за статтею 21 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Тому Ваше запитання правильніше мало б звучати: "Які саме працівники можуть працювати на умовах контракту?".

Перелік законів, якими дозволяється укладення трудового договору у формі контракту, наведено у листі Мінпраці від 06.05.2000 р. №06/2-4/66. Одна з найпоширеніших категорій таких працівників - керівники підприємств, з якими контракт укладається на підставі ст. 16 Закону "Про підприємства в Україні".

2. За загальним правилом, власник або уповноважений ним орган або фізична особа не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, колективним договором (ч. 5 ст. 97 КЗпП).

Але, згідно з ч. 3 ст. 32 КЗпП, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна суттєвих умов праці. Про зміну суттєвих умов праці (систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи тощо) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо роботодавець і працівник стосовно зміни умов праці дійшли взаємної згоди, то погоджені умови вони можуть відобразити в контракті (за умови, що працівник підпадає під відповідну категорію) або в трудовому договорі (письмовому) у всіх інших випадках.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua