Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Практична бухгалтерія - Перевірки: активна оборона << >>

Вийти сухим з перевірки

Степан РЕВИЧ,
бухгалтер-експерт консалтингової групи ДК


Вивчаємо порядок проведення перевірок податковою службою

Якщо працівник податкової інспекції (чоловік) пред'являє посвідчення, де він сфотографований без краватки, - ви можете і не пускати його на своє підприємство, навіть якщо це і не вечірній ресторан

Для початку: що мають право перевіряти

Повноваження органів державної податкової служби щодо проведення перевірок викладені у п. 1 ст. 11 Закону України від 04.12.90 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні".

Цим Законом, зокрема, передбачено право органів державної податкової служби здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян, в тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності перевірки:

- грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг;

- показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

- наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення;

а також:

одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі:

- пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок;

- перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування;

- викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів;

- а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Жоден з нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України, які регламентують порядок проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, не погоджений з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, чим порушено п. 8 Указу №817/98.

Визначено види перевірок, які проводять органи Державної податкової служби (див. таблицю):

Таблиця

Види перевірок, які проводить державна податкова служба

Загально-
вживана класи-
фікація перевірок
Класи-
фікація за Указом Президента №817/98
Визначення Періодич-
ність прове-
дення
Попередня докумен-
тальна (камера-
льна)
Не передбачена Перевірка підприємства з питань дотримання ним податкового та валютного законодавства, правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податків, яка здійснюється безпосередньо в ДПІ на підставі поданих декларацій та розрахунків У міру подання звітності
Докумен-
тальна
Планова виїзна перевірка Перевірка підприємства з питань дотримання по-даткового і валютного законодавства, правильності вирахування, повноти та своєчасності сплати до бюджету, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів) Не частіше од- ного разу на рік. Для великих платників податків - один раз на рік
Зустрічна Позапла-
нова виїзна (проводиться лише у випадку, коли підприємство не надасть відповіді на письмовий запит протягом 3 робочих днів)
Перевірка підприємства та його партнерів щодо господарських розрахунків між ними та законності ведення таких господарських операцій і пов'язаних з цим розрахунків з бюджетом У міру виник- нення потреби в проведенні
Тематична* Позапланова виїзна (прово- диться лише у випадках, пе- редбачених підпунктами "а"-"е" п. 3 Указу №817/98) Перевірка окремих питань документальної перевірки У міру виник- нення потреби в проведенні
Опера-
тивна
Позапла-
нова виїзна (проводиться лише у випадках, пе- редбачених підпунктами "а"-"е" п. 3 Указу №817/98)
Перевірка дотримання встановленого порядку розрахунків з використанням ЕККА і ТКК, грошових документів, лімітів готівки в касах та її використання при розрахунках за товари, роботи послуги, наявності свідоцтв про державну ре- єстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, торгових патентів, інших спеціальних дозволів на провадження окремих видів підприємницької діяльності та марок акцизного збору, а також обстеження будь-яких виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, які використовуються як юридична адреса суб'єктів підприємницької діяльності або для одержання доходів, сплати податку з реклами, збору за паркування автотранспорту, ринкового збору, курортного збору, збору за розміщення об'єктів торгівлі та з інших питань, зумовлених податковим законодавством, які виникають під час оперативної перевірки Здій-
снюється за окремими планами ДПІ

* Офіційно термін "тематична перевірка" не вживається - це узагальнена назва різноманітних позапланових перевірок.

Запам'ятайте назавжди: Наказ сильніший за Указ

Після введення в дію Указу №817/98, здавалося б, усі спірні питання, які виникали при проведенні перевірок, було врегульовано. Підприємці полегшено зітхнули, сподіваючись, що кількість перевірок, які проводили податкові інспекції, нарешті зменшиться.

Проте Указ №817/98 лише на перший погляд обмежив повноваження податкових органів у проведенні перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств. Причини цього ми розглянемо нижче.

Указ був прийнятий "з метою зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність".

А держава в ст. 27 Закону України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. №887-XII гарантувала "втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України".

Але було очевидно, що необхідно це втручання трохи обмежити.

Указ встановив, що органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (далі - контролюючі органи), проводять планові та позапланові виїзні перевірки. Звертаємо увагу, що проведення невиїзних перевірок (попередні документальні чи камеральні перевірки) Указом не регулюється, однак на практиці ми з ними стикаємося.

Періодичність перевірок та проведення обстежень виробничих, складських, торговельних та інших приміщень встановлюється Державною податковою адміністрацією України (далі - ДПАУ), відповідно до п. 1 ст. 11 Закону №509-ХІІ. На виконання вимог п. 1 ст. 11 ДПАУ видала Наказ №371. На сьогодні цей Наказ встановлює норми, які прямо суперечать Указу №817/98. Дивно, але Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва цього не зауважив і не прийняв відповідного рішення. Та й загалом ефективність рішень, що ним приймаються, дуже невелика (докладніше див. далі).

Порядок проведення планових виїзних перевірок

1. Коли ж буде перевірка?

Відповідно до п. 5 Порядку №112, відомості з питань формування планів-графіків проведення планових виїзних перевірок є інформацією з обмеженим доступом.

Отже, ви не зможете довідатися, коли на вашому підприємстві запланована перевірка, - про це повідомлять за 10 днів до початку її проведення.

2. Повідомлення про перевірку

Про дату проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності повинні попередити письмово із вказанням дати перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку.

3. Які документи слід представити перевіряючим для проведення перевірки?

Представники контролюючих органів для початку перевірки повинні показати свої службові посвідчення. Порядок видачі та оформлення службового посвідчення для працівників Державної податкової служби України встановлено Інструкцією №55.

При перевірці службового посвідчення слід звернути увагу на термін дії посвідчення, наявність інших обов'язкових реквізитів.

Крім загальноприйнятих вимог до службового посвідчення, тільки податкова служба України (п. 10 Інструкції №55) встановлює вимогу щодо фотокарток чоловіків: "Особа, яка зображена на знімку, повинна бути без головного убору, чоловіки - з краваткою".

Отже, якщо працівник податкової інспекції (чоловік) пред'являє службове посвідчення, в яке вклеєна його фотографія, де він без краватки, - для вас це не посвідчення службовця ДПАУ, оскільки воно не відповідає вимогам щодо його заповнення.

Відповідно до п.13 Інструкції №55, службове посвідчення видається строком до закінчення календарного року, в якому видано посвідчення. Строк дії посвідчення може бути подовжений тричі на загальний термін до десяти років, після закінчення якого посвідчення підлягає заміні.

Крім того, відповідно до листа ГДПІ від 28.03.96 р. №16-111/10-2153, керівників державних податкових інспекцій зобов'язано встановити порядок, згідно з яким працівники цих інспекцій, розпочинаючи перевірку, повинні пред'являти свої службові посвідчення керівникам платників податків, яких вони перевіряють.

У випадках якщо перевірка проводиться за межами свого району, співробітникам ДПІ додатково необхідно пред'являти посвідчення державної податкової інспекції на перевірку платників податків з вказаним найменуванням району (області), де буде здійснюватись перевірка.

4. Чи зобов'язані перевіряючі представити програму перевірки?

Необхідність представлення програми перевірки вказана в листі ДПАУ від 25.04.97 р. №23-1312/11-3186 з посиланням на те, що це передбачено листом ДПАУ від 28.03.96 р. №16-111/10-2153. Однак з цього листа випливає, що така норма ним не передбачена.

Враховуючи такі розбіжності, представники контролюючого органу можуть не пред'являти програму перевірки підприємства.

5. Ведення журналу відвідування представниками контролюючих органів

Журнал реєстрації перевірок, форма та порядок його ведення затверджені наказом №18. У Журналі передбачена графа "Дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки". Згідно з пунктами 7, 9 Порядку ведення Журналу реєстрації перевірок, представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

Відмова представника контролюючого органу підписатися в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючий орган, в якому працює такий представник.

Лише відмова від підпису може бути підставою для недопущення представника до перевірки.

Якщо інспектор ДПІ не заповнить всіх граф у журналі (наприклад, не заповнить графи 6 з одночасним проставленням підпису у графі 9), він матиме право на проведення планової виїзної перевірки.

Якщо на підприємстві Журнал реєстрації перевірок ведеться не за встановленою формою - то це не Журнал реєстрації перевірок.

Якщо на підприємстві ведеться журнал за невстановленою формою, то потім складно буде довести, що працівники контролюючого органу були зобов'язані робити в ньому якісь записи та ставити підпис, оскільки це не Журнал реєстрації перевірок - його форма і зміст не відповідають встановленим.


Наказом Державного комітету України
з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. №18

ФОРМА ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕРЕВІРОК

Титульний аркуш

Журнал

реєстрації перевірок

№_________

________________________________________________________

(назва підприємства, місцезнаходження/прізвище, ім'я, по батькові підприємця, місце проживання)

Сторінка Журналу
№ з/п Мета та хара-
ктер пере-
вірки
Назва орга-
нізації, що здій-
снює пере-
вірку
Пріз-
вище, ім'я, по батькові особи, що здій-
снює пере-
вірку
Номер служ-
бового посвід-
чення та посада особи, що здійснює пере-
вірку
Дата видачі та номер напра-
влення або припису щодо здій-
снення пере-
вірки
Строк проведення перевірки Підпис особи, що здійснює пере-
вірку
При-
мітки
            поча-
ток
закін-
чення
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1. Коли ж буде перевірка?

Перевірки не плануються податковим органом, тому час проведення перевірки визначити неможливо.

2. Повідомлення про перевірку

Законодавством не передбачено період, у який податковий орган повинен проінформувати суб'єкт підприємницької діяльності про проведення у нього позапланової перевірки.

3. Які документи слід представити перевіряючим для проведення перевірки?

Перелік документів аналогічний наведеному в п. 3 розділу "Порядок проведення планових виїзних перевірок".

4. Чи зобов'язані перевіряючі представити програму перевірки?

Відповідь на це запитання аналогічна наведеній у п. 4 розділу "Порядок проведення планових виїзних перевірок".

5. Ведення журналу відвідування представниками контролюючих органів

Порядок ведення журналу аналогічний наведеному у п. 5 розділу "Порядок проведення планових виїзних перевірок".

6. Підстави для проведення позапланової виїзної перевірки

Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

а за наслідками зустрічних перевірок виявлено факти, які свідчать про порушення суб'єктом підприємницької діяльності норм законодавства.

Докладніше тлумачення терміна "законодавство" наведено в рішенні Конституційного Суду України від 09.07.98 р. №12-рп/98.

Приклад. За наслідками перевірки підприємства А, яке придбавало товар у підприємства Б, встановлено, що на податковій накладній, виданій фірмою Б для А, не проставлено печатки. Тож підприємство Б допустило порушення норм законодавства: п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.97 р. за №233/2037. Таких дрібних порушень законодавства у стосунках підприємств між собою можна знайти достатньо.

Отже, з проведенням позапланової виїзної перевірки у контролюючого органу не повинно виникати особливих проблем;

б суб'єкт підприємницької діяльності не подав у встановлений строк документи обов'язкової звітності.

Документ ДПАУ. Перелік форм обов'язкової звітності, яку необхідно подавати, визначено Наказом ДПАУ від 27.11.98 р. №581 "Про спрощення процедури звітності в податкові органи" (далі - Наказ №581). З часу видання до Наказу не вносилися зміни, тому не дивуйтесь, коли довідаєтеся про те, що існує обов'язкова звітність за платежами, які вже скасовані.

Крім того, не забувайте про звітність за місцевими податками та зборами. Це теж обов'язкова звітність, якщо таке встановлено відповідними рішеннями органу місцевого самоврядування.

Державний комітет України з питань розвитку підприємництва не погоджувався з окремими положеннями Наказу №581, що й виклав у рішенні від 03.03.99 р. №17-16/3. Його зауваження стосувалися лише процедури подання звітності в електронному варіанті.

На сьогодні сайт комітету повідомляє про розв'язання питання таким чином: "Лист ДПА від 20.03.99 р. №2009/5/30/-16 на адресу ДКРП, де вказується, що питання внесення змін є справою виключно ДПА. Листом ДКРП від 22.04.99 р. №17/1228 була запропонована робоча зустріч на 29.04.99 р.". Подальші дії комітету чи ДПАУ не описані, напевно, обидві сторони відклали розв'язання суперечки до ліпших часів;

в виявлено недостовірність даних, заявлених у документах обов'язкової звітності.

Приклад. Щодо недостовірності даних у податкових органів своя думка. Вони стверджують, що у разі невідповідності задекларованих даних суб'єкта підприємницької діяльності і руху грошових коштів на розрахункових рахунках в банку виникає право на проведення позапланової виїзної перевірки. При цьому не береться до уваги той факт, що невідповідність даних може бути викликана об'єктивними причинами (правило першої події, звичайні ціни), тобто така невідповідність не завжди є недостовірністю.

У цій ситуації у податкових органів є достатньо методів для з'ясування перед перевіркою, що ж має місце - недостовірність чи невідповідність задекларованих даних;

г суб'єкт підприємницької діяльності подав у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами контролюючого органу під час проведення планової чи позапланової виїзної перевірки.

Приклад. Дуже цікаво. Якщо до вас прийшли на позапланову виїзну перевірку без законних підстав і ви поскаржились на податківців до вищестоящої податкової адміністрації, то податкова може проводити перевірку вже на законних підставах. Від повідомлення підприємству про те, що винних осіб притягнуто до відповідальності, легше не стане;

д у разі виникнення потреби у перевірці відо мостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з суб'єктом підприємницької діяльності, якщо суб'єкт підприємницької діяльності не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту.

Офіційна думка. Свою позицію стосовно отримання інформації податковою міліцією про реалізацію товару висловив Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва в листі від 16.04.99 р. №9/1157 - він вважає такі вимоги незаконними.

Автор не згоден з такою позицією і вважає її помилковою. Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону України №509-ХІІ, органи податкової служби мають право отримувати від підприємств, установ і організацій копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи тощо. Відповідно до ст. 22 Закону України №509-ХІІ, посадовим особам податкової міліції надаються права, передбачені п. 2 ст. 11 цього закону;

е проводиться реорганізація (ліквідація) під приємства.

Позапланова виїзна перевірка може здійснюватись і на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Вищестоящий контролюючий орган може з власної ініціативи перевірити достовірність висновків контролюючого органу нижчого рівня шляхом перевірки документів обов'язкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності або висновків складеного ним акта перевірки.

Щодо оперативних перевірок

Особливе місце у відносинах підприємств з органами державної податкової служби займають оперативні перевірки. За своєю суттю вони є позаплановими виїзними перевірками, оскільки проводяться з окремих питань.

Відповідно до Порядку №272, оперативна перевірка повинна проводитись за окремими планами органів державної податкової служби в складі не менш як двох посадових осіб за наявності в них службових посвідчень, особистих знаків і посвідчення на право перевірки об'єктів, розташованих на конкретній території, в якому назви конкретних об'єктів перевірки вказувати не обов'язково.

Оскільки не всі працівники податкової служби на сьогодні отримали особисті знаки (медальйон з п'ятизначним номером), то у вас є можливість відмовити у проведенні оперативної перевірки на підставі відсутності у ревізорів особистих знаків.

З чим не згідний Комітет

Наголошуємо, що Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Комітет) рішенням від 16.02.99 р. №17-14/2 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності, Державною податковою адміністрацією України" висловив свою незгоду з тим, що Порядок не був погоджений з Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва.

При цьому вимога щодо необхідності такого погодження передбачена п. 8 Указу №817/98 та п. 2 Положення №1310.

Претензії Комітету стосуються того, що не визначена періодичність проведення оперативних перевірок. Згідно з абзацом 2 п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України від 04.12.90 р. №509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (з подальшими змінами і доповненнями), періодичність таких перевірок та проведення обстежень приміщень встановлюється саме ДПАУ.  

Не згоден Комітет і з тим, що в посвідчення на право проведення перевірки об'єктів, розташованих на конкретній території, назви конкретних об'єктів вказувати не обов'язково.

Крім того, Порядком №272 чітко не визначені підстави та умови проведення оперативних перевірок.

Прикро, але податкова комітету не по зубах

Незважаючи на місячний термін, встановлений ДПАУ для внесення змін до Порядку №272, жодних змін внесено не було. ДПАУ скористалася правом, передбаченим п. 1 Положення №1310, та оскаржила рішення комітету. В пресі не повідомлялося ні про відмову в задоволенні скарги, ні про скасування рішення комітету. На сайті комітету скупо зазначено : "Вносяться зміни до Розпорядження від 25.09.98 р. №272-р". Зміни, очевидно, серйозні, бо вносяться більше двох років.

Тому надії, що Розпорядження №272-р втратить чинність або до нього будуть внесені зміни, не справдилися. Податкова комітетові ще не по зубах.

Повторні перевірки

Вищестоящий контролюючий орган має право прийняти рішення щодо повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб контролюючого органу, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу. Державна податкова адміністрація України має право прийняти рішення про проведення повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності у разі, коли таке рішення оформляється наказом за підписом її голови.

Інші випадки проведення позапланових виїзних перевірок

Обмеження щодо строків та підстав проведення перевірок суб'єкта підприємницької діяльності, визначені цим Указом, не поширюються на:

1) позапланову виїзну перевірку на особисте прохання суб'єкта підприємницької діяльності;

2) перевірку, що проводиться відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

Органи, що мають право на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності

Відповідно до п. 5 Указу Президента №817/98, контролюючими органами, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, є:

а) органи державної податкової служби - стосовно сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, неподаткових платежів;

б) митні органи - стосовно сплати ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість, які справляються у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в момент перетинання митного кордону;

в) органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної служби та органи державної податкової служби в межах їх компетенції - стосовно бюджетних позик, позик та кредитів, гарантованих коштами бюджетів, цільового використання дотацій та субсидій, інших бюджетних асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.

Крім того, Законом України від 21.05.99 р. №700-XIV "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування" встановлено, що органи Пенсійного фонду України стосовно сплати та цільового використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також органи Фонду соціального страхування України стосовно сплати та цільового використання збору на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

Іншим органам виконавчої влади, уповноваженим від імені держави здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, забороняється проведення перевірок стосовно сплати та цільового використання збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття).

Іншим державним органам забороняється проводити планові та позапланові виїзні перевірки з питань фінансово-господарської діяльності.

Всі контролюючі органи проводять планові виїзні перевірки в один день.

Планові виїзні перевірки проводяться всіма контролюючими органами одночасно в день, визначений органом державної податкової служби. Проведення таких перевірок координуються Порядком №112.

Строк проведення перевірки

Під час узгодження термінів проведення планових виїзних перевірок пріоритетними визнаються встановлені державними податковими інспекціями терміни, які не повинні перевищувати 30 робочих днів, крім суб'єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн грн і більше, термін перевірки яких може перевищувати 30 робочих днів.

Продовження термінів проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника державної податкової адміністрації, якій підпорядкована відповідна державна податкова інспекція.

Інші вимоги державних органів

Процитуємо п. 11 Указу №817/98: "Органи, які здійснюють реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності або видають ліцензії на провадження окремих видів підприємницької діяльності, а також видають інші дозволи, передбачені законодавством, не можуть ставити як умову реєстрації чи видачі ліцензій, інших дозволів відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб".

А що, інші державні органи, які не здійснюють реєстрації видачі дозволів чи ліцензій, можуть проводити акції зі збору "добровільних" пожертв замість певних своїх дій чи бездіяльності?

Незрозуміле твердження. Адже такі вимоги є протизаконними і не підлягають виконанню.


Перевіряти будуть рідше, але стягувати при цьому - більше

Різноманітні перевірки - животрепетна тема для будь-якого бухгалтера. Особливо, якщо одні перевіряльники змінюються іншими і ви починаєте відчувати, що ваше підприємство просто "замовили" конкуренти. І, ясна річ, найбільші проблеми пов'язані з перевірками ДПА. Але щодо цього є й приємні новини: перевірок тепер буде менше. Щоправда, більшість бухгалтерів, як засвідчило наше опитування, вважають, що чим менше перевірок - тим гірше. Не дивуйтеся: перевіряючи рідше, все одно знайдуть і стягнуть за повною програмою, і так, що пеня може бути величезною. Краще вже, вважають такі бухгалтери, перевіряйте нас частіше, а то ваші нечасті візити обертатимуться великими донарахуваннями.

В нашій добірці про перевірки ДПА, яка відкриває цикл публікацій про роботу з контролюючими органами, ви звичайно, можете прочитати не тільки думки бухгалтерів про те, як їх перевіряють. Основний матеріал добірки - як правильно побудувати роботу з перевіряльниками з ДПА. Саме його ми і пропонуємо вашій увазі насамперед.

Михайло МІЩИШИН


Невеличкий відступ з приводу посвідчень перевіряючих

Часто чути міркування про необхідність представлення посвідчення для проведення планової виїзної перевірки за формою, визначеною Розпорядженням №89-р. Наголошуємо, що Розпорядження №89-р встановлює форму посвідчення та обов'язковість його представлення лише при проведенні оперативних перевірок. Тому вимагати таке посвідчення у посадових осіб ДПІ немає підстав, хоча податкові органи при проведенні планових виїзних перевірок такі посвідчення оформляють.

Перевіряючи правильність заповнення посвідчення, слід з'ясувати, чи в посвідченні на проведення перевірки передбачено як об'єкт перевірки сукупні показники фінансово-господарської діяльності підприємства.

Офіційна думка. Міністерство юстиції України в листі від 27.09.99 р. №30-42-22 висловлює думку, що Розпорядження №89-р має відомчий характер, тобто є обов'язковим для виконання тільки працівниками органів державної податкової служби і не зачіпає їхні права як громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України.

Судова практика. Постановою судової колегії ВАСУ від 15.03.2000 р. №04-1/11-16/186 залишено без змін рішення арбітражного суду м. Києва, за яким рішення ДПІ про застосування фінансових санкцій було визнане таким, що не має юридичної сили. Таке рішення було прийняте на підставі факту відсутності посвідчення на право проведення документальної перевірки, оформленого відповідно до вимог Розпорядження №89-р.

Суд чомусь не взяв до уваги, що Розпорядження №89-р встановлює форму посвідчення лише для оперативних перевірок, тому стосовно рішень інших судів, в іншому місці та в інший час тішити себе надією не варто.


Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок

1. Впровадження Журналу здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах на підставі статті 7 Указу Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р. №817/98.

2. Журнал реєстрації перевірок ведеться суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок.

3. Журнал реєстрації перевірок знаходиться за місцем провадження підприємницької діяльності.

4. За наявності у суб'єктів підприємництва територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів у кожному з них ведеться окремий Журнал реєстрації перевірок.

5. Журнал не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

6. Журнал прошивається суб'єктом підприємницької діяльності та завіряється печаткою і підписом директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних осіб) суб'єкта підприємницької діяльності.

7. Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

8. Суб'єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, що здійснює перевірку, до початку перевірки, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

9. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

10. Суб'єкт підприємницької діяльності має право у триденний строк надіслати письмове повідомлення до відповідного контролюючого органу про факт відмови особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі.

11. В графі "Примітки" суб'єкт підприємницької діяльності може зафіксувати свої зауваження або зробити окремі примітки.


Державний комітет України з питань розвитку підприємництва
Лист від 16.04.99 р. №9/1157

Про розгляд листа щодо надання інформації в податкову інспекцію

Державний комітет України з питань підприємництва розглянув Ваш лист і повідомляє.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 р. №509-XII, податкова міліція складається із спеціальних підрозділів боротьби з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову роботу, кримінально-процесуальну й охоронну функції.

Податкова міліція у своїй діяльності діє згідно із Законом України "Про міліцію" від 20.12.90 р. №565-XII. Відповідно до п. 17 ст. 11, міліції, для виконання покладених на неї обов'язків, надається право одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.

Таким чином, вимоги про надання щомісяця інформації про реалізацію та отримання товару незаконні.

Перший заступник голови В. ЗАГОРОДНІЙ 

Надруковано:
"Галицькі контракти" №19, 15.05.99 р.


Головна державна податкова інспекція України

Лист від 28.03.96 р. №16-111/10-2153

Про проведення перевірок

До Головної державної податкової інспекції України надходять звернення та скарги суб'єктів підприємницької діяльності на дії державних податкових інспекцій під час проведення перевірок чинного податкового законодавства.

Головна державна податкова інспекція України зобов'язує керівників державних податкових інспекцій встановити порядок, згідно з яким працівники цих інспекцій, починаючи перевірку, повинні пред'являти свої службові посвідчення керівникам платників податків, які перевіряються. У разі, коли перевірка проводиться за межами свого району, співробітникам ДПІ додатково необхідно пред'являти посвідчення державної податкової інспекції на перевірку платників податків з вказаним найменуванням району (області), де буде проводитись перевірка.

Заступник начальника В. ЗАЙЦЕВ


СУТТЄВО

Вищестоящий контролюючий орган може з власної ініціативи перевірити достовірність висновків контролюючого органу нижчого рівня шляхом перевірки документів обов'язкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності або висновків складеного ним акта перевірки.

Вищестоящий контролюючий орган має право прийняти рішення щодо повторної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб контролюючого органу, які проводили планову або позапланову перевірку зазначеного суб'єкта, розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу.

Продовження термінів проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника державної податкової адміністрації, якій підпорядкована відповідна державна податкова інспекція.


Нормативно-правові акти, які регулюють проведення перевірок

1. Закон "Про державну податкову службу в Україні" №509-ХІІ від 14.12.90 р. (у тексті - Закон №509-XII).

2. Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р. №817/98 (у тексті - Указ №817/98).

3. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. №112 (у тексті - Порядок №112).

4. Положення про порядок оскарження центральними органами виконавчої влади, головами місцевих державних адміністрацій рішень Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. №1310 (у тексті - Положення №1310).

5. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про організацію контрольно-перевірочної роботи" від 25.09.97 р. №356.

6. Наказ Державної податкової адміністрації України "Про затвердження Порядку періодичності перевірок та проведення обстеження виробничих, складських, торговельних та інших приміщень" від 30.07.98 р. №371 (у тексті - Наказ №371).

7. Інструкція про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення посадової особи органів державної податкової служби України, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.06.96 р. №55 (у тексті - Інструкція №55).

8. Наказ Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. №18, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.10.98 р. за №619/3059 (у тексті - Наказ №18).

9. Порядок проведення оперативних перевірок і розгляду матеріалів за ними, затвердженим розпорядженням Державної податкової адміністрації України від 25.09.98 р. №272-р (у тексті - Порядок №272).

10. Розпорядження Державної податкової адміністрації України "Про посвідчення на перевірку" від 20.05.97 р. №89-р (у тексті - Розпорядження №89).

11. Лист Державної податкової адміністрації України від 28.03.96 р. №316-111/10-2153.

12. Лист Державної податкової адміністрації України від 25.04.97 р. №23-1312/11-3186.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua