Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Практична бухгалтерія - Цивільно-правові договори << >>

Обов'язкове утримання страхових внесків у разі виконання робіт (послуг) за договорами підряду у 2001 році не провадиться

Віталій МОСЕЙЧУК


У зв'язку з прийняттям Закону України від 11.01.2001 р. №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (див. "Документи для роботи" №8-9/2001), у частині третій статті 1 якого передбачено, що для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, запроваджено з 1 січня 2001 року збір на соціальне страхування - 5,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 6,0 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), у тому числі:

3,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

з 1 січня 2001 року - 2,5 відсотка, з 1 липня 2001 року - 3,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Виникає запитання, а чи є ці нарахування обов'язковими для цивільно-правових договорів підряду з 2001 року?

Нагадаємо, що до 2001 року відповідно до пункту 2.3 інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, яку затверджено постановою правління Фонду соціального страхування України від 26.08.99 р. №11 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.09.99 р. за №634/3927, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси, члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо, сплачують збір на обов'язкове соціальне страхування на рахунок Фонду на добровільних засадах.

На жаль, цього ж не було передбачено нині скасованим Законом України від 26.06.97 р. "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" №402/97-ВР, тому багато підприємств (майже всі) з цивільно-правовими договорами провадили утримання 0,5 відсотка від об'єкта оподаткування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття в обов'язковому порядку.

Однак 2001 рік зробив нам подарунок щодо нарахування внесків на обов'язкове державне соціальне страхування. Річ у тім, що загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 2001 році розділилося на три галузі: загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням та похованням, та загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (останнє буде запроваджено з 1 квітня 2001 року). Однак нічого примусово в 2001 році нараховувати на договори цивільно-правового характеру не потрібно. Розглянемо це питання у розрізі окремих видів державного обов'язкового соціального страхування.

Внески на безробіття працюючими за цивільно-правовими договорами сплачуються добровільно

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття ставиться до цивільно-правових угод поблажливо: відповідно до пункту 4 статті 6 Закону України від 02.03.2000 р. №1533-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (див. "Документи для роботи" №39/2000), особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, мають право на страхове забезпечення за цим Законом за умови сплати страховику страхових внесків.

Отже, якщо добровільно сплачувати внески на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття працюючи за цивільно-правовими договорами, то й отримуватимеш допомогу з безробіття. Тобто нарахування внесків на безробіття працюючих за цивільно-правовими договорами є справою добровільною.

У соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності нарахування на цивільно-правові договори є також справою добровільною

Те ж саме спостерігаємо і в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, хоча в новому Законі України від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (див. цей номер "Документів для роботи") про цивільно-правові договори не сказано жодного слова.

Однак скористаємося аналогією права. Відповідно до частини 3 статті 6 вищезгаданого Закону, особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю (саме сюди можна віднести договори підряду), пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до діючого законодавства. Тобто й тут нарахування внесків є добровільним (якщо працівник не претендує на лікарняні, то йому не потрібно робити нарахування на договори цивільно-правового характеру).

При страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, нарахування також здійснюється добровільно

Подібну ситуацію спостерігаємо і в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Відповідно до частини другої статті 11 Закону України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (див. "Документи для роботи" №38/2000), який набирає чинності з 1 квітня 2001 року, добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися особи, які забезпечують себе роботою самостійно. Такими і є особи, які працюють за цивільно-правовими угодами.

Таким чином, робимо висновок, що особи, які виконують роботи (послуги) лише за цивільно-правовими договорами, беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні всіх видів на добровільних засадах, але якщо вони беруть участь у цьому страхуванні, то страхові внески сплачуються ними в установлених законодавством для цієї категорії осіб розмірах (5-6 відсотків). А роботодавці, які укладають з особами договори цивільно-правового характеру, не нараховують страхові внески на витрати на винагороду за роботи (послуги) за цією угодою.

Таким чином, тепер однозначно не потрібно провадити утримання 0,5 відсотка від об'єкта оподаткування збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття з цивільно-правових договорів підряду, а нараховувати внески на соцстрах, як і раніше, також не потрібно. Однак не забуваймо, що на договори цивільно-правового характеру (підряду) треба нараховувати 32 відсотки на обов'язкове державне пенсійне страхування та утримувати 20 відсотків прибуткового податку, 1-2 відсотки внесків у Пенсійний фонд.

Віталій МОСЕЙЧУК

P.S. Аналогічну думку щодо неутримання внесків на соціальне страхування, але лише щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, висловила начальник відділу Міністерства праці та соціальної політики України Т. Устинова в журналі "Праця і зарплата" за лютий 2001 р., № 8 (252), с. 16.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua