Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2001: Практична бухгалтерія - Семінари "ДК" << >>

При поверненні товару продавець коригує суми нарахованого ПДВ

Яким чином відображається в податковому обліку та звітності з ПДВ повернення товару?

Питання врегульовано пунктом 4.5 статті 4 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про ПДВ" із внесеними змінами: "У разі коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за продаж товарів (робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари продавцю, а також у зв'язку з визнанням боргу покупця безнадійним у порядку, визначеному законодавством України, податок, нарахований у зв'язку з таким продажем, перераховується відповідно до змін бази оподаткування.

При цьому продавець зменшує суму податкового зобов'язання на суму надмірно нарахованого податку, а покупець відповідно збільшує суму податкового зобов'язання на таку ж суму в період, протягом якого була зменшена сума компенсацій продавцю. У зворотному порядку відбувається перегляд сум податкових зобов'язань при збільшенні суми компенсації продавцю".

Таким чином, після повернення раніше проданих товарів суму ПДВ, яка була свого часу нарахована в зв'язку з таким продажем, продавець відображає в рядку 8 "Коригування на підставі попередніх звітних періодів" декларації з ПДВ зі знаком "мінус". Покупець, у свою чергу, цю ж суму ПДВ відображає в рядку 8 зі знаком "плюс".

Останнє, звісно, можливе за двох умов:

- якщо покупець є платником ПДВ;

- якщо суми ПДВ, сплаченого на користь продавця, було під час придбання включено до складу податкового кредиту.

Часто податківці, посилаючись на абзац 2 пункту 4.5 Закону про ПДВ, стверджують: якщо на момент повернення товару покупець не є платником ПДВ (тобто не відображає на момент повернення товару суму ПДВ, сплачену за цим товаром продавцю, в рядку 8 зі знаком "плюс"), то продавець товару не має права на коригування сум податкового зобов'язання за повернутими товарами у бік зменшення.

Не можемо з цим погодитися, оскільки в абзаці 2 пункту 4.5 зазначено, що "Порядок, передбачений цим пунктом, не застосовується для перегляду цін за операціями, якщо хоч одна із сторін такої операції не є платником податку, за винятком операцій з перегляду цін, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань".

Отже, в абзаці 2 йдеться лише про випадки, коли переглядається ціна за реалізованими товарами.

Відповідно до листа МЗЕЗТоргу України від 17.03.98 р. №15-03/29-192, ціна - це виражена в грошовій формі вартість одиниці товару. Яка ціна підлягає перегляду у випадку повернення товару? Ціна зменшується до нуля? Але тоді мало б відбутися безоплатне передавання товарів, чого насправді немає, оскільки товари повертаються.

До речі, в абзаці 1 пункту 4.5 Закону про ПДВ така фраза, як "перегляд цін", взагалі не вживається. Тому підганяти "перегляд цін" до "зміни суми компенсації", яка фігурує в абзаці 1, у податківців немає підстав.

<< >>
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua