Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Практична бухгалтерія - Творча лабораторія бухгалтера << >>

Як підвищити аналітичність Головної книги

За більш ніж три роки окремого існування двох видів обліку - бухгалтерського і податкового - фахівцям "ДК" довелося вислухати і проаналізувати чимало пропозицій від бухгалтерів-практиків щодо спільних точок між цими двома видами обліку й навіть щодо їх поєднання між собою.

Іван Васильович Резнік, бухгалтер з Тернопільщини, розробив власну концепцію побудови бухгалтерського обліку, яка, на наш погляд, заслуговує на те, щоби про неї дізналися інші бухгалтери і, можливо, застосували в своїй практичній роботі. Отже, пропонуємо увазі читачів його авторський доробок і сподіваємося, що досвід І. В. Резніка стане у пригоді як початківцям, так і досвідченим фахівцям.

В основу облікової концепції І. В. Резніка покладено таку форму Головної книги, яка завдяки розширенню графи "Кредит" доволі швидко орієнтує бухгалтера при занесенні відповідних показників до різних форм фінансової, податкової, соціальної1 і статистичної звітності. Включені до Книги рахунки доходів і витрат мають назву транзитних синтетично-аналітичних рахунків. Інформація, зібрана на цих рахунках, використовується для заповнення форми №2 "Звіт про фінансові результати". Щоб досягти якнайбільшої аналітичності Книги і здатності забезпечити складання за нею інших форм звітності, графи "Кредит" інших рахунків також розширені для запису складових: 1%, 2%, 32% - за Пенсійним фондом; "Виробництво", "Продаж" - за видами ТМЦ і тощо.

Поліпшено інформативність і дизайн Книги. У ній досить місця для запису найменувань аналітичних рахунків. Є можливість вертикального збільшення (поділу) граф. Форма Книги дозволяє також робити підсумки за кварталами. Кредитові коди надруковано жирним шрифтом - як нагадування про кредитовий (поелементний) принцип проведень, є місце для запису кодів рядків податкових декларацій під потрібними графами. До Книги, при потребі, можна відкрити аналітичний додаток.

Характерною для облікової концепції І. В. Резніка є відмова від ведення оборотних відомостей за книгами (журналами) розрахунків з постачальниками, покупцями та за іншими розрахунками і заміна їх "сальдовими листками" для звірки останніх зі згорнутими сальдо за відповідними рахунками Головної книги. Крім того, І. В. Резнік пропонує ввести принципово новий реєстр: "Відомість розрахунку чистої реалізації" у розрізі видів діяльності.

Загалом облікова концепція І. В. Резніка поєднує елементи меморіальної і журнально-ордерної форми бухобліку з доданням до цих відомих форм деяких нових (авторських) реєстрів, які мають допомогти бухгалтеру якнайкраще пристосувати свій облік до вимог національних П(С)БО.


Перелік реєстрів

1. Меморіальний ордер.

2. Реєстр касових ордерів (Ж.-О. №1).

3. Реєстр банківських виписок (Ж.-О. №2).

4. Реєстр авансових звітів з оборотною відомістю.

5. Книга (журнал) розрахунків за заробітною платою.

6. Відомість постачальників із Книгою (журналом) розрахунків із постачальниками.

7. Книга цін придбання і продажу придбаних ТМЦ.

8. Відомість інвентаризації залишків ТМЦ.

9. Накопичувальна відомість продажу матеріалів.

10. Матеріальний звіт.

11. Відомість податкової амортизації2.

12. Відомість покупців (для відображення фактів відвантаження, надання знижок і повернення товарів).

13. Книга (журнал) розрахунків з покупцями.

14. Відомість залишків податкового кредиту.

15. Відомість розрахунку чистої реалізації.

16. Сальдові листи (за рах. 361, 631 і т. п.).

17. Головна книга.


Від редакції. Редакція зацікавлена не лише у відгуках на цей матеріал, але й у тому, щоб отримати від читачів їх власні розробки, що базуються на вдумливому і творчому підході до бухгалтерського обліку. Найкращі методики ми намагатимемось не тільки публікувати, а й преміювати.


Примітки:

1 Соціальною звітністю автор концепції називає звітність до органів державного соціального і пенсійного страхування.

2 Прийнятна лише у тому разі, якщо податкова база обчислення амортизації збігається з базою, яка визначається згідно з вимогами П(С)БО 7.


Додатки:

Головна книга
PDF-37Kb

Паспорт побудови бухгалтерського
PDF-26Kb

Схема відкриття рахунків обліку витрат та їх кореспонденція
PDF-40Kb

Операційна
PDF-21Kb


Пояснення до Відомості розрахунку чистої реалізації

1. Торгова знижка на день продажу береться загальною сумою з Відомості покупців і зараховується на дохід (К-т 70 Д-т 704), а потім сторнується (К-т 70 Д-т 704) і записується у тому ж рядку, що й доходи, у вигляді торгової знижки на день продажу.

2. Торгова знижка за минулі місяці береться з окремої Відомості покупців (знижок) і записується за об'єктами реалізації, тільки нижче доходів і в окремих рядках.

3. Повернення товарів записується так само, як і торгова знижка минулих місяців (береться з Відомості покупців (на повернення).

4. ПДВ нараховується окремо за відвантаженням і поверненням (торговою знижкою і поверненими товарами). На торгову знижку, надану в день продажу, ПДВ не нараховується!

5. Знак "-" у графі "Чиста реалізація" виникає через те, що торгова знижка за минулі місяці і повернення товарів записуються в окремих від доходів рядках.

Відомість розрахунку чистої реалізації
PDF-95Kb

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua