Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Практична бухгалтерія - Сплата податків << >>

Наказано вижити

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ,
юрист консалтингової групи "ДК"


Фіскальних листів від ДПАУ побільшало

У минулому числі тижневика ми вже наводили нашу думку та думку податківців стосовно строків сплати податку на прибуток підприємств ("ДК" №15/2001). Податкова адміністрація у листі від 22.03.2001 р. №3770/7/15-1117 визначила: в строки, встановлені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", - 19 квітня. "ДК" вважає, що під час сплати податку на прибуток слід керуватися Законом від 21.12. 2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", який встановлює загальні строки сплати (погашення) податкових зобов'язань.

На сьогодні, крім листа щодо регламентування термінів сплати податку на прибуток, ДПА України видала ще три листи:

щодо сплати ПДВ від 26.03.2001 р. №3989/7/16-1117 ("Документи для роботи", с. 105);

щодо сплати єдиного податку від 27.03.2001 р. №4016/7/15-1317 ("Документи для роботи", с. 117);

щодо сплати вартості торгового патенту від 23.03.2001 р. №3904/7/15-1317 ("Документи для роботи", с. 80).

Ми погоджуємося з точкою зору щодо термінів сплати вартості торгового патенту і не погоджуємось з аргументами працівників ДПАУ щодо інших питань. Експерти "Дебету-Кредиту" й надалі вважають, що платники податків мають право сплачувати податки і збори, за якими передбачено подання декларацій чи розрахунків, у загальні строки, встановлені підпунктом 5.3.1 Закону №2181.

На противагу цьому податківці посилаються на строки сплати цих податків, які визначені у законах про прибуток і ПДВ та Указі Президента про спрощену систему оподаткування. На наступній сторінці наводимо аргументи наших експертів і працівників податкової служби, а зараз розглянемо можливі санкції, які працівники ДПАУ можуть застосувати до тих, хто не сплатить податки у визначені податківцями терміни.

Боятися справді нічого

Найстрашніше, чим можуть злякати податківці, - податковий борг: "податкове зобов'язання, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання". Його виникнення спричиняє нарахування пені, накладення штрафних санкцій, а з 1 жовтня цього року - ще й виникнення податкової застави. Але, відповідно до підпункту 5.4.1 Закону №2118, податковий борг виникатиме лише після спливання строків сплати (погашення) податкових зобов'язань, встановлених саме цим Законом (підпункт 4.1.4 і пункт 5.3 Закону №2181), а не жодним іншим (наприклад, закон про прибуток чи про ПДВ).

Звідси однозначно випливає, що податковий борг не виникатиме у разі несплати податку на прибуток до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, як це вимагає п. 16.4 Закону про прибуток. Крім того, відповідно до підпункту 16.1.2 Закону №2181, при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків (податок на прибуток нараховується саме так) нарахування пені розпочинається "від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного цим Законом".

Штрафні санкції (вони тепер встановлені тільки Законом №2181) теж прив'язані до строків, встановлених Законом №2181, оскільки, відповідно до ст. 17.1.7 цього Закону, обов'язок сплатити штраф виникає при несплаті узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених саме Законом №2181. Отже, всі можливі негаразди можуть виникнути лише при порушенні строків сплати, встановлених Законом №2181 (це, до речі, стосується всіх податків і зборів).

Залишається податкова застава. Вона виникає з дня виникнення податкової заборгованості. Остання, у свою чергу, може бути визначена податківцями лише після подання платником податку податкової декларації. Небезпека може критися в тому, що у разі непогашення платником податків податкової заборгованості протягом п'яти робочих днів від дня її виникнення органи державної податкової служби на шостий робочий день приймають рішення про припинення операцій за всіма рахунками (за винятком основного) такого платника, крім операцій із спрямування коштів на основний рахунок, до повного погашення податкової заборгованості, та надсилають таке рішення до установ банків, у яких обслуговується платник податків, а також інформують у письмовій формі платника податків про прийняте рішення.

Наприклад, подавши декларацію з прибутку 8 травня (стосовно правомірності подання декларацій у строки, передбачені Законом №2181, податківці не висловлюють жодних заперечень), податківці вважатимуть, що ви повинні були сплатити відповідну суму до 20 квітня і що податкова застава виникла з 20 квітня, і розпочинатимуть блокування рахунка. Так от, якщо ви оперативно після подання декларації сплатите зазначені суми податку, то застосування обмежень, передбачених Указом, неможливе (а якщо вони все-таки будуть - то це неправомірно), оскільки, відповідно до п. 7 цього Указу, податкова застава припиняється її погашенням.

Навіть якщо виникнуть певні проблеми із податковою заставою, то при подальшому оскарженні таких дій податківців в суді останні, на нашу думку, прийматимуть рішення на користь платників, визначаючи, що строки сплати регулюються саме Законом №2181 (обгрунтування ті самі, які ми наводили). Тому, якщо податківці не змінять своєї позиції, найімовірніше, крапку над "і" з цього питання поставить ВАСУ.

Як останній аргумент податківці можуть застосувати адмінштраф до керівників або бухгалтерів підприємства. Відповідно до п. 11 ст. 11 Закону України "Про державну податкову службу", працівники ДПАУ мають право накладати адмінштрафи у розмірі від 5 до 10 н. м. д. г. (85 - 170 грн) на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у неподанні або несвоєчасному поданні платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків. Але ми переконані, що при подальшому оскарженні такого стягнення у загальних судах, воно буде скасоване саме через те, що платник податків має право сплачувати податки у строки, встановлені Законом №2181.

Плату за торгові патенти слід здійснювати по-старому

У листі від 23.03.2001 р. №3904/7/15-1317 ДПА доводить, що Закон №2181 не змінює строків сплати вартості торгових патентів, які встановлені Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності". Як обгрунтування податківці наводять твердження, що за цими платежами суб'єкти підприємницької діяльності не подають якихось податкових декларацій чи розрахунків, а тому строки сплати вартості торгових патентів (в тому числі і спеціальних патентів) й надалі застосовуються ті, які встановлені Законом про патентування.

У цьому випадку ми погоджуємося з висновком ДПА, але наведене ними обгрунтування, на нашу думку, є неповним і не- чітким. Спробуємо зрозуміліше довести читачеві правильність такої позиції:

1. Закон №2181 встановлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів). Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування", плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності належить до загальнодержавних податків і зборів. Отже, Закон №2181 поширює свою дію на сплату торгових патентів. Тож зобов'язання суб'єктів підприємницької діяльності стосовно сплати вартості таких патентів вважатиметься податковим зобов'язанням у розумінні визначення цього терміна у ст. 1 Закону №2181.

2. Пунктом 5.3 Закону №2181 встановлені загальні строки погашення податкових зобов'язань. Абзац 1 підпункту 5.3.1 цього пункту визначає строки погашення податкових зобов'язань, які відраховуються від строків подання податкових декларацій чи розрахунків за відповідний податковий період. Саме в строки, встановлені цим абзацом, повинні сплачуватися податок на прибуток підприємств та ПДВ, оскільки за цими податками передбачено подання податкових декларацій (наші аргументи див. вище). Стосовно торгових патентів, то подання жодних податкових декларацій чи розрахунків Законом про патенти не передбачено.

Тому строки погашення податкових зобов'язань, які встановлені абзацом 1 підпункту 5.3.1, до термінів сплати торгових патентів не можуть бути застосовані.

3. Якщо Законом №2181 не встановлено жодних строків погашення податкових зобов'язань, які б могли поширюватися і на сплату торгових патентів, то слід використовувати визначення терміна "податкове зобов'язання" у тому розумінні, яке податківці наводили стосовно визначення строків сплати податку на прибуток та ПДВ, а саме: Закон №2181 не встановлює єдиних строків сплати податків і зборів, оскільки вони можуть встановлюватися й іншими законами України. Тому в цьому випадку повинні застосовуватися строки, які встановлені Законом про патенти.

Щоправда, враховуючи положення Закону №2181, які передбачають застосування заходів впливу (штрафні санкції, податкова застава, пеня) за порушення строків погашення податкових зобов'язань, застосування таких заходів до платників за торговими патентами, на нашу думку, буде дещо проблематичним. Адже Закон №2181 передбачає відповідальність за порушення строків, встановлених саме цим законом, не згадуючи про порушення строків, встановлених іншими законами. Не виключено, що це питання остаточно буде з'ясоване ВАСУ.

Єдиний податок: та ж проблема, ті ж аргументи

Стосовно строків сплати цього податку ДПА висловила свою думку у листі від 27.03.2001 р. №4016/7/15-1317. Працівники ДПАУ традиційно доходять висновку, що строки сплати єдиного податку, встановлені Указом Президента від 03.07.1998 р. №727, у зв'язку із набранням чинності Законом №2181 не змінюються.

Аргументи традиційні: ДПА знову звертається до визначення терміна "податкове зобов'язання" (п. 1.2 Закону №2181); звертає увагу на те, що податкове зобов'язання - це зобов'язання сплатити до бюджетів суму коштів у порядку, визначеному Законом №2181 або іншими законами України. А оскільки порядок і строки сплати єдиного податку визначені Указом Президента, то це не податкове зобов'язання, а отже, строки сплати такого податку не змінюються.

Ми, у свою чергу, не погоджуємось. Аргументи (не менш традиційні) див. вище. Загалом, якщо далі розвинути думку ДПА, то Закон №2181 з таким обгрунтуванням не тільки за строками, а фактично за всіма чинниками втрачає свою дію на єдиний податок. Тобто стосовно платників податків за порушення строків сплати єдиного податку взагалі не може бути застосована податкова застава, пеня, штрафні санкції, які передбачені Законом №2181, оскільки всі ці поняття відштовхуються від терміна "податкове зобов'язання". Як вам така перспектива?


ЧОМУ податок на прибуток слід платити 19 квітня (точка зору ДПА України)

1. Пунктом 1.2 статті 1 Закону №2181-III встановлено, що податкове зобов'язання - це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та строки, визначені цим Законом або іншими законами України. Отже, Закон передбачає, що порядок та строки сплати можуть встановлюватися цим Законом або іншими законами України з питань оподаткування.

2. Якщо спеціальним законом з питань спла ти окремого податку встановлені інші гра ничні строки сплати податку, ніж ті, що встановлені Законом №2181-III, то діють положення закону з питань обкладання окремим податком.

3. Відповідно до ст. 15 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон №283/97), строки, порядок сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися та змінюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону.

4. До Закону №283/97 внесено зміни лише у частині строків подання податкових декла рацій, водночас строки сплати податку та авансових внесків до законодавчого врегулювання цього питання залишилися у Законі без змін.

5. Тому граничний термін подання податко вої декларації про прибуток підприємств за I квартал 2001 року - 10 травня, а граничний строк сплати податку на прибуток підприємств за I квартал 2001 року - 19 квітня. 

ЧОМУ податок на прибуток слід платити 20 травня (точка зору "ДК")

1. У преамбулі Закону №2181 зазначено, що цей Закон є "...спеціальним законом з пи тань оподаткування, який встановлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів)".

2. Відповідно до п. 19.6 Закону №2181, "За кони та інші нормативно-правові акти ді ють у частині, що не суперечить нормам цього Закону".

3. Відповідальність встановлена лише за порушення строків сплати, встановлених Законом №2181.

4. На противагу принципу "загального і спе ціального", який використовує ДПА, можна не менш успішно застосувати темпоральний принцип вирішення колізії, який полягає у тому, що при одночасному регулюванні питання кількома правовими нормами перевагу має та, яка введена пізніше.

5. Відповідно до підпункту 4.4.1 (конфлікт інтересів) Закону №2181, у разі "Коли норми різних законів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків".

Чому не платити - не страшно

1. Податковий борг не виникатиме у разі несплати податку на прибуток до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, - лише якщо податок не буде сплачено до 20 травня.

2. Нарахування пені розпочинається "від першого робочого дня, на ступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання", - з 21 травня.

3Штрафні санкції можливі лише при порушенні строків сплати, визна чених Законом №2181, - знову ж таки 20 травня.

4. Сплативши задекларовану суму протягом 5 днів після подання деклара ції, ви уникаєте податкової застави.

5. До директора і бухгалтера можуть бути застосовані адмінштрафи, але, на нашу думку, це рішення працівників податкової можна буде легко оскаржити у суді.

Зміни у поданні звітності і сплаті податку на прибуток і ПДВ, відповідно до ЗУ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

Подання Сплата
Назва форми звітності Було Стало Було Стало
На думку "ДК" На думку ДПА
Податок на прибуток
Податкова декларація про прибуток підприємства та додатки до Декларації Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом - 25 квітня Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) кварталу (півріччя), - 10 травня Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - 20 квітня Протягом 10 днів, наступних за останнім днем подання декларації, - 20 травня По-старому - 20 квітня
ПДВ
Податкова декларація з ПДВ за квартал Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом - 20 квітня Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (півріччя), - 10 травня "Не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, - 20 квітня Протягом 10 днів, наступних за останнім днем подання декларації - 20 травня По-старому - 20 квітня
Податкова декларація з ПДВ за місяць Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця, - 20 квітня Протягом 10 днів, наступних за останнім днем подання декларації, - 30 квітня

Практичні поради платникам податку на прибуток та ПДВ

Платник податків може самостійно визначити, що йому робити: платити податки у терміни, які визначають податківці у своїх листах, чи у ті, які встановлені Законом №2181, - зважаючи на бажання/небажання відстоювати свої права у борні з працівниками ДПАУ.

Ми пропонуємо такі варіанти дій.

1. Тим, хто мирні стосунки з податківцями цінить понад усе і готовий пожертвувати заради цього своїми правами

Сплатити податки у строки, які зазначає ДПА у своїх листах, не враховуючи при цьому відповідних положень Закону №2181. Гадаємо, податківці оцінять такий ваш вибір, оскільки вони втратили заходи впливу на порушників цих строків, а їх позиція, відображена у листах, є, по суті, рекомендацією.

І за те, що ви послухалися таких рекомендацій, можливо, вас нагородять званням "почесний платник податків".

2. Тим, хто готовий до кінця відстоювати свої права

Не зважати на позицію ДПА сплатити ПДВ і податок на прибуток у строки, встановлені Законом №2181. Аргументів на вашу користь, вважаємо, достатньо. Податківці, напевне, протидіятимуть цьому як зможуть. А можуть вони небагато: штрафних санкцій і пені вже немає.

Єдиний варіант - вжити такий засіб впливу, як податкова застава. Але це тимчасовий захід, а як його уникнути - ми вже писали.

3. Тим, хто "за мир" і про себе не забуває

Щоб податківці не зауважили, що ви злісно зневажаєте їхню позицію, сплатіть якусь частину суми податку у строки, про які вони просять. Наприклад, 100 грн 19 квітня. З цього моменту до подання декларації податківці вас не будуть турбувати.

Запитання у них виникнуть тоді, коли вони побачать декларацію і порівняють задекларовані суми із сплаченими. Але доки вони будуть думати, що ж зробити з такими нахабами, ви погасите решту суми податкового зобов'язання - і все. Не думаємо, що до вас будуть застосовані якісь санкції.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua