Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Практична бухгалтерія - Податковий кредит << >>

Використання виробничих активів не за призначенням

Дмитро ТУРЕЦЬКИЙ


1. Використання товарно-матеріальних цінностей, початково придбаних для потреб виробництва, на невиробничі цілі

2. Переведення основних виробничих фондів до розряду невиробничих

3. Передавання товарів (сировини, матеріалів), початково придбаних для виробництва, неприбутковим організаціям


Особливості податкового і бухгалтерського обліку ПДВ при використанні активів, початково придбаних для потреб виробництва, на невиробничі цілі

У практиці роботи будь-якого підприємства можливі ситуації, коли сировина, матеріали, товари, роботи, послуги, а також основні засоби і нематеріальні активи, попередньо придбані для виробничих потреб, надалі частково використовуються на цілі, не пов'язані з виробництвом. У зв'язку з цим у бухгалтера виникає запитання: а як бути з ПДВ, раніше віднесеним до податкового кредиту у зв'язку з придбанням таких активів? Спробуємо відповісти на це запитання.

1. Використання товарно-матеріальних цінностей, початково придбаних для потреб виробництва, на невиробничі цілі

Звернімося до Закону про ПДВ. Згідно з підпунктом 7.4.1, до складу податкового кредиту звітного періоду відносяться суми ПДВ, нараховані або сплачені підприємством у такому періоді в зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг, вартість яких відноситься до валових витрат, а також основних засобів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації. Згідно з підпунктом 5.2.1 Закону про прибуток, валові витрати - це сума будь-яких витрат підприємства, здійснюваних у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, які придбаваються для використання в господарській діяльності такого підприємства. У свою чергу, підпунктом 8.1.2 Закону про прибуток визначено, що амортизації підлягають:

- витрати на придбання основних засобів і нематеріальних активів для використання для потреб власного виробництва;

- витрати на виготовлення силами самого підприємства основних засобів для потреб власного виробництва, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, зайнятим у такому виготовленні;

- витрати на здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших поліпшень основних засобів.

Як видно з вищезазначеного, право підприємства на податковий кредит з ПДВ однозначно пов'язане з віднесенням оборотних і необоротних активів, у зв'язку з придбанням яких була сплачена (нарахована) відповідна сума ПДВ, на валові витрати або з нарахуванням на них амортизації. А це, в свою чергу, передбачає використання зазначених активів з метою виробничої (господарської) діяльності підприємства.

Розгляньмо ситуацію на прикладі, пов'язаному з використанням бензину для потреб легкових автомобілів, що є на балансі підприємства.

Подібні випадки часто трапляются. Вони цікаві ще й у зв'язку з тим, що, згідно з підпунктом 5.4.10 Закону про прибуток, витрати на пально-мастильні матеріали для легкових автомобілів до складу валових витрат не відносяться.

Припустімо, що ЗАТ "АВС" має на своєму балансі 4 автомобілі, зокрема: 2 легкові, моделей "Ауді" і "Опель"; 2 малолітражні вантажні, моделей "Газель" і "ЗІЛ-бичок". У січні 2001 р. підприємство придбало за безготівковим розрахунком 1500 літрів бензину АІ-76 за ціною 2 грн за 1 літр, плюс ПДВ (2 х 20 : 100) = 0,40 грн, разом (2 + 0,40) = 2,40 грн. Загальна вартість купленого бензину без ПДВ становить (1500 х 2) = 3000 грн, а загальна сума ПДВ, сплачена в зв'язку з його придбанням, - (3000 х 20 : 100) = 600 грн. Оплата ЗАТ "АВС" постачальнику вартості бензину і його отримання в повному обсязі здійснені в одному місяці (січні 2001 р.). У цьому ж місяці ЗАТ "АВС" отримало від продавця податкову накладну на повну партію бензину (1500 л), датовану 31.01.2001 р., із зазначенням його вартості (3000 грн), а також суми ПДВ (600 грн).

На дату оформлення згаданої податкової накладної (31.01.2001 р.) ЗАТ "АВС" ще не знало, яка частина з придбаного бензину і в які звітні періоди буде використана на вантажні автомобілі з правом включення до валових витрат, а яка - на легкові, відповідно, без такого права. Тому за датою отримання податкової накладної (31.01.2001 р.) суму ПДВ, сплачену постачальнику і вказану в податковій накладній (600 грн), віднесено до податкового кредиту січня 2001 р.

При заповненні Книги обліку придбання товарів, робіт, послуг, яка ведеться відповідно до Порядку ведення обліку купівлі, вартість бензину без урахування "вхідного" ПДВ (3000 грн) і відповідну їй суму ПДВ потрібно показувати в графах, в яких відображається вартість придбаних товарів (робіт, послуг), щодо яких підприємство має право на податковий кредит, тобто у графах 13 і 17. Відповідно, при заповненні декларації з ПДВ за січень 2001 р. ЗАТ "АВС" повинно включити вартість придбаного бензину до загальних даних рядка 10 "а", в якому відображається вартість придбаних товарів (робіт, послуг), які відносяться до валових витрат і щодо яких підприємство має право на податковий кредит, зокрема:

- чисту вартість придбаного бензину без ПДВ - 3000 грн - до даних колонки А;

- суму "вхідного" ПДВ, що відноситься до податкового кредиту, - 600 грн - до даних колонки Б.

Використання ЗАТ "АВС" бензину на потреби підприємства почалося в лютому 2001 р. Дані про кількість використаного на кожний автомобіль бензину містяться в дорожніх листах, форми яких передбачено окремо для вантажних і окремо для легкових автомобілів. Для вантажних автомобілів Наказом №488/346 затверджена форма №2. Дані про кількість використаного за кожним дорожнім листом бензину містяться в її графі 33, а загальну кількість використаного вантажними автомобілями в лютому 2001 р. бензину можна отримати шляхом підсумовування цифр, зазначених у графі 33, у розрізі всіх дорожніх листів за кожним автомобілем.

Згідно з пунктом 1.2 Інструкції №74, до категорії службових легкових автомобілів належать легкові автомобілі, які є на балансі юридичної особи і використовуються такою особою для задоволення власних потреб. Виходячи з цього легкові автомобілі "Ауді" і "Опель", які належать ЗАТ "АВС", належать до службових, і на них поширюється вимога пункту 1.1 Інструкції №74 про обов'язковість ведення дорожніх листів для обліку їх роботи.

Відповідно до пункту 1.3 зазначеної Інструкції, дорожній лист службового легкового автомобіля є підставою для списання витраченого пального на загальний пробіг автомобіля. При цьому для легкових автомобілів застосовується форма дорожнього листа №3, затверджена Інструкцією №74. Дані про кількість фактично витраченого бензину містяться в графі 14 форми №3.

У нашому прикладі ми припустимо, що фактичне використання бензину двома вантажними автомобілями ЗАТ "АВС" у лютому 2001 р. для потреб господарської діяльності становило 700 літрів, а легковими - 500 літрів.

При цьому 700 літрів, витрачені на вантажні автомобілі, включаються, згідно з підпунктом 5.2.1 Закону про прибуток, до валових витрат підприємства. Виходячи з цього суму "вхідного" ПДВ, що відноситься до вказаних 700 літрів, яка дорівнює (700 х 2) х 20 : 100 = 280 грн, ЗАТ "АВС" має право віднести до складу податкового кредиту. Аналогічну ж суму, яка відноситься до 500 літрів і дорівнює (500 х 2) х 20 : 100 = 200 грн, підприємство включити в податковий кредит не має права, оскільки зазначені 500 літрів не відносяться до складу валових витрат.

Ці 200 грн повинні бути виключені з суми податкового кредиту вже в лютому 2001 р., бо саме в цьому місяці, а не місяці придбання загальної кількості бензину (січні 2001 р.) підприємство документально підтвердило використання бензину на потреби, витрати на які не відносяться до валових витрат. Нормативними документами, які стосуються ПДВ, складання в цьому разі специфічних первинних документів не передбачене. Тому бухгалтеру ЗАТ "АВС" потрібно скласти в довільній формі довідку такого змісту:

Наведена довідка є підставою для відображення суми коригування податкового кредиту в книзі купівлі товарів. Порядком ведення обліку купівлі окремо не передбачено, як відображати цю операцію в книзі придбання. Однак цей Порядок передбачає відображення в книзі придбання коригування сум податкового кредиту в зв'язку зі зміною суми компенсації за продані товари. У нашому випадку можна було б скористатися цим і відобразити суму зменшення податкового кредиту в порядку, передбаченому для відображення коригування податкового кредиту в зв'язку зі зміною вартісних показників придбаних товарів. При цьому в книзі потрібно заповнити такі графи:

- у графі 1 вказати порядковий номер операції - №35;

- у графі 2 вказати дату довідки - 28.02.2001 р.;

- у графі 3 вказати номер наведеної вище бухгалтерської довідки - №1;

- у графі 16 вказати вартість бензину, витраченого в лютому 2001 р. на легкові автомобілі, зі знаком "мінус" (- 1000 грн), і цю ж суму, але зі знаком "плюс" , - у графі 24;

- у графі 17 вказати суму ПДВ, на яку зменшується податковий кредит лютого (- 200 грн).

Необхідність зазначення вартості бензину, витраченого на легкові автомобілі, у графі 24 зумовлена тим, що цей бензин потрапив до розряду товарів, за якими підприємство не має права на податковий кредит.

Після відображення зменшення податкового кредиту лютого 2001 р. у книзі придбання потрібно відобразити його в декларації з ПДВ за цей місяць. При цьому дані про вартість придбаних на території України товарів, які відносяться до складу валових витрат, і відповідну їм суму податкового кредиту, що відображаються в рядку 10 "а", колонках А і Б декларації, повинні бути зменшені: на вартість витраченого на використання легкових автомобілів бензину (1000 грн) - у колонці А; на суму "вхідного" ПДВ, яка відповідає вартості цього бензину, взятій в січні 2001 р. у податковий кредит (200 грн), - у колонці Б. При цьому зазначені суми потрібно однією цифрою (1000 + 200 = 1200 грн) відобразити в рядку 14 "а", колонці А декларації, в якій показується вартість придбаних з ПДВ на території України товарів (робіт, послуг), що не включається до валових витрат.

Тепер подивимося, як ця операція відображається в бухгалтерському обліку. Схема бухгалтерських проведень наведена в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п  Зміст операції   Дата  Проведення Сума, грн  
Дебет Кредит
1 Перерахування ЗАТ "АВС" грошей постачальнику (ТОВ "Н-ойл") за бензин у загальній сумі, включаючи "вхідний" ПДВ 30.01.2001 р. 371 311 3600,00
2 Відображається сума податкового кредиту   6412 644 600,00
3   Оприбуткування ЗАТ "АВС" купленого бензину:        
а) на суму без "вхідного" ПДВ; 31.01. 2001 г. 203 631 3000,00
б) на суму "вхідного" ПДВ, зазначеного в податковій накладній постачальника Та сама 644 631 600,00
4 Списання раніше перерахованої попередньої оплати в рахунок виконаних зобов'язань постачальників   631 371 3600,00
5   Використання ЗАТ "АВС" бензину для виробничих потреб підприємства:        
а) для заправляння вантажних автомобілів у кількості 700 л; 28.02. 2001 р. 803
23
203
803
(700 х 2) = 1400,00
(700 х 2) = 1400,00
б) для заправляння легкових автомобілів у кількості500 л Та сама 803
92
203
803
(500 х 2) = 1000,00
(500 х 2) = 1000,00
6 Зняття з податкового кредиту суми "вхідного" ПДВ, віднесеного в січні 2001 р. до податкового кредиту, у частині бензину, витраченого на легкові автомобілі, і віднесення її на витрати виробничої діяльності 28.02. 2001 р. 6412
92
644
644
200,00 (сторно)
200,00

Потрібно звернути увагу на те, що сума "вхідного" ПДВ у частині бензину, витраченого в лютому 2001 р. на легкові автомобілі, яка тому знімається з податкового кредиту (200,00 грн), у бухгалтерському обліку відноситься на адміністративні витрати (див. рядок 6 таблиці 1). Чи немає тут суперечності? Річ у тім, що вартість самого бензину, витраченого на легкові автомобілі (1000 грн - див. рядок 5 "б" таблиці 1), також не відноситься до валових витрат у податковому обліку, але включається в адміністративні витрати в бухгалтерському обліку.

Це пов'язано з тим, що витрати на використання бензину для легкових автомобілів на практиці, як правило, пов'язані з виробничою діяльністю підприємства. Водночас віднесення в бухгалтерському обліку зазначених витрат, так само, як і суми, яка віднесена до податкового кредиту з ПДВ при купівлі бензину і тепер знімається з нього, на виробництво не впливає на розмір оподатковуваного прибутку підприємства, оскільки він визначається за даними податкового, а не бухгалтерського обліку. Тому це не призведе до заниження прибутку і, отже, до фінансових санкцій до підприємства.

Що ж до суми, яка знімається з податкового кредиту з ПДВ, то тут виникає ще одне запитання: чому в бухгалтерському обліку вона не відноситься на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, аналогічно тому, як це робилося за старим Планом рахунків, коли подібні суми відносилися на рахунок 81? Річ у тім, що новим Планом рахунків не передбачений рахунок, аналогічний рахунку 81 старого Плану.

2. Переведення основних виробничих фондів до розряду невиробничих

Згідно зі статтею 8 Указу №857, переведення основних виробничих фондів у невиробничі вважається для цілей оподаткування продажем відповідних основних виробничих фондів. При цьому за ціну, за якою здійснюється зазначений продаж, приймається звичайна ціна, що діє на момент цього продажу, а для основних фондів групи 1 - звичайна ціна, але не нижче балансової вартості. Під "звичайною" ціною Закон про прибуток, пункт 1.20, розуміє ціну продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана при продажу їх особою, не пов'язаною з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності. На практиці це означає продаж за ціною, не нижчою за середню ринкову станом на момент продажу.

Розгляньмо це на прикладі. Припустімо, що ВАТ "Нектар" у березні 2001 р. придбало для власних виробничих потреб деревообробний верстат вартістю 7000 грн, плюс ПДВ - (7000 х 20 : 100) = 1400 грн, разом - (7000+1400) = 8400 грн. Перерахування грошей і оприбуткування верстата здійснені в одному місяці (березні 2001 р.), і в цьому ж місяці отримана податкова накладна. Відповідно до підпунктів 7.4.1 і 7.4.5 Закону про ПДВ, у березні 2001 р. ВАТ "Нектар" віднесло суму ПДВ, сплачену постачальнику за придбаний верстат (1400 грн), до податкового кредиту.

У серпні 2001 р. зазначений верстат передано підприємством своєму невиробничому підрозділу - навчально-виробничому комбінату (далі - НВК) для цілей його діяльності, тобто для невиробничих цілей. Перш ніж розглянути порядок обчислення в цьому випадку ПДВ, звернімо увагу на оформлення цієї операції первинними документами.

Дані про рух основних засобів у розрізі окремих інвентарних об'єктів у межах підприємства містяться в акті приймання-передавання основних засобів форми №ОЗ-1 і в інвентарній картці обліку основних засобів форми №ОЗ-6, затверджених Наказом №352. Зокрема, в акті форми №ОЗ-1 є відомості про підрозділ підприємства, який передає об'єкт, а також про підрозділ, який його приймає. Крім того, в даному акті також вказується дата його складання.

Виходячи з цього дата передачі деревообробного верстата з виробничого цеху ВАТ "Нектар" до НВК підприємства, вказана в акті форми №ОЗ-1, і буде в трактуванні статті 8 Указу №857 моментом його специфічного "продажу", який призводить до виникнення податкового зобов'язання з ПДВ. Крім того, на цей же момент повинна бути визначена звичайна ціна зазначеного об'єкта, що є базою оподаткування операції згаданого "продажу".

Припустімо, що в нашому прикладі датою передання деревообробного верстата, зазначеною в акті форми №ОЗ-1, - 22.08.2001 р., номером акта буде 13. Але як визначити його звичайну ціну у випадку, якщо ВАТ "Нектар" не продає на сторону подібні види продукції? Законодавчими і нормативними документами на сьогодні це не регламентовано, виходячи з чого визначення звичайної ціни можливе на підставі поточних прайс-аркушів, що публікуються нині у ділових газетах і журналах.

За даними прайс-аркуша на останню декаду серпня 2001 р., вартість продажу деревообробного верстата, подібного до того, що ВАТ "Нектар" передає з виробничого цеху до свого НВК, становить 9000 грн, включаючи ПДВ, отже, його вартість без ПДВ дорівнює (9000 : 1,2) = 7500 грн. Значить, ця ціна і повинна бути прийнята ВАТ "Нектар" як база обкладання ПДВ, а сума самого ПДВ становитиме (7500 х 20 : 100) = 1500 грн. При цьому сам прайс-аркуш підприємству слід зберігати як обгрунтування бази обчислення ПДВ.

Тепер постає питання документального відображення цієї операції в податковому обліку. Щодо виписування податкової накладної, то Порядком заповнення податкової накладної її заповнення в цьому випадку не передбачено. Однак операція, що розглядається, повинна бути відображена в книзі обліку продажу товарів1, оскільки Указом №857 вона визначена саме як продаж. Порядок заповнення книги:

- у графі 1 вказується порядковий номер операції (№89);

- у графах 2 і 3, замість номера і дати податкової накладної, вказуються номер і дата первинного документа, який відображає операцію передавання верстата НВК, яка трактується Указом №857 як продаж товарів, - це повинні бути номер і дата складання акта форми №ОЗ-1 №13 від 22.08.2001 р.;

- у графах 4 і 5 як покупець і його індивідуальний податковий номер платника ПДВ вказуються дані самого ВАТ "Нектар", оскільки стороннього покупця в цій ситуації немає;

- у графі 6 вказується вартість верстата, що передається НВК, разом з ПДВ виходячи зі звичайної ціни, тобто ціна, зазначена у прайс-аркуші, - 9000 грн;

- у графі 15 зазначається та ж цифра, що в графі 6;

- у графі 18, де показується база оподаткування продажу товарів неплатникам ПДВ, за якою виникає податкове зобов'язання, зазначається звичайна ціна, за якою верстат передається НВК: (9000 : 1,2) = 7500 грн;

- у графі 19 зазначається сума ПДВ, обчислена зі звичайної ціни, відображеної в графі 18: (7500 х 20 : 100) = 1500 грн.

Графи 18 і 19 в нашому прикладі потрібно заповнити через те, що передачу об'єкта основних засобів з виробничого підрозділу підприємства у невиробничий в цьому випадку можна прирівняти до продажу неплатникам ПДВ. Крім того, щодо операції, яка розглядається, не потрібно заповнювати графи 24 і 25 книги продажу, в яких йдеться про форму і дату розрахунків за товари, оскільки в цьому випадку передавання товарів на сторону, що тягне за собою необхідність розрахунків, немає.

Тепер розгляньмо порядок відображення операції в декларації з ПДВ.

Вартість верстата, що передається НВК, з розрахунку звичайної ціни без урахування ПДВ (7500 грн) повинна увійти до суми, яка відображається в рядку 1, колонці А, а сума ПДВ (1500 грн) - до суми, що показується в цьому ж рядку, але в колонці Б. Такой порядок пов'язаний з тим, що в цьому рядку і колонках показуються операції, оподатковувані за ставкою 20%.

Вартість верстата з розрахунку звичайної ціни, але без ПДВ (7500 грн) також увійде до суми, що відображається в рядку 5, колонці А, де відображається загальний обсяг продажу товарів як оподатковуваних за ставками 20% і 0%, так і звільнених від оподаткування за статтею 5 Закону про ПДВ і що не є об'єктами оподаткування згідно з пунктом 3.2 цього Закону. Крім того, сума податкового зобов'язання в зв'язку з передаванням верстата (1500 грн) увійде до даних рядка 9, колонки Б, де відображається загальна сума податкових зобов'язань підприємства за місяць.

Тепер розгляньмо відображення цієї операції у бухгалтерському обліку. Схема бухгалтерських проведень наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п  Зміст операції   Дата  Проведення Сума, грн  
Дебет Кредит
1 Перерахування грошей ВАТ "Нектар" постачальнику за верстат з урахуванням ПДВ 12.03 2001 р. 371 311 8400,00
2 Відображається сума податкового кредиту 12.03.2001 р. 6412 644 1400,00
3   Оприбуткування верстата ВАТ "Нектар" на свій баланс і отримання податкової накладної постачальника:        
а) на вартість верстата без ПДВ; 15.03.2001 р. 152 631 7000,00
б) на суму ПДВ, вказану в податковій накладній Та сама дата 644 631 1400,00
4 Списання раніше перерахованої попередньої оплати в рахунок виконаних зобов'язань постачальників 15.03.2001 р. 631 371 8400,00
5 Введення в експлуатацію купленого верстата 17.03.2001 р. 1041 152 7000,00
6 Передавання верстата з виробничого цеху до НВК 22.08.2001 р. 1042 1041 6800,00*
7 Нарахування ПДВ на операцію з передавання верстата виходячи зі звичайної ціни (7500 грн без ПДВ) 22.08.2001 р. 949** 6412 (ПДВ) 1500,00

Звернімо увагу на позначки (*) і (**), зроблені в рядках 6 і 7 таблиці 2: (*) біля суми 6800 грн означає, що ця сума є балансовою (залишковою) вартістю верстата на момент його передавання в НВК за даними бухгалтерського обліку. Його вартість, яка є базою обкладання ПДВ, визначена, згідно з Указом №857, виходячи зі звичайної ціни (7500 грн), застосовується виключно для цілей податкового обліку ПДВ.

Позначка (**) стосується віднесення нарахованого в зв'язку з передаванням невиробничому підрозділу підприємства ПДВ у бухгалтерському обліку. Вище вже зазначалося, що витрати за даними бухгалтерського обліку не збігаються з валовими витратами за даними податкового обліку. Обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється за даними не бухгалтерського, а податкового обліку, внаслідок чого віднесення в цьому випадку ПДВ на витрати діяльності не призводить до заниження прибутку і, як наслідок, до фінансових санкцій.

Крім того, новим Планом рахунків не передбачений рахунок, аналогічний у старому Плані рахунку 81 "Використання прибутку", на якому враховувалися всі витрати підприємства, що не включаються до валових витрат. Виходячи з вищезазначеного підприємству більше нікуди віднести нарахований у розглянутій ситуації ПДВ, крім як на субрахунок 949 "Інші витрати операційної діяльності".

3. Передавання товарів (сировини, матеріалів), початково придбаних для виробництва, неприбутковим організаціям

Оподаткування цих операцій має певні особливості.

Відповідно до підпункту 5.2.2 Закону про прибуток, вартість майна, переданого неприбутковим організаціям, відноситься до валових витрат у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. Перелік неприбуткових організацій регламентовано підпунктом 7.11.1 Закону про прибуток.

Припустімо, що станом на 01.01.2001 р. на балансі ПП "Кальвія" перебували матеріальні ресурси, придбані для цілей основного виробництва, на суму 150000 грн. Сума ПДВ, сплачена постачальникам у зв'язку з їх придбанням і віднесена до податкового кредиту, становила (150000 х 20 - 100) = 30000 грн.

У липні 2001 р. підприємство безоплатно передало з цієї загальної суми товарно-матеріальні цінності на 17000 грн добродійному фонду "Милосердя". За даними декларації про прибутки ПП "Кальвія" за попередній (II) квартал 2001 р., сума оподатковуваного прибутку становила 250000 грн. Суму, яку ПП має право віднести до валових витрат згідно з підпунктом 5.2.2 Закону про прибуток, становить (250000 х 4 : 100) = 10000 грн. Різницю в сумі (17000 - 10000) = 7000 грн до валових витрати відносити не можна. Треба зазначити, що віднесення до валових витрат ТМЦ на суму 10000 грн, а також виключення з валових витрат ТМЦ на 7000 грн повинно здійснюватися за алгоритмом, визначеним пунктом 5.9 Закону про прибуток.

Тепер розгляньмо ситуацію з нарахуванням ПДВ.

Згідно з підпунктом 5.1.21 Закону про ПДВ, операції з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) як добродійна допомога неприбутковим організаціям звільнені від ПДВ. Виходячи з цього при переданні фонду "Милосердя" товарів на суму 17000 грн ПП "Кальвія" ПДВ не нараховує. Однак при цьому, згідно з підпунктом 7.2.1 Закону про ПДВ, ПП повинно виписати фонду окрему податкову накладну на вартість переданих товарів (17000 грн) із зазначенням цієї суми в її графі 10, а також з позначкою в графі 10 і розділі VI "Без ПДВ".

Щодо суми податкового кредиту, яка відноситься до переданих товарів на 17000 грн, відзначимо ось що. У Листі ДПАУ №12467 у зв'язку з цим є посилання на підпункт 5.3.3 Закону про прибуток і підпункт 7.4.2 Закону про ПДВ. Згідно з цими статтями, при здійсненні підприємством операцій з продажу товарів, звільнених від ПДВ, суми ПДВ, сплачені у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких відноситься до валових витрат, включаються у валові витрати, а до податкового кредиту не відносяться. Виходячи з цього сума податкового кредиту, яка відноситься до вартості товарів, переданих як добродійна допомога, що відноситься до валових витрат і дорівнює 10000 грн: (10000 х 20 : 100) = 2000 грн, має бути в липні 2001 р. знята ПП "Кальвія" з податкового кредиту і в цьому ж місяці віднесена до валових витрат. Це потрібно оформити бухгалтерською довідкою, аналогічною довідці, яку наведено вище.

Що ж до суми податкового кредиту, яка відноситься до вартості товарів, переданих як добродійна допомога, що не включається до валових витрат (17000 - 10000) = 7000 грн, то ця сума, яка дорівнює (7000 х 20 : 100) = 1400 грн, не може бути ні залишена в складі податкового кредиту згідно з підпунктом 7.4.1 Закону про ПДВ, ні віднесена до валових витрат виходячи з підпункту 7.4.2 цього Закону. Це означає, що її треба в липні 2001 р. зняти з податкового кредиту і при цьому не відносити до валових витрат.

Тепер розгляньмо відображення цих операцій у бухгалтерському обліку. Відповідні проведення - в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п  Зміст операції   Дата  Проведення Сума, грн  
Дебет Кредит
1 Перерахування грошей ПП "Кальвія" постачальникам за ма- теріали з ПДВ 17.12 2000 р. 371 311 (150000 х 1,2) = 180000,00
2 Відображається сума податкового кредиту   6412 644 30000,00
3   Оприбуткування ПП "Кальвія" куплених матеріалів:        
а) на суму без "вхідного" ПДВ; 19.12.2000 р. 201 631 150000,00
б) на суму "вхідного" ПДВ, зазначеного в податкових накладних постачальників Та сама 644 631 30000,00
4 Списання раніше перерахованої попередньої оплати в рахунок виконаних зобов'язань постачальників   631 371 180000,00
5    Передавання матеріалів на суму 17000 грн як добродійна допомога:        
а) на вартість матеріалів без урахування ПДВ; 14.07. 2001 р. 949 201 17000,00
б) на суму "вхідного" ПДВ, на яку зменшений податковий кредит липня, і віднесену до валових витрат; Та сама 6412
949
644
644
2000,00 (сторно)
2000,00
в) на суму "вхідного" ПДВ, на яку зменшений податковий кредит липня, і не віднесену до валових витрат Та сама 6412
949
644
644
1400,00 (сторно)
1400,00

ЗАТ "АВС"

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА ЗА ЛЮТИЙ 2001 Р.

У зв'язку з тим, що з 1500 літрів отриманого бензину марки АІ-76 у ТОВ "Н-ойл" за видатковою накладною №156 від 31.01.2001 р. на суму без ПДВ 3000 грн і оприбуткованого на підприємстві за прибутковим ордером №225 від 31.01.2001 р. на цю ж суму, в лютому 2001 р. 500 літрів було витрачено на роботу належних підприємству легкових автомобілів "Ауді-Кватро" і "Опель-Астра", що підтверджується дорожніми листами №1- 15 (автомобіль "Ауді-Кватро") і №17-26 (автомобіль "Опель-Астра"), сума ПДВ, яка відноситься до вказаних 500 літрів і дорівнює (500 х 2) х 20 : 100 = 200 грн, віднесена при придбанні згаданих 1500 літрів до складу податкового кредиту січня 2001 р. на підставі податкової накладної постачальника №1113 від 31.01.2001 р., віднімається від податкового кредиту лютого 2001 р.

Цю довідку склав бухгалтер ЗАТ "АВС"

Петренко І. С. /підпис/


СУТТЄВО

Віднесення в цьому випадку суми ПДВ, яка віднімається від податкового кредиту липня 2001 р. і при цьому не включається до валових витрат - 1400 грн (див. рядок 5 "в" таблиці 3), до складу інших операційних витрат за дебетом рахунка 949 зумовлено тими ж причинами, що і в аналогічних ситуаціях у розглянутих вище прикладах (див. таблицю 1, рядок 6, і таблицю 2, рядок 7).

Право підприємства на податковий кредит з ПДВ однозначно пов'язане з віднесенням оборотних і необоротних активів, у зв'язку з придбанням яких була сплачена (нарахована) відповідна сума ПДВ, на валові витрати або з нарахуванням на них амортизації. А це, в свою чергу, передбачає використання зазначених активів з метою виробничої (господарської) діяльності підприємства.

Що ж до суми, яка знімається з податкового кредиту з ПДВ, то тут виникає ще одне запитання: чому в бухгалтерському обліку вона не відноситься на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, аналогічно тому, як це робилося за старим Планом рахунків, коли подібні суми відносилися на рахунок 81? Річ у тім, що новим Планом рахунків не передбачений рахунок, аналогічний рахунку 81 старого Плану.

Відповідно до підпункту 5.2.2 Закону про прибуток, вартість майна, переданого неприбутковим організаціям, відноситься до валових витрат у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. Перелік неприбуткових організацій регламентовано підпунктом 7.11.1 Закону про прибуток.


Блок-схеми до статті:

Блок-схема 1 (PDF-261Kb)

Блок-схема 2 (PDF-163Kb)

Блок-схема 3 (PDF-126Kb)


Законодавча база до статті

1. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - Закон про ПДВ).

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. №283/97-ВР, з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - Закон про прибутки).

3. Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р.за №233/2037, з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - Порядок ведення обліку купівлі).

4. Спільний наказ Міністерства транспорту (Мінтрансу) і Міністерства статистики (Мінстату) України від 29.12.95 р. №488/346 "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля" (в тексті - Наказ №488/346).

5. Інструкція про порядок застосування дорожнього листа службового легкового автомобіля й обліку транспортної роботи, затверджена наказом Державного комітету статистики (Держкомстату) України від 17.02.98 р. №74, зареєстрованим у Мін'юсті України 05.03.98 р. за №149/2589 (у тексті - Інструкція №74).

6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. №291, зареєстрованим Мін'юстом України 21.12.99 р. за №893/4186 (у тексті - новий План рахунків).

7. Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" від 07.08.98 р. №857/98, з подальшими змінами і доповненнями (в тексті - Указ №857).

8. Наказ Мінстату України від 29.12.95 р. №352 "Про затвердження типових форм первинного обліку (в тексті - Наказ №352).

9. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037 (у тексті - Порядок заповнення податкової накладної).

10.Ця книга ведеться відповідно до Порядку ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затвердженого наказом ДПАУ від 30.05.97 р. №165, зареєстрованим у Мін'юсті України 23.06.97 р. за №233/2037 (у тексті - Порядок ведення книги продажу).

11. Лист ДПАУ від 14.09.2000 р. №12467/7/16-1220-26 "Щодо деяких питань оподаткування" (у тексті - Лист №12467).

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua