Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#15 '2001: Практична бухгалтерія -Податковий календар

Податковий календар: 16- 22 квітня

16 квітня - понеділок

День виходу в світ спецдодатка "Регістри бухгалтерського обліку"

Закінчується строк подання:

органам статистики

- державної статистичної звітності підприємств оптової торгівлі (форма №1-ОПТ) за I квартал 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- акцизного збору за першу декаду квітня 2001 року підприємствами, які сплачують його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн);

- акцизного збору за березень 2001 року підприємствами, які сплачують його щомісяця (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили до 25 тис. грн включно), а також особами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юрособи і мають постійне місце проживання на території України;

- різниці між сумами акцизного збору, нарахованими за місячним розрахунком, і сумами акцизного збору, сплаченими декадними платежами, підприємствами, які сплачують його щодекади (середньомісячні суми акцизного збору за минулий рік становили понад 25 тис. грн), за березень 2001 року.

19 квітня - четвер

Закінчується строк подання:

до податкової служби

- розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за I квартал 2001 року;

- розрахунку за різницю в цінах на природний газ власного видобування за березень 2001 року;

- розрахунку з рентної плати за нафту і природний газ (окремо) за березень 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- податку на прибуток підприємств за I квартал 2001 року;*

- єдиного податку суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами за березень 2001 року;

- збору за забруднення навколишнього середовища за I квартал 2001 року;

- остаточної сплати збору за геологорозвідувальні роботи за I квартал 2001 року;

- плати за користування надрами за I квартал 2001 року;

- фіксованого с/г податку за березень 2001 року;

- збору за спеціальне використання водних ресурсів за I квартал 2001 року.

20 квітня - п'ятниця

Закінчується строк подання:

органам статистики

- звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) за березень 2001 року;

до податкової служби

- декларації з податку на додану вартість за березень 2001 року та за I квартал 2001 року;

- звіту (№1-ПП) про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку за I квартал 2001 року;

- акцизного збору підприємствами-виробниками, що реалізують тютюнові вироби, виходячи з фактичного обсягу реалізації тютюнових виробів за березень 2001 року;

- звіту про суми нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за березень 2001 року.

Закінчується строк сплати:

- податку на додану вартість за I квартал 2001 року.**

* Лист ДПАУ від 22.03.2001 р. №3770/7/15-1117.

** Лист ДПАУ від 26.03.2001 р. №3989/7/16/1117. Редакція не згідна з ДПАУ, оскільки, відповідно до підпункту 5.3.1 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення заборгованості платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який набрав чинності з 01.04.2001 р.: "Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку".

Докладно нашу точку зору викладено у "ДК" №15, та у цьому числі тижневика.

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua