Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Практична бухгалтерія -Податковий календар

Податковий календар: 12 - 25 березня

14 березня - середа

Закінчується строк сплати:

- вартості торгового патенту на провадження торговельної діяльності/діяльності з надання побутових послуг у квітні 2001 року;

- вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями/надання послуг у сфері грального бізнесу у II кварталі 2001 року;

- збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за лютий 2001 року суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво;

- земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, за лютий 2001 року.

15 березня - четвер

Закінчується строк подання:

до податкової служби

- розрахунків акцизного збору за формами №1, 3 за лютий 2001 року;

- звітності, пов'язаної із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, за лютий 2001 року;

- декларації з ПДВ і акцизу за імпортні товари за лютий 2001 року;

- письмової заяви про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності або заяви про відмову від застосування цієї системи з II кварталу 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- рентної плати за нафту і природний газ за першу декаду березня 2001 року;

- акцизного збору за першу декаду березня 2001 року підприємствами, які сплачують його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн);

- акцизного збору за лютий 2001 року підприємствами, які сплачують його щомісяця (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили до 25 тис. грн включно), а також особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юрособи ;

- акцизного збору підприємствами-виробниками, що реалізують тютюнові вироби, за лютий 2001 року;

- різниці між сумами акцизного збору, нарахованими за місячним розрахунком, і сумами акцизного збору, сплаченими декадними платежами, підприємствами, які сплачують його щодекади.

19 березня - понеділок

Закінчується строк подання:

до податкової служби

- розрахунку за різницю в цінах на природний газ власного видобування за лютий 2001 року;

- розрахунку з рентної плати за нафту і природний газ (окремо) за лютий 2001 року;

- звіту про суми сплаченого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за лютий 2001 року;

- розрахунку авансових внесків з податку на прибуток за лютий 2001 року;

- повідомлення про розрахунки авансових внесків консолідованого податку на прибуток за лютий 2001 року;

органам статистики

- установами й організаціями, основна діяльність яких провадиться за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, форми №7-м "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ (загальний та спеціальний фонд)" за лютий 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- авансових внесків податку на прибуток за лютий 2001 року;

- авансових внесків консолідованого податку на прибуток за лютий 2001 року;

- фіксованого с/г податку за лютий 2001 року;

- сум єдиного податку підприємствами - юридичними особами, які обкладають доходи за єдиним податком, за лютий 2001 року;

- авансових внесків збору за геологорозвідувальні роботи за лютий 2001 року.

20 березня - вівторок

Закінчується строк подання:

до податкової служби

- декларації з податку на додану вартість за лютий 2001 року;

органам статистики

- звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) за лютий 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- податку на додану вартість за лютий 2001 року;

- сум єдиного податку суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами.

23 березня - п'ятниця

Закінчується строк сплати:

- доплати різниці в цінах на природний газ власного видобування, якщо обчислені в місячному розрахунку за лютий 2001 року;

- остаточної сплати до бюджету суми рентної плати за нафту і природний газ, обчисленої за розрахунком за лютий 2001 року;

- рентної плати за нафту і природний газ за другу декаду березня 2001 року;

- різниці в цінах на природний газ власного видобування за другу декаду березня 2001 року;

- акцизного збору за другу декаду березня 2001 року підприємствами, які сплачують його щодекади.

Закінчується строк подання:

до податкової служби

- розрахунку сум збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення за лютий 2001 року.

Редакція "ДК" рекомендує не відкладати сплату та подання декларацій на останні дні, вказані у цьому календарі
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua